professional thesis
Marketinški aspekt upravljanja kvalitetom na primjeru automobilske industrije

Ana Bagarić Šalamon (2016)
University of Zagreb
Faculty of Economics and Business