professional thesis
Odnos tijela javne vlasti i predstavnika privatnog sektora kao pretpostavka uspješnosti javno-privatnog partnerstva

Zoran Blažević (2016)
University of Zagreb
Faculty of Economics and Business