Pages

UTJECAJ INSTITUCIJSKOGA OKRUŽENJA EUROPODRUČJA NA POSLJEDICE FINANCIJSKE KRIZE
UTJECAJ INSTITUCIJSKOGA OKRUŽENJA EUROPODRUČJA NA POSLJEDICE FINANCIJSKE KRIZE
Dean Žugčić
Financijska kriza iz 2008. godine ukazala je na nedostatke institucijskoga okruženja, odnosno strukture europodručja. Nakon krize ekonomski oporavak zemalja europodručja bio je neujednačen i spor. Jedan dio ekonomista razlog tome vidi u nedostatku strukturnih reformi u zemljama koje su prije krize imale deficit na tekućem računu. Neki drugi ekonomisti smatraju kako bi se trebala napraviti reforma institucijskoga okruženja europodručja kako bi u budućim financijskim i gospodarskim...
UTJECAJ INTRINZIČNE MOTIVACIJE I VRSTE PODUZETNIKA-MENADŽERA NA FINANCIJSKU USPJEŠNOST PODUZEĆA
UTJECAJ INTRINZIČNE MOTIVACIJE I VRSTE PODUZETNIKA-MENADŽERA NA FINANCIJSKU USPJEŠNOST PODUZEĆA
Hrvoje Matešić
Motivacija je apstraktni pojam kojim je moguće objasniti smjer ponašanja, odnosno zašto se u danim situacijama ili okolnostima ljudi ponašaju na određene načine, pri čemu biraju aktivnosti koje ih dovode bliže cilju, a izbjegavaju one koje mogu imati nepoželjne posljedice. Motivi kao takvi su jedinstveno osobno iskustvo, iz čega proizlazi važnost njihova proučavanja. Prema McClellandovoj teoriji stečenih potreba razlikuju se tri potrebe: potreba za postignućem, potreba za...
UTJECAJ ČIMBENIKA RAZVOJA URBANIH SREDINA NA IZOSTANKE I STOPE ISPISA UČENIKA U JAVNOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVNOM SUSTAVU
UTJECAJ ČIMBENIKA RAZVOJA URBANIH SREDINA NA IZOSTANKE I STOPE ISPISA UČENIKA U JAVNOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVNOM SUSTAVU
Davor Bernardić
Ulaganje u obrazovanje ima višestruku ulogu u razvoju gospodarstva i društva općenito. Iako obrazovanje na makroekonomskoj razini predstavlja ključan čimbenik razvoja, njegov utjecaj jednako je očit i na mikrorazini pojedine obitelji. Također, ulaganje u srednjoškolsko obrazovanje daje izričit poticaj gospodarskom razvoju, puno više nego što je moguće postići samo osnovnoškolskim obrazovanjem. Naime, samo kvalitetnim i široko zasnovanim srednjoškolskim obrazovanjem i...
Uloga državne revizije u povećanju učinkovitosti i uspješnosti javnih poduzeća
Uloga državne revizije u povećanju učinkovitosti i uspješnosti javnih poduzeća
Dijana Vuković
Uloga državne revizije iznimno je bitna u javnim poduzećima jer ukazuje na probleme koji umanjuju učinkovitost njihova poslovanja, povećava transparentnost javnog sektora i utječe na stvaranje dodane vrijednosti za korisnike usluga javnih poduzeća. U radu se razmatra revizija učinkovitosti kao jedna od novijih vrsta državne revizije koja može povećati učinkovitost i uspješnost javnih poduzeća, kada bi se učestalo provodila. Međutim, postoje ograničavajući čimbenici...
Uloga korporativnog ugleda u izgradnji dinamičnih sposobnosti poduzeća
Uloga korporativnog ugleda u izgradnji dinamičnih sposobnosti poduzeća
Dina Tomšić
Dinamičke sposobnosti odnose se kapacitet hotimičnog i svrsishodnog transformiranja, prilagođavanja te razvijanja resursne baze poduzeća. Zbog učinka obnavljanja, smatraju se vitalnim sposobnostima i tacitnom energijom poduzeća. Radi se o pristupu razvijenom unutar resursne teorije strategije, koji čini okvir za bolje konkuriranje poduzeća u kompleksnoj okolini. Reputacija je neodvojivo obilježje poduzeća koje ga prati u svim njegovim transakcijama i interakcijama. Ona je, uz...
Uloga poslovne inteligencije u donošenju nestrukturiranih odluka u srednjim i velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Uloga poslovne inteligencije u donošenju nestrukturiranih odluka u srednjim i velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Dajana Ćorić Bojčić
Disertacija na teorijskoj i empirijskoj osnovi evaluira autoričin model testiranjem pretpostavki o utjecajima između tehnološke, organizacijske i prediktivne komponente poslovne inteligencije i donošenja nestrukturiranih odluka. Teorijski dio rada obrađuje područje poslovnog odlučivanja s glavnim fokusom na strateško odlučivanje i donošenje nestrukturiranih odluka te pojam poslovne inteligencije s pripadajućim strukturama i tehnologijama. Empirijski dio rada bavi se testiranjem...
Uloga stavova djece i roditelja u kupovini prehrambenih proizvoda
Uloga stavova djece i roditelja u kupovini prehrambenih proizvoda
Dora Gaćeša
Ova doktorska disertacija bavi se složenom dinamikom obiteljske kupovine prehrambenih proizvoda, istražujući interaktivan proces između roditelja i djece. Dok su roditelji tradicionalno odgovorni za nabavu prehrambenih proizvoda, utjecaj djece na obiteljsku kupovinu sve je veći te obuhvaća cijeli proces donošenja odluka o kupovini. Istražujući odnose između eksplicitnih i implicitnih stavova roditelja i djece o hrani, otkriveno je da roditelji značajno oblikuju stavove djece. Ovim...
Uloga teorije potvrde očekivanja i teorije samoodređenja u determiniranju modela namjere upisa na program formalnoga cjeloživotnoga obrazovanja
Uloga teorije potvrde očekivanja i teorije samoodređenja u determiniranju modela namjere upisa na program formalnoga cjeloživotnoga obrazovanja
Ivana Vrdoljak
Problematika ovog rada je uloga teorije potvrde očekivanja i teorije samoodređenja u determiniranju modela namjere upisa na program formalnog cjeloživotnog obrazovanja, a definirana je polazeći od analize dosadašnjih istraživanja koja su ukazala kako postoji potreba za istraživanjem prikladnosti primjene teorije potvrde očekivanja u kontekstu namjere upisa studenata na formalni poslijediplomski program cjeloživotnog obrazovanja iz područja ekonomije i poslovne ekonomije na...
Uloga upravljanja promjenama na inovativnost društva za tržišno komuniciranje
Uloga upravljanja promjenama na inovativnost društva za tržišno komuniciranje
Andrea Rubik
Društvo za tržišno komuniciranje je specifično projektno strukturirana organizacija, znanjem intenzivnih poslovnih usluga, dok su kreativnost i inovativnost značajan faktor u određivanju organizacijske uspješnosti i dugoročnog opstanka. Dok se njihova organizacija i struktura stalno i brzo mijenja ovisno o projektima, mogućnostima nove tehnologije i potrebama novih tržišta. Mnoga društva za tržišno komuniciranje dugoročno rastu i opstaju, stvaraju održivu konkurentsku...
Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu
Upravljanje sustavnim rizikom u hrvatskom bankovnom sustavu
Danijel Mlinarić
Sustavni rizik neizostavni je dio financijske stabilnosti, a time i ukupne stabilnosti neke zemlje. Nositelji sustavnog rizika mogu biti banke, osiguravateljne institucije, uzajamni fondovi novčanog tržišta, hedge fondovi, hipotekarna kompanije, investicijski fondovi ili druge financijske institucije, no svakako su najznačajnije banke kao najvažnije institucije u većini zemalja u svijetu. Sustavni rizik kompleksna je kategorija koja obuhvaća endogene i egzogene rizike pojedine...
Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj
Utjecaj demografskih promjena na strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj
Darko Karić
U doktorskom radu je provedeno istraživanje o utjecaju demografskih promjena na kretanje i strukturu osobne potrošnje u Hrvatskoj na vrlo reprezentativnom uzorku. U istraživanju su temeljito obrazložene tekuće i projicirane demografske promjene te njihov utjecaj na kretanje osobne potrošnje, aproksimirane potrošnjom u trgovini na malo. Na temelju prikupljenih podataka o individualnoj potrošnji po dobi na mikrorazini, izvršena je segmentacija potrošnje po potrošačkim dobnim...

Pages