Pages

ČIMBENICI KVALITETE SUSTAVA UPRAVLJANJA RADNOM USPJEŠNOŠĆU U HOTELSKOM POSLOVANJU
ČIMBENICI KVALITETE SUSTAVA UPRAVLJANJA RADNOM USPJEŠNOŠĆU U HOTELSKOM POSLOVANJU
Danijel Knežević
Područje istraživanja doktorskog rada je upravljanje radnom uspješnošću (URU) u djelatnosti hotelskog poslovanja. Glavni cilj rada je bio teorijski i empirijski istražiti čimbenike kvalitete sustava URU-a u hotelskom poslovanju prema veličini hotela. Teorijski dio doktorskog rada temelji se na sekundarnim izvorima podataka (knjige, članci, baze podataka, internetski izvori i slično), dok se empirijski dio doktorskog rada temelji na tri anketna upitnika. Prvi anketni ...
ČIMBENICI ZRELOSTI DIGITALNIH POSLOVNIH MODELA ZA ČARTER U NAUTIČKOM TURIZMU
ČIMBENICI ZRELOSTI DIGITALNIH POSLOVNIH MODELA ZA ČARTER U NAUTIČKOM TURIZMU
Helena Zentner
Doktorski rad istražuje čimbenike koji utječu na zrelost digitalnih poslovnih modela za čarter u nautičkom turizmu, kao i povezanost između zrelosti digitalnih poslovnih modela i uspješnosti poslovanja. Korištenjem metode prikupljanja podataka putem anketnog upitnika te dodatno i metode analize sadržaja, uz obradu rezultata pomoću modeliranja strukturnih jednadžbi te regresijske analize, ispitan je utjecaj četiri skupine čimbenika. Utvrđeno je da svi promatrani tehnološki,...
Činitelji utjecaja eksternalizacije računovodstvenih usluga na uspješnost malih i srednjih poduzeća
Činitelji utjecaja eksternalizacije računovodstvenih usluga na uspješnost malih i srednjih poduzeća
Dina Bičvić
Bez obzira na strukturu i veličinu poduzeća, današnje okruženje neprestano zahtijeva nove pristupe, načine i strategije poslovanja i upravljanja. S ciljem ostvarenja optimizacije svih činitelja poslovanja, kao jedna od strategija nudi se eksternalizacija, podobna za sve poslovne aktivnosti, zasnovana na ideji potpune posvećenosti poduzeća primarnoj djelatnosti, uz prepuštanje svega ostalog za to specijaliziranim poduzećima. Svako je poduzeće u poslovanju obvezno pridržavati se...

Pages