Pages

ANALIZA BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA HRVATSKU I KINU
ANALIZA BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA HRVATSKU I KINU
Lucija Kljaković-Gašpić
Brodograđevna industrija, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Kini prolazi kroz velike promjene kao posljedica kontinuiranog širenja i sve većih zahtjeva domaćeg i međunarodnog tržišta kojem se treba prilagoditi. Važnost segmenta brodograđevne industrije temelji se na korištenju više bitnih i značajnih industrijskih grana. Osim orijentacije k međunarodnom tržištu, brodogradnja uvelike nalazi svoje uporište u domaćem industrijskom okruženju, gdje se njena uloga najviše...
ANALIZA CILJEVA SREDIŠNJIH BANAKA NA PRIMJERU HRVATSKE NARODNE BANKE, EUROPSKE CENTRALNE BANKER I SUSTAVA FEDERALNIH REZERVI
ANALIZA CILJEVA SREDIŠNJIH BANAKA NA PRIMJERU HRVATSKE NARODNE BANKE, EUROPSKE CENTRALNE BANKER I SUSTAVA FEDERALNIH REZERVI
Luka Kobi
U prvom dijelu rada pojmovno se definiraju ciljevi, vrste ciljeva i međusobna povezanost ciljeva središnjih banka. Zatim se detaljno razrađuju sve vrste ciljeva središnjih banaka. Prvo se opisuju vrste krajnjih ciljeva, njihova primjena kroz povijest i koji se ciljevi danas koriste. Naglašava se važnost ciljeva središnjih banka i zašto dolazi do konflikta između ciljeva. Zatim se objašnjava važnost intermedijarnih ciljeva i detaljno analizira svaki intermedijarni cilj zasebno. Na...
ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA IZABRANIH PODUZEĆA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE PIVA
ANALIZA DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA IZABRANIH PODUZEĆA U DJELATNOSTI PROIZVODNJE PIVA
Antonija Košutić
Održiv razvoj i društveno odgovorno poslovanje u djelatnosti proizvodnje piva predmet su istraživanja ovog rada. Takve aktivnosti postaju sve češći imperativ u poslovanjima poduzeća. Bez obzira na veličinu i količinu godišnjih prihoda, većina poduzeća pokušava barem na neki način doprinijeti okolišu, lokalnoj zajednici i društvu u cjelini. Projektima na tom području, organizacije postaju privlačnije moralnoj i kvalitetnoj radnoj snazi, potrošačima koji čeznu za...
ANALIZA DUHANSKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA DUHANSKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Krešimir Šutalo
Duhanska industrija u Republici Hrvatskoj je vrlo koncentrirana. Sastoji se od nekoliko većih ponuđača koji su svi redom svjetski brandovi te se žestoko bore za što veći tržišni udio. Međutim, u posljednjih 5 godina profitni potencijal industrije opada te povećanje tržišnog udjela nije moguće ostvariti bez uzimanja tržišnog kolača konkurentu. Tome padu najviše su doprinijele promjene nastale u okruženju industrije, odnosno donesene su odluke na koje poduzeća iz industrije...
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE ATLANTIC GRUPE
ANALIZA EKSTERNE OKOLINE ATLANTIC GRUPE
Iva Todorić
Atlantic Grupa je hrvatska multinacionalna kompanija koja u svojem poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje, sa istobnom prisutnošću na tržištima više od 30 zemalja diljem svijeta. Temeljem dosadašnjeg poslovanja Atlantic Grupa je izrasla u vodećeg europskog proizvođača prehrane za sportaše, regionalnog lidera u proizvodnji vitaminskih napitaka i dodataka prehrani, istaknutog regionalnog proizvođača kozmetike i proizvoda za osobnu...
ANALIZA FAZE DONOŠENJA ODLUKE UNUTAR PROCESA STRATEŠKOG ODLUČIVANJA
ANALIZA FAZE DONOŠENJA ODLUKE UNUTAR PROCESA STRATEŠKOG ODLUČIVANJA
Zrinka Martinović
U strateškom menadžmentu postoji puno elemenata na koje se bitno koncentrirati. No prema analizi, može se zaključiti da je najbitniji dio i centralna pojava poslovno odlučivanje kao dio strateškog menadžmenta, odnosno faza donošenja odluka u procesu strateškog odlučivanja.. Strateško odlučivanje je ključno jer uključuje temeljne odluke koje oblikuju daljnje poslovanje poduzeća. Kada se govori o strateškom odlučivanju može se reći da postoji puno načina na koji donositelj...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI RAČUNALNO PROGRAMIRANJE S NAGLASKOM NA POREZNOM OPTEREĆENJU
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI RAČUNALNO PROGRAMIRANJE S NAGLASKOM NA POREZNOM OPTEREĆENJU
Nevenka Celić
Cilj rada je proširiti postojeće i steći novo znanje o poslovanju poduzeća temeljem odabranih pokazatelja analize financijskih izvještaja, a posebno pokazatelja poreznog opterećenja poduzeća i usporedbom istih u 2017. i 2018. godini na području Zagrebačke županije. Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i fer prikaz položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika, što je važno za sve korisnike financijskih izvještaja, a za državu iz razloga kreiranja porezne...
ANALIZA FISKALNOG UČINKA POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA FISKALNOG UČINKA POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marijana Djogaš
Zaštita čovjekovog okoliša jedan je od problema izravno vezan uz opstanak čovječanstva. Politika zaštite okoliša u zadnjih pedesetak godina sve više dobiva na značaju. Raste broj međunarodnih i domaćih inicijativa i propisa kojima je cilj zaštitu okoliša promovirati kao važno pitanje koje utječe na politiku, gospodarstvo i društvo u cjelini. U svrhu očuvanja okoliša podrazumijevaju se brojne mjere koje povećavaju prihode ili rashode državnog proračuna, a ujedno mogu...
ANALIZA GRADA BARCELONE U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA
ANALIZA GRADA BARCELONE U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA
Karlo Bartolec
Održivi razvoj sintagma je nastala još u 19. stoljeću, a definira se kao razvoj kojim se zadovoljavaju potrebe današnjih naraštaja, a da se pritom ne ugrožava mogućnost budućih naraštaja. Drugim riječima, to je proces promjena u kojem su iskorištavanje resursa, smjer ulaganja, orijentacija tehničkog razvoja i institucionalne promjene u međusobnom skladu. Temelji turizma u Barceloni datiraju od 1888. godine, odnosno od Svjetske izložbe, kada počinje izgradnja kulturnih...
ANALIZA I POTENCIJALI RAZVOJA INDUSTRIJE VIDEOIGARA
ANALIZA I POTENCIJALI RAZVOJA INDUSTRIJE VIDEOIGARA
Josip Domitrek
Industrija videoigara jedna je od najbrže rastućih industrija u svijetu i temeljna je kategorija medijske industrije. Unutar medijske industrije pripadaju segmentu filmova i zabave. Videoigre su odavno prestale biti samo hobi. Možemo reći da se danas radi o globalnom i to vrlo profitabilnom biznisu. Sve je veća prisutnost ljudi na društvenim mrežama u kojima se nudi mogućnost igranja videoigara, ostvarujući time veliki rast i doprinos razvoje industrije videoigara. Dijele se na...
ANALIZA I PROVEDBA APN SUBVENCIONIRANIH KREDITA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA I PROVEDBA APN SUBVENCIONIRANIH KREDITA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Luka Dragić
U svrhu postizanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima, Hrvatski je sabor u lipnju 2017. godine donio Zakon o subvencioniranju stambenih kredita. Zakonom je uređeno subvencioniranje stambenih kredita za kupnju stana ili kuće te gradnju kuće radi rješavanja stambenog pitanja. Stambeni kredit građanin Republike Hrvatske može uzeti od kreditne institucije, a dio mjesečnih obroka subvencionira se sredstvima...
ANALIZA IMOVINSKIH OSIGURANJA NA PODRUČJU
 SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NAKON POTRESA
ANALIZA IMOVINSKIH OSIGURANJA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NAKON POTRESA
Irena Prpić
U posljednjih nekoliko godina područje Hrvatske pogodile su brojne prirodne katastrofe kao što su poplave i požari, a u posljednjih godinu dana i potresi. Osim na psihološko stanje ljudi, katastrofe su ostavile velika oštećenja i na imovini stanovništva. Većina nekretnina u trenutku potresa nije imala ugovoreno imovinsko osiguranje koje bi nadoknadilo barem određeni dio štete pa je jedino financijsko utočište građana preostala država. Istraživanje unutar ovoga rada pokazalo je...

Pages