Pages

ANALIZA USPJEŠNOSTI ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EU
ANALIZA USPJEŠNOSTI ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EU
Ines Herceg
Analiza uspješnosti Zajedničke poljoprivredne politike započela je sa najrazvijenijim zemljama EU (Njemačka, Španjolska, Francuska, Italija i Velika Britanija). U ovoj skupini zemalja Velika Britanija i Njemačka pokazale su se najrazvijenijima u sektoru poljoprivrede. Zbog nedostatka podataka iz razdoblja kada su te zemlje pristupile Europskoj Uniji teško je zaključiti koliko je tada Zajednička poljoprivredna politika pomogla razvoju njihove poljoprivrede. Na temelju pokazatelja...
ANALIZA UTJECAJA COVID-A 19 NA OSOBNU POTROŠNJU
ANALIZA UTJECAJA COVID-A 19 NA OSOBNU POTROŠNJU
Josip Barišić
U većini razvijenih zemalja osobna potrošnja je najveći makroekonomski agregat s udjelom preko 60% u bruto domaćem proizvodu. Potrošnja kućanstava specifična je sastavnica bruto domaćeg proizvoda koja s jedne strane multiplikativno utječe na gospodarska kretanja, a s druge strane je visoko ovisna o gospodarskim kretanjima i određena raspoloživim dohotkom. Nadalje, nužno je razumjeti korelaciju potrošnje s drugim varijablama i formiranje potražnje za dobrima i uslugama kako bi...
ANALIZA UTJECAJA FINANCIJSKE KRIZE 2007. GODINE I COVID-19 PANDEMIJE NA TRŽIŠTA KAPITALA
ANALIZA UTJECAJA FINANCIJSKE KRIZE 2007. GODINE I COVID-19 PANDEMIJE NA TRŽIŠTA KAPITALA
Matej Magud
Globalna financijska kriza snažno je utjecala na svjetsku ekonomiju. Neposredni pokretač krize bio je slom drugorazrednih hipoteka u Sjedinjenim Američkim Državama, dok su uzroci doktrinarna i pragmatična rješenja koja su duže vrijeme prevladavala na Zapadu. U uvjetima globalizirane ekonomije nije bilo nacionalne ekonomije koja je bila inertna na eksterne poremećaje. Međutim, intervencijama nacionalnih država u financijskom i realnom sektoru zaustavljen je pad...
ANALIZA UTJECAJA GLOBALIZACIJE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
ANALIZA UTJECAJA GLOBALIZACIJE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Mihaela Mrazović
U ovom radu naglasak je na globalizaciji. Kao koncept, globalizacija je općepoznata, no u fokusu istraživanja je njezin utjecaj na svjetsku ekonomiju. Važno je istaknuti kako proces globalizacije ne obuhvaća sve države jednakom mjerom, ali je općeprisutna širom svijeta sa različitim i nejednakim učincima kako na razvoj, tako i na napredovanje određene zemlje. Tehnološki razvoj i globalizacija su nadopunjujući pojmovi koji funkcioniraju u istom smjeru, donose društvu i...
ANALIZA UTJECAJA GLOBALIZACIJE NA PODUZETNIŠTVO NA PRIMJERU ODABRANIH ZEMALJA
ANALIZA UTJECAJA GLOBALIZACIJE NA PODUZETNIŠTVO NA PRIMJERU ODABRANIH ZEMALJA
Iva Kelava
Poduzetništvo je izuzetno kompleksan pojam koji obuhvaća razne sposobnosti uočavanja i realiziranja poslovnih prilika pri kojoj poduzetnik prihvaća rizik te djeluje radi stvaranja novih ideja i promjena. Globalizacija je proces koji je zahvatio kraj 20. i početak 21. stoljeća te utjecao na promjenu načina poslovanja. Razne promjene izazvane globalizacijom utjecale su na promjenu poduzetništva i stvaranje Nove ekonomije. Došlo je do naglog razvoja informacijske i komunikacijske...
ANALIZA UTJECAJA IZAZOVA U DJELATNOSTI PRIKAZIVANJA FILMOVA NA SIGURNOST I USPJEŠNOST ODABRANIH PODUZEĆA
ANALIZA UTJECAJA IZAZOVA U DJELATNOSTI PRIKAZIVANJA FILMOVA NA SIGURNOST I USPJEŠNOST ODABRANIH PODUZEĆA
Laura Biščanić
Tema istraživanja diplomskog rada je analiza utjecaja izazova filmske industrije na poslovanje odabranih poduzeća iz djelatnosti prikazivanja filmova. Poduzeća u djelatnosti prikazivanja filmova susreću se s problemima zbog napretka tehnologije i dostupnosti filmova putem interneta. Iz tog razloga kino prikazivači moraju ulagati dodatne napore kako bi privukli veći broj gledatelja. U radu je postavljen teorijski okvir za analizu financijskih izvještaja u kojem je definiran pojam...
ANALIZA UTJECAJA KRIZE COVID-19 NA KREDITNU SPOSOBNOST GRAĐANA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA UTJECAJA KRIZE COVID-19 NA KREDITNU SPOSOBNOST GRAĐANA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Filip Krkalo
Kredit jest segment financiranja. Kred služi osobama koje nemaju dovoljno vlastitih sredstava za pokrivanje vlastitih želja ili troškova. Banka prilikom odobravanja kredita mora utvrditi kreditnu sposobnost kako bi sprječila negativne posljedice od mogućih rizika. Banka se u tome slučaju koristi raznim instrumentima kojima se osigurava otplara kredita. Covid-19 kriza je bitno utjecala na cjelokupno gospodarstvo na globalnoj razini, uključujući i Hrvatsku.
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE BANKARSKOG SEKTORA
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE BANKARSKOG SEKTORA
Melita Ibrahimović
Svjetska kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 od svoje pojave je u vrlo kratkom roku značajno utjecala na globalnu ekonomiju. Kriza je ostavila velike posljedice na društvo, uzrokujući pad gospodarskih aktivnosti u cijelom svijetu. U odnosu na sve dosadašnje svjetske krize koje su zahvatile ekonomiju i izazvale recesiju, COVID-19 se javio naglo i neočekivano, a razmjeri učinka su bili izrazito jaki. Specifičnost nastupa ove pandemije je to što je ograničila slobodno kretanje...
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA SIGURNOST I USPJEŠNOST VODEĆIH TURISTIČKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA SIGURNOST I USPJEŠNOST VODEĆIH TURISTIČKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Luana Božić
Tema istraživanja ovog diplomskog rada je analiza utjecaja pandemije COVID-19 na sigurnost i uspješnost poslovanja vodećih turističkih poduzeća u Republici Hrvatskoj, a to su Valamar Riviera, Maistra i Plava Laguna. Turizam je globalno jedan od najpogođenijih sektora zbog uvođenja restrikcija u putovanjima kao i zatvaranja granica pojedinih zemalja uslijed proglašenja pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Na početku rada predstavljen je teorijski okvir...
ANALIZA UTJECAJA STRUKTURE MENADŽERSKIH SOCIJALNIH MREŽA NA USPJEŠNOST RAZVOJA START-UP PODUZEĆA U HRVATSKOJ
ANALIZA UTJECAJA STRUKTURE MENADŽERSKIH SOCIJALNIH MREŽA NA USPJEŠNOST RAZVOJA START-UP PODUZEĆA U HRVATSKOJ
Jelena Matković
Menadžerske socijalne mreže čine važan dio svakog poduzeća i njegovog poslovanja. Predmet istraživanja je povezanost između strukture menadžerskih socijalnih mreža i njezinog utjecaja na uspješnost i brzinu razvoja hrvatskih start-up poduzeća, pošto menadžerima daju mogućnost i pristup resursima koji mogu biti presudni za rast, razvoj i opstanak start-up poduzeća u turbulentnoj okolini u kojoj se nalaze.
ANALIZA VAŽNOSTI ZAŠTITE PRAVA DJECE U TURIZMU
ANALIZA VAŽNOSTI ZAŠTITE PRAVA DJECE U TURIZMU
Monika Mamić
Prema posljednjim procjenama, u svijetu radi oko 200 milijuna djece, od čega je 152 milijuna izrabljivano – posao rade u okolnostima i uvjetima koji su izravno štetni po njihov rast, razvoj i obrazovanje. Iako je nemoguće precizirati, čini se kako je izrabljivanje djece najučestalije u zemljama slabog razvoja, radeći poslove u kućanstvu i poljoprivredi. Ono što je sigurno jest da je najjača odrednica rada i izrabljivanja djece siromaštvo kućanstva u kojem se nalaze i mogućnosti...
ANALIZA WEB MJESTA ZA BESPLATNU RAZMJENU SMJEŠTAJA
ANALIZA WEB MJESTA ZA BESPLATNU RAZMJENU SMJEŠTAJA
Lorena Lučić
HomeExchange.com vodeći je i najpoznatiji svjetski web servis za internetsku razmjenu kuća za odmor, koji funkcionira već dvadeset godina, a odnedavno je otvorio i svoju hrvatsku podružnicu. Ima preko 40.000 korisnika, preko 250.000 obavljenih zamjena, a taj broj je u stalnom porastu. Porast korisnika i zamjena mu predviđam i u budućnosti jer je promijenio ljudima pogled na putovanja te im otvorio vrata u nov, uzbudljiv i jeftin način putovanja. Svatko tko se jednom odluči na...

Pages