Pages

ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE BANKARSKOG SEKTORA
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE BANKARSKOG SEKTORA
Melita Ibrahimović
Svjetska kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 od svoje pojave je u vrlo kratkom roku značajno utjecala na globalnu ekonomiju. Kriza je ostavila velike posljedice na društvo, uzrokujući pad gospodarskih aktivnosti u cijelom svijetu. U odnosu na sve dosadašnje svjetske krize koje su zahvatile ekonomiju i izazvale recesiju, COVID-19 se javio naglo i neočekivano, a razmjeri učinka su bili izrazito jaki. Specifičnost nastupa ove pandemije je to što je ograničila slobodno kretanje...
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA SIGURNOST I USPJEŠNOST VODEĆIH TURISTIČKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA SIGURNOST I USPJEŠNOST VODEĆIH TURISTIČKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Luana Božić
Tema istraživanja ovog diplomskog rada je analiza utjecaja pandemije COVID-19 na sigurnost i uspješnost poslovanja vodećih turističkih poduzeća u Republici Hrvatskoj, a to su Valamar Riviera, Maistra i Plava Laguna. Turizam je globalno jedan od najpogođenijih sektora zbog uvođenja restrikcija u putovanjima kao i zatvaranja granica pojedinih zemalja uslijed proglašenja pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Na početku rada predstavljen je teorijski okvir...
ANALIZA UTJECAJA STRUKTURE MENADŽERSKIH SOCIJALNIH MREŽA NA USPJEŠNOST RAZVOJA START-UP PODUZEĆA U HRVATSKOJ
ANALIZA UTJECAJA STRUKTURE MENADŽERSKIH SOCIJALNIH MREŽA NA USPJEŠNOST RAZVOJA START-UP PODUZEĆA U HRVATSKOJ
Jelena Matković
Menadžerske socijalne mreže čine važan dio svakog poduzeća i njegovog poslovanja. Predmet istraživanja je povezanost između strukture menadžerskih socijalnih mreža i njezinog utjecaja na uspješnost i brzinu razvoja hrvatskih start-up poduzeća, pošto menadžerima daju mogućnost i pristup resursima koji mogu biti presudni za rast, razvoj i opstanak start-up poduzeća u turbulentnoj okolini u kojoj se nalaze.
ANALIZA UČINAKA TRGOVINSKOG RATA IZMEĐU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I NARODNE REPUBLIKE KINE
ANALIZA UČINAKA TRGOVINSKOG RATA IZMEĐU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I NARODNE REPUBLIKE KINE
Ivan Vidović
U ovom radu će se istražiti i analizirati učinci trgovinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine. Istražit će se i analizirati utjecaj trgovinskog rata na gospodarstvo Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine, odnosno na najznačajnije makroekonomske pokazatelje navedenih dviju zemalja. U radu će se istražiti i analizirati uzroci koji su doveli do trgovinskog rata, te će se na temelju provedene analize donijeti zaključci i...
ANALIZA UČINKOVITOSTI DIZALICA TOPLINE UPOTREBOM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA PRIMJERU OBITELJSKIH KUĆA U GRADU ZAGREBU
ANALIZA UČINKOVITOSTI DIZALICA TOPLINE UPOTREBOM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA PRIMJERU OBITELJSKIH KUĆA U GRADU ZAGREBU
Valentino Vidović
Dizalice topline još se nazivaju i toplinske pumpe i njihova glavna značajka je da upotrebljavaju geotermalnu energiju iz zemlje, podzemnih voda ili zraka. Putem sustava grijanja dovode toplinu u domove ljudi. Za toplinske pumpe je karakteristično to što ne emitiraju plinove štetnog svojstva nego se ističu po svojoj efikasnosti na nižim vanjskim temperaturama. Ono što posebno izdvaja dizalice topline je da se sistem može vrlo lagano primijeniti na instalacije koje su već...
ANALIZA VAŽNOSTI ZAŠTITE PRAVA DJECE U TURIZMU
ANALIZA VAŽNOSTI ZAŠTITE PRAVA DJECE U TURIZMU
Monika Mamić
Prema posljednjim procjenama, u svijetu radi oko 200 milijuna djece, od čega je 152 milijuna izrabljivano – posao rade u okolnostima i uvjetima koji su izravno štetni po njihov rast, razvoj i obrazovanje. Iako je nemoguće precizirati, čini se kako je izrabljivanje djece najučestalije u zemljama slabog razvoja, radeći poslove u kućanstvu i poljoprivredi. Ono što je sigurno jest da je najjača odrednica rada i izrabljivanja djece siromaštvo kućanstva u kojem se nalaze i mogućnosti...
ANALIZA WEB MJESTA ZA BESPLATNU RAZMJENU SMJEŠTAJA
ANALIZA WEB MJESTA ZA BESPLATNU RAZMJENU SMJEŠTAJA
Lorena Lučić
HomeExchange.com vodeći je i najpoznatiji svjetski web servis za internetsku razmjenu kuća za odmor, koji funkcionira već dvadeset godina, a odnedavno je otvorio i svoju hrvatsku podružnicu. Ima preko 40.000 korisnika, preko 250.000 obavljenih zamjena, a taj broj je u stalnom porastu. Porast korisnika i zamjena mu predviđam i u budućnosti jer je promijenio ljudima pogled na putovanja te im otvorio vrata u nov, uzbudljiv i jeftin način putovanja. Svatko tko se jednom odluči na...
ANALIZA ZAPOSLENOSTI U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE I ODABRANIM ZEMLJAMA
ANALIZA ZAPOSLENOSTI U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE I ODABRANIM ZEMLJAMA
Lorena Pehar
Nakon provedene analize moguće je zaključiti kako je turizam izrazito radno intenzivna djelatnosti, koja u BDP-u države zauzima visokih 4,3%, odnosno, donosi više od 7,5 milijardi kuna prihoda godišnje, a taj podatak iz godine u godinu sve više raste. Ta činjenica uvjetuje potrebu za visokokvalificiranim djelatnicima koji će pružati usluge turistima i o kojima će ovisiti kvaliteta usluga u destinaciji. Za turizam su specifične tri stvari kod zapošljavanja: 1. visok stupanj...
ANALIZA ZASTUPLJENOSTI ISO STANDARDA U HRVATSKOJ
ANALIZA ZASTUPLJENOSTI ISO STANDARDA U HRVATSKOJ
Ana-Mari Selak
Novi globalizirani uvjeti poslovanja stavljaju poduzeća pred velike izazove poslovanja. Takav dinamičan način poslovanja često poduzećima otežava praćenje konkurentskih promjena na tržištu. Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) svojim standardima poduzećima uvelike olakšava poslovanje. Standardi su u poslovanju prisutni kako bi osigurali da sve funkcionira. Poduzeća koja u svojim poslovanjem uspiju ispuniti uvjete i uvedu neke od međunarodnih standarda imaju niz...
ANALIZA ZAŠTITE ZRAKA U SEKTORU STOČARSTVA U EUROPSKOJ UNIJI
ANALIZA ZAŠTITE ZRAKA U SEKTORU STOČARSTVA U EUROPSKOJ UNIJI
Karla Mlinarić
U ovom diplomskom radu prikazano je stanje poljoprivrednog sektora u Europskoj uniji. Poljoprivreda uzrokuje velike količine emisija stakleničkih plinova koje su prijetnja klimatskim promjenama s kojima se svakodnevno susrećemo. Upravo zbog te činjenice javlja se potreba za poboljšanjem postojećih politika, a najvažnija i obrađivana u ovom radu je Zajednička poljoprivredna politika. Sektor stočarstva koji čini oko polovicu poljoprivredne proizvodnje najveći je zagađivač emisija...
ANALIZA ČIMBENIKA RAZVOJA START UP PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA ČIMBENIKA RAZVOJA START UP PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Luka Bundalo
U današnjoj turbulentnosti i sve veće složenosti okoline dolazi do jake potrebe za aktivnim uključivanjem poslovnih subjekata u kreiranju promjena, kao i za brzom prilagodbom stalno nadolazećih novih uvjeta. Pojam start up-a usko je vezan za razvoj IT sektora, pojavu interneta i naglog razvoja tehnološke industrije. Unatoč brojnim milijunskim investicijama i eksplozivnog razvoja pojedinih projekta i organizacija, statistike pokazuju da većina start up-a propada u prvih nekoliko...
ANALYSIS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN TOURISM INDUSTRY USING CANVAS METHODOLOGY
ANALYSIS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN TOURISM INDUSTRY USING CANVAS METHODOLOGY
Dora Škorić
In today’s world, digital transformation is a common term, and in many cases rather necessary. It refers to integration of digital technology into all areas of business, which changes the whole business and the way a business operates and brings value to its customers. Digital transformation and technology innovations are something that many businesses undergo nowadays to increase, strengthen and secure their competitiveness on the market. With the technological changes, customer’s needs...

Pages