Pages

Advertising effectiveness on social media
Advertising effectiveness on social media
Lucija Babić
The main goal of this paper is to define terms of advertising and social media, also to explain how advertising affects on people who are using social media, and their opinion about online advertising. It is described how to provide best description of product or service for customers, and in return to get feedback from customers. Advertising as a form of communication process should be informed, explained, create interest, stimulate desires, change attitudes and influence consumer behavior....
Agilne metode kao potpora upravljanju timova prilikom razvoja web aplikacija
Agilne metode kao potpora upravljanju timova prilikom razvoja web aplikacija
Mateja Zbodulja
U današnje vrijeme kontinuiranih promjena na tržištu, agilne metode izrada web aplikacija predstavljaju najnoviji trend koji odgovara dinamičnim i fleksibilnim akcijama poduzeća. U radu je pojašnjen pojam aghilnih metoda, različiti tipovi agilnih metoda, njihove karakteristike i njihov utjecaj na pojedinca, tim i poduzeće. Uvođenje i primjena agilne metode dotiče organizacijske i tehnološke faktore, ali i one vezane uz zaposlenike, tako da će se ovaj rad baviti prvenstveno...
Agilne metode za upravljanje ciljevima
Agilne metode za upravljanje ciljevima
Ana Roso
Kontroling pomaže menadžmentu u procesu poslovnog odlučivanja. Kontroling teži usmjeravanju svih odluka prema postizanju glavnih ciljeva poduzeća. Važno je da ciljevi budu optimalno postavljeni i vremenski određeni. Cilj rada je istaknuti važnost postavljanja ciljeva u svakom poduzeću i agilno upravljati istima sukladno promjenama u okruženju. Također, u radu su analizirane odabrane metode za upravljanje ciljevima. Za svrhu ovog rada provedeno je empirijsko istraživanje o...
Agroturizam kao oblik održivog poljoprivrednog gospodarenja
Agroturizam kao oblik održivog poljoprivrednog gospodarenja
Matea Balić
Agroturizam kombinira turizam i poljoprivredu, privlači turiste poljoprivrednim aktivnostima, razvija gospodarstva kako bi se povećao njihov prihod i pruža rekreacijsko ili obrazovno iskustvo putnicima. Cilj održivog razvoja je omogućiti korištenje prirodnih resursa na održiv način, bez štetnosti za okoliš, na način da se zadovoljavaju potrebe današnjih generacija, a da se istovremeno ne ugrožavaju mogućnosti budućih generacija da ispune vlastite potrebe. Cilj diplomskog rada...
Aktivna politika zapošljavanja u Republici Hrvatskoj s osvrtom na odabrane zemlje u Europskoj uniji
Aktivna politika zapošljavanja u Republici Hrvatskoj s osvrtom na odabrane zemlje u Europskoj uniji
Iva Barbara Sučić
Nezaposlenost je jedan od važnijih problema s kojim se susreću europske i hrvatske zemlje iako je njezina razina izrazio smanjena u zadnje tri godine. Bez obzira na to, postoje grupe koje su redovito pogođene s višim stopama nezaposlenosti, a to su mladi i žene. Mjere aktivne politike zapošljavanja u današnje se vrijeme poprimaju korektivni i prevencijski karakter. Primarno se nude osobama koje su nezaposlene i koje su ugroženije od ostalih odnosno koje bi teže pronašle posao....
Aktivna štednja uz premiju
Aktivna štednja uz premiju
Petra Horvatin
Danas je štednja u bankama jedan od najvažnijih oblika okrupnjavanja novca. Ukoliko raspolažemo viškom novčanih sredstava, a ne znamo u što bismo taj novac uložili tada bi svakako bilo dobro taj novac položiti u banku. Takav oblik polaganja novca naziva se štednja. Banka uloženi novac koristi u vremenu koje je ugovoreno sa štedišom te se obvezuje da će istome, istekom ugovorenog roka vratiti uloženi novac uvećan za kamate. Banke uz kamate na uloženi iznos daju i mogućnost...
Aktivnosti društveno odgovornog marketinga u malim i srednjim poduzećima
Aktivnosti društveno odgovornog marketinga u malim i srednjim poduzećima
Hrvoje Bradica
Cilj ovog rada je utvrditi dimenzije i stupanj razvoja društveno odgovornog marketinga malih i srednjih poduzeća (MSP-a), te analizirati analizirati čimbenike koji utječu na primjenu takvog ponašanja. Naime, MSP-a po svojoj naravi nisu samo umanjena verzija velikih poduzeća, a njihov ekonomski, društveni i ekološki utjecaj na svijet se svakim danom sve više naglašava. Prema tome, potrebno je obratiti pozornost na specifičnosti društveno odgovornog poslovanja i održivog...
Aktivnosti i posljedice uvođenja eura kao službene valute u Hrvatsku
Aktivnosti i posljedice uvođenja eura kao službene valute u Hrvatsku
Lovro Maravić
Euro, kao obračunska valuta, je prvi puta uveden 1. siječnja 1999. Kovanice i novčanice eura, kao službena valuta su uvedene na području 12 država članica EU 1. siječnja 2002., a danas je euro jedinstvena valuta u 19 država članica. Sve države članice, osim Velike Britanije (trenutno u proceduri Brexita) i Danske, imaju obvezu prema svojim potpisanim pristupnim ugovorima, uvesti euro kao službenu valutu na područje svojih država kako bi se u konačnici postigla i jedinstvena...
Aktualni trendovi u hotelijerstvu
Aktualni trendovi u hotelijerstvu
Petra Korman
U Hrvatskoj je hotelijerstvo najvažniji dio ponude i generator prihoda u sustavu turizma i ukupnog gospodarstva. Najveći problem hotelijerstva i turizma je osjetljivost. Dovoljno je gospodarska ili politička nestabilnost i hotelijerstvo to osjeti na prihodima poslovanja i manjem dolasku gostiju. Radi snažne osjetljivosti nužno je analizirati sadašnje i buduće trendove na tržištu, kako bi se prijetnje ublažile a prilike za povećani prihod prepoznale. Analize hotelskih menadžera...
Alterantive finance as a solution for a better future
Alterantive finance as a solution for a better future
Talal Abedrabbo
This is mainly about financial channels, processes and tools that appear outside the standard finance system resembling regulated banks and capital markets . Extend fund is along-time period financing of framework and mechanical ventures based upon the anticipated cash streams of the venture instead of the adjusted sheets of its supports, Ordinarily, an extended financing structure includes a few value speculators, known as sponsors a 'syndicate' of banks or other loaning institutions...
Alternativna ulaganja i mirovinski fondovi
Alternativna ulaganja i mirovinski fondovi
Lucija Jusup
Hrvatski mirovinski sustav počiva na tri stupa koji predstavljaju kombinaciju međugeneracijske solidarnosti i individualne kapitalizirane štednje. Nepovoljni demografski trendovi u smislu starenja stanovništva i negativnog migracijskog salda kao i ograničena proračunska sredstva sve više govore u prilog individualne kapitalizirane štednje u mirovinskim fondovima. Trenutni mirovinski sustav ne uspijeva u potpunosti podmiriti izdatke za mirovine pa manjak nadoknađuje sredstvima iz...
Alternativni investicijski fondovi
Alternativni investicijski fondovi
Ivana Alilović
Investicijski fondovi oduvijek su bili važni sudionici financijskih tržišta diljem svijeta te su koristeći prednosti diverzifikacije i profesionalnog upravljanja privlačili različite profile investitora. Njihova specifična i prilagodljiva podvrsta - alternativni investicijski fondovi, institucije su kojima se posvećuje sve više pažnje u posljednje vrijeme, ne samo u smislu njihove snažne regulacije nego i potražnje investitora. Ovaj diplomski rad nastoji prikazati osnovne...

Pages