Pages

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SECTOR OF INVESTMENT FUNDS
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SECTOR OF INVESTMENT FUNDS
Vedran Brozović
Artificial intelligence is neither a new concept nor a completely new research topic. However, advances in data availability and accessibility of high computing power - combined with important achievements in the development of machine learning algorithms - have enabled an exponential growth of the field. By implementing artificial intelligence, investment fund management companies could see major benefits such as cost reduction and improved decision making across all of their departments....
ATRIBUCIJSKO MODELIRANJE U DIGITALNOM MARKETINGU TEMELJEM PODATAKA O KORIŠTENJU UREĐAJA
ATRIBUCIJSKO MODELIRANJE U DIGITALNOM MARKETINGU TEMELJEM PODATAKA O KORIŠTENJU UREĐAJA
Sanja Vale
Ovaj specijalistički poslijediplomski rad istražuje temu atribucijskog modeliranja u digitalnom marketingu temeljem podataka o korištenju više uređaja. Cilj rada je utvrditi utjecaj podataka o korištenju više uređaja na rezultate atribucijskog modeliranja kako bi se uvidjelo trebaju li poduzeća koristiti te podatke. U radu se kroz sekundarno istraživanje analizira važnost poznavanja puta kupca za poduzeća u digitalnog okruženju, uloga mobilne komunikacijske tehnologije na putu...
Acquisitions in fashion industry
Acquisitions in fashion industry
Mirna Zadro
Mergers and acquisitions are one of the models for achieving external growth of a company, and nowadays it is one of the most interesting forms of internationalization of business. With this growth model, businesses seek to harness the resources, potential, skills and power of other businesses to build their own business strategy. There are various motives for companies to decide on a merger and acquisition strategy, and some of the most important ones are: entering new markets, expanding...
Addressing Youth Unemployment Challenges - Case of Croatia
Addressing Youth Unemployment Challenges - Case of Croatia
Lara Šoše
Aim of this paper is to address the challenges ofthe youth unemployment, and in particular youth unemployment characteristics and trends in Croatia. The main goal ofthis research paper is to obtain an insight into the current situation regarding the youth unemployment in Croatia and implemented or suggested solutions to this challenge. Moreover, paper examines the causes lead- ing to considerably high youth unemployment rate in Croatia such as skill mismatch, labor mar- ket inflexibility,...
Adoption of Digital Technologies in Banking
Adoption of Digital Technologies in Banking
Dario Tureček
Looking globaly the whole World is affected by the development of technology and digitalization which are rapidly changing society and ways how it operates. Banking industry, like any other, is no exception in this process. As digital age is progressing, all industries are required to transform and adapt their business strategies and models to fit the digital era with aim to satisfy needs and preferences of their customers and improve and extend their current products and services and...
Advertising effectiveness on social media
Advertising effectiveness on social media
Lucija Babić
The main goal of this paper is to define terms of advertising and social media, also to explain how advertising affects on people who are using social media, and their opinion about online advertising. It is described how to provide best description of product or service for customers, and in return to get feedback from customers. Advertising as a form of communication process should be informed, explained, create interest, stimulate desires, change attitudes and influence consumer behavior....
Agilne metode kao potpora upravljanju timova prilikom razvoja web aplikacija
Agilne metode kao potpora upravljanju timova prilikom razvoja web aplikacija
Mateja Zbodulja
U današnje vrijeme kontinuiranih promjena na tržištu, agilne metode izrada web aplikacija predstavljaju najnoviji trend koji odgovara dinamičnim i fleksibilnim akcijama poduzeća. U radu je pojašnjen pojam aghilnih metoda, različiti tipovi agilnih metoda, njihove karakteristike i njihov utjecaj na pojedinca, tim i poduzeće. Uvođenje i primjena agilne metode dotiče organizacijske i tehnološke faktore, ali i one vezane uz zaposlenike, tako da će se ovaj rad baviti prvenstveno...
Agilne metode za upravljanje ciljevima
Agilne metode za upravljanje ciljevima
Ana Roso
Kontroling pomaže menadžmentu u procesu poslovnog odlučivanja. Kontroling teži usmjeravanju svih odluka prema postizanju glavnih ciljeva poduzeća. Važno je da ciljevi budu optimalno postavljeni i vremenski određeni. Cilj rada je istaknuti važnost postavljanja ciljeva u svakom poduzeću i agilno upravljati istima sukladno promjenama u okruženju. Također, u radu su analizirane odabrane metode za upravljanje ciljevima. Za svrhu ovog rada provedeno je empirijsko istraživanje o...
Agroturizam kao oblik održivog poljoprivrednog gospodarenja
Agroturizam kao oblik održivog poljoprivrednog gospodarenja
Matea Balić
Agroturizam kombinira turizam i poljoprivredu, privlači turiste poljoprivrednim aktivnostima, razvija gospodarstva kako bi se povećao njihov prihod i pruža rekreacijsko ili obrazovno iskustvo putnicima. Cilj održivog razvoja je omogućiti korištenje prirodnih resursa na održiv način, bez štetnosti za okoliš, na način da se zadovoljavaju potrebe današnjih generacija, a da se istovremeno ne ugrožavaju mogućnosti budućih generacija da ispune vlastite potrebe. Cilj diplomskog rada...
Aktivna politika zapošljavanja u Republici Hrvatskoj s osvrtom na odabrane zemlje u Europskoj uniji
Aktivna politika zapošljavanja u Republici Hrvatskoj s osvrtom na odabrane zemlje u Europskoj uniji
Iva Barbara Sučić
Nezaposlenost je jedan od važnijih problema s kojim se susreću europske i hrvatske zemlje iako je njezina razina izrazio smanjena u zadnje tri godine. Bez obzira na to, postoje grupe koje su redovito pogođene s višim stopama nezaposlenosti, a to su mladi i žene. Mjere aktivne politike zapošljavanja u današnje se vrijeme poprimaju korektivni i prevencijski karakter. Primarno se nude osobama koje su nezaposlene i koje su ugroženije od ostalih odnosno koje bi teže pronašle posao....
Aktivna štednja uz premiju
Aktivna štednja uz premiju
Petra Horvatin
Danas je štednja u bankama jedan od najvažnijih oblika okrupnjavanja novca. Ukoliko raspolažemo viškom novčanih sredstava, a ne znamo u što bismo taj novac uložili tada bi svakako bilo dobro taj novac položiti u banku. Takav oblik polaganja novca naziva se štednja. Banka uloženi novac koristi u vremenu koje je ugovoreno sa štedišom te se obvezuje da će istome, istekom ugovorenog roka vratiti uloženi novac uvećan za kamate. Banke uz kamate na uloženi iznos daju i mogućnost...
Aktivnosti društveno odgovornog marketinga u malim i srednjim poduzećima
Aktivnosti društveno odgovornog marketinga u malim i srednjim poduzećima
Hrvoje Bradica
Cilj ovog rada je utvrditi dimenzije i stupanj razvoja društveno odgovornog marketinga malih i srednjih poduzeća (MSP-a), te analizirati analizirati čimbenike koji utječu na primjenu takvog ponašanja. Naime, MSP-a po svojoj naravi nisu samo umanjena verzija velikih poduzeća, a njihov ekonomski, društveni i ekološki utjecaj na svijet se svakim danom sve više naglašava. Prema tome, potrebno je obratiti pozornost na specifičnosti društveno odgovornog poslovanja i održivog...

Pages