Pages

Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća AGRONGRADNJA j.d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća AGRONGRADNJA j.d.o.o.
Arber Vunići
U ovom se radu provodilo financijsko istraživanje kako bi se ocijenila uspješnost poslovanja poduzeća AGRONGRADNJA j.d.o.o. , a sve to kroz analizu financijskih izvještaja za period od 2018. do 2020. godine. izvještaja. Kroz promatrano razdoblje od dvije godine utvrdit će se odstupanja u odnosu na prethodnu godinu i razlozi tih odstupanja. Na taj način dolazi se do stvaranja bolje informacijske podloge za donošenje određenih odluka vezanih za poslovanje. Financijski izvještaji...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Spin valis d.d.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Spin valis d.d.
Ivana Krajček
Sami financijski izvještaji ne govore puno o stanju poduzeća. Zbog toga svaki pojedini korisnik financijskih izvještaja koristi određene postupke analize financijskih izvještaja ovisno što želi saznati o poduzeću. Postoje neke od ustaljenih metoda analize kao što su vertikalna i horizontalna analiza i analiza pomoću pokazatelja. Vertikalna analiza financijskih izvještaja se temelji na strukturnim financijskim izvještajima koji su korisni kod uspoređivanja podataka jednog...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru sektora ugostitelja s ciljem identificiranja utjecaja pandemije covid-19
Analiza financijskih izvještaja na primjeru sektora ugostitelja s ciljem identificiranja utjecaja pandemije covid-19
Marta Mudri
Predmet ovog diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja na primjeru dva poduzeća koja se bave djelatnostima pripremanja i usluživanja hrane, a sve s ciljem identificiranja utjecaja pandemije Covid-19 na njihovo poslovanje. Kako je 2020. godinu obilježio vrhunac pandemije, ima smisla analizirati njezin utjecaj na čitavo gospodarstvo, pa tako i na ugostiteljski sektor koji se našao na udaru pandemije kada je odlukom Stožera civilne zaštite morao zatvoriti svoja vrata gostima....
Analiza financijskih izvještaja naftnih kompanija
Analiza financijskih izvještaja naftnih kompanija
Marko Vreš
Naftna industrija je jedna od najvećih svjetskih industrija te ima veliki utjecaj na sve segmente gospodarstva. Puno gospodarskih sektora i kućanstva koriste proizvode naftne industrije. U svijetu posluje puno naftnih kompanija, od kojih neke posluju na svjetskoj razini dok su se neke specijalizirale za određene segmente poslova. Velike kompanije ostvaruju ogromne profite na godišnjoj razini te su u ovom radu izabrane dvije manje kompanije, INA Grupa i OMV Grupa za potrebe provedbe...
Analiza financijskih izvještaja odabranih kozmetičkih poduzeća na međunarodnoj razini
Analiza financijskih izvještaja odabranih kozmetičkih poduzeća na međunarodnoj razini
Ana Vinceković
Analiza financijskih izvještaja omogućuje donošenje ocjene o sigurnosti i uspješnosti poslovanja jer uključuje različite analitičke tehnike kojima se podaci sadržani u financijskim izvještajima pretvaraju u informacije relevantne za njihove korisnike. Također, spomenuti financijski izvještaji moraju biti usklađeni s računovodstvenim načelima i standardima koji su osmišljeni od strane organizacija kojima je cilj te izvještaje učiniti usporednima i pogodnima za analizu....
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća farmaceutske industrije
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća farmaceutske industrije
Petra Podvorac
Analizom financijskih izvještaja, u ovom radu, dolazi se do zaključaka o uspješnosti i sigurnosti poslovanja tri najveća poduzeća u farmaceutskoj industriji: Pliva Hrvatska d.o.o., Belupo d.d. i Jadranski galenski laboratorij d.d., ali i o potencijalnim problemima koji zahvaćaju spomenuta poduzeća. U provođenju analize korišteni su analitički postupci horizontalne i vertikalne analize bilance i računa dobiti i gubitka, kao i skupine financijskih pokazatelja. Rezultati prikazuju...
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća mesne industrije u doba Covid-19 pandemije
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća mesne industrije u doba Covid-19 pandemije
Matija Fabičević
Analizom financijskih izvještaja u poduzeću rukovodstvo dobiva informacije u kojem smjeru se kreće poslovanje poduzeća radi donošenja kvalitetnih poslovnih odluka. Putem financijskih izvještaja dobivamo sliku o stanju i sigurnosti poslovanja, ostvaruje li poduzeće dobit i ima li dovoljno likvidnih sredstava za podmirenje obveza. Pri samoj analizi financijskih izvještaja koriste ste komparativna i usporedna analiza te analiza korištenjem raznih financijskih pokazatelja. Mesna...
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća prehrambene industrije
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća prehrambene industrije
Patricia Komljenović
Za uspješno donošenje poslovnih odluka važno je analizirati financijske izvještaje odnosno razumjeti informacije koje su zapisane u financijskim izvještajima jer se u suprotnome dovodi u pitanje kvaliteta donesenih poslovnih odluka. Financijski izvještaji nam pružaju odgovore na brojna pitanja i na temelju njih možemo donijeti zaključak o tome koliko poduzeće sigurno i uspješno posluje. Instrumenti koji se koriste u analizi financijskih izvještaja su horizontalna i vertikalna...
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća u pivskoj industriji
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća u pivskoj industriji
Filip Takač
5. ZAKLJUČAK Pivo je piće u kojem već nekoliko tisuća godina uživaju zajednice diljem svijeta. Kultura konzumiranja piva znatno se razlikuje diljem cijele zemaljske kugle jer postoje različite vrste piva i potrošačke navike, no ono ima važnu ulogu u svim zemljama i sastavni je dio kulture, baštine i prehrane Pivska industrija vrlo je atraktivna za brojne ulagače diljem svijeta, zbog toga što se pivo konzumira gotovo u svakom dijelu zemaljske kugle. Iako privlačna i atraktivna,...
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća u trgovini automobilima
Analiza financijskih izvještaja odabranih poduzeća u trgovini automobilima
Stjepan Ključar
U ovom radu prikazana je analiza financijskih izvještaja poduzeća kojima je glavna djelatnost prodaja osobnih automobila. Odabrano je pet poduzeća s najvećim ostvarenim prihodima u 2019. godini, a to su Porsche Croatia d.o.o., Porsche Inter Auto d.o.o., Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Grand Auto d.o.o. i Star Import d.o.o. Cilj ovog rada je prikazati sigurnost i uspješnost promatranih poduzeća. Horizontalnom analizom dobio se uvid u promjene vrijednosti pojedinih pozicija bilance i...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Cedevita d.o.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Cedevita d.o.o.
Viktorija Ivanović
Analizom financijskih izvještaja korisnici dobivaju kvalitetne informacije potrebne za donošenje odluka i upravljanje poslovanjem. Temeljni financijski izvještaji na kojima se temelji analiza su: bilanca, račun dobiti i gubitka i izvještaj o novčanom toku. Njih su obvezni sastavljati svi subjekti od javnog interesa primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Analiza se provodi postupkom vertikalne analize, horizontalne analize i analizom pomoću financijskih...

Pages