Pages

Analiza financijskih izvještaja poduzeća iz grane djelatnosti metalne industrije
Analiza financijskih izvještaja poduzeća iz grane djelatnosti metalne industrije
Lidija Baltić
Pravovremene i kvalitetne informacije neophodne su za dobro upravljanje društvom, te njegov opstanak i razvoj. Potrebni podaci osiguravaju se u prvenstveno financijskim izvještajima, te internim izvještajima koje je moguće izraditi na temelju posebnih računovodstvenih evidencija. Kvalitetnom analizom i uspoređivanjem pokazatelja sa drugim poduzećima u grani može se utvrditi stanje u kome se društvo, te doći do informacija u kome pravcu društvo treba voditi. Na temelju predočenih...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća u proizvodnoj djelatnosti-primjer poduzeća OMCO Croatia do.o.
Analiza financijskih izvještaja poduzeća u proizvodnoj djelatnosti-primjer poduzeća OMCO Croatia do.o.
Marija Čanžek
Industrijska proizvodnja, osobito prerađivačka industrija, veoma je važna za hrvatsko gospodarstvo. Prije nego je nastupila gospodarska kriza, industrija je imala važnu ulogu u kreiranju BDP-a Hrvatske. Vidljivo je kako se nakon dugogodišnje krize, hrvatska industrija od 2013. godine polako oporavlja te iznova ostvaruje stope rasta, počinje se ostvarivati sve veći promet, a porasla je i proizvodnost rada. S obzirom da je odnedavno Hrvatska postala punopravna članica Europske unije,...
Analiza financijskih izvještaja pri transformaciji poslovne krize u poslovni uspjeh
Analiza financijskih izvještaja pri transformaciji poslovne krize u poslovni uspjeh
Krešimir Krmek
U današnjem kompleksnom, dinamičnom poslovnom okruženju većina se poduzeća u svom životnom vijeku suoči s poslovnom krizom. Poslovna kriza ukazuje na težak period u poslovanju svakog poduzeća. Kriza može djelomično utjecati na poslovanje, ali može i u potpunosti obustaviti rad poduzeća. Puno je primjera poduzeća, poznatih i manje poznatih, sa ili bez dugogodišnjih tradicija koja su dospjela u krizu. Razlika između uspješnih i manje uspješnih poduzeća je u načinu...
Analiza financijskih izvještaja s ciljem identificiranja upozoravajućih znakova na računovodstvene manipulacije
Analiza financijskih izvještaja s ciljem identificiranja upozoravajućih znakova na računovodstvene manipulacije
Lorena Šalković
Sve poslovne odluke o ulaganju ili suradnji s određenim poduzećem najčešće se temelje na financijskim izvještajima poduzeća, zbog čega je iznimno bitno da isti budu prikazani istinito i pouzdano. Rad opisuje područja u kojima se najčešće koriste računovodstvene manipulacije koje se nazivaju kreativnim računovodstvom i koriste se u svrhu lažiranja i prijevara, te je i sam cilj ovog rada objasniti te znakove upozorenja koji ukazuju upravo na lažiranost podataka i informacija u...
Analiza financijskih izvještaja turističkih zajednica i njihov značaj za razvoj turističke djelatnosti u Hrvatskoj
Analiza financijskih izvještaja turističkih zajednica i njihov značaj za razvoj turističke djelatnosti u Hrvatskoj
Gabriela Senjić
Temeljni cilj ovoga rada je utvrditi postoji li direktna povezanost između ulaganja, odabranih gradskih turističkih zajednica, u aktivnosti promidžbe i informiranja i porasta broj noćenja, postelja i dolazaka turista u području djelovanja odabranih turističkih zajednica. Turističke zajednice su oblik neprofitnih organizacija s najvećim udjelom troškova promidžbe u ukupnim prihodima. Provedbom horizontalne i vertikalne analize nad financijskim izvještajima turističkih zajednica...
Analiza financijskih izvještaja u funkciji ocjene vremenske neograničenosti poslovanja u proizvodnom poduzeću
Analiza financijskih izvještaja u funkciji ocjene vremenske neograničenosti poslovanja u proizvodnom poduzeću
Antonija Kusalić
Ocjena vremenske neograničenosti poslovanja u suvremenom dinamičkom i promjenjivom okruženju izrazito je važna za širok spektar zainteresiranih strana. Naime, financijska nestabilnost i nemogućnost nastavka poslovanja poduzeća može izazvati gubitke kako za dionike usko vezane za poduzeće tako i za gospodarstvo u cjelini. U ovom radu ocjenjuje se pretpostavka vremenske neograničenosti poslovanja u proizvodnom poduzeću. U tu svrhu, koriste se postupci analize financijskih...
Analiza financijskih izvještaja u funkciji utvrđivanja uspješnosti poslovanja poduzeća
Analiza financijskih izvještaja u funkciji utvrđivanja uspješnosti poslovanja poduzeća
Diana Alzin
Financijska analiza sinteza je financijskih podataka dobivenih različitim tehnikama i instrumentima na temelju financijskih izvještaja. Cilj je analize, utvrditi da li je poduzeće koje je predmet analize, stabilno, likvidno i profitabilno. Osnovni fokus analize za mala poduzeća su dva temeljna financijska izvještaja: bilanca i račun dobiti i gubitka. Informacije dobivene analizom namijenjene su internim i eksternim korisnicima. Eksterni korisnici su usmjereni na informacije o...
Analiza financijskih izvještaja u svrhu identificiranja znakova oporvka građevinske djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Analiza financijskih izvještaja u svrhu identificiranja znakova oporvka građevinske djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Mihael Bišćan
Tema diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja građevinskih poduzeća u cilju identificiranja znakova oporavka građevinske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Okruženje u građevinskoj djelatnosti izuzetno je dinamično i povezano je s ostalim djelatnostima u zemlji. Nastupanjem gospodarske krize 2008. godine građevinski je sektor upao u krizu. Iz tog razloga cilj ovog rada je analizirati stanje ukupne gospodarske djelatnosti i financijske izvještaje četiri građevinska...
Analiza financijskih pokazatelja trgovačkih lanaca u Republici Hrvatskoj
Analiza financijskih pokazatelja trgovačkih lanaca u Republici Hrvatskoj
Ivan Novak
Trgovina na malo, odnosno maloprodaja, predstavlja jedan od ključnih i strateški bitnih sektora u Republici Hrvatskoj. Promet u trgovini na malo od 2014. do 2019. godine bilježi trend stabilnog rasta, što je posljedica pozitivnog kretanja osobne potrošnje i generalnog gospodarskog oporavka. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2019. godine udio ukupne trgovine u bruto dodanoj vrijednosti iznosio je 19,6%, u zaposlenosti 15,4% te u broju aktivnih poduzeća 18,6% (DZS). U ovom...
Analiza financijskih računa opće države u razdoblju 2013.- 2018.
Analiza financijskih računa opće države u razdoblju 2013.- 2018.
Kristina Katavić
Cilj rada je utvrditi visinu i strukturu financijske imovine i obveza zemalja EU i Hrvatske na razini opće države te njihov neto financijski položaj. U svrhu ostvarivanja ciljeva rada korištena je metoda deskripcije i deskriptivne statistike te metoda usporedne analiza. Struktura i značaj pojedinih financijskih instrumenata i institucionalnih sektora razlikuju se među promatranim zemljama EU. Neto financijska pozicija opće države za zemlje EU većinom je negativna kroz promatrano...
Analiza financijskog položaja Hrvatske turističke zajednice i turističkih zajednica županija
Analiza financijskog položaja Hrvatske turističke zajednice i turističkih zajednica županija
Anamarija Šukan
Turizam ima veliku važnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske te iznimno pridonosi razvoju gospodarstva. U svrhu promicanja, razvoja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu osnivaju se i djeluju turističke zajednice. Sustav turističkih zajednica koji je organiziran po modelu destinacijskog menadžmenta organizacije čine lokalne turističke zajednice, regionalne turističke zajednice, Turistička zajednica Grada...
Analiza financijskog položaja Raiffeisen banke unutar bankarskog sektora Republike Hrvatske
Analiza financijskog položaja Raiffeisen banke unutar bankarskog sektora Republike Hrvatske
Damjan Bošnjak
Iz provedene analize financijskih izvještaja Grupe zaključeno je da Grupa posluje uspješno i sigurno. Nastavno prvotnoj analizi, a u svrhu bolje ocijene kvalitete poslovanja, provedena je komparativna analiza glavnih konkurenata Grupe za razdoblje od 2011. do 2013. godine. U uzorak je izabrano pet vodećih banaka bankarskog sektora Hrvatske (uključujući i Raiffeisenbank Austria) pa se sa određenom vjerojatnošću rezultati statističke analize mogu po općiti na cijeli bankarski...

Pages