Pages

ANALIZA IMOVINSKIH OSIGURANJA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NAKON POTRESA
ANALIZA IMOVINSKIH OSIGURANJA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NAKON POTRESA
Irena Prpić
U posljednjih nekoliko godina područje Hrvatske pogodile su brojne prirodne katastrofe kao što su poplave i požari, a u posljednjih godinu dana i potresi. Osim na psihološko stanje ljudi, katastrofe su ostavile velika oštećenja i na imovini stanovništva. Većina nekretnina u trenutku potresa nije imala ugovoreno imovinsko osiguranje koje bi nadoknadilo barem određeni dio štete pa je jedino financijsko utočište građana preostala država. Istraživanje unutar ovoga rada pokazalo je...
ANALIZA IMPLEMENTACIJE NAČELA ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U TUROPERATORSKOM POSLOVANJU
ANALIZA IMPLEMENTACIJE NAČELA ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U TUROPERATORSKOM POSLOVANJU
Mirta Cindrić
Održivi razvoj turizma je onaj koji uzima u obzir njegove ekonomske, ekološke i sociokulturne učinke, kako trenutne, tako i buduće, a uz to brine i o potrebama industrije, okoliša, turista i lokalne zajednice. Ideja i koncept razvili su se kao odgovor na sve izraženije ekološke i sociokulturne probleme koje razvoj turizma nosi sa sobom. Cilj ovog rada jest pokazati kako TUI, jedan od vodećih i najuspješnijih turoperatora na turističkom tržištu implementira tri načela održivog...
ANALIZA INDUSTIJE PIVA I NAJZNAČAJNIJIH PROIZVOĐAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA INDUSTIJE PIVA I NAJZNAČAJNIJIH PROIZVOĐAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Antonio Šekelja
Predmet ovoga diplomskog rada odnosi se na analizu stanja industrije piva u Republici Hrvatskoj. Ovim diplomskim radom želi se naglasiti važnost navedene industrije za naše gospodarstvo. Osim što čini izrazito jaku granu, ona doprinosi i gospodarstvu u smislu povećanja broja zaposlenih. Pa tako na svako radno mjesto u sektoru, još 12 do 13 radnih mjesta neizravno je stvoreno u ostatku gospodarstva. Kroz rad je provedena je analiza financijskog stanja i uspješnosti poslovanja za...
ANALIZA INFORMACIJSKOG LOGISTIČKOG SUSTAVA DOSTAVNOG PODUZEĆA
ANALIZA INFORMACIJSKOG LOGISTIČKOG SUSTAVA DOSTAVNOG PODUZEĆA
Franko Škugor
Logistika je pojam koji ljudsku civilizaciju prati od početka njezina razvoja. Korijene pronalazi u vojnoj terminologiji i činjenici da se razvila iz opskrbnog lanca vojske i njezina praćenja potreba i zaliha vlastitih dislociranih vojnika. Logistika je iz jednog područja vrlo brzo, a posebice razvojem ekonomije i industrije svoju primjenu pronašla i u mnogim drugim sferama ljudskog djelovanja. Danas, nezamjenjiva je komponenta svakog poslovnog procesa te bilježi značajan napredak....
ANALIZA INOZEMNOG DUGA REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA INOZEMNOG DUGA REPUBLIKE HRVATSKE
Glorija Mesić
Na temelju provedene analize inozemne zaduženosti može se zaključiti kako Republika Hrvatska još uvijek pripada skupini ozbiljno zaduženih zemalja. Stanje bruto inozemnog duga Hrvatske se od početka krize zadržava na razini dvostruko većoj od razine duga prije krize. Na kraju 2015. je iznosio 45.5 milijardi eura. a tek se na kraju prvog kvartala 2016. smanjuje na oko 44,3 milijardi eura. Pokazatelji zaduženosti prikazuju poboljšanje u odnosu na prethodne godine, ali još se uvijek...
ANALIZA INTERNE OKOLINE DIONIČKOG DRUŠTVA
ANALIZA INTERNE OKOLINE DIONIČKOG DRUŠTVA
Ana Banić
Poduzeće Atlantic grupa danas je multinacionalna kompanija koja u svom poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje na tržištima Hrvatske, uže regije kao i na tržištima Zapadne Europe. Atlantic Grupa je europski proizvođač prehrane za sportaše, istaknuti regionalni proizvođač u proizvodnji vitaminskih napitaka, dodataka prehrani i proizvoda za osobnu njegu, te istaknuti distributer robe široke potrošnje u jugoistočnoj Europi....
ANALIZA INTERNETSKIH POSLOVNIH SOCIJALNIH MREŽA
ANALIZA INTERNETSKIH POSLOVNIH SOCIJALNIH MREŽA
Filip Kernc
Evidentan je nezaustavljiv rast upotrebe društvenih mreža kako u private svrhe tako i u poslovnom svijetu. To dovodi do pronalaska novih načina, mogućnosti, tehnologija za podizanje kvalitete i razine poslovanja. Svi alati koji se pojave na društvenim mrežama u kratkom vremenu nađu svoju primjenu na internim korporativnim društvenim mrežama. Svi ti događaji imaju utjecaj i posljedicu na odnose između pojedinaca i unutar društva, organizacije se mijenjaju, njihov način i...
ANALIZA INVESTICIJSKIH FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ S NAGLASKOM NA KVANTITATIVNU ANALIZU POSLOVANJA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA „ZB Invest“
ANALIZA INVESTICIJSKIH FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ S NAGLASKOM NA KVANTITATIVNU ANALIZU POSLOVANJA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA „ZB Invest“
Tomislav Kujundžić
Investicijski fondovi su institucionalni ulagači koji prikupljaju novčana sredstva široke javnosti (pojedinaca i kućanstava), ali i poduzeća i financijskih institucija te ih plasiraju u različite vrste imovine u cilju ostvarivanja prinosa. Iako su investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj relativno nove financijske institucije koje su započele s djelovanjem tek sredinom devedesetih godina, bilježi se rast njihovog broja te neto vrijednosti imovine. U radu je dan osvrt na dvije...
ANALIZA IZRAVNIH I NEIZRAVNIH POREZA U ODABRANIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
ANALIZA IZRAVNIH I NEIZRAVNIH POREZA U ODABRANIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
Jelena Crnov
Porezni prihodi se ubrajaju u najvažnije i najizdašnije prihode u suvremenim državama. Oni su najznačajniji izvor sredstava državnog proračuna. To su prihodi od poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge te poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije (tj. carina i carinskih pristojbi). Pritom se razlikuju direktni porezi, tj. porez na dohodak i porez na dobit (snose ih porezni obveznici kad dio svog dohotka, dobiti ili...
ANALIZA KLJUČNIH TEORIJA NATURALISTIČKOG PRISTUPA DONOŠENJU POSLOVNIH ODLUKA
ANALIZA KLJUČNIH TEORIJA NATURALISTIČKOG PRISTUPA DONOŠENJU POSLOVNIH ODLUKA
Kristina Ilić
Ljudi se svaki dan susreću sa velikim brojem odluka koje moraju donjeti. Od odluka što će odjenuti taj dan, što će dorućkovati, kojim će putem krenuti na posao tako i do odluka koje će donjeti na poslu. Kako je odlučivanje neizostavan dio života ljudi tako je odlučivanje i neizostavan dio korporacijskog svijeta. Svako odlučivanje koje se nalazi izvan sfere privatnosti i koje obuhvaća izbor između mogućih inaćica u poslovnim situacijama smatra se poslovnim odlučivanjem....
ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Karmela Horvat
Vlada Republike Hrvatske je prepoznala važnost prisutnosti na društvenim mrežama jer ulažu velike napore u komunikacijskim aktivnostima i prisutni su na većini popularnih društvenih mreža u Hrvatskoj (Facebooku, Twitteru, Flickru, Youtubu, Instagramu i na Google +). Visoka razina aktivnosti očituje se u kontinuiranom rastu broja fanova iz dana u dan, u rastu broja pregleda objavljenih videa i sve većoj razini interakcije između Vlade i fanova. Njihova komunikacija preko društvenih...
ANALIZA KONKURENATA KAO TEHNIKA STRATEŠKE ANALIZE
ANALIZA KONKURENATA KAO TEHNIKA STRATEŠKE ANALIZE
Vedrana Žugčić
Konkurentska prednost znači ostvariti povoljniji položaj od svojih suparnika. Nastaje iz vrijednosti koju je tvrtka sposobna stvoriti za svoje kupce, a koja premašuje troškove proizvodnje. Ostvarenje konkurentske prednosti podrazumjeva poznavanje industrije, okoline u kojoj se ona nalazi te faktora koji na nju utječu. Dok nam Porterov model pet konkurentskih sila daje okvir za razmatranje mogućih strateških područja poduzeća i njihove profitabilnosti, na području konkurentske...

Pages