Pages

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI RAČUNALNO PROGRAMIRANJE S NAGLASKOM NA POREZNOM OPTEREĆENJU
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI RAČUNALNO PROGRAMIRANJE S NAGLASKOM NA POREZNOM OPTEREĆENJU
Nevenka Celić
Cilj rada je proširiti postojeće i steći novo znanje o poslovanju poduzeća temeljem odabranih pokazatelja analize financijskih izvještaja, a posebno pokazatelja poreznog opterećenja poduzeća i usporedbom istih u 2017. i 2018. godini na području Zagrebačke županije. Godišnji financijski izvještaji moraju pružiti istinit i fer prikaz položaja i uspješnosti poslovanja poduzetnika, što je važno za sve korisnike financijskih izvještaja, a za državu iz razloga kreiranja porezne...
ANALIZA FISKALNOG UČINKA POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA FISKALNOG UČINKA POLITIKE ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marijana Djogaš
Zaštita čovjekovog okoliša jedan je od problema izravno vezan uz opstanak čovječanstva. Politika zaštite okoliša u zadnjih pedesetak godina sve više dobiva na značaju. Raste broj međunarodnih i domaćih inicijativa i propisa kojima je cilj zaštitu okoliša promovirati kao važno pitanje koje utječe na politiku, gospodarstvo i društvo u cjelini. U svrhu očuvanja okoliša podrazumijevaju se brojne mjere koje povećavaju prihode ili rashode državnog proračuna, a ujedno mogu...
ANALIZA GRADA BARCELONE U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA
ANALIZA GRADA BARCELONE U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA
Karlo Bartolec
Održivi razvoj sintagma je nastala još u 19. stoljeću, a definira se kao razvoj kojim se zadovoljavaju potrebe današnjih naraštaja, a da se pritom ne ugrožava mogućnost budućih naraštaja. Drugim riječima, to je proces promjena u kojem su iskorištavanje resursa, smjer ulaganja, orijentacija tehničkog razvoja i institucionalne promjene u međusobnom skladu. Temelji turizma u Barceloni datiraju od 1888. godine, odnosno od Svjetske izložbe, kada počinje izgradnja kulturnih...
ANALIZA HARMONIZACIJE PROPISA S PODRUČJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE
ANALIZA HARMONIZACIJE PROPISA S PODRUČJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE
Kristina Martić
U okviru ovog diplomskog rada analiziran je pravni okvir regulacije poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV) u Europskoj uniji (dalje u tekstu: EU), prikazana je regulacija poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj i kronološki analiziran postupak implementacije direktiva i uredbi u pravni poredak Republike Hrvatske, pri čemu je naglasak na pravnim aspektima, tehnikama harmonizacije i implementacije na primjeru poreznog propisa i slučajevima iz sudske prakse Europske...
ANALIZA I POTENCIJALI RAZVOJA INDUSTRIJE VIDEOIGARA
ANALIZA I POTENCIJALI RAZVOJA INDUSTRIJE VIDEOIGARA
Josip Domitrek
Industrija videoigara jedna je od najbrže rastućih industrija u svijetu i temeljna je kategorija medijske industrije. Unutar medijske industrije pripadaju segmentu filmova i zabave. Videoigre su odavno prestale biti samo hobi. Možemo reći da se danas radi o globalnom i to vrlo profitabilnom biznisu. Sve je veća prisutnost ljudi na društvenim mrežama u kojima se nudi mogućnost igranja videoigara, ostvarujući time veliki rast i doprinos razvoje industrije videoigara. Dijele se na...
ANALIZA I PROVEDBA APN SUBVENCIONIRANIH KREDITA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA I PROVEDBA APN SUBVENCIONIRANIH KREDITA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Luka Dragić
U svrhu postizanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima, Hrvatski je sabor u lipnju 2017. godine donio Zakon o subvencioniranju stambenih kredita. Zakonom je uređeno subvencioniranje stambenih kredita za kupnju stana ili kuće te gradnju kuće radi rješavanja stambenog pitanja. Stambeni kredit građanin Republike Hrvatske može uzeti od kreditne institucije, a dio mjesečnih obroka subvencionira se sredstvima...
ANALIZA IMOVINSKIH OSIGURANJA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NAKON POTRESA
ANALIZA IMOVINSKIH OSIGURANJA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE NAKON POTRESA
Irena Prpić
U posljednjih nekoliko godina područje Hrvatske pogodile su brojne prirodne katastrofe kao što su poplave i požari, a u posljednjih godinu dana i potresi. Osim na psihološko stanje ljudi, katastrofe su ostavile velika oštećenja i na imovini stanovništva. Većina nekretnina u trenutku potresa nije imala ugovoreno imovinsko osiguranje koje bi nadoknadilo barem određeni dio štete pa je jedino financijsko utočište građana preostala država. Istraživanje unutar ovoga rada pokazalo je...
ANALIZA IMPLEMENTACIJE NAČELA ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U TUROPERATORSKOM POSLOVANJU
ANALIZA IMPLEMENTACIJE NAČELA ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U TUROPERATORSKOM POSLOVANJU
Mirta Cindrić
Održivi razvoj turizma je onaj koji uzima u obzir njegove ekonomske, ekološke i sociokulturne učinke, kako trenutne, tako i buduće, a uz to brine i o potrebama industrije, okoliša, turista i lokalne zajednice. Ideja i koncept razvili su se kao odgovor na sve izraženije ekološke i sociokulturne probleme koje razvoj turizma nosi sa sobom. Cilj ovog rada jest pokazati kako TUI, jedan od vodećih i najuspješnijih turoperatora na turističkom tržištu implementira tri načela održivog...
ANALIZA INDUSTIJE PIVA I NAJZNAČAJNIJIH PROIZVOĐAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA INDUSTIJE PIVA I NAJZNAČAJNIJIH PROIZVOĐAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Antonio Šekelja
Predmet ovoga diplomskog rada odnosi se na analizu stanja industrije piva u Republici Hrvatskoj. Ovim diplomskim radom želi se naglasiti važnost navedene industrije za naše gospodarstvo. Osim što čini izrazito jaku granu, ona doprinosi i gospodarstvu u smislu povećanja broja zaposlenih. Pa tako na svako radno mjesto u sektoru, još 12 do 13 radnih mjesta neizravno je stvoreno u ostatku gospodarstva. Kroz rad je provedena je analiza financijskog stanja i uspješnosti poslovanja za...
ANALIZA INFORMACIJSKOG LOGISTIČKOG SUSTAVA DOSTAVNOG PODUZEĆA
ANALIZA INFORMACIJSKOG LOGISTIČKOG SUSTAVA DOSTAVNOG PODUZEĆA
Franko Škugor
Logistika je pojam koji ljudsku civilizaciju prati od početka njezina razvoja. Korijene pronalazi u vojnoj terminologiji i činjenici da se razvila iz opskrbnog lanca vojske i njezina praćenja potreba i zaliha vlastitih dislociranih vojnika. Logistika je iz jednog područja vrlo brzo, a posebice razvojem ekonomije i industrije svoju primjenu pronašla i u mnogim drugim sferama ljudskog djelovanja. Danas, nezamjenjiva je komponenta svakog poslovnog procesa te bilježi značajan napredak....
ANALIZA INOZEMNOG DUGA REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA INOZEMNOG DUGA REPUBLIKE HRVATSKE
Glorija Mesić
Na temelju provedene analize inozemne zaduženosti može se zaključiti kako Republika Hrvatska još uvijek pripada skupini ozbiljno zaduženih zemalja. Stanje bruto inozemnog duga Hrvatske se od početka krize zadržava na razini dvostruko većoj od razine duga prije krize. Na kraju 2015. je iznosio 45.5 milijardi eura. a tek se na kraju prvog kvartala 2016. smanjuje na oko 44,3 milijardi eura. Pokazatelji zaduženosti prikazuju poboljšanje u odnosu na prethodne godine, ali još se uvijek...

Pages