Pages

ANALIZA INTERNE OKOLINE DIONIČKOG DRUŠTVA
ANALIZA INTERNE OKOLINE DIONIČKOG DRUŠTVA
Ana Banić
Poduzeće Atlantic grupa danas je multinacionalna kompanija koja u svom poslovanju objedinjuje proizvodnju, razvoj, prodaju i distribuciju robe široke potrošnje na tržištima Hrvatske, uže regije kao i na tržištima Zapadne Europe. Atlantic Grupa je europski proizvođač prehrane za sportaše, istaknuti regionalni proizvođač u proizvodnji vitaminskih napitaka, dodataka prehrani i proizvoda za osobnu njegu, te istaknuti distributer robe široke potrošnje u jugoistočnoj Europi....
ANALIZA INTERNETSKIH POSLOVNIH SOCIJALNIH MREŽA
ANALIZA INTERNETSKIH POSLOVNIH SOCIJALNIH MREŽA
Filip Kernc
Evidentan je nezaustavljiv rast upotrebe društvenih mreža kako u private svrhe tako i u poslovnom svijetu. To dovodi do pronalaska novih načina, mogućnosti, tehnologija za podizanje kvalitete i razine poslovanja. Svi alati koji se pojave na društvenim mrežama u kratkom vremenu nađu svoju primjenu na internim korporativnim društvenim mrežama. Svi ti događaji imaju utjecaj i posljedicu na odnose između pojedinaca i unutar društva, organizacije se mijenjaju, njihov način i...
ANALIZA INVESTICIJSKIH FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ S NAGLASKOM NA KVANTITATIVNU ANALIZU POSLOVANJA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA „ZB Invest“
ANALIZA INVESTICIJSKIH FONDOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ S NAGLASKOM NA KVANTITATIVNU ANALIZU POSLOVANJA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA „ZB Invest“
Tomislav Kujundžić
Investicijski fondovi su institucionalni ulagači koji prikupljaju novčana sredstva široke javnosti (pojedinaca i kućanstava), ali i poduzeća i financijskih institucija te ih plasiraju u različite vrste imovine u cilju ostvarivanja prinosa. Iako su investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj relativno nove financijske institucije koje su započele s djelovanjem tek sredinom devedesetih godina, bilježi se rast njihovog broja te neto vrijednosti imovine. U radu je dan osvrt na dvije...
ANALIZA IZRAVNIH I NEIZRAVNIH POREZA U ODABRANIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
ANALIZA IZRAVNIH I NEIZRAVNIH POREZA U ODABRANIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
Jelena Crnov
Porezni prihodi se ubrajaju u najvažnije i najizdašnije prihode u suvremenim državama. Oni su najznačajniji izvor sredstava državnog proračuna. To su prihodi od poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge te poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije (tj. carina i carinskih pristojbi). Pritom se razlikuju direktni porezi, tj. porez na dohodak i porez na dobit (snose ih porezni obveznici kad dio svog dohotka, dobiti ili...
ANALIZA KLJUČNIH TEORIJA NATURALISTIČKOG PRISTUPA DONOŠENJU POSLOVNIH ODLUKA
ANALIZA KLJUČNIH TEORIJA NATURALISTIČKOG PRISTUPA DONOŠENJU POSLOVNIH ODLUKA
Kristina Ilić
Ljudi se svaki dan susreću sa velikim brojem odluka koje moraju donjeti. Od odluka što će odjenuti taj dan, što će dorućkovati, kojim će putem krenuti na posao tako i do odluka koje će donjeti na poslu. Kako je odlučivanje neizostavan dio života ljudi tako je odlučivanje i neizostavan dio korporacijskog svijeta. Svako odlučivanje koje se nalazi izvan sfere privatnosti i koje obuhvaća izbor između mogućih inaćica u poslovnim situacijama smatra se poslovnim odlučivanjem....
ANALIZA KOMPARACIJOM RAZVOJA DIGITALNOG PODUZETNIŠTVA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI
ANALIZA KOMPARACIJOM RAZVOJA DIGITALNOG PODUZETNIŠTVA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ I EUROPSKOJ UNIJI
Valentina Blažević
Mala i srednja poduzeća su pokretač razvoja gospodarstva neke zemlje. Napredak informacijskih tehnologija doveo je do nastajanja digitalnog poduzetništva koje se još uvijek razvija u Republici Hrvatskoj, ali i u cijelom svijetu. U ovom diplomskom radu uspoređuje se razvoj digitalnog poduzetništva malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj i zemljama članicama Europske unije. Analizom komparacije uočavaju se razlike u razvoju digitalnog poduzetništva malih i srednjih poduzeća...
ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Karmela Horvat
Vlada Republike Hrvatske je prepoznala važnost prisutnosti na društvenim mrežama jer ulažu velike napore u komunikacijskim aktivnostima i prisutni su na većini popularnih društvenih mreža u Hrvatskoj (Facebooku, Twitteru, Flickru, Youtubu, Instagramu i na Google +). Visoka razina aktivnosti očituje se u kontinuiranom rastu broja fanova iz dana u dan, u rastu broja pregleda objavljenih videa i sve većoj razini interakcije između Vlade i fanova. Njihova komunikacija preko društvenih...
ANALIZA KONKURENATA KAO TEHNIKA STRATEŠKE ANALIZE
ANALIZA KONKURENATA KAO TEHNIKA STRATEŠKE ANALIZE
Vedrana Žugčić
Konkurentska prednost znači ostvariti povoljniji položaj od svojih suparnika. Nastaje iz vrijednosti koju je tvrtka sposobna stvoriti za svoje kupce, a koja premašuje troškove proizvodnje. Ostvarenje konkurentske prednosti podrazumjeva poznavanje industrije, okoline u kojoj se ona nalazi te faktora koji na nju utječu. Dok nam Porterov model pet konkurentskih sila daje okvir za razmatranje mogućih strateških područja poduzeća i njihove profitabilnosti, na području konkurentske...
ANALIZA KONKURENTNOSTI JAPANA I JUŽNE KOREJE
ANALIZA KONKURENTNOSTI JAPANA I JUŽNE KOREJE
Hrvoje Beus
Iako Japan i Koreja nisu izravni konkurenti, imaju mnogo toga zajedničkog, kako povijest, tako sadašnjost, te zasigurno i zajedničku budućnost s obzirom da se nalaze u sličnoj situaciji i susreću sa sličnim izazovima. Obje zemlje su površinom male, ali gusto naseljene i populacijom relativno velike zemlje, te su obje oskudne prirodnim resursima pa u velikoj mjeri ovise o vanjskoj trgovini i vlastitoj konkurentnosti. Pored toga nalaze se na međi utjecaja velesila Kine i Rusije, te...
ANALIZA KORIŠTENJA BANKARSKIH USLUGA I MOBILNOG BANKARSTVA
ANALIZA KORIŠTENJA BANKARSKIH USLUGA I MOBILNOG BANKARSTVA
Tomislav Miladinović
Banke su kroz povijest stalno napredovale u svim svojim segmentima, a tako i u razvoju svojih usluga. Danas gotovo da i ne postoji punoljetna, radno sposobna osoba ili student koji nema potrebu obavljati poslovanje s bankama. Prateći razvoj tehnologije, banke su razvile uslugu mobilnog bankarstva. Mobilno bankarstvo pomoću svojih aplikacija klijentima olakšava njihovo poslovanje s bankama. Diplomski rad „Analiza bankovnih usluga i mobilnog bankarstva“ u svoja prva dva...
ANALIZA KORIŠTENJA POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA U OBLAKU U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA KORIŠTENJA POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA U OBLAKU U REPUBLICI HRVATSKOJ
Zoran Bilonić
Poslovni informacijski sustavi su osnovna podrška poslovanja suvremenog poduzeća. Budući da se sve češće govori o poslovanju u oblaku, napravljena je analiza korištenja poslovnih informacijskih sustava u oblaku u Republici Hrvatskoj. Jedan od ciljeva ovog rada jest prikazati učestalost korištenja poslovnih informacijskih sustava u oblaku u Republici Hrvatskoj. Dodatno, potrebno je prikazati koje usluge se najčešće koriste u poslovanju u oblaku. Isto tako, biti će analizirano IT...
ANALIZA KOZMETIČKE INDUSTRIJE I PODUZEĆA L'ORÉAL U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA
ANALIZA KOZMETIČKE INDUSTRIJE I PODUZEĆA L'ORÉAL U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA
Ana Sučić
Kozmetička industrija ubraja se u jedne od najprofitabilnijih industrija, a obilježava ju kontinuirani rast i razvoj pod utjecajem intenzivne dinamičnosti tržišnog natjecanja i globalizacije. Stoga, potrebe za inovacijama u području plasiranja proizvoda za osobnu higijenu, dekorativne kozmetike, parfema i drugih nužne su kod svih globalnih lidera, no, rastuća je i osviještenost poduzeća o važnosti održivog razvoja u poslovanju. Kao glavna odrednica dugoročnog uspjeha poslovanja...

Pages