Pages

ANALIZA KREDITNOG PORTFELJA BANAKA NA PODRUČJU EUROPSKE UNIJE
ANALIZA KREDITNOG PORTFELJA BANAKA NA PODRUČJU EUROPSKE UNIJE
Matea Hrastovšćak
Završni rad obrađuje temu mogućnosti analizu kreditnog portfelja banaka na području Europske unije. Rad je koncipiran tako da se sastoji od dva dijela. Prvi dio rada je teorijski dio u kojem se definiraju karakteristke kreditnog poslovanja banaka u kojem je objašnjen kredit, njegov značaj u bankovnom poslovanju i postupak njegovog odobravanja. Nadalje će biti objašnjene vrste kredita prema dospijeću. U glavnom dijelu ovog rada objasnit će se kreditni portfelj u bankama Europske...
ANALIZA KRETANJA CIJENE NAFTE NA SVJETSKOM TRŽIŠTU
ANALIZA KRETANJA CIJENE NAFTE NA SVJETSKOM TRŽIŠTU
Alan Vukelić
Nafta je neizostavan energetski resurs kako u međunarodnom tako i u nacionalnom ekonomskom razvoju. Gospodarstvo je nezamislivo bez nafte te se na nju gleda kao na najbržeg pokretača razvoja. Sama činjenica da predstavlja dvije petine svjetske energije čini ju najznačajnijom svjetskom strateškom sirovinom, često nazvanom „crnim zlatom“. Budući razvoj industrije, prometa i ostalih privrednih djelatnosti ovisi o ovom resursu pa se, sukladno tome, sve češće postavlja pitanje...
ANALIZA KULTURNOG TURIZMA ODABRANE DESTINACIJE - PARIZ
ANALIZA KULTURNOG TURIZMA ODABRANE DESTINACIJE - PARIZ
Lea Legin
Glavni cilj ovog istraživanja je analiza kulturnog turizma te istraživanje u kakvom su međuodnosu pojmovi kultura i turizam i to na primjeru grada Pariza. S obzirom da je predmet ovog rada kulturni turizam, definirat će se zasebno pojmovi kultura i turizam kako bi se on pobliže objasnio. Rad se temelji na analizi kulturnog turizma kroz odabrani primjer, grad Pariz. Cilj je pokušati što bolje predočiti kulturni turizam i njegov razvoj na primjeru odabranog grada. Sadržaj rada...
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA DJECE S VRŠNJACIMA
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA DJECE S VRŠNJACIMA
Ivona Musović
Jedan od ciljeva istraživanja potrošača uopće, a tako i istraživanje kupovnog ponašanja djece, jest razumjeti i predvidjeti njihovo ponašanje, a sve u svrhu zadovoljenja njihovih potreba. Osobnost potrošača se iz dana u dan mijenja i razvija, on stvara nove stavove i mišljenja stoga je pred marketinške stručnjake stavljen težak zadatak. Osim toga, kako se mijenja potrošač mijenja se i društvena okolina koja u velikoj mjeri utječe na samog potrošača. Osoba je pod ogromnim...
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA RODITELJA I DJECE S OBZIROM NA DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA RODITELJA I DJECE S OBZIROM NA DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
Ilka Mihaljić
Trenutno živimo u ubrzanom svijet u kojem ljudi imaju sve manje vremena za sebe i svoje bližnje te je jako puno toga prepušteno konzumerizmu. Baš zbog takvog načina života, roditelji sve manje imaju vremena za kvalitetno provedeno vrijeme s djecom i obitelji te često to pokušavaju nadoknaditi kupovinom novih, često i skupih stvari. Ovo stajalište je najviše vidljivo kod socijalnih razlika među obiteljima jer uglavnom djeca iz imućnijih obitelji nisu toliko opterećena, dobiju...
ANALIZA KVALITETE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ANALIZA KVALITETE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Sanda Novak
U ovom završnom radu analiziraju se smještajni kapaciteti u Međimurskoj županiji. U radu se najprije iznosi povijesni pregled smještajnih objekata u Međimurskoj županiji i tako prikazuje početak razvijanja turizma i samih smještajnih kapaciteta na ovim prostorima. Zatim slijedi prikaz smještajnih kapaciteta u županiji i statističkih podataka vezanih uz iste. Nakon SWOT analize prelazi se na teorijski okvir kvalitete smještajnih kapaciteta gdje se spominju posebni standardi i...
ANALIZA MALTHUSOVE TEORIJE POPULACIJE
ANALIZA MALTHUSOVE TEORIJE POPULACIJE
Matija Pintur
Budući da je Malthus napisao svoju teoriju populacije u razdoblju kada su se događale velike promjene i previranja u svijetu koja su izravno utjecala na razvoj civilizacije i populacije kakva se pojavljuje danas, njegova ostavština može doprinijeti boljem razumijevanju civilizacije i populacije kakva je prisutna u današnjem svijetu. Socijalni, ekonomski i ostali utjecaji populacija koje je Malthus proučavao i opisao mogu se primijeniti i danas što je i ovaj rad pokazao na konkretnim...
ANALIZA MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE U MALOPRODAJI AUTOMOBILA
ANALIZA MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE U MALOPRODAJI AUTOMOBILA
Rea Rakić
Predmet rada je analiza marketinške komunikacije u okviru pristupa i strategija unutar autoindustrije tj. maloprodaje automobila. Cilj je definirati, opisati, navesti i analizirati elemente marketinške komunikacije u autoindustiriji i objasniti njihov značaj. Usporedba je provedena na primjerima marketinških komunikacija marki BMW i Mercedes na temelju sekundarnih izvora podataka. Sekundarni podaci prikupljeni su iz relevantne znanstvene i stručne literature povezane sa marketinškom...
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI MALOG TURISTIČKOG PODUZEĆA
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI MALOG TURISTIČKOG PODUZEĆA
Marko Vidović
Ovaj završni rad imao je cilj istražiti marketinške aktivnosti u malom turističkom poduzeću Vila Kruna i Palma. Metodom dubinskog intervjua s vlasnikom poduzeća i analizom komunikacije putem online kanala te proučavanjem dostupnih znanstvenih članaka došlo se je do sljedećih zaključaka. U malim i srednjim poduzećima se, za razliku od velikih, koristi ad hoc marketing, tj. nestrukturiran, spontan oblik marketing. Nema jasno definiranog i pismenog traga strategije i željenih...
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ODABRANIH ADVENTSKIH MANIFESTACIJA U EUROPI
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ODABRANIH ADVENTSKIH MANIFESTACIJA U EUROPI
Nives Mikšić
Već dugi niz godina, urbane su destinacije vrlo privlačna turistička mjesta. Međutim, u vrijeme Adventa, takve urbane destinacije dobivaju još više na značenju. To je zasigurno uvjetovano kvalitetom turističkog sadržaja, ali i povećanim marketinškim aktivnostima koje se provode u svrhu promocije destinacije. Predmet ovog rada jest rast turističke potražnje za adventskim manifestacijama te kreiranje i rast turističkih ponuda u skladu s potražnjom za adventskim...
ANALIZA MARKETINŠKIH PRISTUPA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU BIJELE TEHNIKE
ANALIZA MARKETINŠKIH PRISTUPA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU BIJELE TEHNIKE
Dalia Budimir
Marketing je jedna od okosnica uspješnosti poslovanja svakog poduzeća. Kao što se već gore navodilo, neki marketinški programi su manje uspješni, neki više ali ono što je najvažnije je da su proizvođači svojim aktivnostima stalno prisutni. Bez obzira na financijsko zaleđe, važno je iz onoga što imaš izvući najbolje. Bez marketinga poduzećima bi bilo jako teško probiti se na tržište, postati i ostati prepoznatljivi u očima potrošača. Osim marketinga vrlo je važna...
ANALIZA MARKETINŠKO MIKSA ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVALA
ANALIZA MARKETINŠKO MIKSA ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVALA
Josipa Mance
Event marketing promotivna je strategija koja uključuje kontakt licem lice. Uspjeh nekog događaja ne mora ovisiti o vrsti događaja, glavnoj atrakciji ili razlogu održavanja, već se uspjeh strategije očituje u tri E, zabavi, uzbuđenju i poduzetnosti. Marketing uvijek nastoji dati odgovor na pet pitanja: zašto, tko, kada, gdje i što. Marketinški miks event marketinga sastoji se od 7P, proizvoda, cijene, distribucije, promocije, ljudi, fizičkog okruženja te procesa pružanja usluga....

Pages