Pages

Stavovi mlađih potrošača o internetskoj trgovini odjeće i obuće
Stavovi mlađih potrošača o internetskoj trgovini odjeće i obuće
Ema Baršić
U ovom diplomskom radu razrađuje se pojam interneta i internetske trgovine, povijest interneta, razlika u shvaćanju pojmova e-trgovine i e-poslovanja te oblici internetske trgovine. Danas, trgovina putem interneta smatra se najprofitabilniji oblik trgovine zbog niskih troškova i jednostavnošću upotrebe. Razrađuje se ukratko internetska trgovina na području Republike Hrvatske koja postaje vrlo bitan segment ukupne trgovine u Republici Hrvatskoj, što je posljedica utjecaja...
Stavovi nastavnika osnovnih škola o uvođenju varijabilnog nagrađivanja
Stavovi nastavnika osnovnih škola o uvođenju varijabilnog nagrađivanja
Krešimir Crnčec
Nastavnici imaju važnu ulogu u životu svakog mladog čovjeka iako se u zadnje vrijeme njihova uloga često minorizira. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Hrvatska je 2010. godine brojila 32 tisuće nastavnika. Važnost nastavnika proizlazi iz toga što oni podučavaju djecu i prenose im znanja koja će im kasnije koristiti i u svakodnevnom životu. Sve aktualnija tema u današnje vrijeme u svijetu je varijabilno nagrađivanje za nastavnike. Varijabilnim nagrađivanjem...
Stavovi o imigrantima u europskim zemljama
Stavovi o imigrantima u europskim zemljama
Kristina Banovac
Ovaj rad istražuje stavove prema imigrantima u europskim zemljama. U kojim su zemljama stavovi prema imigrantima pozitivniji, a kojim su zemljama negativniji? Kakva je veza između makroekonomskih varijabli, BDP-a per capita, stope ekonomskog rasta, stope nezaposlenosti i stavova prema imigrantima? Kako se stavovi prema imigrantima mijenjaju s obzirom na dob, spol, obrazovanje, dohodak, povjerenje u političare, mjesto stanovanja, mjesto rođenja, diskriminaciju i tradiciju? Kako...
Stavovi o razvoju turizma u turističkoj destinaciji Kalnik s obzirom na generacijsku pripadnost
Stavovi o razvoju turizma u turističkoj destinaciji Kalnik s obzirom na generacijsku pripadnost
Iva Pugar
Razvoj turizma u manjim, ruralnim područjima posljednjih je godina sve popularniji zbog jedinstvenih doživljaja koja ta područja nude. Kalnik, kao mala i nedovoljno razvijena turistička destinacije u Hrvatskoj, posljednjih godina bilježi povećanu pozornost turista i investitora. No, stavovi različitih generacija prema razvoju turizma na Kalniku i njihovi utjecaji na lokalnu zajednicu, gospodarstvo i okoliš ostaju uglavnom neistraženi. Ovaj rad ima za cilj istražiti stavove dviju...
Stavovi o vizualnom sadržaju turističkih destinacija na Instagramu
Stavovi o vizualnom sadržaju turističkih destinacija na Instagramu
Lea Legin
Diplomski rad temelji se na istraživanju stavova o vizualnom sadržaju turističkih destinacija na Instagramu. S obzirom na to da su društveni mediji značajni u promociji turizma, korisnici većinu potrebnih informacija traže na njima, posebno na Instagramu koji nudi širok spektar vizualnog sadržaja. Temeljni članak za ovaj rad je prema Egger i Yu (2021.) koji ističe da boje imaju velik značaj u komunikaciji turističkih destinacija na društvenim medijima. Stoga se u ovom radu...
Stavovi potrošača generacije Z o kupnji putem interneta
Stavovi potrošača generacije Z o kupnji putem interneta
Antun Glasnović
Nijedna generacija nije u tolikoj mjeri definirana tehnologijom kao generacija Z. Današnja mladež nije upoznata s vremenima bez jednostavnog pristupa internetu i mobilnim uređajima. Slijedom toga, oni imaju velika očekivanja glede uloge koju moderna tehnologija može imati u različitim aspektima svakodnevnog života pa tako i u ponašanju potrošača. Ne postoji općeprihvaćen raspon godina rođenja pripadnika generacije Z, ali prema najprihvaćenijoj definiciji riječ je o osobama...
Stavovi potrošača o kupovini luksuznih marki putem interneta
Stavovi potrošača o kupovini luksuznih marki putem interneta
Anamarija Tadić
Potrošači uz kupovinu u fizičkim prodavaonicama, proizvode sve više kupuju i putem interneta. Marketinškim je stručnjacima koji rade u nekoj od tvrtki luksuznih marki bitno dobro poznavati specifičnosti interneta kao kanala prodaje s obzirom na to da su i luksuzne marke, ako i poimanje luksuza, jedinstvene. U ovom su radu na osnovu provedenog elektroničkog upitnika istražene afektivna, kognitivna i konativna komponenta stava kako bi se bolje upoznali sa stavovima potrošača o...
Stavovi potrošača o novim tehnologijama i formatima u suvremenoj maloprodaji odjeće
Stavovi potrošača o novim tehnologijama i formatima u suvremenoj maloprodaji odjeće
Josip Palić
Sve bržim razvojem tehnologije, promjenom tržišnih trendova i ponašanja potrošača implementacija novih tehnologija i uvođenje novih maloprodajnih formata u suvremenoj maloprodaji odjeće postaje neizbježna tema za svakog maloprodavača odjeće. U cilju poboljšanja vlastitih rezultata i opstanka na tržištu, maloprodavači odjeće novim tehnologijama i maloprodajnim formatima pokušavaju zainteresirati potrošače i pružiti im nove, zanimljivije i kvalitetnije načine istraživanja...
Stavovi potrošača o održivosti i aktivizmu u području brze mode
Stavovi potrošača o održivosti i aktivizmu u području brze mode
Viktoria Ivkić
Multinacionalni lanci brze mode poput Zare, H&M-a, Stradivariusa i sličnih postale su glavna točka nabave za mlade potrošače koji prate trendove. Oni i mnogi drugi svaki mjesec isporučuju najnovije trendove i plasiraju tisuće komada najnovijih dizajna. Ipak, kako se odjeća prodaje po sve nižim cijenama i baca u stranu nakon jednog ili dva korištenja, brza moda predstavlja sve veći problem za okoliš u posljednjih nekoliko godina. Uzbuđenje korištenja nove odjeće brzo prolazi, a...
Stavovi potrošača o pivu kao maloprodajnoj kategoriji u vrijeme i nakon pandemije
Stavovi potrošača o pivu kao maloprodajnoj kategoriji u vrijeme i nakon pandemije
Ivan Galić
Predmet istraživanja u ovom radu je analiza kupnje i konzumacije piva u vrijeme pandemije Covid-19 na hrvatskom tržištu. Temeljni cilj rada je utvrditi postojanje razlike s obzirom na dob i spol kada je u pitanju promjena navika kupnje i konzumacije piva uslijed pandemije Covid-19. Cilj je također utvrditi postojanje razlike u prodaji i konzumaciji piva za vrijeme i nakon pandemije. Cilj je prikazati i kako je pandemija Covid-19 utjecala na prodaju piva, ali i dati uvid u buduća...
Stavovi potrošača o ponudi ekoloških proizvoda u prodavaonici
Stavovi potrošača o ponudi ekoloških proizvoda u prodavaonici
Jelena Pestić
Danas se kroz koncept održivosti nastoji postići gospodarski razvoj koji će biti uključiv za sve i od kojeg će svi imati koristi. Uloga potrošača u održivosti ogleda se kroz kupnju ekoloških proizvoda koji su sigurniji za zdravlje potrošača te bolji za okoliš. Ekološke oznake na proizvodima služe za jednostavno i brzo prenošenje informacija o kvaliteti označenih proizvoda. Unatoč želji da kupuju ekološke proizvode potrošači u Hrvatskoj se suseću s brojnim barijerama od...
Stavovi potrošača o prikrivenom oglašavanju na "video na zahtjev" platformama
Stavovi potrošača o prikrivenom oglašavanju na "video na zahtjev" platformama
Lucija Gorički
„Video na zahtjev“ platforme omogućuju korisnicima gledanje audiovizualnih sadržaja iz postojećeg kataloga filmova i serija u bilo kojem trenutku uz plaćanje mjesečne ili godišnje pretplate. Ovaj novi oblik iskustva gledanja dovodi do prijenosa publike s tradicionalne televizije na „video na zahtjev“ platforme u kojima ne postoje stanke za promidžbeni program. Marketinški stručnjaci potaknuti su na traženje alternativnog alata marketinške komunikacije kako bi dosegnuli...

Pages