Pages

Strategije razvoja hrvatskih poduzetničkih zona
Strategije razvoja hrvatskih poduzetničkih zona
Nikolina Nežić
Poduzetničke zone danas imaju značajan utjecaj na razvoj malog poduzetništva i lokalni razvoj te istodobno privlače strane investitore. Zahvaljujući izvrsnom geostrateškom položaju te povoljnim klimatskim uvjetima, Hrvatska je potentna zemlja za rapidan ekonomski rast, posebice logističko-sabirnih centara te proizvodnje hrane i prerađevina od drva. S obzirom da u Hrvatskoj postoji mnogo područja predviđenih za investiranje, potrebna su i velika ulaganja kako bi se zemlja stavila u...
Strategije ulaska na strana tržišta srednje veliih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Strategije ulaska na strana tržišta srednje veliih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Davor Dujić
Predmet istraživanja ovog specijalističkog poslijediplomskog rada su strategije nastupa na inozemnim tržištima, s naglaskom na izvoz. U današnjem svijetu internacionalizacije poslovanja poduzeća, strategija ulaska na strana tržišta sama po sebi predstavlja temelj uspješnog poslovanja na istom, te bi se kao takva trebala implementirati u poslovanje svakog poduzeća koje se bavi ili namjerava baviti izvoznim poslovima. U radu se autor, osim na strategije, usredotočio i na motive...
Strategije unaprijeđenja prodaje tiskanih medija
Strategije unaprijeđenja prodaje tiskanih medija
Ivan Zovak
Rad se bavi problematikom strategija unaprjeđenja prodaje u tiskanim medijima na tržištu dnevnih novina u RH. Obzirom na promjene na tržištu medija i u industriji oglašavanja, mediji su prisiljeni sve više strateški promišljati o svim metodama koje mogu smanjiti pad volumena i prihoda od prodaje. Strategije unaprjeđenja prodaje tematski pripadaju promociji, odnosno integriranoj marketinškoj komunikaciji, kao jednom od četiri elementa marketinškog miksa. Strategija i strategija...
Strategije živičenja indeksiranih portfelja dionica opcijama na indekse
Strategije živičenja indeksiranih portfelja dionica opcijama na indekse
Mihaela Jelić
Indeksirani portfelj je sastavljen na način da odražava vrijednosne papire određenog tržišnog indeksa. Takvi portfelji ne pokušavaju pobijediti tržište već ostvariti prinos jednak tržištu, odnosno tržišnom indeksu. Opcije na indekse su financijske izvedenice koje daju imatelju pravo, ali ne i obvezu, kupiti ili prodati vezanu imovinu - indeks, po izvršnoj cijeni, na dan ili u razdoblju do istjecanja važenja. Kombinacijama osnovnih pozicija u opcijama na indekse, mogu se...
Strategijska analiza duhanske industrije u Republici Hrvatskoj
Strategijska analiza duhanske industrije u Republici Hrvatskoj
Katarina Mioč
Predmet ovog diplomskog rada je strategijska analiza duhanske industrije u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je ocijeniti uspješnost poduzeća duhanske industrije u Republici Hrvatskoj te na temelju usporedbe odrediti prosjeke industrije i rangirati poduzeća prema izabranim strategijskim i financijskim kriterijima. Duhanska industrija u javnosti slovi za izrazito kontroverznu, ali profitabilnu industriju, iako je suočena s brojnim izazovima, kako na globalnoj, tako i na nacionalnoj razini,...
Strategijska analiza hotelske industrije Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na poduzeće Valamar Riviera d.d.
Strategijska analiza hotelske industrije Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na poduzeće Valamar Riviera d.d.
Valentina Kalingar
Strategija poduzeća definira se kao plan kojim poduzeće nastoji ostvariti željene ciljeve. U ovom radu definiran je pojam strategije, od začetaka pa sve do danas, detaljno je opisan proces oblikovanja strategije te modeli dijagnostičke i prognostičke analize. Empirijski dio rada posvećen je dijagnostičkoj analizi vanjskog i unutarnjeg okruženja poduzeća Valamar Riviera d.d. U analizi vanjskog okruženja daje se povijesni pregled razvoja hotelske industrije na području Republike...
Strategijska analiza industrije informacijskih tehnologija Republike Hrvatske
Strategijska analiza industrije informacijskih tehnologija Republike Hrvatske
Hrvoje Njegovec
Obzirom na veliki značaj i potencijal industrije informacijskih tehnologija za cjelokupno gospodarstvo, ali i njezinu usku povezanost s drugim industrijama, cilj ovog rada je strategijskom analizom pozicionirati navedenu industriju u odnosu na druge industrije te usporediti određene njezine čimbenike s onima u odabranim zemljama. Navedena analiza pomoći će u identificiranju trenutnog položaja promatrane industrije te će također ukazati na smjer kojem bi trebalo težiti kako bi se...
Strategijska analiza industrije turizma Republike Hrvatske s osvrtom na poduzeće Valamar Riviera d.d.
Strategijska analiza industrije turizma Republike Hrvatske s osvrtom na poduzeće Valamar Riviera d.d.
Iva Jajčanin
Strategija poduzeća predstavlja plan koji omogućuje poduzeću da postigne željene rezultate. Rad započinje definicijom strategije i pružanjem uvida u upravljanje razvojem poduzeća. Također, obuhvaćen je proces strateškog planiranja i metode analize. Poslovanje unutar turističke industrije odvija se u vrlo dinamičnom, atraktivnom i prosperitetnom sektoru, stoga se rad nastavlja analizom industrije turizma Republike Hrvatske koja je zaključena analizom strateške grupe poduzeća...
Strategijska analiza mesne industrije u Republici Hrvatskoj
Strategijska analiza mesne industrije u Republici Hrvatskoj
Karlo Ružman
U današnje doba neizvjesnosti i dinamičnosti važno je da poduzeće razumije unutarnju i vanjsku kompleksnost i vodi se određenom strategijom kako bi postiglo konkurentske prednosti i osiguralo opstanak i uspjeh na tržištu. Strateška analiza i kvalitetno upravljanje razvojem poduzeća ključni su segmenti kada je u pitanju ostvarivanje ciljeva. Strateška analiza zahtijeva analizu industrije u kojoj poduzeće posluje, čija je privlačnost i profitabilnost određena pomoću pet sila...
Strategijska analiza poduzeća A1 Hrvatska d.o.o.
Strategijska analiza poduzeća A1 Hrvatska d.o.o.
Tin Tomić
Industrija telekomunikacija u Republici Hrvatskoj nositelj je iznimne gospodarske važnosti. Poduzeće A1 Hrvatska d.o.o. natječe se u tržišnoj utakmici iz pozicije glavnog izazivača, odnosno predstavlja drugu najveće poduzeće po veličini prihoda i broju korisnika. Predmet rada jest strategijska analiza poduzeća A1 Hrvatska d.o.o., odnosno procjena sposobnosti optimalnog djelovanja poduzeća unutar dinamičnog unutarnjeg i vanjskog okruženja, te adekvatnog tržišnog...
Strategijska analiza poduzeća Borovo
Strategijska analiza poduzeća Borovo
Ana Kasić
Borovo je hrvatska tvrtka za proizvodnju obuće s tradicijom koja seže u vrijeme prije Drugog svjetskog rata. Od 1945. do 1991. godine tvornica je nacionalizirana, a nakon toga u većinski državnom vlasništvu poduzeće Borovo nastavlja poslovati u tržišnoj ekonomiji. Taj prijelaz označava početak dugogodišnjih problema za poduzeće, od kojih se ono tek u posljednjih nekoliko godina počelo oporavljati. Tako danas Borovo posluje na hrvatskom, ali i sve više na inozemnom tržištu,...
Strategijska analiza poduzeća Bosnić d.o.o.
Strategijska analiza poduzeća Bosnić d.o.o.
Dora Belošević
Hrvatsko poduzeće Bosnić bavi se otkupom i distribucijom svježe ribe, skladištenjem i distribucijom smrznute ribe te prodajom ribe i plodova mora koja svoje poslovanje širi 2016. godine kada postaje glavni distributer Mljekare Sinj d.o.o. Bosnić je poduzeće koje je lider na tržištu Zagreba i okolice koje svojim radom te velikom željom za stjecanjem novih znanja i vještina uspješno zadržava tu poziciju na tržištu već godinama. Jedan od glavnih ciljeva poslovanja jest...

Pages