Pages

Strategijska analiza poduzeća Hrvatski Telekom d.d.
Strategijska analiza poduzeća Hrvatski Telekom d.d.
Ivan Gracin
Usluge koje pruža sektor telekomunikacija u 21. stoljeću neophodne su za svakodnevno funkcioniranje pojedinaca i poduzeća na globalnoj razini. Poduzeća u ovoj industriji izgradila su infrastrukturu na kojoj počiva čitava današnja razmjena informacija, što ima pozitivan (ne)posredni učinak na agregatnu ekonomsku aktivnost. Stabilna infrastruktura koja se kontinuirano poboljšava stvara preduvjete za buduće tehnološke inovacije te ubrzava proces digitalne transformacije....
Strategijska analiza poduzeća Kraš d.d.
Strategijska analiza poduzeća Kraš d.d.
Patricia Peternel
S počecima još u 1911. godini, Kraš zasigurno slovi kao jedna od najstarijih kompanija koju obilježavaju kvaliteta i tradicija te stoga ne čudi činjenica da je vodeći konditorski proizvođač u jugoistočnoj Europi. S ciljem očuvanja pozicije „tržišnog lidera“, Društvo kontinuirano ulaže u istraživanje i razvoj kako bi zadržalo konkurentsku prednost u regiji, ali i osvojilo nova tržišta. Predmet ovog diplomskog rada strategijska je analiza poduzeća Kraš d.d. koja...
Strategijska analiza poduzeća Kraš d.d.
Strategijska analiza poduzeća Kraš d.d.
Stjepan Hrgović
Zahvaljujući kvaliteti, tradiciji i snažnim brendovima, Kraš je već godinama vodeći konditorski proizvođač jugoistočne Europe. Kraševi poslovni planovi usmjereni su ka daljnjem jačanju konkurentnosti na domaćim i inozemnim tržištima, kao i jačanju svih poslovnih aktivnosti nakon financijski i strategijski zahtjevnog procesa nagodbe s koncernom Agrokor. Predmet rada je strategijska analiza poduzeća Kraš d.d., što uključuje analizu unutarnjeg i vanjskog okruženja poduzeća....
Strategijska analiza poduzeća Lidl Hrvatska
Strategijska analiza poduzeća Lidl Hrvatska
Bernard Budinšćak
Kao jedna od najstarijih industrija, maloprodaja je i dalje jedna od najvažnijih za opskrbu potrebnim resursima. U Hrvatskoj postoji nekolicina velikih poduzeća te je konkurencija među njima velika. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. je drugo najjače poduzeće na tržištu te izaziva lidera i nastoji preuzeti tu poziciju. Predmet i cilj rada je strategijska analiza Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. kroz koju se metodama strategijske dijagnostike i prognostike nastoje utvrditi snage i slabosti poduzeća,...
Strategijska analiza poduzeća OMV - Indoil d.o.o.
Strategijska analiza poduzeća OMV - Indoil d.o.o.
Iva Predrijevac
Industrija proizvodnje ventila snažna je i široko rasprostranjena industrija na svjetskoj razini koja opskrbljuje i direktno je vezana za druge snažne industrije kao što su naftna i plinska, brodogradnja, energetika, vodoopskrba, petrokemijska, farmaceutska industrija i dr. OMV Indoil d.o.o., na globalnoj razini, jedan je od „malih igrača“ u proizvodnji industrijskih ventila, no na području Republike Hrvatske i jugoistočne Europe smatra se tržišnim liderom u ovoj branši. OMV...
Strategijska analiza poduzeća Turisthotel d.d.
Strategijska analiza poduzeća Turisthotel d.d.
Petra Mucić
Značajna uloga turizma u hrvatskom gospodarstvu ogleda se kroz kontinuirani rast udjela tog gospodarskog sektora u hrvatskom BDP-u, što je kroz godine, postupno dovelo do pozicioniranja ključnih pitanja vezanih uz razvoj i održivost turizma u sam epicentar hrvatske politike i gospodarskog upravljanja i razvoja. Pitanje uspješnog razvoja turističke industrije za gospodarstvo Republike Hrvatske od iznimne je važnosti te se osim implementacije poticajnih mjera i politika potrebno...
Strategijska analiza poslovanja poduzeća CircuitMess d.o.o.
Strategijska analiza poslovanja poduzeća CircuitMess d.o.o.
Mihael Hibler
Poduzeće CircuitMess d.o.o. osnovao je mladi i ambiciozni Albert Gajšak 2017. godine, kada je imao samo 18 godina. Poduzeće se bavi proizvodnjom elektroničkih uređaja za široku potrošnju, a sada uspješno posluje već 6 godina i zapošljava dvadesetak ljudi. Predmet rada je strategijska dijagnostička i prognostička analiza izabranog poduzeća uz osvrt na startup poduzeća generalno. Nadalje, cilj rada je strategijskom analizom izabranog predmetnog poduzeća, temeljenom na top-down...
Strategijska analiza stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj
Strategijska analiza stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj
Ivana Pelivan
U posljednjim desetljećima sve se snažnije primjećuju i analiziraju korištenja stambenih kredita u Republici Hrvatskoj zbog činjenice da stanovnici nisu u mogućnosti riješiti stambeno pitanje samostalno zbog velikog rasta cijena nekretnina i niskih plaća. Republika Hrvatska je prepoznala taj problem i u suradnji s bankama je pokrenula program sufinanciranja stambenih kredita, kupnje nekretnine ili adaptacije. Postoje razne prednosti kod ugovaranja stambenih kredita kod stambenih...
Strategijska dijagnostička analiza i vrednovanje poduzeća u industriji visoke tehnologije
Strategijska dijagnostička analiza i vrednovanje poduzeća u industriji visoke tehnologije
Filip Jagar
Predmetno poduzeće osnovano je u Republici Hrvatskoj sredinom 1990-ih godina, trenutno zapošljava preko 170 zaposlenih na 3 lokacije, a bavi se istraživanjem, razvojem i proizvodnjom visokotehnoloških sustava za željeznicu. Predmet rada je strategijska dijagnostička analiza i vrednovanje izabranog poduzeća u industriji visoke tehnologije. Nadalje, cilj rada je strategijskom analizom izabranog predmetnog poduzeća, temeljenom na top-down pristupu analizi, utvrditi stanje, položaj i...
Strategijska i financijska analiza poduzeća Zubak Grupa
Strategijska i financijska analiza poduzeća Zubak Grupa
Sanja Martinović
Svako poduzeće u današnjem vremenu brzih promjena i velike globalne konkurencije izloženo je brojnim rizicima. Kako bi poduzeće osiguralo stabilnost i dugotrajnu uspješnost poslovanja mora pronaći način za prilagodbu u svakoj situaciji. Opstanak poduzeća na tržištu, trajni rast i razvoj te kontinuitet u ostvarivanju dobiti kao i rastu kapitala, ciljevi su svakog poduzeća. U tom kontekstu, analiza poslovanja poduzeća pomoći će da se prepoznaju i iskoriste dobre osobine poduzeća...
Strategijska i financijska analiza u funkciji procjene vrijednosti na primjeru poduzeća Podravka Grupa d.d.
Strategijska i financijska analiza u funkciji procjene vrijednosti na primjeru poduzeća Podravka Grupa d.d.
Lovro Živko
Prilikom provođenja procjene vrijednosti poduzeća analitičarima su na raspolaganju različite metode vrednovanja, a odabir metode ovisi o veličini i mijeni životnog vijeka industrije u kojoj poduzeće posluje. Ovaj rad predstavlja primjer procesa vrednovanja poduzeća na primjeru Podravka Grupe. Podravka je velik igrač u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji u Hrvatskoj i Jugoistočnoj Europi, a zbog svoje veličine i životnog ciklusa odabrana je metoda diskontiranog novčanog toka...
Strategijska transformacija poduzeća Varteks d.d.
Strategijska transformacija poduzeća Varteks d.d.
Vlatka Mandić
Diplomski rad bavi se procesom strategijske transformacije tekstilnog poduzeća Varteks d.d. Poduzeće je godinama, zbog neadekvatnog vodstva i neprilagođene strategije, ostvarivalo negativne rezultate. Nakon financijskih ulaganja i prilagodbe vodstva i strategije, poslovanje poduzeća se poboljšalo. U radu se objašnjavaju pojmovi strategije, strategijske transformacije, strateškog zaokreta i poslovnog upravljanja koji su ključni kako bi se dijelovi rada mogli bolje razumjeti. Sve...

Pages