Pages

Studija Miles i Snow tipologije na primjeru tržišta deterdženata za pranje rublja U Hrvatskoj
Studija Miles i Snow tipologije na primjeru tržišta deterdženata za pranje rublja U Hrvatskoj
Ana Lakić
Jedna od ključnih funkcija visokog menadžmenta jest oblikovanje strategije organizacije. Strategiju možemo definirati kao obrazac odluka koje su odabrane i provedene kako bi se postigao dugoročan cilj i kreirala održiva kompetitivna prednost. Mnoge studije su ustvrdile i dokazale da je vrsta strategije koju organizacija koristi bitna i čini veliku razliku u krajnjem rezultatu (na primjer ; studija Miles i Snow (1978.) i studija Slater i Olsena (2000.). Dakle, glavni cilj menadžera...
Stvaranje doživljaja u kulturnom turizmu
Stvaranje doživljaja u kulturnom turizmu
Andrea Todić
Predmet i cilj ovoga rada su stvaranje doživljaja te pojmovno određenje kulturnog turizma na primjeru studije slučaja Istre. U radu su detaljno definirane resursne osnove za razvoj turizma te materijalna i nematerijalna kulturna baština. Obilježja kulturnog turizma u Hrvatskoj detaljno su objašnjena na primjeru Istre te isto tako i ključni principi ekonomije doživljaja. U radu je Istra uzeta za primjer zbog svojih kulturnih bogatstava te se na njezinom primjeru mogu vjerno prikazati...
Stvaranje doživljaja u kulturnom turizmu
Stvaranje doživljaja u kulturnom turizmu
Anđela Strize
Turizam je trenutno jedna od najvažnijih gospodarskih grana u svijetu koja sa sobom nosi brojne prednosti, ali i određene nedostatke. Kultura, s druge strane, predstavlja cjelokupno društveno nasljeđe određene skupine ljudi, a to nasljeđe se očituje kroz materijalne i nematerijalne vrijednosti koje stvaraju sliku o određenoj skupini. Dakle, svaki narod, svaka država, svaka osoba ima svoju jedinstvenu kulturnu koja ih prati tokom cijelog života. Turisti se, u želji da upoznaju...
Stvaranje iskustva s alatima digitalnog marketinga u online maloprodaji
Stvaranje iskustva s alatima digitalnog marketinga u online maloprodaji
Valentina Bošnjak
E-maloprodaja je značajno promijenila maloprodajni sektor kroz uklanjanje barijera za mala poduzeća, povećanu potražnju za specifičnom robom, smanjenje potrebe za skladištenjem, poboljšanje odnosa s kupcima i ispreplitanje uloga trgovaca i kupaca. U takvom okruženju digitalni marketing također ima ključnu ulogu u unapređenju korisničkog iskustva u online maloprodaji kroz upravljanje virtualnim zajednicama, personalizaciju, upravljanje uslugom potrošaču, upravljanje online...
Stvaranje lojalnosti kupaca u maloprodaji
Stvaranje lojalnosti kupaca u maloprodaji
Julija Šunjić
Predmet ovog diplomskog rada je lojalnost kupaca u maloprodaji. Lojalnost kupca definira se kao njegova privrženost nekom trgovcu. U uvjetima snažne konkurencije kakva vlada u maloprodaji, svaki maloprodavač teži pronaći način kako zadržati postojeće kupce te privući nove. Budući da je za maloprodavača veći trošak privlačenje novih kupaca nego zadržavanje postojećih, u interesu svakog od njih je izgradnja dugoročnog odnosa s kupcima. Maloprodavači mjere stopu lojalnosti...
Stvaranje preduvjeta za uspješno skaliranje startup poduzeća
Stvaranje preduvjeta za uspješno skaliranje startup poduzeća
Tomislav Bilandžić
Startup je poseban oblik mladog poduzeća koji najčešće djeluje u tehnološkim industrijama, obilježava ga velika razina inovativnosti i agilnosti u rastu. Ovaj oblik poduzeća se razvio pojavom tehnološke revolucije u području silicijske doline, a pojavom interneta je doživio veliki rast te je danas jako popularan način izgradnje disruptivne tvrtke. Kao odgovor na takozvanu dot-com krizu u svijetu startupa su se razvile razne metodologije poput Customer developmenta, Lean...
Stvaranje vrijednosti kroz preuzimanje poduzeća
Stvaranje vrijednosti kroz preuzimanje poduzeća
Antonio Tandara
S obzirom na pandemiju COVID – 19 virusa koja je dovela do nesigurnog poslovnog okruženja, došlo je do ubrzanog tržišnog preslagivanja, promjene vrijednosti i dosadašnjih odnosa snaga. Padom gospodarske aktivnosti i tržišta neka su poduzeća zapala u teškoće, a druge kao one iz IT sektora zabilježila su snažan rast potražnje za svojim proizvodima i uslugama, zbog čega su, i jedne i druge, bilo zbog pada ili rasta vrijednosti zanimljive mete potencijalnih kupaca. Temeljem toga,...
Stvaranje vrijednosti kroz preuzimanje poduzeća na zasićenom tržištu naftnih derivata
Stvaranje vrijednosti kroz preuzimanje poduzeća na zasićenom tržištu naftnih derivata
Dana Matković
Diplomski rad analizira strategiju postizanja rasta poduzeća u kontekstu okolnosti u kojima prirodan rast nije ostvariv ili je izrazito otežan. U takvim uvjetima, poduzeća se oslanjaju na poslovne kombinacije, uključujući preuzimanje drugih poduzeća, kako bi postigla sinergijske efekte i stvorila dodatnu vrijednost. Konkretno, primjer zasićenog tržišta u Republici Hrvatskoj se analizira kroz tržište distributera naftnih derivata, fokusirajući se na preuzimanje hrvatskog poduzeća...
Suradnja receptivnih turističkih agencija s inozemnim turoperatorima
Suradnja receptivnih turističkih agencija s inozemnim turoperatorima
Josipa Filipović
Svrha turističkih posrednika je povezivanje turističke ponude s turističkom potražnjom. Na dinamičnom i stalno promjenjivom tržištu djeluju brojne turističke agencije i turoperatori stoga je nužna njihova podjela. Receptivne turističke agencije usmjeravaju se na stručnost i inovativnost u kreiranju i organiziranju specifičnih turističkih proizvoda. Takve turističke agencije pojavljuju se pod nazivom destinacijske menadžment kompanije. Ne specijaliziraju se samo turističke...
Sustainability of the Summer Olympic Games
Sustainability of the Summer Olympic Games
Petar-Krešimir Miladin
The Olympic Games are the dream of many athletes. By performing, and especially by winning an Olympic medal, athletes make history. Unfortunately, in the last couple of decades this sporting mega-event has come into trouble. Due to high costs and pollution, the number of cities and states wanting to host has decreased as has the popularity of the games themselves. In response to the bad situation in which the Olympic Games find themselves, the International Olympic Committee (IOC), as the...
Sustav brzog obavještavanja Europske unije o neprehrambenim proizvodima sa svrhom zaštite potrošača
Sustav brzog obavještavanja Europske unije o neprehrambenim proizvodima sa svrhom zaštite potrošača
Ivana Rak
U svijetu obilježenim globalnom trgovinom i izborom potrošača, osiguranje sigurnosti proizvoda je najvažnije. Europska unija uspostavila je sveobuhvatan okvir sustava brzog obavještavanja, čiji je cilj zaštita interesa potrošača za širok spektar proizvoda. Sustavi brzog obavještavanja Europske unije uključuju sustave kao što su RAPEX, CPNP, ICSMS, VMP i RASFF. Sustavi su osmišljeni kako bi osigurali sigurnost proizvoda u rasponu od neprehrambenih proizvoda svakodnevne...
Sustav elektroničke javne dražbe - teorija i praksa
Sustav elektroničke javne dražbe - teorija i praksa
Ana Krušlin
Izmjenama Ovršnog zakona od siječnja 2015. godine uveden je novi zakonski način prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku – elektronička javna dražba, a od rujna iste godine ovakav način prodaje primjenjuje se i u stečajnim postupcima. Postupak elektroničke javne dražbe provodi Financijska agencija, a u više od osam godina primjene ovakvog sustava dražbovanja nastupilo je više izmjena zakonskih i podzakonskih propisa kako bi se povećala učinkovitost i...

Pages