Pages

Zadovoljstvo grupnom kupovinom pružatelja ugostiteljskih usluga
Zadovoljstvo grupnom kupovinom pružatelja ugostiteljskih usluga
Jelena Sruk
U radu je definiran razvoj i obilježja elektroničke trgovine te pobliže objašnjen model grupne kupovine. Grupna kupovina, radi aktualnosti ostvarivanja visokih popusta na proizvode i usluge, počela se koristiti u svijetu u velikoj mjeri te je danas najprofitabilniji oblik elektroničke trgovine. U modelu grupne kupovine sudjeluju tri strane a to su ponuđači, potrošači i posrednici koji ih međusobno povezuju. Hrvatsko tržište je još uvijek premalo za usporedbu sa većim svjetskim...
Zadovoljstvo i lojalnost kupaca maloprodajnih lanaca u Republici Hrvatskoj
Zadovoljstvo i lojalnost kupaca maloprodajnih lanaca u Republici Hrvatskoj
Sofija Lojen
Danas se poduzeća suočavaju sa sve većom konkurencijom. U takvom kompetitivnom okruženju važno je biti bolji od konkurenata te privući i zadržati što veći broj kupaca jer je izgradnja dugoročnih odnosa s kupcima i ponovna kupnja ključ uspjeha svakog poduzeća. Dobije li kupac u transakciji vrijednost koju procjenjuje izvrsnom u usporedbi s ponudom konkurentskih poduzeća, on će biti jako zadovoljan, ponovit će transakciju te biti spreman preporučiti poduzeće ili proizvod...
Zadovoljstvo i lojalnost potrošača restoranima brze hrane
Zadovoljstvo i lojalnost potrošača restoranima brze hrane
Valentina Furmek
Predmet završnog rada je zadovoljstvo i lojalnost potrošača lancima brze hrane. Nekadašnje tržište bilo je tržište proizvođača, što znači da su oni diktirali ponudu i masovno proizvodili proizvode koji su bili jednaki za sve potrošače. Današnja situacija je drugačija - razvoj tehnologije i veliki broj ponuđača omogućili su sve veći broj diferenciranih proizvoda. Nekadašnje tržište proizvođača zamijenjeno je tržištem potrošača, a masovna proizvodnja...
Zadovoljstvo korisnika bankovnih usluga i povjerenje u banke
Zadovoljstvo korisnika bankovnih usluga i povjerenje u banke
Josipa Todorić
Jedan od ključnih elemenata, kojem teži svako poslovno poduzeće, pa tako i banka kao najvažnija kreditna institucija, jest zadovoljstvo korisnika i njihovo povjerenje. Praćenje i mjerenje zadovoljstva potrošača važno je za banke jer zadovoljan komitent može postati lojalan, širi pozitivan glas o banci i njezinim uslugama te pridaje manje pažnje konkurentskim bankama. Kako bi banke održale konkurentnost, od njih se zahtijevaju fleksibilnost i prilagodljivost, inovacije, stručni...
Zadovoljstvo korisnika javnim putničkim prijevozom u Gradu Zagrebu
Zadovoljstvo korisnika javnim putničkim prijevozom u Gradu Zagrebu
Andrea Rajič
Današnji životni uvjeti zahtijevaju svakodnevnu vremensku i prostornu distribuciju stanovništva što vodi stvaranju prijevozne potražnje zbog čega su urbane sredine okarakterizirane prisustvom stalne potrebe za kretanjem stanovnika u svrhu zadovoljenja određenih potreba i pristupa različitim aktivnostima. S druge strane, brojni trendovi koji su prisutni u urbanizaciji i globalizaciji uzrokuju sve kompleksnije prometne probleme čime uvjetuju sve veću mobilnost stanovnika. Prijevoz...
Zadovoljstvo korisnika samoposlužnim blagajnama u Republici Hrvatskoj
Zadovoljstvo korisnika samoposlužnim blagajnama u Republici Hrvatskoj
Matea Perlić
Cilj ovog rada je ukazati na važnost istraživanja i mjerenja zadovoljstva korisnika. Zadovoljstvo pruženom uslugom vodit će korisnike do ponavljanja kupnje, širenja pozitivnog iskustva u javnosti te lojalnosti. S obzirom na specifična obilježja usluga te sve većeg utjecaja tehnologije na poslovanje, ključno je istražiti potrebe i želje svojih korisnika kao i potencijalne probleme kako bi se isti otklonili te se time povećalo sveukupno zadovoljstvo korisnika. Cilj rada bio je...
Zadovoljstvo korisnika telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj
Zadovoljstvo korisnika telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj
Iliana Sekol
Struktura tržišta telekomunikacijskih usluga je izuzetno važan čimbenik razvoja svake zemlje. Naime, što vlada veći stupanj konkurencije na spomenutom tržištu cijene usluga su povoljnije a samim time i pristupačnije širem sloju građana. Veća i povoljnija dostupnost telekomunikacijskih usluga ima za posljedicu veću dostupnost informacija za sve građane a time posljedično utječe i na obrazovanje. Nove i moderne tehnologije na velika vrata ulaze u Hrvatsku donoseći sa sobom...
Zadovoljstvo korisnika turističkih kartica
Zadovoljstvo korisnika turističkih kartica
Marija Neđeral
Osnovni ciljevi rada suutvrđivanje zadovoljstva korisnika turističkih kartica koje u današnje vrijeme predstavljaju turistički proizvod za postizanje konkurentske prednosti te otkrivanje idealnog programa kartice. Praćenjem zadovoljstva korisnika analizira se uspješnost programa Zagreb Card-a i uspješnost u odnosu na drugu turističku karticu. Primarno istraživanje je pokazalo kako je kod turista prilikom odabira turističke kartice presudilo njihovo pozitivno iskustvo sa prethodnim...
Zadovoljstvo korisnika uslugama niskotarifnih zračnih prijevoznika u zračnim lukama Pula i Zadar
Zadovoljstvo korisnika uslugama niskotarifnih zračnih prijevoznika u zračnim lukama Pula i Zadar
Anela Jabučar
Zračni prijevoz je najmlađa prometna grana te se u današnjim suvremenim uvjetima razvija veoma brzo. U osnovi, zračni prijevoz ima prijevoz putnika osobito na dalje destinacije zbog svoje najveće prednosti, brzine prijevoza. Zbog utjecaja globalizacije stanje na tržištu zračnog prijevoza karakterizira jaka konkurencija, a liberalizacijom hrvatskog zračnog prijevoza dolazi do povećanja potrošnje u međunarodnom prijevozu putnika. Upravo pod navedenim utjecajima, zahtjevi zračnog...
Zadovoljstvo mladih korisnika autobusnim prijevozom u Republici Hrvatskoj
Zadovoljstvo mladih korisnika autobusnim prijevozom u Republici Hrvatskoj
Martina Lovrić
U razvijenom, moderniziranom i suvremenom svijetu prijevoz postaje iznimno bitna i neophodna stavka za svakog suvremenog građanina, a autobusni prijevoz kao najrašireniji oblik masovnog prijevoza predstavlja dio svakodnevice većine stanovništva. Oblici prijevoza su se kroz povijest razvili u velikoj mjeri pa smo od primitivnih oblika napredovali do najsuvremenijih „pametnih“ oblika prijevoza. Danas je u Republici Hrvatskoj autobusni prijevoz poprilično razvijen te je...
Zadovoljstvo osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika materijalnim nagrađivanjem i nematerijalnim motiviranjem
Zadovoljstvo osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika materijalnim nagrađivanjem i nematerijalnim motiviranjem
Ivana Simonović
Uspjeh organizacije ovisi o količini motivacije zaposlenika u organizaciji. Stoga je za menadžment izrazito važno istražiti i odrediti područja motivacije. Materijalna motivacija jedna je od najvažnijih faktora koji motiviraju zaposlenike, no cjelokupni motivacijski sustav mora uključivati različite nematerijalne poticaje za rad koji zadovoljavaju potrebe ljudi u organizaciji. Zaposlenik koji je zadovoljan sa materijalnim i nematerijalnim strategijama nagrađivanja ulaže sav svoj...
Zadovoljstvo plaćom i predanost zaposlenika u javnom poduzeću
Zadovoljstvo plaćom i predanost zaposlenika u javnom poduzeću
Marko Samaržija
Diplomski rad pod naslovom „Zadovoljstvo plaćom i predanost zaposlenika u javnom poduzeću“ ima dva cilja: (1) teorijska analiza zadovoljstva plaćom i organizacijske predanosti, te (2) provođenje empirijskog istraživanja kojim utvrđujemo razinu zadovoljstva plaćom i organizacijske predanosti kod zaposlenika, odnosno povezanost između ta dva pojma. U teorijskom dijelu rad govori općenito o plaći, determinantama i dimenzijama zadovoljstva plaćom, te posljedicama zadovoljstva...

Pages