Pages

TEHNIČKE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U MEDIJIMA
TEHNIČKE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTIMA U MEDIJIMA
Morana Rastić
U današnje vrijeme sve više ljudi se koristi internetom. Više nije samo u poslovne svrhe, nego i kao jedan oblik zabave. Veoma je važno se znati koristiti internetom kako bi se lakše snašlo u poslu, ali i znalo voditi projekte. Oblici projekata, kao što su u ovome slučaju to web stranice, treba znati organizirati jer treba tim stručnjaka koji će izraditi prikladnu stranicu i osmisliti kako da ta stranica se diferencira od mnogo stranica na internetu. Projekti se mogu gledati i...
TEHNIČKI I EKONOMSKI ASPEKTI KRIPTOVALUTA
TEHNIČKI I EKONOMSKI ASPEKTI KRIPTOVALUTA
Martina Azinović
Ubrzani tehnološki razvoj, inovacije na financijskom tržištu te razvoj društva općenito doveo je do novog, alternativnog financijskog sustava kojeg je 2008. godine stvorio Satoshi Nakamoto pod nazivom bitcoin. Bitcoin i sve ostale kriptovalute izazvale su sve veću popularnost, ali i otvorile mnoga pitanja te je zbog toga i svrha ovog diplomskog rada analizirati njihove tehničke i ekonomske aspekte, odnosno njihovo korištenje u ekonomiji te njihov utjecaj na financijske tokove. Ova...
TEHNOLOGIJA TRANSPORTA I TRGOVANJE UKAPLJENIM PRIRODNIM PLINOM
TEHNOLOGIJA TRANSPORTA I TRGOVANJE UKAPLJENIM PRIRODNIM PLINOM
Nikola Vasiljević
Zadnjih dvadeset godina, ukapljeni prirodni plin (UPP) pobuđuje veliko zanimanje znanstvenika iz Europe i cijelog svijeta zbog izuzetne energetske vrijednosti i ekološke prihvatljivosti. U ovom se radu objašnjavaju sredstva transporta ukapljenog prirodnog plina kao i postupci koji prethode prijevozu UPP-a morskim putem, tijek prijevoza, kao i radnje koje slijede nakon njega. Isto tako, objašnjavaju se osnovni pojmovi vezani uz trgovanje ukapljenim prirodnim plinom, te se analizira stanje...
TEHNOLOGIJE PROŠIRENE I VIRTUALNE STVARNOSTI I NJIHOVA PRIMJENA U RAZLIČITIM INDUSTRIJAMA
TEHNOLOGIJE PROŠIRENE I VIRTUALNE STVARNOSTI I NJIHOVA PRIMJENA U RAZLIČITIM INDUSTRIJAMA
Ilija Leko
Prvi put nakon tehnološke revolucije koju je izazvala pojava pametnih telefona, a koji su postali svakodnevni alat, svjedočimo pojavi, razvitku i širokoj upotrebi tehnologija proširene i virtualne stvarnosti koje nude potpuno novi pristup postojećim problemima s kojima se susrećemo u različitim industrijama. Najavom digitalnih svjetova (eng. metaversa) komercijalna upotreba tehnologija virtualne i proširene stvarnosti dobila je dodatan zamah. U radu će se s tehnološkog aspekta...
TEHNOLOŠKI I MENADŽERSKI IZAZOVI RADA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19
TEHNOLOŠKI I MENADŽERSKI IZAZOVI RADA ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19
Matea Knežević
Promatrajući pandemiju COVID-a 19 i njezin utjecaj na rad zaposlenika, došlo je do promjena ne samo u poslovanju, već i u ponašanju zaposlenika koji su se počeli susretati s novim tehnološkim i psihološkim izazovima. Pandemija je dovela upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije na novu razinu u vrlo kratkom vremenu. Rad na daljinu ili rad od kuće postao je nužnost što je izazvalo prilagodbu novom načinu života, a samim time je i izazvalo i nove neizvjesnosti, novi...
TEHNOLOŠKI TRENDOVI U HOTELSKOM POSLOVANJU
TEHNOLOŠKI TRENDOVI U HOTELSKOM POSLOVANJU
Barbara Benašić
Hotel je smještajni objekt koji pruža uslugu smještaja i ostale ugostiteljske usluge. Uloga tehnologije u hotelskom poslovanju je iznimna. Tehnologija ne samo da širi aspekte hotelskog poslovanja nego je jedna od glavnih čimbenika koji utječu na povećanje prihoda. Svaki poslovni subjekt trebao bi težiti da u svojem poslovanju bude što efikasniji i uspješniji, a da pritom razvija svoju djelatnost, dobre međuljudske odnose, kao i odnose s klijentima. U uvjetima globalizacije, kada...
TEMELJNI KAPITAL I IMOVINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
TEMELJNI KAPITAL I IMOVINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
Tihana Galić
Prema ZTD-u, društva se dijele na dva osnovna oblika odnosno društva osoba i društva kapitala. Činjenica je da se kod društva kapitala pojedinci ujedinjuju radi kapitala, a unose ga na način davanja dijela imovine. Društva kapitala dijel se na dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću. Temeljni kapital najvažnija je stavka pri samom osnivanju društva. Temeljni kapital trgovačkog društva jest u novcu izražena vrijednost onoga što članovi društva...
TEORIJSKA ANALIZA STRATEŠKE RAZVOJNE OPCIJE VERTIKALNE INTEGRACIJE
TEORIJSKA ANALIZA STRATEŠKE RAZVOJNE OPCIJE VERTIKALNE INTEGRACIJE
Marija Išlić
Vertikalna integracija dopušta poduzeću da proširi opseg svojih aktivnosti, a ipak ostane na relativno poznatom terenu. Poduzeće se treba okomito integrirati sve dok postoje jasne troškovne prednosti internalizacije nad kupnjom inputa i resursa na slobodnom tržištu. Sve odluke vezane za vertikalnu integraciju moraju se promatrati u strateškom kontekstu. Odluke trebaju podržavati korporacijsku strategiju i biti dio proizvodne strategije. Kada se donese odluka o vertikalnoj...
TEORIJSKO-EMPIRIJSKA ANALIZA KULTURNO UVJETOVANIH PREGOVARAČKIH RAZLIČITOSTI HRVATSKIH MENADŽERA U ODNOSU NA EUROPSKE VANJSKOTRGOVINSKE PARTNERE
TEORIJSKO-EMPIRIJSKA ANALIZA KULTURNO UVJETOVANIH PREGOVARAČKIH RAZLIČITOSTI HRVATSKIH MENADŽERA U ODNOSU NA EUROPSKE VANJSKOTRGOVINSKE PARTNERE
Lucija Grubišić
Pregovaranje je jedan od temeljnih oblika ljudske komunikacije. U istoj mjeri u kojoj je komunikacija važna u svakodnevnom životu, važna je i u poslovnom svijetu. Stoga, pregovaranje kao interaktivni proces se javlja u svim životnim situacijama i u privatnom životu i na poslovnoj sceni. Pregovarački proces je izuzetno složen i kada se radi o pregovaranju ljudi koji dolaze iz istog kulturološkog okruženja, a kulturološke razlike čine sam proces zahtjevnijim. Na interkulturalno...
TESTIRANJE BIG-MAC INDEKSA
TESTIRANJE BIG-MAC INDEKSA
Ante Ivanko
Pitanje konkurentnosti izuzetno je važno za države s obzirom na životni standard i vanjsku trgovinu, te je ekonomski rast i projektirani srednjoročni rast nerazvijenih zemalja nedovoljan kako bi dostigli standard razvijenih zemalja u kratkom vremenu. Zaostajanje životnog standarda rezultat je niskih plaća u slabije razvijenim zemljama, koje su posljedica slabije pozicioniranosti zemlje u međunarodnoj podjeli rada. A to dolazi zbog toga što poduzeća dobivaju poslove jeftine dorade...
TESTIRANJE HIPOTEZE PARITETA KUPOVNE MOĆI NA PRIMJERU HRVATSKE
TESTIRANJE HIPOTEZE PARITETA KUPOVNE MOĆI NA PRIMJERU HRVATSKE
Leopold Tikvić
Cilj ovog rada bio je provjeriti valjanost hipoteze pariteta kupovne moći na primjeru Hrvatske. Metodologija koju smo primijenili je test stacionarnosti realnog deviznog tečaja EUR/HRK na mjesečnim podacima za razdoblje od siječnja 1998. do srpnja 2015. godine. Stacionarnost realnog deviznog tečaja provjeravali smo proširenim Dickey-Fuller testom jediničnog korijena sa jednim strukturnim prekidom razvijenim od strane Zivota i Andrewsa. Empirijski rezultati našeg istraživanja...
TESTIRANJE TEOREMA RYBEZYNSKI
TESTIRANJE TEOREMA RYBEZYNSKI
Josipa Marić
Tadeusz Rybczynski (1923. - 1998.) razvio je teorem o utjecaju povećanja opskrbljenosti jednim od dva faktora proizvodnje na output proizvodnje robe koja intenzivno rabi taj proizvodni faktor, kao i na output proizvodnje koja nije intenzivna tim faktorom, odnosno intenzivno rabi drugi faktor. Rybczynski teorem glasi: Pri konstantnim cijenama proizvoda povećanje opskrbljenosti jednim faktorom izazvat će iznadproporcionalni rast outputa one robe koja je intenzivna tim faktorom i smanjenje...

Pages