Pages

WEB SERVISI ZA KONVERTIRANJE FORMATA ZVUKOVNIH I VIDEO ZAPISA (S POSEBNIM OSVRTOM NA "BENDER CONVERTER")
WEB SERVISI ZA KONVERTIRANJE FORMATA ZVUKOVNIH I VIDEO ZAPISA (S POSEBNIM OSVRTOM NA "BENDER CONVERTER")
Barbara Erdec
Ovim radom predstavljen je Web servis Bender Converter koji korisnicima nudi online pretvaranje video i zvukovnih zapisa u željeni format. U uvodnom dijelu seminara opisala sam način rada servisa i objasnila njegovo korištenje u tri jednostavna koraka. Pri tome sam prvenstveno koristila sekundarne podatke sa njegove izvorne stranice. Za korištenje servisa korisniku je potreban pristup Internetu, ali same radnje pretvorbe zapisa potpuno su besplatne. Google je danas jedna od vodećih...
WEB SERVISI ZA KONVERTIRANJE ZVUKOVNIH VIDEO ILI SLIKOVNIH ZAPISA S POSEBNIM OSVRTOM NA BENDER CONVERTER
WEB SERVISI ZA KONVERTIRANJE ZVUKOVNIH VIDEO ILI SLIKOVNIH ZAPISA S POSEBNIM OSVRTOM NA BENDER CONVERTER
Nikola Grčić
Ovim radom predstavljen je Web servis Bender Converter koji korisnicima nudi besplatno online pretvaranje video i zvukovnih zapisa u drugi željeni format. U uvodnom dijelu objasnio sam ukratko što u biti jest predmet ovog rada pojasnivši što zapravo jesu Web servisi 2.0 kako bi čitatelji znali o čemu se radi. Koristeći prvenstveno sekundarne podatke sa njegove stranice, predstavio sam navedeni servis i približio korisnicima način njegova rada u tri osnovna vrlo jednostavna koraka....
WELLNESS TURIZAM U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ
WELLNESS TURIZAM U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ
Stela Kapusta
Zdravlje je, uz kulturu i sport, jedan od najstarijih motiva putovanja, a zdravstveni turizam jedan od specifičnih oblika turizma koji bilježi konstantan rast. Starenje populacije, ubrzani način života i orijentacija prema zdravijem načinu života samo su neki od trendova koji potiču snažniji razvoj zdravstvenog turizma. U radu se objašnjava pojam zdravstvenog turizma te njegovih oblika, utvrđuju se elementi ponude i karakteristike potražnje te mogućnosti i ograničenja daljnjeg...
WIKIPEDIA
WIKIPEDIA
Milan Artić
Za kraj prikazujemo sažetak zadane teme rada. Uvodom u sam rad zadali smo si glavne i sporedne ciljeve te smo naveli izvore podataka, a i oblik strukture rada. Počeli smo sa općenitim podacima o Wikipediji, kao što su njezina povijest, rasprostranjenost, ideja, višejezičnost i autorska prava, te smo spomenuli razvijenost iliti Web 2.0 servis, koji predstavlja stranice poput Wikipedie. Zadnju, među spomenutim općenitim podacima, smo naveli zanimljivosti. Zatim hrvatsku verziju...
Warren Buffet's Investing Strategy
Warren Buffet's Investing Strategy
Marijan Knezović
The introductory part deals with the life of Warren Buffett, one of the greatest investors of all time. The factors that shaped Buffett’s life and his investments are diverse and therefore this paper will address Buffett’s investment strategy from multiple aspects. In addition to the psychological and social conditions, which are an integral part of every market, including the capital market, the paper will highlight and graphically show Buffett's financial beginnings to the present...
ZADAR - GRAD PROŠLOSTI, TURISTIČKA DESTINACIJA BUDUĆOSTI
ZADAR - GRAD PROŠLOSTI, TURISTIČKA DESTINACIJA BUDUĆOSTI
Barbara Marković
Zadar je drevni sveučilišni grad čija povijest seže u daleku prošlost. Bogata kulturno - povijesna baština grada Zadra dokaz je različitih povijesnih vremena i kultura koje su se izmjenjivale na njegovom području. Turizam u gradu Zadru ima veoma dugu tradiciju te seže do daleke 1877. godine kada je zabilježen prvi značajan posjet organizirane skupine posjetitelja u gradu. U skladu sa suvremenim trendovima u turizmu zaključuje se da je potrebna bolja verifikacija prirodne i...
ZADOVOLJSTVO DOMAĆIH TURISTA TURISTIČKOM PONUDOM REGIJE ISTRA
ZADOVOLJSTVO DOMAĆIH TURISTA TURISTIČKOM PONUDOM REGIJE ISTRA
Lara Pušić
U radu se analizira koncept zadovoljstva i istražuje razina zadovoljstva turista na primjeru Istre i njene turističke ponude. Zatim se analizira specifičnost zadovoljstva turista kao kupca. Razmatraju se potrebe i motivi koji turiste pokreću na putovanje. Daje se uvid u podjelu turističkog tržišta na turističku ponudu i potražnju te njihova osnovna obiježja. Nadalje, analizira se cjelokupna turistička ponuda regije Istra, što ona nudi turistima i kojim resursima raspolaže. Ovim...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA CESTOVNIM PUTNIČKIM PRIJEVOZOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA CESTOVNIM PUTNIČKIM PRIJEVOZOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marko Horvat
Cestovni prijevoz putnika jedan je od važnijih čimbenika u današnjim uvjetima života, bilo da se radi o poslovnom ili turističkom prijevozu. To je ponajprije potaknuto trendovima globalizacije i urbanizacije gdje je izuzetno bitna mobilnost putnika odnosno da prijevoz bude brz, ugodan te financijski prihvatljiv za putnika. Jedan od glavnih preduvjeta za efikasan cestovni prijevoz je razvijena cestovna infrastruktura jer ista služi kao faktor integracije i razvoja regija. Republika...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA SUSTAVA JAVNIH BICIKALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA SUSTAVA JAVNIH BICIKALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marta Fabijančić
Biciklistički prijevoz, iako postoji već dugi niz godina, tek nedavno dobiva na važnosti uslijed porasta broja stanovnika u većini gradova te potrebe za održivijim oblikom prijevoza, ali i izbjegavanjem problema oko pronalaska parkirališnog mjesta. Na porast korisnika bicikla, posljednjih godina, utjecalo je i promoviranje prednosti fizičke tjelovježbe koja se ostvaruje upotrebom bicikla te razvoja svijesti o održivim transportnim sredstvima i smanjenju negativnog utjecaja na...
ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA ONLINE MALOPRODAJOM NAKLADNIČKOG PODUZEĆA
ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA ONLINE MALOPRODAJOM NAKLADNIČKOG PODUZEĆA
Karla Kozina
Predmet je istraživanja ovog diplomskog rada zadovoljstvo potrošača online maloprodajom, prikazano na primjeru nakladničkog poduzeća Naša djeca d.o.o. iz Zagreba. Online maloprodaja vrsta je e-trgovine, gdje kupci preko interneta kupuju usluge i proizvode izravno od proizvođača. Sve više poduzeća prenosi svoje poslovanje, djelomično ili u cijelosti, na online maloprodajni oblik jer su prepoznali prednosti takvoga načina poslovanja i prodaje. Zadovoljstvo kupnje očituje se u...
ZADOVOLJSTVO STUDENATA ONLINE NASTAVOM TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19
ZADOVOLJSTVO STUDENATA ONLINE NASTAVOM TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19
Irena Tadić
Početkom 2020. godine studenti i Sveučilišta su zbog okolnosti izazvanih pandemijom bolesti Covid-19 bili prisiljeni prijeći na online oblik nastave koji se nametnuo kao najbolja opcija kontinuiranog i učinkovitog održavanja nastave. Na uspješnost online nastave utječu brojni osobni i institucijski čimbenici. Ovo istraživanje bavi se pitanjem zadovoljstva studenata online nastavom tijekom pandemije Covid-19 kao jedne od centralnih komponenti procesa identifikacije čimbenika...
ZAJEDNIČKA TRGOVINSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I POLOŽAJ REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI
ZAJEDNIČKA TRGOVINSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I POLOŽAJ REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI
Karlo Golob
U vrijeme u kojem sile globalizacije oblikuju tržišta povezivanjem podijeljenih nacionalnih tržišta u jedno globalno, trgovinska politika pojedine zemlje ima ulogu jedne od ključnih gospodarskih poluga. Dobrim upravljanjem trgovinskom politikom nacionalna vlada može osigurati prosperitet nacionalnog gospodarstva i obrnuto. U kontekstu trgovinske politike Europska unija ima svoje specifičnosti jer se trgovinska politika ne provodi na razini zemlje članice pojedinačnog. Dogovorom ...

Pages