Pages

Sustavi ranog upozorenja kao instrumenti prevencije krize u organizacijama
Sustavi ranog upozorenja kao instrumenti prevencije krize u organizacijama
Gabrijela Lovrić
Poduzeća i organizacije koje posluju u današnjem svijetu moraju biti spremne na razne turbulencije koje dolaze iz promjenjive okoline. Krize su nešto s čim se susreće svaka organizacija i neizbježan su dio poslovnog ciklusa. One se ne pojavljuju nenadano već imaju svoj cijeli proces pojavnih oblika koji mogu biti manja ili veća prijetnja organizaciji ili poduzeću. Pomoću indikatora ranog upozorenja moguće je prepoznati uzroke krize dok su još mali i preslabi da bi naštetili...
Sustavi sprječavanja pranja novca i uloga banaka u sprječavanju pranja novca
Sustavi sprječavanja pranja novca i uloga banaka u sprječavanju pranja novca
Mato Jakopović
Pranje novca je vrsta globalne, duboko ukorijenjene kriminalne aktivnosti u kojoj se novac usmjerava na radnje za koje nije prvobitno namijenjen. Svrha pranja novca je oprati novac stečen kriminalnim radnjama te ga integrirati u regularne novčane tokove. Tri su faze procesa kojim se to ostvaruje, odnosno procesa pranja novca: polaganje, oplemenjivanje odnosno ležanje i integracija. Europa kao izuzetno bankocentrično društvo, a Republika Hrvatska kao još ekstremniji primjer, zbog...
Sustavi upravljanja kvalitetom u informatičkom sektoru
Sustavi upravljanja kvalitetom u informatičkom sektoru
Aleksandra Janeković Šribar
U ovom specijalističkom poslijediplomskom radu analizirana je uloga sustava upravljanja kvalitetom u cijelom IT sektoru te je na praktičkom primjeru Agencije za plaćanja u poljoprivredi prikazana uspostava sustava upravljanja kvalitetom usklađivanjem s međunarodnim normama kako bi Agencija u konačnici dobila certifikat ISO/IEC 27001 koji bi označavao i garantirao kvalitetu rada te provođenje dobre prakse. U radu je analizirana teorija kvalitete, njena povijest, osnove upravljanja...
Sustavi varijabilnog plaćanja i analiza mogućnosti primjene u praksi malih poduzeća
Sustavi varijabilnog plaćanja i analiza mogućnosti primjene u praksi malih poduzeća
Jasna Sitar
Mali poduzetnici bore se za svoje mjesto na tržištu, a kao alat u tome pomaže im dobro osmišljena strategija. To često predstavlja problem jer su mala poduzeća oskudna u resursima, kako financijskim tako i ljudskim. Strategije nagrađivanja zaposlenika svakako su dio plana dobro ustrojenog poduzeća. U praksi su vremenske plaće još uvijek najzastupljeniji način nagrađivanja, no primjena varijabilnog plaćanja je u konstantnom porastu, što je vidljivo i iz provedenog...
Sustavi za upravljanje znanjem: analiza različitih sustava iz prakse hrvatskih poduzeća
Sustavi za upravljanje znanjem: analiza različitih sustava iz prakse hrvatskih poduzeća
Tea Rukavina
Svrha diplomskog rada pod nazivom ʺSustavi za upravljanje znanjem: Analiza različitih sustava iz prakse hrvatskih poduzećaʺ je proučavanje aktualne literature i analiza i sistematizacija područja upravljanja znanjem te prikazivanje analize primjene sustava upravljanja znanjem u hrvatskim poduzećima. U radu se detaljno daje pregled definicije znanje, upravljanje znanjem i sustavi za upravljanje znanjem, iznosi se uloga informacijske tehnologije u upravljanju znanjem te se provodi...
Suvremene logističke usluge i njihov značaj u poslovanju poduzeća
Suvremene logističke usluge i njihov značaj u poslovanju poduzeća
Sanja Martinović
Elementi logistike inkorporirani su u sve dijelove poslovnog procesa, a osobito u proizvodnju. Učinkovitost proizvodnog procesa se osigurava upravljanjem kvalitetom i potporom informatičkih tehnologija. Menadžment logistike u modernoj organizaciji zadužen je za vođenje poslova unutar logističkog sektora. On je odgovoran za efikasnost skladišnog poslovanja, efikasnost upotrebe poslovnih sredstava, efikasnost transporta i optimalizaciju svih troškova koji nastaju u sektoru...
Suvremene metode obračuna troškova
Suvremene metode obračuna troškova
Borna Brus
Tradicionalna raspodjela troškova postoji od 1870-ih, gdje je njegova upotreba kao sustava trajala mnogo više desetljeća od njegove alternativne ABC: njen početak je bio ranih 1980-ih (Ben-Arieh & Qian, 2003). Zanimljivo je da studija tvrdi da je ABC sustav dodatnih troškova, a ne alternativa. Kada se uspoređuju financijske situacije različitih tvrtki, vrlo je vjerojatno da te tvrtke nemaju potpuno isti sustav obračuna troškova. Neke tvrtke mogu koristiti tradicionalni sustav sa...
Suvremene metode obračuna troškova i mogućnost integracije suvremenih metoda obračuna troškova
Suvremene metode obračuna troškova i mogućnost integracije suvremenih metoda obračuna troškova
Marija Mihaljević
Značenje troškova za poslovnu ekonomiju iznimno je veliko zbog direktnog utjecaja na uspjeh poslovanja poduzeća. Također, smanjenje troškova ima drugi najveći utjecaj na profitablinost poduzeća (nakon povećanja cijena). Imajući na umu važnost troškova, menadžment pridaje sve veću pažnju i važnost troškovima. Zbog globalizacije, pojave konkurenata, automatizacije određenih procesa u prozvodnji, razvoja tehnologije i brzog zastarijevanja proizvoda i promjena u strukturi...
Suvremene metode obračuna troškova u automobilskoj industriji
Suvremene metode obračuna troškova u automobilskoj industriji
Tanja Komljenović
Cilj ovog završnog rada je objasniti sam pojam troška i njegove podjele, opisati tradicionalne metode obračuna troškova te kao glavni dio rada utvrditi najvažnije značajke suvremenih metoda obračuna troškova. S napretkom tehnologije mijenjaju se i uvjeti proizvodnje, što zahtijeva korištenje novih metoda i novih alata menadžmenta u svrhu osvajanja i zadržavanja visokog položaja na tržištu. Veliki problem poduzećima danas predstavlja pronaći način kako što uspješnije...
Suvremene metode upravljanja podacima i njihov utjecaj na proces transformacije kontrolinga
Suvremene metode upravljanja podacima i njihov utjecaj na proces transformacije kontrolinga
Lucija Rožić
Osim toga što kontroler pridonosi harmonizaciji poslovanja, jedna od njegovih najbitnijih funkcija je izvještavanje. Kako bi se došlo do informacija koje su potrebne, primjenjuju se razne metode upravljanja i obrade podataka koje predstavljaju dvosjekli mač u svijetu kontrolinga. Neke od suvremenih metoda upravljanja velikim podacima kao što su scenario analize, forecasting, analize vjerojatnosti, prediktivne analitike u realnom vremenu i druge imaju velik utjecaj i na funkciju...
Suvremene tehnološke inovacije u osiguranju
Suvremene tehnološke inovacije u osiguranju
Bruna Vidić
Korištenjem suvremenih tehnoloških inovacija u svojem poslovanju, industrija osiguranja odgovara na promjene u shvaćanju djelatnosti osiguranja, njihovih proizvoda i usluga. Inovacije se u osiguranju vežu uz pojam „Insurtech“ koji je nastao kombinacijom engleskih riječi „insurance“ i „technology“, odnosno osiguranja i tehnologije, po uzoru na pojam „Fintech“ koji označava korištenje tehnologije u financijskim uslugama. Područja u kojima upotreba tehnoloških...
Suvremene transportne tehnologije
Suvremene transportne tehnologije
Mateja Pavelić
Globalizacija i ubrzani način života stavili su naglasak na efikasnost, jednostavnost i brzinu u distribuciji roba i usluga. Kao odgovor na te zahtjeve, razvile su raznolike suvremene transportne tehnologije. Pritom poseban značaj ima multimodalni transport koji omogućava kombiniranje više različitih transportnih tehnologija poput paletizacije, kontejnerizacije, RO-RO, LO-LO, RO-LO, FO-FO, HUCKEPACK i BIMODALNE tehnologije, a sve s ciljem formiranja optimalnih transportnih lanaca i...

Pages