Pages

ZASTUPLJENOST OSIGURANJA OD POTRESA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZASTUPLJENOST OSIGURANJA OD POTRESA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mario Nola
Osiguranje ima značajnu ulogu u svakom suvremenom društvu, u kojem ima za cilj pružiti zaštitu osiguraniku u slučaju nastupa osiguranog slučaja. Međutim, njegov značaj se razlikuje u pojedinim zemljama, što pokazuju razlike u ključnim parametrima osiguranja koji uključuju premiju osiguranja, zastupljenost i investicijski portfelj. Od različitih vrsta osiguranja značajan dio čine imovinska osiguranja, koja pružaju zaštitu pri uništenju ili oštećenju predmeta od ...
ZAŠTITA DJECE KAO POTROŠAČA
ZAŠTITA DJECE KAO POTROŠAČA
Sebastijan Dučkić
Djeca od najranije dobi nepobitno sudjeluju na tržištu kao potrošači, imaju određenu kupovnu moć, koja svoj izvor ima u džeparcu i darovima. Osim vlastite potrošnje djeca znatno utječu i na potrošnju svojih roditelja. Zbog toga su marketinškim stručnjacima sve zanimljivija skupina potrošača. Zbog postupnog razvoja, kognitivne sposobnosti djece manje su u odnosu na one odrasle osobe te su zbog toga djeca posebno osjetljiva skupina potrošača. Razvoj tehnologije doveo je i do...
ZAŠTITA I SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
ZAŠTITA I SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
Marija Lovrić
Predmet rada je sigurnost i zaštita podataka analizirana na primjeru poduzeća „XY“. Informacijska tehnologija neizostavan je dio našeg svakodnevnog života. Vrijeme u kojem živimo zahtijeva od nas fleksibilnost, kontinuirano obrazovanje te samim time i brzo prilagođavanje novim tehnologijama. U današnje vrijeme biti računalno nepismen znači nemogućnost sudjelovanja u aktivnostima modernog života što uvelike otežava i mogućnost pronalaska posla kao i ispunjavanja raznih...
ZAŠTO U HRVATSKOJ OPADA NATALITET
ZAŠTO U HRVATSKOJ OPADA NATALITET
Tin Bregović
Ovim radom obuhvaćeno je stanovništvo Hrvatske od samih početaka bilježenja njegova kretanja do današnjih dana. Zanimljivo je da se već i u 19.-om stoljeću moglo pretpostaviti gdje će više od sto godina biti problematična depopulacijska područja Republike Hrvatske. Najugroženije depopulacijsko područje je naravno Gorska Hrvatska koja bilježi smanjenje stanovništva za čak 75%. No, u čemu leži problem? Problem je nažalost, gotovo, pa nerješiv, odnosno, mala je realnost da...
ZDRAVSTVENE POTREBE I PROBLEMI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI - EKONOMSKE IMPLIKACIJE
ZDRAVSTVENE POTREBE I PROBLEMI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI - EKONOMSKE IMPLIKACIJE
Ivor Njegač
Glavna odrednica gospodarskog napretka i blagostanja je upravo stanovništvo. Stanovništvo je nositelj gospodarskog razvoja jer ono predstavlja proizvodnu snagu. Posljednjih godina u svijetu se događa prelazak s visokih stopa nataliteta i mortaliteta na niske stope nataliteta i mortaliteta što predstavlja zabrinjavajući problem svakoj zemlji, a ujedno i velik globalni problem. Demografsko starenje predstavlja izazov za svaku zemlju jer ono donosi brojne sociogospodarske...
ZELENA INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - STANJE I POTENCIJAL
ZELENA INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - STANJE I POTENCIJAL
Petra Miketić
Industrija predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika rasta svake zemlje koja teži gospodarskom razvoju i napretku. Naime, industrijski rast može dovesti do brojnih pozitivnih posljedica za cjelokupno gospodarstvo te samim time utjecati i na ostale ekonomske razvojne ciljeve društva. Gospodarski rast i povećanje proizvodnje povezani su s većim korištenjem ograničenih prirodnih resursa, što može dovesti do zagađenja okoliša. U posljednje vrijeme sve se više važnosti pridaje...
ZELENA RADNA MJESTA I TRŽIŠTE RADA
ZELENA RADNA MJESTA I TRŽIŠTE RADA
Robert Kovačić
Održivi gospodarski razvoj temelji se na stvaranju ekološki prihvatljivih radnih mjesta koja nastaju usred potrebe za stvaranjem zelenih proizvoda i usluga, te utječu na ponašanje gospodarskih subjekata, proizvođača i potrošača. Svrha ovog rada je naglasiti važnost zelenog gospodarstva koje stvara prilike za nova radna mjesta te utvrditi razliku između zelenih radnih mjesta i tradicionalnih radnih mjesta. Sami koncept „zelenih poslova“ temelji se na ekološki održivom...
ZELENA RADNA MJESTA U HRVATSKOJ
ZELENA RADNA MJESTA U HRVATSKOJ
Nikolina Jurakić
Zeleni poslovi su poslovi koji doprinose očuvanju ili obnovi kvalitete okoliša, odnosno koji primarno pomažu u zaštiti ekosustava i biološke raznolikosti, smanjenju potrošnje energije, materijala i vode; nastoje umanjiti ili u potpunosti izbjeći stvaranje svih oblika otpada i onečišćenja. Zelena radna mjesta u Hrvatskoj su od velikog značaja jer uz očuvanje okoliša pruža se prilika stvaranja novih radnih mjesta. Iz tog razloga u radu su prikazani potencijali zelenih radnih...
ZELENO GOSPODARSTVO  EU
ZELENO GOSPODARSTVO EU
Ivana Cesar
Prirodni resursi kao što su metali, minerali, šume, tlo, hrana, zrak i voda potrebni su za blagostanje i dobrobit, ali se iskorištavaju brže nego što se mogu obnoviti. Ako se nastavi ovako, do 2050. će se iskorištavati pet puta više resursa nego danas. Kako se broj stanovnika približava 9 milijardi, ljudi moraju postati društvo koje učinkovitije koristi resurse i učinkovitije radi na unapređenju okoliša. EU ima dugoročnu strategiju za ublažavanje štete nastale neodrživim...
ZNANJE KAO IZVOR KONKURENTSKE PREDNOSTI
ZNANJE KAO IZVOR KONKURENTSKE PREDNOSTI
Ivana Petljak
U vrlo nestabilnom poslovnom okruženju "nove ekonomije", znanje je važan strateški resurs. Organizacije moraju razvijati znanje i izgraditi sustave koji će zaposlenicima omogućiti međusobno povezivanje i rad na poslovima koji su sukladni njihovim osobnim sklonostima. Koncept upravljanja znanjem jedan je od osnovnih načina na koji će se izazovi i opasnosti suvremenog i nepredvidljivog poslovnog okruženja, pretvoriti u šansu uspješnog poslovanja moderne organizacije i na tim...
ZNAČAJ DRUŠTVENIH MREŽA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
ZNAČAJ DRUŠTVENIH MREŽA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Ivana Pečet
Mala i srednja poduzeća u svakoj državi čine bitan segment gospodarstva zbog njihove mnogobrojnosti. Upravo zato, ona su značajna za razvitak ekonomije države. Osim visokog udjela u ekonomiji, njihova važnost ogleda se i generiranju novih radnih mjesta. Pronalazak izvora financiranja i optimalno iskorištavanje resursa kroz odgovarajuću strategiju bitno je za mala i srednja poduzeća jer je njihov nastanak i razvoj od presudne važnosti za napredak države. Napretkom informacijskih...
ZNAČAJ I BUDUĆNOST TREĆEG MIROVINSKOG STUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZNAČAJ I BUDUĆNOST TREĆEG MIROVINSKOG STUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Alen Bajrić
Hrvatski mirovinski sustav 2002.godine prošao je kroz veliku reformu kojom se željelo smanjiti pritisak mirovina na sustav i potaknuti vlastitu mirovinsku štednju. Stvorena su dva nova stupa osigruanja, drugi koji je bio temeljen na individualno kapitalnoj štednji i bio je obvezan. Treći stup je funkcionira po istim načelima samo što je on bio potpuno dobrovoljan. Reforma je dovela do većih uplata u cijeli mirovinski sustav i postignuta je kratkotrajna stabilnost. Uz novosti vezane...

Pages