Pages

Suvremeni oblici plaćanja u trgovini na malo
Suvremeni oblici plaćanja u trgovini na malo
Ivan Kurtušić
Razvoj i širenje novih tehnologija doveo je do povećanja izbora oblika plaćanja. Trgovci se prilagođavaju trendovima kako bi zadržali konkurentnost i zadovoljili sve veće zahtjeve kupaca, dok se kupci sve više koriste novim mogućnostima koje im se pružaju. Cilj ovog diplomskog rada je objasniti i prikazati koje sve oblike plaćanja, osim gotovine, kupci koriste u svakodnevnoj trgovini na malo te analizirati troškove koje trgovci snose zbog prihvata takvih oblika plaćanja. U radu...
Suvremeni pristupi obračuna troškova
Suvremeni pristupi obračuna troškova
Petra Piljagić
Troškovi označavaju vrijednosno iskazane utroške rada koji se upotrebljavaju radi ostvarivanja određenih ciljeva ili kako bi se ostvario pozitivan rezultat poslovanja. Podaci o troškovima važni su u postupku planiranja i kontrole internih radnih procesa. Metode obračuna troškova primjenjuju se kako bi se dobile što točnije informacije prilikom izvještavanja, dok poduzetnik ima opciju odabrati koju dostupnu metodu želi primijeniti za potrebe svog izvještavanja. Krajnji cilj...
Suvremeni sustav obračuna troškova
Suvremeni sustav obračuna troškova
Iva Ravlić
Obračun troškova predstavlja bitnu komponentu poslovanja poduzeća. Tradicionalni sustav obračuna troškova s vremenom je postao nedostatan suvremenom načinu poslovanja poduzeća te je upravo iz tog razloga implementiran suvremeni sustav obračuna troškova. Razlikujemo nekoliko suvremenih sustava obračuna troškova a rad se temelji na obračunu troškova prema aktivnostima odnosno ABC metodi. Cilj završnog rada je prikazati načine na koje se ona provodi kroz faze te uvidjeti...
Suvremeni trendovi u maloprodajnom bankarstvu
Suvremeni trendovi u maloprodajnom bankarstvu
Tomislav Krstanović
Maloprodajno bankarstvo jedan je od ključnih segmenata poslovanja suvremenih banaka. Ono je u proteklih nekoliko godina doživjelo izrazitu transformaciju. Transformacija je rezultat primjene novih tehnoloških koncepata koji su značajno utjecali na bankovno poslovanje. Osim toga, bankarska industrija bila je izrazito pogođena globalnom financijskom krizom 2008. godine koja je inicirala promjene u bankovnoj regulaciji. Regulatorne promjene pojačale su nadzor cjelokupnog financijskog...
Suvremeni trendovi u razvoju turizma Europske unije
Suvremeni trendovi u razvoju turizma Europske unije
Mateja Kolec
U ovom završnom radu provedena je detaljna analiza suvremenih trendova u međunarodnom turizmu s posebnim osvrtom na Europsku uniju kao vodeću receptivnu turističku regiju svijeta. Trendovi su već dugi niz godina predmet proučavanja stručnjaka svih vodećih međunarodnih organizacija u turizmu te pružaju relevantne informacije o kretanjima na turističkom tržištu. Uvid u detaljnu analizu trendova omogućava emitivnim i receptivnim turističkim zemljama da se što bolje prilagode...
Suvremeni trendovi u sportsko-rekreativnim aktivnostima u turizmu
Suvremeni trendovi u sportsko-rekreativnim aktivnostima u turizmu
Vjera Ljuban
Turizam i sport su pojave koje datiraju još iz antičkih vremena, no tek nakon Drugog svjetskog rata doživljavaju ekspanziju koja traje još i danas. Sportsko-rekreacijski turizam je jedan od najbrže rastućih specifičnih oblika turizma. Ljudi postaju sve svjesniji svog slobodnog vremena te traže bijeg od stresne svakodnevnice koja je počela loše utjecati na njihovo psihofizičko zdravlje. Putovanja su postala nikad dostupnija, a modernom turistu više nije dovoljno samo sunce i...
Suvremeni trendovi u tehnologijama poljoprivredne proizvodnje
Suvremeni trendovi u tehnologijama poljoprivredne proizvodnje
Sanja Barbić
Poljoprivreda je gospodarska djelatnost koja hrani stanovništvo jer iz nje proizlaze sirovine za prerađivačku industriju i pritom povezuje razne djelatnosti. Prema tome, poljoprivreda je pokretač čitavog gospodarstva jer bavljenje njome rezultira razvojem novih proizvoda. Kroz nove tehnologije, pomno proučavanje i upravljanje okolišem, poljoprivrednicima je omogućeno proizvoditi hranu u većoj količini i pridonijeti u ishrani brzorastućeg stanovništva. U novije vrijeme sve se...
Suvremeno bankarstvo i utjecaj na suvremenog poduzetnika
Suvremeno bankarstvo i utjecaj na suvremenog poduzetnika
Dora Domitrović
Suvremeno bankarstvo razvija se brže u odnosu na tradicionalne bankarske usluge s posebnim naglaskom na elektronsko bankarstvo. Bankarstvo je u zadnjih nekoliko godina doživjelo veliku promjenu u ponudi novih usluga i aplikacija koje nude klijentima. Danas banke razvijaju nove proizvode i usluge uz pomoć računalnih mreža, čime su pomaknute vremenske i prostorne granice tradicionalnoga bankarstva. Tako je tradicionalno bankarstvo doživjelo transformaciju u suvremeno bankarsko...
Suvremeno značenje uzajamnih kreditnih institucija i potencijal osnivanja poljoprivredne kreditne unije u gradu Jastrebarskom
Suvremeno značenje uzajamnih kreditnih institucija i potencijal osnivanja poljoprivredne kreditne unije u gradu Jastrebarskom
Vedran Jambrović
Raznolikost financijskih institucija karakteristika je suvremenih financijskih tržišta na kojima susrećemo financijske institucije koje se razlikuju po vlasništvu i načelima poslovanja. Vlasnička struktura kreditnih institucija oduvijek predstavlja područje velikog interesa svih uključenih strana u poslovanje istih, a temeljna podjela prema vlasništvu dijeli kreditne na društva kapitala i uzajamna društva. Uzajamna kreditne institucije u vlasništvu su svojih članova i u svojem...
Suzbijanje siromaštva u trećoj životnoj dobi privatnim mirovinskim osiguranjem
Suzbijanje siromaštva u trećoj životnoj dobi privatnim mirovinskim osiguranjem
Mija Baketarić
Mirovinsko osiguranje dio je socijalnog osiguranja, a samim time i sastavnica socijalne sigurnosti kojom se nastoji izbjeći ili umanjiti socijalne rizike te ostvariti socijalnu pravdu i solidarnost. Jedan od značajnih rizičnih čimbenika koji građane dovodi u siromaštvo čine niske mirovine. Naime, Republika Hrvatska nalazi se na petom mjestu kad je u pitanju stopa rizika od siromaštva umirovljenika, a na području Europske unije čak je jedan od sedam umirovljenika u riziku od...
Svekanalna maloprodaja kao konkurentska prednost maloprodavača
Svekanalna maloprodaja kao konkurentska prednost maloprodavača
Mihael Nikolić
Tema ovog diplomskog rada je prikazivanje važnosti svekanalne maloprodaje u poslovanju poduzeća danas. Tradicionalna maloprodaja u suvremenom poslovnom svijetu više nije dovoljna za stjecanje i održavanje konkurentske prednosti stoga su promjene bile nužne kako bi se maloprodavači prilagodili trendovima, inovacijama, preferencijama potrošača i novitetima u marketinškim kanalima. Budući da je svekanalna maloprodaja još uvijek nedovoljno zastupljena u svjetskoj, a pogotovo u...
Svjetsko tržište kriptovaluta
Svjetsko tržište kriptovaluta
Marcela-Maria Skrbin
Cilj ovoga rada jest analizirati međusobnu interakciju tradicionalog tržišta i kriptovaluta. Preciznije, kriptovalutama će se pristupiti s tehnološkog, ekonomskog i pravnog aspekta kako bi se utvrdio utjecaj, odnosno posljedice koje su kriptovalute unijele ulaskom na tržište. Kriptovalute novi su oblik digitalnog novca, odnosno digitalne imovine, koji nije vezan za centralne banke, već nastaje doprinosom rudara kriptozajednici. One nastaju na temelju složenih kriptografskih...

Pages