Pages

Važnost pozitivne psihologije za menadžment promjena
Važnost pozitivne psihologije za menadžment promjena
Antonija Lacković
Promjene u društvu normalna su pojava i događaju se otkada postoji ljudska rasa. U odnosu na povijest danas se pojavljuju brže i češće, ostavljajući ljudima odluku prilagodbe i prihvaćanja. Slika stanovništva svijeta mijenja se iz desetljeća u desetljeće, a mijenjaju se i navike, preferencije i stil života. Kako bi se uspješno uvodile promjene u život, ali i poticali drugi u okolini bitno je razumjeti značenje promjene i menadžmenta promjena kao discipline koja se bavi...
Važnost primjene koncepta održivog razvoja turizma u gradu Dubrovniku
Važnost primjene koncepta održivog razvoja turizma u gradu Dubrovniku
Ivan Vodenac
Dubrovnik – „biser Jadrana“ – jedan je od predvodnika hrvatskog turizma. Zbog svoje iznimne ljepote, povoljne klime i kulturne baštine stekao je planetarnu popularnost. Međutim, ta popularnost posljednjih godina, Dubrovnik je suočila s problemom masovnog turizma što posljedično, zbog prometne i infrastrukturne ograničenosti, dovodi do prekomjernog iskorištavanja dostupnih turističkih resursa. Rast i razvoj bitne su ekonomske stavke svake destinacije. Međutim, pri razvoju...
Važnost primjene kontrolinga za poslovni uspjeh u hotelskom poduzeću
Važnost primjene kontrolinga za poslovni uspjeh u hotelskom poduzeću
Anita Vlašić
Današnjica u kojoj živimo promjenjivog je karaktera; dinamična, kompleksna, turbulentna, neizvjesna, te nikako statična. Menadžeri, vlasnici poduzeća nastoje biti u korak s promjenama i prilagoditi se trendovima koji svakim danom izviru iz nepoznatih kutova. Usporedno s vanjskim promjenama mijenja se i poduzeće, ali postizanje sklada u takvoj okolini nameće vječno pitanje menadžerima kako i dalje ostati uspješan i konkurentan. Doduše, promjene su postale i nužne, jer svako...
Važnost primjene portfolio analiza za oblikovanje poslovne strategije
Važnost primjene portfolio analiza za oblikovanje poslovne strategije
Sven Ratković
U radu se daje uvid u razvoj industrije mobilnih uređaja, opisuju se najznačajnije portfolio matrice uključujući njihovu strukturu i karakteristike, svojstva položaja strategijskih poslovnih jedinica u portfoliju i odgovarajuće strategije. Temelji za oblikovanje strategije, konkretno jednostavni i diferencirani oblici poslovnog portfolija smatraju se izrazito važnim instrumentima za potrebe poslovnog dijagnosticiranja i prognoziranja te poslovnom upravljanju i planiranju. Također se...
Važnost primjene sustava praćenja vozila
Važnost primjene sustava praćenja vozila
Igor Geček
Upravljanje voznim parkom cestovnih motornih vozila zahtijeva suvremena tehnološka rješenja i infrastrukturu radi što boljeg upravljanja u smislu bržeg i efikasnijeg zaprimanja informacija i na temelju njih donošenja odluka u smislu poboljšanja i ušteda u poslovanju općenito. Cilj rada je prikazati povijesni razvoj tehnologije praćenja vozila u svijetu, analizirati upravljanje voznim parkom u suvremeno doba i to na temelju uvođenja sustava za satelitsko praćenje vozila kao i...
Važnost promocije kod maloprodavača u supermarketima
Važnost promocije kod maloprodavača u supermarketima
Matija Antonić
Promotivne aktivnosti koje maloprodavači koriste da bi povećali obujam prodaje svojih proizvoda na način da privuku nove potrošače ili da uz pomoć raznih promocijskih tehnika i marketinških materijala od svojih stalnih potrošača učine lojalne potrošače, pogotovo u današnjem tehnološki naprednom svijetu, su izrazito važne ukoliko se želi opstati na tržištu. Za prodavače je olakšano prikazivanje proizvoda različitim skupinama potrošača pogotovo putem interneta čiji se...
Važnost provođenja organizacijskih promjena prilikom spajanja i preuzimanja poduzeća
Važnost provođenja organizacijskih promjena prilikom spajanja i preuzimanja poduzeća
Milana Milovanović
Globalizacija iz godine u godinu nameće sve modernije i novije trendove u poslovanju te stvara poslovnu okolinu koja je sve turbulentnija i zahtjevnija za pratiti. Da bi organizacije i dalje bile konkurentne i uspješne na tržištu iznimno je važno da sudjeluju u integracijskim procesima koji bi im omogućili proširenje proizvodnih kapaciteta ili pak snižavanje troškova poslovanja. Novonastali uvjeti kojima su uzrok integracijski procesi stvaraju pritisak na organizaciju da provode...
Važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije
Važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije
René Buljat
Tema ovog završnog rada je Važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije. Cilj rada je istaknuti sve važnosti platnog prometa te također njegove osnovne karakteristike koje su danas aktualne. No temeljni cilj rada je prikazati važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije, te analizirati kako je pandemija utjecala na navike plaćanja u RH. Poznato je da je COVID-19 pandemija uvelike utjecala na svakodnevne navike ljudi. Jedna od važnijih promjena je...
Važnost selekcije i treninga za uspješnost ekspatrijata
Važnost selekcije i treninga za uspješnost ekspatrijata
Sandro Borčić
Cilj ovog diplomskog rada je objasniti pojam međunarodnih zaposlenika koji odlaze na inozemni zadatak tj. ekspatrijata, opisati proces kroz koji oni prolaze kako bi bili izabrani za sam zadatak, od kriterija do metoda i tehnika selekcije. Nakon opisa postupka izbora ekspatrijata opisan je postupak obrazovanja i treninga koji je potrebno pružati ekspatrijatu za dobar boravak u inozemstvu. Govori se i o uspjehu povezanom uz selekciju kao i o uspjehu povezanom uz trening za globalni zadatak....
Važnost sklonosti intrinzičnim i ekstrinzičnim čimbenicima motivacije pri odabiru prvog poslodavca
Važnost sklonosti intrinzičnim i ekstrinzičnim čimbenicima motivacije pri odabiru prvog poslodavca
Lucija Rušec
Jedna od najvažnijih zadaća odjela za ljudske potencijale jest privući prave ljude u organizaciju koji će svojim zalaganjem i vještinama pridonijeti ispunjavanju organizacijskih ciljeva. U današnje vrijeme nemaju samo organizacije veliki pool kandidata, već i kandidati prilikom odabira poslodavca imaju veliki pool organizacija koje ih na razne načine nastoje privući u svoj tim. Na privlačenje novih zaposlenika, pozitivno utječu i različite motivacijske tehnike koje mogu...
Važnost suradnje hotela i lokalne zajednice za postizanje održivog razvoja destinacije : primjer poduzeća Maistra d.d.
Važnost suradnje hotela i lokalne zajednice za postizanje održivog razvoja destinacije : primjer poduzeća Maistra d.d.
Marcela Hajek
Temu „Važnost suradnje hotela i lokalne zajednice za postizanje održivog razvoja destinacije“ odabrala sam iz razloga jer se o tome, naročito zadnjih 20-ak godina puno govori, i zato me zanimalo po čemu je ta važnost za hotele i destinaciju bitna. Također me zanimalo me koji su to mehanizmi potrebni da se ta suradnja uspostavi. Kao primjer uzela sam Maistru d.d. jer je Maistra po tom pitanju prestižna u Republici Hrvatskoj. Maistra je moderna tvrtka s jakim osjećajem društvene...
Važnost sustava internih kontrola i revizije računovodstvenog informacijskog sustava
Važnost sustava internih kontrola i revizije računovodstvenog informacijskog sustava
Iva Sljepčević
U ovome radu analizira se važnost sustava internih kontrola i revizije računovodstvenih informacijskih sustava. Predmet istraživanja su sustavi internih kontrola kao komponenta računovodstvenih informacijskih sustava te njegova revizija. Ciljevi ovog rada su prikazati ulogu i posebnosti revizije računovodstvenog informacijskog sustava te utvrditi važnost internih kontrola za cjelokupno poslovanje poduzeća. Osim toga, važno je sagledati koristi koje poduzeću donosi...

Pages