Pages

TRADICIONALNI I SUVREMENI PRISTUP OBRAČUNA TROŠKOVA U PROIZVODNOJ DJELATNOSTI
TRADICIONALNI I SUVREMENI PRISTUP OBRAČUNA TROŠKOVA U PROIZVODNOJ DJELATNOSTI
Tin Pisk
Rad je podijeljen u šest poglavlja. Nakon uvodnog poglavlja u drugom poglavlju se objašnjava pojam troškova i vrste troškova, te knjigovodstvene isprave i evidencija troškova u poslovnim knjigama. Potom se u trećem poglavlju objašnjava obilježje proizvodnje te vrste troškova proizvodnje i vrste obračuna troškova proizvodnje. Nadalje u četvrtom poglavlju se daje pregled tradicionalne metode obračuna troškova, obračun troškova po radnom nalogu i procesni obračun troškova te...
TRANSMISIJSKI MEHANIZMI I MONETARNE STRATEGIJE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE
TRANSMISIJSKI MEHANIZMI I MONETARNE STRATEGIJE U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE
Fran Bašić
Transmisijski mehanizmi analiziraju odnos između nominalnih i realnih varijabla, odnosno do kojeg stupnja nominalni faktori utječu na realnu ekonomiju. Od izuzetne je važnosti središnjih banaka razumjeti funkcioniranje pojedinog transmisijskog mehanizma te pronaći one koji su učinkoviti u ostvarenju krajnjeg cilja monetarne politike. Monetarna strategija planski osigurava monetarnim politikama okruženje za razvoj i stabilnost gospodarstva. Države jugoistočne Europe dijele mnoge...
TRANZICIJA NA CLOUD ERP NA PRIMJERU SREDNJEG PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
TRANZICIJA NA CLOUD ERP NA PRIMJERU SREDNJEG PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Petra Dešković
Većina tvrtki u svijetu je implementirala on-premise ERP sustave kako bi podržala upravljanje poslovnim resursima. Međutim, brzi napredak tehnologije i razvoj računalstva u oblaku omogućili su razvoj novih načina implementacije ERP sustava. Tvrtke sada mogu odlučiti između klasične, on-premise implementacije, implementacije sustava u oblaku ili se mogu odlučiti za hibridni model ERP sustava koji integrira najbolja obilježja prethodna dva modela. Svaki on ponuđenih...
TREBA LI AKTUALNA FISKALNA POLITIKA BITI EKSPANZIVNA ILI RESTRIKTIVNA
TREBA LI AKTUALNA FISKALNA POLITIKA BITI EKSPANZIVNA ILI RESTRIKTIVNA
Zrinka Boras
Danas, kada je potrebno zadržati stabilnost cijena i kada se želi povećati standard stanovništva, potrebno je provoditi adekvatnu fiskalnu politiku. Pod time se podrazumijeva težnja za povećanjem proizvodnje, zaposlenosti i izvoza. Cilj vlade Republike Hrvatske je poticati proizvodnju i zapošljavanje u javnom sektoru kako bi se potaknuo daljnji gospodarski rast. Zato je aktualna fiskalna politika u RH ekspanzivna. Takvom vrstom politike vlada želi povećati državnu potrošnju te...
TREBAJU LI MARKETINŠKI STRUČNJACI UVJERAVATI DJECU?
TREBAJU LI MARKETINŠKI STRUČNJACI UVJERAVATI DJECU?
Monika Knezić
Marketing ima veliki utjecaj na ljude diljem svijeta. Takav utjecaj u mnogočemu može se smatrati negativnim i neetičnim jer svojim taktikama marketinški stručnjaci pokušavaju iskoristiti karakteristike i slabosti ciljanih skupina potrošača kako bi ih privukli i zadržali da kupuju njihove proizvode. U mnogim slučajevima manipuliraju ponašanjem ljudi svih dobnih skupina. Taktike koje koriste, osim što se mogu smatrati neetičnim ili negdje na granici, ponekad su čak i ilegalne....
TRENDOVI U TURIZMU
TRENDOVI U TURIZMU
Karmen Babaić
Turizam je gospodarska aktivnost koja je povezana s promjenama u društvu, ali i jedna od onih aktivnosti koje uvelike utječu na razvoj gospodarstva. U ovom radu nastojale su se prikazati promjene u društvu koje se konstantno mijenja, kako u ponašanju, tako i u tehnologiji koja takvo ponašanje omogućuje. Ljudi putuju brže i češće, rade intenzivnije i pod stresom, ali, s druge strane, žele maksimalno iskoristiti sve mogućnosti koje im moderno doba omogućuje. Siguran je zaključak...
TRENING U BANKARSKOM VODSTVU
TRENING U BANKARSKOM VODSTVU
Katarina Šušak
Vođenje i vodstvo vrlo je važan segment poslovanja u poslovnoj organizaciji, kroz njih se odvija cijela organizacijska struktura poduzeća i oni su zaslužni za kvalitetan način poslovanja, dobar ljudski potencijal te pravodobno rješavanje svih zadataka u dobrom timskom radu i dobroj suradnji sa partnerima. Vođenje se iščitava kroz slaganje ljudi u timove te vođenje tima dok se vodstvo očituje kroz utjecaj na ljude kako bi se stvorila bolja atmosfera tj. bolja suradnja i kvalitetan...
TRENUTNO STANJE POSLOVNE INTELIGENCIJE I POTENCIJAL RAZVOJA U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA
TRENUTNO STANJE POSLOVNE INTELIGENCIJE I POTENCIJAL RAZVOJA U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA
Marko Slišković
Predmet ovog diplomskog rada odnosi se na koncept poslovne inteligencije i mobilne poslovne inteligencije te njihove primjene u poslovanju, s posebnim fokusom na mala i srednja poduzeća. Cilj rada je objasniti koncept (mobilne) poslovne inteligencije, njezin razvoj, zatim važnost, kao i važnost implementacije iste i posljedice koje njezina primjena može imati, i najčešće, ima za poslovanje, s naglaskom na mala i srednja poduzeća. U ovom radu koristili su se primarni i sekundarni...
TRGOVINSKA POLITIKA U 21. STOLJEĆU
TRGOVINSKA POLITIKA U 21. STOLJEĆU
Silvija Kulaš
U uvjetima globalizacije, naglašeni su trendovi liberalizacije međunarodne trgovine, kako na multilateralnoj tako i na regionalnoj razini. Međutim, kada govorimo o suvremenim ekonomskim trendovima, sve su snažniji protekcionistički trendovi koji neizbježno utječu na promjene u ciljevima trgovinskih politika pa se mijenjaju i instrumenti kojima se trgovinska politika služi. Isto tako, sve prisutniji je i nastup trendova usporene globalizacije, tzv. slowbalizacija koja dovodi do uvjeta...
TRGOVINSKI PREGOVORI I ASOCIJASIJSKI SPORAZUI - KINA, SAD
TRGOVINSKI PREGOVORI I ASOCIJASIJSKI SPORAZUI - KINA, SAD
Jakov Miletić
Nakon prikazanih teorijskih pretpostavki na početku, kroz rad smo mogli zapaziti da se međunarodna razmjena poljoprivrednim proizvodima povećava uslijed trgovinskih pregovora i sporazuma. Razmatranje je započeto s Kinom. Velika prekretnica za međunarodnu trgovinu Kine bio je njen pristup Svjetskoj trgovinskoj organizaciji 2001. godine. Nakon pristupa, svjetska razmjena poljoprivrednih proizvoda između Kine i ostatka svijeta značajno je porasla, a ekonomisti procjenjuju da će se taj...
TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU U REPUBLICI HRVATSKOJ
TROŠARINE NA ENERGENTE I ELEKTRIČNU ENERGIJU U REPUBLICI HRVATSKOJ
Sandra Sorić
Trošarine su važan prihod državnog proračuna. Jednostavnost ubiranja, te efekt na proračun čine ga značajnim. Ovim rado objasnit ćemo osnovne pojmove vezane za trošarine, energente, električnu energiju. U drugom poglavlju objasnit vrste energenata koje obrađujem u radu. Pojašnjenje energenata i električne energije. Definirat ćemo poslovnu i neposlovnu uporabu energenata i električne energije. Ova podjela na poslovne i neposlovne uporabe jako je važna, je samo poslovni...
TROŠARINE U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
TROŠARINE U ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
Andrea Smolić
Trošarine ili akcize predstavljaju jedan od najstarijih poreznih oblika. Posebnim porezima ili trošarinama oporezuje se promet pojedinačnih proizvoda, a svrstavaju se u skupinu neizravnih poreza. Trošarine se usklađuju u Europskoj uniji u tri kategorije proizvoda a to su trošarine na duhanske proizvode, trošarine na alkohol i alkoholna pića te trošarine na energetske proizvode i električnu energiju. Trošarinski sustavi država članica EU-a međusobno su jako različiti uzimajući...

Pages