Pages

Veliki podatci i regulacija zaštite osobnih podataka
Veliki podatci i regulacija zaštite osobnih podataka
Marko Perišić
U diplomskom radu se analizira i opisuje pojam Velikih podataka u općenitom smislu te njihova analitička važnost odnosno uloga u brojnim sektorima poslovanja. Posebno se analizira i problematika zaštite te privatnosti podataka u kontekstu primjene tehnoloških rješenja Velikih podataka. Nakon teorijskog dijela u kojem su dana osnovna obilježja Velikih podataka, slijedi istraživački dio ovoga rada. Za potrebe rada provedeno je online anketno istraživanje na području Republike...
Veličina i struktura poreznog opterećenja potrošnje u Europskoj uniji i Hrvatskoj
Veličina i struktura poreznog opterećenja potrošnje u Europskoj uniji i Hrvatskoj
Josipa Matić
Fiskalna, odnosno porezna politika u posljednje vrijeme postala je glavna mjera rješavanja gospodarskih problema te poticanja gospodarstva. Povećavaju se izazovi s kojima se porezna politika susreće, te su visokokvalitetni podaci o poreznim sustavima drugih zemalja važni kako bi se optimizirale porezne politike u budućnosti. U radu su prikazani podaci i usporedive informacije o poreznom sustavu Republike Hrvatske, s naglaskom na porezno opterećenje potrošnje. Isto čini većinu...
Vertikalna integracija multinacionalnih poduzeća u globalne lance vrijednosti
Vertikalna integracija multinacionalnih poduzeća u globalne lance vrijednosti
Barbara Tatjana Petrović
U globaliziranoj ekonomiji u kojoj se reprodukcija kapitala sve više zbiva na svjetskom planu, postoje brojni subjekti (fondovi, zaklade, pojedinci) koji investiraju izvan granica matične države. No, najvažniji su nositelji inozemnih izravnih ulaganja multinacionalne kompanije. Širenje tržišta je uvjet opstanka i rasta multinacionalnih kompanija. No, za mnoge zemlje, posebno za zemlje s niskim prihodima, sposobnost da se učinkovito uključe u globalne lance vrijednosti predstavlja...
Video kao snažan marketinški alat za privlačenje turista u turističku destinaciju
Video kao snažan marketinški alat za privlačenje turista u turističku destinaciju
Tena Kiš
Jedan od glavnih ciljeva marketinga u turizmu je stvoriti ravnotežu između potreba turista i turističke destinacije. Uzimajući u obzir činjenicu da se u turizmu govori o proizvodu koji je na tržištu moguće ponuditi isključivo u pisanom i slikanom obliku i sredstvu, način na koji se zadovoljavaju potrebe turista su točne informacije o proizvodu, odnosno turističkoj usluzi i njenom korištenju. Zato se danas, promocija u turizmu ističe kao vrlo bitan marketinški kanal,...
Virtualna stvarnost u poslovanju
Virtualna stvarnost u poslovanju
Ivan Starčević
Prema primjerima korištenja virtualne stvarnosti koje sam u radu pokazao vidljivo je da se virtualna stvarnost već zadnjih desetak godina virtualna stvarnost počinje intenzivno primjenjivati u raznim područjima. Razlog sve intenzivnijoj i široj primjeni virtualne stvarnosti je pad cijene sustava za virtualnu stvarnost s nekoliko tisuća na nekoliko stotina dolara u spomenutih zadnjih deset godina što je omogućilo da i pojedinci mogu priuštiti sustave za virtualnu stvarnost u osobnoj...
Virtualno bankarstvo
Virtualno bankarstvo
Damira Pavić
U ovom radu želi se ukazati na vjerojatnost novih tehnologija u bankarskom poslovanju koje svakodnevno mijenjaju načine poslovanja, načine komunikacije i načine razmišljanja. Razvoj informacijske i telekomunikacijske tehnologije izravno je utjecao na promjenu dotadašnjeg tradicionalnog poslovanja, pa tako i onog bankarskog. U tom kontekstu dolazi do pojave virtualnog poslovanja, a u okviru toga i virtualnog bankarstva. S obzirom na trenutno stanje, daje se zaključiti kako je...
Virtualno računovodstvo
Virtualno računovodstvo
Ivan Jurenec
Cilj ovoga rada je objasniti utjecaj informacijskih tehnologija i interneta na računovodstvo, te utvrditi koje su prednosti i nedostaci takvog koncepta, u kojoj mjeri je koncept prihvaćen i što se od njega može očekivati u budućnosti. U izradi ovoga rada primijenjena je metodologija sekundarnog istraživanja odnosno istraživanja korištenjem odgovarajuće literature i znanstvenih članaka koji se odnose na virtualno poslovanje i računovodstvo. Na temelju primjera stvarnog djelovanja...
Visina i struktura javnog duga Bosne i Hercegovine
Visina i struktura javnog duga Bosne i Hercegovine
Ana Bošnjak
Glavni cilj rada je prikazati visinu i strukturu javnog duga Bosne i Hercegovine i entiteta te izvore financiranja proračunskih deficita. Najveći problem javnog duga BiH je njegova namjena tj. to da se veliki dio troši na „krpanje“ proračunskih deficita te za plaće djelatnika u javnom sektoru koji je preglomazan i neefikasan. Da se novac troši na bolji način, bila bi bolja sposobnost države servisiranja duga u budućnosti uz istovremeno postizanje i drugih makroekonomskih ciljeva...
Višeagentski sustavi u simulaciji tržišta električne energije
Višeagentski sustavi u simulaciji tržišta električne energije
Eugen Popijač
Kroz posljednjih dvadesetak godina tržišta električne energije diljem svijeta prolaze kroz procese deregulacije i liberalizacije. Ukidaju se monopoli nacionalnih elektroprivrednih poduzeća, mijenjaju se strukture dosadašnjih elektroenergetskih sustava te se povećava broj tržišnih sudionika. U takvim uvjetima dolazi do potrebe za upotrebom strateških alata kako bi se osigurala profitabilnost na tržištu. Suvremene metode analize i simulacije tržišta električne energije...
Višekriterijski model poslovnog odlučivanja u sustavu javne nabave
Višekriterijski model poslovnog odlučivanja u sustavu javne nabave
Darko Josipović
U Republici Hrvatskoj se kao kriterij za odabir ponude pretežno primjenjuje kriterij najniže cijene. Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude vrlo je rijetka, što je u opreci s praksom drugih država članica Europske unije, gdje je pristup upravo suprotan u smislu da primjena kriterija najniže cijene predstavlja iznimku. Istina je kako je, s gledišta naručitelja, primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude složenija jer iziskuje kudikamo više priprema i analiza....
Vjerski turizam Marije Bistrice
Vjerski turizam Marije Bistrice
Nikolina Lepčin
Razvoj vjerskog turizma seže u daleku prošlost kada su ljudi odlazili na hodočasnička putovanja iz raznih motiva, od sudjelovanja u obredima, štovanja bogova te iskazivanja pobožnosti u hramovima, džamijama i crkvama. Kasnije se motivi proširuju te ljudi sve više odlaze u vjerska središta kako bi istražili ponudu kraja i zadovoljili svoje potrebe za putovanjem. Danas vjerski turizam poprima sve veću važnost u cijelom svijetu. Sve se više razvijaju vjerska središta, koja osim...

Pages