Pages

TROŠARINSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE IZEMALJA U OKRUŽENJU
TROŠARINSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE IZEMALJA U OKRUŽENJU
Luka Jurišić
Trošarine ili akcize su neizravni porez i čine poseban podsustav poreza na promet. Jedan su od najstarijih poreznih oblika. Trošarinama se oporezuju pojedinačni proizvodi ili skupine istovrsnih proizvoda. Zbog lakog načina ubiranja istih, ova vrsta poreza primjenjuje se u mnogim zemljama. Najvažniji razlog uvođenja trošarina dakako je fiskalna izdašnost. Tri trošarinske skupine temelj su gotovo svakog trošarinskog sustava na svijetu, a to su trošarine na alkohol i alkoholna...
TROŠKOVI  KVALITETE
TROŠKOVI KVALITETE
Ana Luburić
Kvaliteta je pojam koji nema jedinstvenu definiciju. Različiti autori drugačije definiraju kvalitetu, ali zajednička im je orijentiranost na kupca, odnosno zadovoljavanje i nadmašivanje potreba potrošača. Kvalitetan proizvod (roba ili usluga) znači da je prikladan za korištenje. Kvalitetu možemo promatrati sa različitih stajališta: stajališta potrošača, proizvođača, tržišta i društva. Ipak, u obzir treba uzeti činjenicu da će na kraju, kvaliteta proizvoda ili usluge...
TRŽIŠTE HRANE I OPREME ZA KUĆNE LJUBIMCE U REPUBLICI HRVATSKOJ
TRŽIŠTE HRANE I OPREME ZA KUĆNE LJUBIMCE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marijana Račić
Tržište hrane i opreme za kućne ljubimce zadnjih godina bilježi kontinuirani rast kako u Europi tako i u Svijetu. Hrvatska također bilježi rast potražnje i potrošnje na ovom tržištu. Svrha ovog rada je analizirati stanje na tržištu hrane i opreme za kućne ljubimce u Republici Hrvatskoj, dok je cilj istražiti mogućnosti razvoja industrije i plasiranja hrvatskih proizvoda na ovo tržište, istražiti spremnost domaćih potrošača da prihvati domaći proizvod kao supstitut za...
TRŽIŠTE KAPITALA I PONAŠANJE INVESTITORA U KONTEKSTU BIHEVIORISTIČKIH FINANCIJA
TRŽIŠTE KAPITALA I PONAŠANJE INVESTITORA U KONTEKSTU BIHEVIORISTIČKIH FINANCIJA
Nikolina Tićac
Posljednjih se desetljeća propitkuje tradicionalna teorija financija. Biheviorističke financije promatraju racionalnost donošenja odluka na drugačiji način u odnosu na tradicionalni pristup financijama.Tradicionalne financijske teorije i koncepti pretpostavljaju da su donositelji odluke racionalni, dok bihevioristički pristup financijama pretpostavlja da su pojedini donositelji odluka podložni pristranostima i neracionalnom donošenju odluka. Upravo neracionalno ponašanje uzrokuje...
TRŽIŠTE KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
TRŽIŠTE KAPITALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Veronika Berket
Tržište kapitala, kao dio ukupnog financijskog tržišta na kojem se susreću ponuda i potražnja od iznimne je važnosti za cjelokupno gospodarstvo budući da svojom ulogom u ukupnom financijskom sustavu vodi ka gospodarskom rastu i razvoju. Problematika istraživanja ovoga završnog rada fokusirana je na otkrivanje odrednica hrvatskog tržišta kapitala kao i investitora i institucija koji sudjeluju u prometu na tržištu. Dakle, kao glavni cilj rada postavlja se analiza kojom će se...
TRŽIŠTE MOBILNIH APLIKACIJA MOBILNOG BANKARSTVA U HRVATSKOJ
TRŽIŠTE MOBILNIH APLIKACIJA MOBILNOG BANKARSTVA U HRVATSKOJ
Barbara Huzanić
Poslovna komunikacija se promijenila naglim napretkom mobilne tehnologije. Danas gotovo svaka osoba posjeduje Smartphone, pametni mobilni telefon, bez kojeg je sadašnji život nezamisliv. Mobilni telefoni, osim svojih osnovnih funkcija, mogu sadržavati i brojne aplikacije koje omogućuju izvršavanje financijskih transakcija. Predmet završnog rada su moderni načini plaćanja koji podrazumijevaju korištenje mobilnih uređaja i aplikacija za plaćanje u Hrvatskoj. Prvenstveno će biti...
TRŽIŠTE OBVEZNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
TRŽIŠTE OBVEZNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Jasna Puljić
Razvijeno tržište obveznica prepoznato je kao važan čimbenik unaprjeđenja i jačanja kako poduzeća tako i države. S načinom prikupljanja kapitala izdavanjem obveznica Republika Hrvatska je započela 2000. godine kada su izdane prve državne obveznice. 2002. godine na tržištu se pojavljuju i prve korporativne obveznice.Emisijom obveznica državi i poduzećima omogućeno je, kroz širu bazu investitora, povoljnije prikupljanje većih iznosa kapitala u odnosu na zaduživanje putem...
TRŽIŠTE RADA U TURSKOJ S NAGLASKOM NA POLOŽAJ ŽENA
TRŽIŠTE RADA U TURSKOJ S NAGLASKOM NA POLOŽAJ ŽENA
Goran Pavlinić
Ovim radom obuhvaćeno je tržište rada u Turskoj s naglaskom na položaj žena. Turska, kao što je u radu i prikazano, ostvaruje povoljne stope ekonomskog rasta i uživa konstantan napredak u promatranom razdoblju od 2005. godine s kontrakcijom u 2009. godini. Visoke stope inflacije i veliki deficit bilance plaćanja sugeriraju kako je Turska u jednom tranzicijskom razdbolju koje je financirano vanjskim kapitalom. Nezaposlenost je na razini od oko 11%, a zasigurno bi ta zaposlenost i bila...
TRŽIŠTE ROBA I USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ U UVIJETIMA COVID-19 PANDEMIJE
TRŽIŠTE ROBA I USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ U UVIJETIMA COVID-19 PANDEMIJE
Ivan Hudinčec
Tema ovog rada je trziste roba i usluga u Republici Hrvatskoj (u nastavku RH) u uvjetima COVID-19 pandemije. Koronavirus, odnosno COVID-19 pandemija, koja je zapocela u Kini krajem 2019. godine, a u RH pocetkom 2020., donijela je znacajne promjene u poslovanju svih industrija. U pojedinim industrijama je opseg posla znacajno pao, dok je u drugima porastao. Sukladno tome, cilj ovog rada je obraditi utjecaj pandemije na razlicite industrije u RH te pokazati koji faktori su utjecali na rast,...
TURISTIČKI I EKONOMSKI ASPEKTI VELIKIH SPORTSKIH DOGAĐANJA
TURISTIČKI I EKONOMSKI ASPEKTI VELIKIH SPORTSKIH DOGAĐANJA
Marko Slade
Turizam i sport dva su globalna društvena fenomena koji okupljaju velik broj ljudi. Ubrzan i dinamičan razvoj navedenih pojava kroz povijest razlog je njihovog šireg izučavanja. Ubrzan razvoj i širok spektar vrsta turizma kao i aktivan život čovjeka stvorili su preduvjete za povezanost ova dva pojma. Danas je sportski turizam predmet istraživanja zbog svog golemog ekonomskog i društvenog potencijala. Velike sportske manifestacije su, kao vrste turizma događanja, jedna od glavnih...
TURIZAM KAO POKRETAČ REVITALIZACIJE INDUSTRIJSKE BAŠTINE-PRIMJER GRADA SISKA
TURIZAM KAO POKRETAČ REVITALIZACIJE INDUSTRIJSKE BAŠTINE-PRIMJER GRADA SISKA
Kristina Trtanj
Percepcija prosječnog hrvatskog stanovnika o gradu Sisku najvjerojatnije će biti usmjerena prema pojmu industrija. Velike industrijske tvrtke ostavile su gotovo neizbrisiv trag u suvremenoj povijesti grada. Proučavanje povijesti Siska jednostavno ne može zanemariti industriju kao bitan čimbenik njegova razvoja. Nažalost, industrija u Sisku gotovo da više i ne postoji, a baština je zanemarena. To je vrlo važno danas, kada je industrija izgubila nekadašnji značaj i kada dolazi do...
Tajna kupnja u funkciji podizanja kvalitete usluga
Tajna kupnja u funkciji podizanja kvalitete usluga
Agata Bevanda
Metoda nazvana tajna kupnja, omogućuje poslovnim subjektima provođenje istraživanja u njihovim trgovinama, restoranima, itd. o kvaliteti usluge, kako njihovo osoblje radi, ali i kakve stavove potrošači imaju o određenim proizvodima, mjestima i uslugama. Društvo za istraživanje tržišta SAD-a (eng. Market Research Society) definira tajnu kupnju kao korištenje pojedinaca, koji su obučeni mjeriti bilo koji proces usluge kupcima, dok u isto vrijeme igraju ulogu potencijalnoga kupca te...

Pages