Pages

Tajno društvo
Tajno društvo
Dario Filipović
Tajno društvo je društvo osoba u kojem neka osoba (tajni član) ulaže neku imovinsku vrijednost u poduzeće druge osobe (poduzetnika) te na taj način stječe pravo sudjelovanja u dobiti i u gubitku poduzeća. O ovakvom tipu društva većina poduzetnika ne zna mnogo pa ga ne uzimaju u obzir prilikom planiranja poduzetničkih poduhvata. Tajno društvo je specifični oblik društva osoba u hrvatskom pravnom sustavu. U radu je pojašnjeno što je tajno društvo, koja su njegova najvažnija...
Technology driven retail store development
Technology driven retail store development
Renata Tepurić
In the 21st century, it is nearly impossible to visualize life and business without the Internet and all the possibilities it provides. The retail environment is becoming more complex every day. The leading cause lies in the evolution of digital technologies and constant changes that dictate companies to innovate at high speed to go side-by-side with their competitors. Digital technologies have changed the way business is being done, and it is of great importance for companies today to react...
Tehnika pripovijedanja kod razvoja sadržaja u upravljanju markom
Tehnika pripovijedanja kod razvoja sadržaja u upravljanju markom
Antonio Ros
Sve veća količina marketinške komunikacije te njezina nametljivost svakodnevica su svakog potrošača što na drugoj strani predstavlja izazove u isticanju određene marke. S obzirom na tehnološke trendove, gotovo sve marke primjenjuju marketing sadržaja, koncept koji nije novost ali dobiva na važnosti zbog svoje nenametljivosti i vrijednosti koju osigurava određenoj publici. Stoga, kako bi se ispunio kreativni i poslovni potencijal marke, u radu se kao opcija analizira tehnika...
Tehnike stimuliranja hrvatskog izvoza
Tehnike stimuliranja hrvatskog izvoza
Maja Blažević Juzbašić
Vanjskotrgovinska bilanca Hrvatske pokazuje vrlo lošu sliku odnosa hrvatskog izvoza i uvoza. Od 2000. do 2008. godine konstantno su rasli iznosi stavki uvoza i izvoza. To ne bi bio zabrinjavajuće za hrvatsko gospodarstvo da je izvoz bio veći od uvoza. No, situacija je potpuno drukčija. Izvoz je od 2000. do 2008. godine barem dvostruko manji od uvoza što se vrlo negativno odražava na gospodarski rast Hrvatske. Budući da se radi o iznosima od nekoliko milijardi eura uvoza i izvoza,...
Tehnička analiza na primjeru paladija na terminskom tržištu
Tehnička analiza na primjeru paladija na terminskom tržištu
Katarina Erceg
Suvremeno gospodarsko okruženje terminska tržišta poznaje kao jedan od najznačajnijih ekonomskih stupova te stupova cjelokupne međunarodne trgovine. Njihov značaj se osobito manifestira na pozitivan utjecaj na ekonomski i gospodarski, ali i politički, socijalni te kulturni razvoj suvremenog društva. Upravo zbog kontinuiranog razvoja njihova značaja tijekom vremena ustanovljene su brojne analize, metode i alati koji omogućuju predviđanja kretanja vrijednosti na terminskim...
Tehnička analiza portfelja dionica odabranih banaka na Londonskoj burzi
Tehnička analiza portfelja dionica odabranih banaka na Londonskoj burzi
Ivana Lipej
Tehnička analiza predstavlja vrstu financijske analize koja proučava povijesne tržišne podatke, koji uključuju cijenu i volumen. Temelji se na analitičkim i statističkim metodama utvrđivanja rizika i prinosa, a primjenjuje se u interpretaciji kretanja cijena dionica, te analizi portfelja. U ovom radu analiziraju se portfelji sastavljeni od dionica pet banaka koje kotiraju na Londonskoj burzi. Rezultati analize trebali bi poslužiti boljem razumijevanju kretanja cijena dionica na...
Tehnička struktura i web servisi u prodaji putem interneta
Tehnička struktura i web servisi u prodaji putem interneta
Nikola Penić
Web servisi i brojne aplikacije navedene u radu mogu omogućiti kvalitetan okvir za e-trgovanje, osigurati lakoću poslovanja te pružiti dodatnu vrijednost samo ako se u potpunosti razumiju njihove prednosti mane i ogromni potencijal. Facebook i Google oglasi dominanti su zapadnom svijetu te većina prihoda koje te dvije kompanije ostvare od oglašavanja dolazi iz Sjeverne Amerike i Europe. U hrvatskoj postoji trend približavanja zapadnim zemljama iako zaostajemo po pitanju Internet...
Tehnologija i primjene digitalnog blizanca u poslovanju
Tehnologija i primjene digitalnog blizanca u poslovanju
Marija Pavlović
Koncept softvera digitalnog blizanca nastao je 2002. godine na Sveučilištu Michigan od strane profesora Michaela Grieves-a te se do danas razvio u, nedvojbeno, jednog od najpopularnijih tehnoloških trendova. Digitalni blizanci su virtualne replike fizičkih objekata pomoću kojih možemo pokretati simulacije prije nego što je stvarni fizički objekt napravljen i pušten u rad ili optimizirati njihove performanse, povećavajući tako i efikasnost, pomoću IoT podataka u stvarnom vremenu,...
Tehnologije proširene stvarnosti i njihova primjena u industriji mobilnih videoigara
Tehnologije proširene stvarnosti i njihova primjena u industriji mobilnih videoigara
Gabrijela Marjanović
Digitalne tehnologije napredovale su brže od bilo koje inovacije u povijesti. Ubrzan razvoj digitalnih tehnologija značajno utječe na svakodnevni život ljudi i postojećih industrija, koje iz dana u dan pokušavaju pronaći nove načine implementacije tih tehnologija u svoje poslovanje. Jedna od brzorastućih digitalnih tehnologija danas je svakako i tehnologija proširene stvarnosti koja omogućuje prikazivanje digitalnih slika i informacija u fizičkom okruženju. Predmet ovoga rada je...
Tehnološke inovacije u hotelijerstvu
Tehnološke inovacije u hotelijerstvu
Danijela Briški
Primjenom novih tehnoloških inovacija u hotelijerstvu po priloženom se moglo vidjeti kako je u velikom smislu promijenilo cjelokupno poslovanje u hotelskoj industriji. Kao veliki značaj koji je potaknuo stvaranje novih tehnologija pridaje se velika važnost internetu. Internet je svojim razvojem omogućio bolju povezanost ljudi pa tako i u hotelskom poslovanju. Komunikacija između gostiju i hotela je postala vrlo jednostavna i kvalitetna. Danas gosti u hotelima s primjenom novih...
Tekstilna industrija i održivi razvoj
Tekstilna industrija i održivi razvoj
Lorena Šikoronja
Tekstilna industrija jedna je od glavnih svjetskih industrija. Ona ispunjava jednu od osnovnih ljudskih potreba – potrebu za odijevanjem. U današnjem globaliziranom svijetu, tekstilna industrija, te njezin najveći segment - modna industrija, stavljene su pred ogroman izazov – kako udovoljiti svim kriterijima održivog razvoja uz nastavak uspješnog poslovanja. U ovome radu namjerava se zorno prikazati koncept održivog razvoja kroz sve njegove bitne komponente. Kroz analizu obilježja...
Telematika kao inovativna tehnologija u osiguranju motornih vozila
Telematika kao inovativna tehnologija u osiguranju motornih vozila
Elena Novak
Predmet ovog rada je analizirati utjecaj primjene tehnologije telematike na poslovanje društva za osiguranje u segmentu automobilskog osiguranja. Telematika predstavlja tehnologiju slanja, primanja i skladištenja podataka o pokretnim objektima tj. vozilima putem telekomunikacijskih uređaja. Primjenom tehnologije telematike društva za osiguranje prikupljaju informacije o stvarnom ponašanju osiguranika na cesti te time ravnopravnije određuju premije automobilskog osiguranja uzimajući u...

Pages