Pages

Temeljna obilježja Scrum okvira upravljanja projektima u ICT poduzeću
Temeljna obilježja Scrum okvira upravljanja projektima u ICT poduzeću
Petra Čurla
Sve veći broj poduzeća usmjerava pozornost prema upravljanju projektima te ističe važnost kvalitetnog upravljanja projektima. Poduzeća biraju metode upravljanja ovisno o zahtjevima i obilježjima projekta i okolini u kojoj posluju. Jedan od izbora koje poduzeće ima prilikom odabira metode je Scrum. Scrum je okvir sa specifičnim sudionicima i procesima, koji ima određene prednosti i nedostatke, ali korištenje Scruma prema njegovim preporukama i u prikladnim projektima rezultira...
Temeljna obilježja menadžmenta događanja u Republici Hrvatskoj
Temeljna obilježja menadžmenta događanja u Republici Hrvatskoj
Sara Šantek
U ovome radu je detaljno definiran pojam menadžmenta događanja, njegove temeljne sastavnice i uloga događanja u Hrvatskoj. Događanja su podijeljena s obzirom na veličinu, utjecaj, vrstu i planiranje, te je objašnjena uloga organizatora kroz detaljan prikaz proces planiranja događanja. Na samom kraju rada prikazano je istraživanje provedeno u agenciji za organizaciju događanja, gdje je provedena komparativna analiza na nekoliko događanja, te na primjeru objašnjen proces...
Temeljne odrednice obiteljskog smještaja u sustavu turizma Republike Hrvatske
Temeljne odrednice obiteljskog smještaja u sustavu turizma Republike Hrvatske
Leo Martinović
Na temelju obrađene tematike, radom obuhvaćenih stvarnih činjenica te kvalitativnih i kvantitativnih primjera vezanih uz odvijanje turističke aktivnosti i oblika smještaja na koji su se proučavanje i svrha rada odnosili, zaključnu misao usmjerenu na pojam obiteljskog smještaja i njegov utjecaj na sustav turizma Republike Hrvatske mogao bih opširnije utvrditi kao vrstu smeštajnog kapaciteta koji svojom zanimljivom, ponudom šturom, ali pak mogućnostima opširnom i u praksi...
Temeljne odrednice turističke ponude grada Zagreba
Temeljne odrednice turističke ponude grada Zagreba
Anita Mandić
Grad Zagreb je glavni i najveći grad Republike Hrvatske s preko 800 000 stanovnika kojeg krase bogata povijest i kulturna baština. Turizam je, kako u Zagrebu tako i u Republici Hrvatskoj, jedna od temeljnih odrednica hrvatskog gospodarstva. Iako je Zagreb, kao kopneni grad, ponajviše poznat po zimskom turizmu, posljednjih godina sve veću posjećenost bilježe i ljetni mjeseci što ga čini atraktivnom turističkom destinacijom tokom cijele godine. U gradu Zagrebu konstantno se radi na...
Temeljni financijski izvještaji na primjeru velikog poduzeća
Temeljni financijski izvještaji na primjeru velikog poduzeća
Ela Sever
U ovom završnom radu upoznat ćemo se o temeljnim financijskim izvještajima s kojima se susreću poduzeća u Republici Hrvatskoj. Za početak važno je naučiti standarde financijskog izvještavanja kojim su biti poduzećima kako bi ih znali sastaviti, osim standarda jednako su važni propisi i načela rada financijskog izvještavanja. Prvi predstavit financijskih izvještaja je bilanca koja je posebna po tome što se taj radni na određeni dan dok se ostali financijski izvještaji rade za...
Teorija igara i primjena u carinskim unijama
Teorija igara i primjena u carinskim unijama
Ivana Frančić
Teorija igara je grana matematike koja se pokazala korisnom u analizi konfliktnih situacija u društvenim znanostima. Svoju primjenu našla je u sociologiji, politologiji i analizi vojnih strategija. Također, teorija igara pokazala se kao uspješna metoda analize konfliktnih situacija i strateških interakcija u ekonomiji. To se posebice odnosi na međunarodne i trgovinske odnose pa se pomoću modela analiziraju oligopoli, karteli, carine, djelovanje institucija i vlada određenih...
Teorije profita u poslovanju Inditex Grupe
Teorije profita u poslovanju Inditex Grupe
Lucija Mišura
Inditex Grupa kao primjer proizvođača i distributera tekstila pokazala se kao uspješan primjer kako poduzeća na tržištu monopolističke konkurencije trebaju stvarati i iskorištavati svoje konkurentske prednosti što vodi do ostvarivanja iznadprosječnih profita. Promjene preferencija i želja potrošača diktiraju tok kretanja industrije. Kako bi se poduzeće istaknulo u velikom broju ponuđača na tržištu monopolističke konkurencije, potrebno se diferencirati u svakom segmentu...
Test of the Fama-French Five-Factor Model on the Croatian Stock Market
Test of the Fama-French Five-Factor Model on the Croatian Stock Market
Sara Lončarević
This paper empirically examines the applicability of the Fama-French five-factor model on the Croatian stock market. After conducting the regression analysis, it is clear that, while the Fama-French five-factor model and its risk factors capture approximately half of the variation in stock returns, there is still a lot of variation left unexplained by this model. The five-factor model appears to be only slightly more successful than the three-factor and one-factor models in capturing the...
Testiranje "hedging" strategija dioničkog portfelja za vrijeme pandemije
Testiranje "hedging" strategija dioničkog portfelja za vrijeme pandemije
Matej Metelko
Rad prikazuje analizu i usporedbu kretanja vrijednosti portfelja vođenih odabranim hedging strategijama tijekom 2020. godine. Prije praćenja samih kretanja, određeni su optimalni udjeli dionica FAANG korporacija u hipotetskom dioničkom portfelju te je izračunat hedging omjer na temelju kojeg je hipotetski investitor zauzeo kratku, odnosno dugu poziciju u ročnicama na S&P 500 te VIX indeks koje koristi kao instrument hedginga. Analiza je pokazala da je tijekom pandemije, uz zadana...
Testiranje efikasnosti tržišta i modeliranje volatilnosti odabranih valutnih parova
Testiranje efikasnosti tržišta i modeliranje volatilnosti odabranih valutnih parova
Branko Reif
Cilj sudionika financijskog tržišta koji trguju zbog ostvarivanja profita je ostvariti što veći profit sa što manjim izlaganjem riziku. Kako povećanje potencijalne nagrade tj. profita ide ruku pod ruku s povećanjem potencijalnog rizika potrebno je naći prihvatljiv omjer tog dvoje. Većina investitora ima za cilj ostvariti barem prinose jednake tržišnima ali se u međuvremenu trude svojim analizama i strategijama trgovanja pobijediti tržište i ostvariti iznadprosječne prinose....
Testiranje pretpostavki optimalnog valutnog područja na primjeru Europske monetarne unije
Testiranje pretpostavki optimalnog valutnog područja na primjeru Europske monetarne unije
Franjo Bratić
Tema ovog diplomskog rada je vezana uz analizu europskih zemalja koje se nalaze u europodručju, odnosno onih europskih zemalja koje koriste euro kao službenu valutu u svojoj zemlji. Teorija optimalnog valutnog područja je nastala 60-ih godina prošlog stoljeća i može se definirati kao područje određenog broja zemalja koje koristi zajedničku valutu ili onih zemalja čije su valute međusobno povezane fiksnim deviznim tečajem, te fluktuiraju prema ostatku svijeta. Razvojem teorije...
Tečajna politika na primjeru Češke
Tečajna politika na primjeru Češke
Iva Butina
Sažetak Devizni tečaj se može definirati kao cijena nacionalne valute izražena u stranoj valuti. Ima utjecaj na brojne čimbenike poput međunarodne trgovine, uvoza i izvoza, samim time i na bruto domaći proizvod. Prilikom kreiranja monetarne politike s kojom je usko povezana tečajna politika, monetarne vlasti se susreću s raznovrsnim ograničenjima, ali i mogućnostima. Kreiranjem odgovarajuće tečajne politike država može značajno utjecati na svoju gospodarsku poziciju na...

Pages