Pages

Uloga WTO-a u regulaciji vanjske trgovine
Uloga WTO-a u regulaciji vanjske trgovine
Goran Zelenika
Svjetska trgovinska organizacija je nastala u vrijeme globalizacije svjetske ekonomije i mogla bi postati osnovnim instrumentom za dovođenje svjetske ekonomije u ravnotežu između težnji zastupnika kretanja kapitala za što većim profitom, nastojanja država za zaštitom temeljnih društvenih vrijednosti, posebno u sferi rada i održivog razvoja, te stanovništva kad je u pitanju zaštita potrošača. Time ona iz specijalizirane organizacije za razvijanje režima međunarodne trgovine...
Uloga agilnog upravljanja u stvaranju marketinški fleksibilnih obiteljskih vinarija u vrijeme COVID-19 krize.
Uloga agilnog upravljanja u stvaranju marketinški fleksibilnih obiteljskih vinarija u vrijeme COVID-19 krize.
Lucija Šember
Hrvatska kao turistička destinacija s velikim udjelom turizma u strukturi BDP-a drastično je bila pogođena pandemijom Covid-19, čiji su se negativni učinci značajno odrazili na turističku potražnju u protekle dvije godine. Posljedično, pandemija je imala veliki utjecaj na različite industrijske grane, između ostalog i na vinsku industriju. Distribucijski kanali vinarija za vrijeme krize bili su obustavljeni ili smanjeni, a prodaja svedena na minimum zbog nemogućnosti rada...
Uloga aktivnosti unapređenja prodaje u stvaranju dodatne vrijednosti za potrošača na tržištu proizvoda široke potrošnje u Republici Hrvatskoj
Uloga aktivnosti unapređenja prodaje u stvaranju dodatne vrijednosti za potrošača na tržištu proizvoda široke potrošnje u Republici Hrvatskoj
Areta Ćurčić
Tema ovog diplomskog rada je „Uloga aktivnosti unapređenja prodaje u stvaranju dodatne vrijednosti za potrošača na tržištu proizvoda široke potrošnje u Republici Hrvatskoj“. U radu su korišteni sekundarni i primarni izvori podataka. Sekundarni se sastoje od knjiga te stručnih i znanstvenih članaka dostupnih na Internetu. Kao primarni izvor podataka proveden je izviđajni tip studije slučaja gdje se pronalazilo konkretne primjere aktivnosti unapređenja prodaje koje u Republici...
Uloga alata Power Query u poslovnoj inteligenciji
Uloga alata Power Query u poslovnoj inteligenciji
Matija Ribić
Svakim danom se stvara sve više podataka koji postaju važan izvor informacija. Alati poslovne inteligencije omogućuju bržu i lakšu obradu tih podataka kako bi se mogle donijeti odluke na temelju informacija proizašlih iz podataka. Power Query je alat za ekstrakciju, transformaciju i učitavanje podataka (engl. Extract, Transform, Load - ETL) koji omogućuje povezivanje, transformaciju i učitavanje velike količine podataka. Korištenjem alata Power Query ubrzava se i olakšava sami...
Uloga alata za medijsko praćenje u kriznom menadžmentu
Uloga alata za medijsko praćenje u kriznom menadžmentu
Lucija Knezić
Sa krizama se suočavaju sve vrste organizacija, bile one manje ili veće, u privatnom ili javnom sektoru. U današnjem digitalnom svijetu, kada gotovo svatko ima pametni telefon, mobitel ili laptop, poduzeća u krizi su izloženija nego ikad. Za krizu se saznaje u svega nekoliko sekundi, te se informacije o istoj šire velikom brzinom kroz različite digitalne kanale i medije. Upravo zato je neizmjerno važno da svaka organizacija razumije što se događa u njezinoj digitalnoj i fizičkoj...
Uloga ambalaže kod percepcije imidža luksuznih proizvoda
Uloga ambalaže kod percepcije imidža luksuznih proizvoda
Mateja Kolar
Ambalaža predstavlja zaštitu proizvoda od loma ili kvara ali također služi za olakšavanje transporta, skladištenje te privlačenju pozornosti na proizvod. U marketingu je ona ujedno sredstvo komunikacije između proizvođača i potrošača putem koje se pružaju važne informacije o proizvodu i kreiranju svijesti o postojanju marke. Pregledom dostupne literature i provedenih istraživanja, utvrđeno je kako ambalaža utječe na potrošače i njihovu odluku o kupovini. Uz ovo ...
Uloga ambalaže u percepciji rizika privatnih marki kozmetičkih proizvoda
Uloga ambalaže u percepciji rizika privatnih marki kozmetičkih proizvoda
Anamarija Švenda
Predmet ovog diplomskog rada je uloga ambalaže u percepciji rizika privatnih marki kozmetičkih proizvoda. Danas je na tržištu dostupan veliki broj privatnih marki. Može se slobodno reći da proizvodi pod privatnom markom predstavljaju veliku prijetnju proizvodima poznatih proizvođačkih marki zbog niže cijene, nižih troškova proizvodnje te veće kontrole kreiranja samog asortimana ponude i općenito fleksibilnije politika cijena. Treba naglasiti da niska cijena nije dovoljna kako bi...
Uloga ambalaže u promicanju koncepta održivog razvoja
Uloga ambalaže u promicanju koncepta održivog razvoja
Monika Kušt
U ovom završnom radu obrađena je tema uloge ambalaže u promicanju koncepta održivog razvoja. Ambalaža ima veliki potencijal da svojim značajkama pridonese održivom razvoju. Prethodna istraživanja pokazala su potrebu za povećanjem znanja među potrošačima, dobavljačima, organizacijama, vlastima i medijima o tome kako funkcije i značajke pakiranja utječu na održivi razvoj. Ne može se zanemariti značajna uloga koju ambalaža ima kada je u pitanju sigurnost isporuke i prijevoz...
Uloga ambasadora marke za kozmetičke proizvode na Instagramu
Uloga ambasadora marke za kozmetičke proizvode na Instagramu
Ana Kelava
U ovom završnom radu opisani su zadaci ambasadora, koje su njegove vještine i zadaci kao ambasador neke marke. Detaljnije je objašnjeno što je marka, kako se markom upravlja te koje su metode mjerenja marke te kakve su vrijednosti marke. Također proučavaju se kozmetički proizvodi (povijest, karakteristike te kategorije kozmetičkih proizvoda). U zadnjem dijelu opisan je utjecaj Instagrama te postupak kako poznate osobe postaju ambasadori neke marke odnosno brenda.
Uloga analiza vanjskog okruženja digitalnog marketinga u modnoj industriji
Uloga analiza vanjskog okruženja digitalnog marketinga u modnoj industriji
Željka Mudrinić
Planiranje digitalnog marketinga jest organiziranje svih digitalnih marketinških aktivnosti na način da su usklađene, kohezivne, uspješne i profitabilne s cjelokupnom strategijom poduzeća. Planiranje priprema poduzeće na iznenadne situacije koje se mogu dogoditi i pruža fokus poduzeću u kojem smjeru sve aktivnosti trebaju djelovati i da su usklađene s misijom i vizijom. Jedan od prvih koraka i temelj uspješnog plana digitalnog marketinga jest provesti analizu vanjskog okruženja iz...
Uloga analize financijskih izvještaja u ocjeni kvalitete poslovanja društva za proizdvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane
Uloga analize financijskih izvještaja u ocjeni kvalitete poslovanja društva za proizdvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane
Suzana Brnadić
Financijski izvještaji važni su nosioci potrebnih informacija te nastaju u završnoj fazi računovodstvenog procesa. Analiza financijskih izvještaja zauzima važno mjesto u sveopćoj poslovnoj analizi poslovanja, a njena osnovna zadaća je omogućiti razumijevanje financijskih izvještaja. U postupku analize financijskih izvještaja uobičajeno se koriste horizontalna i vertikalna analiza, ali i pokazatelji financijskih izvještaja. Ovaj rad bavi se istraživanjem poslovanja dioničkog...
Uloga atmosfere mobilne aplikacije kod namjere kupnje modnih proizvoda
Uloga atmosfere mobilne aplikacije kod namjere kupnje modnih proizvoda
Ružica Matić
U modernom dobu sve veći broj potrošača okreće se mobilnim aplikacijama kao ključnom alatu za kupovinu. Rad istražuje ulogu atmosfere modnih mobilnih aplikacija u namjeri kupovine modnih proizvoda. Cilj je rada bio istražiti kakvu ulogu ima atmosfera mobilne aplikacije u procese donošenja odluke potrošača pri kupnji modnih proizvoda. Kroz analizu razvoja mobilne trgovine i koncepta mobilnih aplikacija, rad razmatra značajke mobilnih aplikacija za kupovinu modnih proizvoda....

Pages