Pages

Uloga banaka na tržištu zelenih obveznica
Uloga banaka na tržištu zelenih obveznica
Mia Lovrec
Zelene obveznice jedan su od instrumenata tržišta kapitala koji pomaže u financiranju održivog razvoja. Taj vrijednosni papir ima razne definicije s naglaskom na ulogu zelenih obveznica u financiranju zelenih projekata. Projekti financirani zelenim obveznicama provode se s ciljem smanjenja zagađenja prirodnog okoliša. Europski zeleni plan strategija je koja naglašava da su potrebne sveobuhvatne promjene za tranziciju prema klimatskoj neutralnosti, a u toj tranziciji sudjeluju i banke....
Uloga banaka u poticanju održivih ulaganja
Uloga banaka u poticanju održivih ulaganja
Lucija Bukvić
Održiva (ESG) ulaganja ne predstavljaju novi koncept ulaganja, no predstavljaju sve značajniji oblik ulaganja, za koji su trenutačna nastojanja da postane prevladavajući oblik ulaganja. Održivost u gospodarstvu postaje ključna odrednica daljnjeg rasta i razvoja te njegovu implementaciju potiče sve više međunarodnih organizacija i državnih vlasti. Obzirom na poticaje državnih i međunarodnih organizacija te uvjete regulatora pred poslovnim subjektima stoji izazov da u vlastite...
Uloga beneficija u poticanju angažiranosti zaposlenika
Uloga beneficija u poticanju angažiranosti zaposlenika
Valentina Kušen
Angažiranost zaposlenika predstavlja jedan od većih izazova za današnja poduzeća. Poslodavci su uvijek u potrazi za načinom na koji bi svoje zaposlenike potaknuli da se više trude kod obavljanja svojih poslovnih zadataka, da su ne samo fizički, već i psihički prisutni kod obavljanja svoje radne uloge, da su uključeni, učinkoviti i entuzijastični na svom radnom mjestu. Jedan od načina na koji je navedeno moguće postići su beneficije. Beneficije predstavljaju svojevrsne...
Uloga biciklističkog prijevoza u sportskoj rekreaciji, studija slučaja: utjecaj Next Bike-a na promet i rekreaciju stanovnika Grada Zagreba
Uloga biciklističkog prijevoza u sportskoj rekreaciji, studija slučaja: utjecaj Next Bike-a na promet i rekreaciju stanovnika Grada Zagreba
Lea Ravlija
Najjeftiniji i najzdraviji oblik javnog prijevoza u gradskom prometu vožnja je biciklom, odnosno sustav dijeljenja bicikla ili korištenje javnih bicikala. Osim toga ekološki je prihvatljiv, a u vremenu ogromnih gužvi na prometnicama prednjači kao brži oblik prijevoza naspram automobila. Ukupan broj biciklističkog prometa čini relativno mali dio putovanja, no zbog rasta životnih troškova i standarda stvara se mogućnost rasta ovog oblika prijevoza. Kroz ovaj završni rad prikazane...
Uloga brodogradnje u gospodarstvu Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na ishode procesa restrukturiranja
Uloga brodogradnje u gospodarstvu Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na ishode procesa restrukturiranja
Branimir Bazina
Brodograđevna industrija predstavlja strateški važnu industriju za Republiku Hrvatsku. Zbog kompleksnosti broda kao finalnog proizvoda brodogradnja za sobom povlači i druge industrije. Hrvatska je nekad igrala veliku ulogu na međunarodnom tržištu no danas je njezina uloga neznatna. Međutim, zahvaljujući tradiciji hrvatska brodogradilišta i dalje imaju prepoznatljiv imidž te su na tržištu prepoznata kao brodogradilišta specijalizirana za izradu i remont jedinstvenih brodova....
Uloga cestovnog prometa u turizmu Republike Hrvatske
Uloga cestovnog prometa u turizmu Republike Hrvatske
Leon Tunjić
Ovaj završni rad analizira ulogu cestovnog prometa u turizmu RH. Cilj rada je ustanoviti razinu kvalitete cestovnog prometa te kako njene komponente utječu na uspješnost turizma u RH.
Uloga ciljeva i ključnih rezultata i ključnih pokazatelja uspješnosti u organizacijskom upravljanju uspješnošću
Uloga ciljeva i ključnih rezultata i ključnih pokazatelja uspješnosti u organizacijskom upravljanju uspješnošću
Viktorija Peretin
Upravljanje uspješnošću preduvjet je kontinuiranog rasta i razvoja poduzeća. Korištenjem ciljeva i ključnih rezultata i ključnih pokazatelja uspješnosti omogućava se održavanje fokusa na poduzeću najbitnijim područjima te učinkovita i pravovremena reakcija na moguće probleme u poslovanju. Implementacijom navedenih koncepata u poslovanje postižu se višestruke koristi za poduzeće, kao što su veća motiviranost zaposlenika, poboljšanje međuljudskih odnosa, učinkovitiji rad...
Uloga destinacijske menadžment kompanije u destinacijskom menadžmentu - studija slučaja Costa Rica DMC
Uloga destinacijske menadžment kompanije u destinacijskom menadžmentu - studija slučaja Costa Rica DMC
Petra Buljan
Rad istražuje koncept destinacijskog menadžmenta, definirajući ga kao koordinirani i strateški pristup upravljanju svim elementima destinacije u svrhu poticanja turizma. Funkcije destinacijskog menadžmenta obuhvaćaju planiranje, razvoj, marketing i kontrolu turističkih destinacija, sa ciljem optimiziranja ekonomskih, socijalnih, kulturnih i okolišnih dobrobiti za sve dionike. Rad raspravlja o svrsi destinacijskog menadžmenta koja se očituje u stvaranju održive konkurentske...
Uloga destinacijskog menadžmenta u razvoju otočnih destinacija
Uloga destinacijskog menadžmenta u razvoju otočnih destinacija
Andrija Javoran
Rad ''Uloga destinacijskog menadžmenta u razvoju otočnih destinacija'' polazi od ideje da destinacijski može poboljšati i unaprijediti već postojeće destinacije pravilnim upravljanjem turizmom, upravom i zainteresiranim subjektima. Destinacijski menadžment kao način upravljanja spaja komponente koje su najkompatibilnije, bile to destinacije, ulagači ili određena specifična ponuda. Upravo u tom načinu rada stvorila se ideja da se ostvari projekt ''Zeleni otoci'', koji predstavlja...
Uloga digitalizacije u razvoju kanala distribucije u osiguranju
Uloga digitalizacije u razvoju kanala distribucije u osiguranju
Mateja Grgić
U suvremenom dobu, digitalizacija prožima sve aspekte ljudskog života. Osim što mijenja načine ponašanja i navike potrošača, posljedično mijenja i poslovanje poduzeća. U ovome radu istražene su preferencije osiguranika o izboru distribucijskih kanala na području Republike Hrvatske i utjecaj raznih varijabli na izbor kanala prodaje. Rad se temelji na primarnim i sekundarnim izvorima podataka. Primarni izvori podataka odnose se na anketni upitnik kojim su ispitani stavovi...
Uloga digitalne prisutnosti marke i nostalgije u razvoju lojalnosti prema marki
Uloga digitalne prisutnosti marke i nostalgije u razvoju lojalnosti prema marki
Martina Pilaš
Danas je većina tradicionalnih marki prisutna i u digitalnom okruženju, u kojem postoji još čitav niz isključivo digitalnih marki. Digitalna marketinška komunikacija stvara svijest o proizvodima, cijenama, distribuciji, pomaže u stvaranju imidža marke, stvaranju pozitivnih slika proizvoda i tvrtke. Isto tako putem digitalne marketinške komunikacije grade se dugoročni odnosi s kupcima. Dakle, svaka bi marka trebala naglasak stavljati na pozitivno potrošačko iskustvo...
Uloga digitalne prisutnosti trgovačkih lanaca na društvenim medijima u namjeri kupnje potrošača generacije Z
Uloga digitalne prisutnosti trgovačkih lanaca na društvenim medijima u namjeri kupnje potrošača generacije Z
Franka Cikoja
Promjene u navikama potrošača, koje su uvjetovane faktorima poput dobi, preferencija i financijskih mogućnosti, prisiljavaju trgovačke lance na inovacije kako bi se mogli uspješno prilagodili raznolikim potrošačkim potrebama. Kako bi trgovački lanci znali kakve su navike i preferencije generacije Z potrebno je provesti istraživanje. Time će se dobiti jasnija slika o važnosti aktivnog korištenja društvenih medija od strane trgovačkih lanaca. U radu će se prikazati kakvu ulogu...

Pages