Pages

Uloga digitalnih analitičkih alata u unaprjeđenju poslovanja web trgovina
Uloga digitalnih analitičkih alata u unaprjeđenju poslovanja web trgovina
Jelena Brekalo
U uvjetima brzorastuće i promjenjive internetske tehnologije i uz nju vezane e-trgovine javlja se sve veća potreba za upotrebom digitalnih analitičkih alata u svakodnevnom poslovanju. Unatoč velikoj zastupljenosti takvih alata na inozemnom tržištu, postojeća literatura na području Republike Hrvatske ukazuje na to kako se naše tržište još uvijek nalazi u ranim fazama otkrivanja digitalnih analitičkih alata i njihove zastupljenosti u pogledu unaprjeđenja prodajnog poslovanja....
Uloga digitalnih kanala u procesu donošenja odluke o kupnji proizvoda MedTech industrije od strane medicinskih djelatnika
Uloga digitalnih kanala u procesu donošenja odluke o kupnji proizvoda MedTech industrije od strane medicinskih djelatnika
Dorotea Golubić
Proces donošenja odluka u medicinskom sektoru je specifičan za svaku ustanovu, što usporava adaptaciju digitalnim kanalima u odnosu na ostale industrije. Međutim, digitalni kanali mijenjaju način rada novih generacija medicinskih djelatnika, koji sve više koriste samostalnije i inovativnije MedTech proizvode. U fokusu diplomskog rada je uloga digitalnih kanala u procesu donošenja odluka o kupnji proizvoda MedTech industrije, koje medicinski djelatnici integriraju u svoj svakodnevni...
Uloga digitalnih platformi u razvoju ekonomije dijeljenja
Uloga digitalnih platformi u razvoju ekonomije dijeljenja
Mihaela Cicvarić
Ovaj diplomski rad se temelji na istraživanju uloge digitalne platforme kao jedne od ključnih tehnoloških preduvjeta u razvoju novog ekonomskog sustava, ekonomije dijeljenja. Popularnosti ekonomije dijeljenja uvelike je pridonijela upravo digitalizacija kroz kreiranje digitalnih platformi koje imaju ulogu poveznica dviju međusobno nepovezanih strana u svrhu dijeljenja nedovoljno iskorištenih resursa. Osim što je riječ o moćnom digitalnom alatu koji mijenja današnji gospodarski...
Uloga digitalnog marketinga u poslovanju turoperatora
Uloga digitalnog marketinga u poslovanju turoperatora
Maja Gojković
Veliku ulogu u razvoju turizma imaju turoperatori jer imaju moć kreiranja potražnje za određenom turističkom ponudom. Također imaju dobro organizirane distribucijske kanale te ulažu ogromne napore i sredstva u promociju turističke destinacije. Turoperatori štede novac i vrijeme turistima i preuzimaju obvezu ispuniti sva očekivanja turista. Glavni izvor prihoda im je prodaja vlastitih proizvoda ili aranžmani na tržištu. Predmet rada je uloga digitalnog marketinga u turoperatorskom...
Uloga dimenzija percipirane vrijednosti u namjeri kupnje proizvođačkih i premijskih privatnih maraka bombonijera
Uloga dimenzija percipirane vrijednosti u namjeri kupnje proizvođačkih i premijskih privatnih maraka bombonijera
Beatrice Maria Russo
U današnjem svijetu je pred kupcima postavljeno bezbroj marki, proizvoda i usluga koje mogu birati, a s druge strane marke se bore za naklonost i lojalnost potrošača. Kako bi marketinški stručnjaci uspješno oblikovali marketinške strategije, ključno je da razumiju potrebe potrošača, njihove stavove i percepcije u vezi različitih marki. Isto tako, cilj im je razumjeti koje su to sve stavke koje utječu na odabir marki te naposljetku i na kupnju proizvoda te kako su one međusobno...
Uloga dimenzija tržišne vrijednosti marke u odabiru globalnih i lokalnih marki piva
Uloga dimenzija tržišne vrijednosti marke u odabiru globalnih i lokalnih marki piva
Peter Šulc
Proučavanje preferencija i razloga odabira globalnih ili lokalnih maraka od iznimne je važnosti, budući da pruža mogućnost prilagođavanja i pronalaska odgovarajućih marketinških strategija kako bi se osigurala najveća vrijednost marke za potrošača. U tom kontekstu analiziraju se uloge i važnosti dimenzija tržišne vrijednosti marke: svjesnost o marki, percipirana kvaliteta marke, asocijacije na marku i lojalnost prema marki te njihovi utjecaji na potrošačevo vrednovanje marke,...
Uloga diverzifikacije proizvodnog portfelja na promjenu modela poslovanja turističkih agencija
Uloga diverzifikacije proizvodnog portfelja na promjenu modela poslovanja turističkih agencija
Jasenka Štefanac
Suvremeni trendovi na turističkom tržištu imaju veliki utjecaj na poslovanje turističkih posrednika te je za njih bitno da pravovremeno reagiraju na trenutne trendove i promjene. Turističke agencije, kao najvažniji predstavnici posrednika u turizmu, transformirale su svoje poslovanje, s ciljem prilagodbe zahtjevima turističke potražnje i postizanjem konkurentnosti na tržištu. Diverzifikacijom proizvodnog portfelja, odnosno širenjem palete svojih proizvoda, nastoje zadovoljiti što...
Uloga djece u promotivnim objavama utjecajnih osoba u angažmanu pratitelja
Uloga djece u promotivnim objavama utjecajnih osoba u angažmanu pratitelja
Magdalena Stojković
Prilikom objavljivanja sadržaja na društvenoj mreži Instagram, utjecajne osobe najčešće kreiraju taj sadržaj u namjeri da ga kapitaliziraju. Potencijalni problem nastaje kada je dio sadržaja maloljetno dijete koje ne može dati svoj pristanak za objavljivanje. Upravo to označava pojam sharentinga, a u kojoj mjeri takva praksa utječe na angažman pratitelja cilj je analizirati u ovom radu. Praćenje angažmana je neophodna stavka u digitalnom marketingu ako se želi steći profit od...
Uloga dobrovoljne mirovinske štednje u održavanju primjerenog standarda u mirovini
Uloga dobrovoljne mirovinske štednje u održavanju primjerenog standarda u mirovini
Mirela Vlašić
Mirovinski sustavi brojnih zemalja susreću se s problemom održivosti. Demografski trendovi kao što su starenje stanovništva i emigracije mladog stanovništva stvaraju veliki pritisak na mirovine koje se isplaćuju na temelju međugeneracijske solidarnosti. Kao odgovor na brojne izazove kojima su izloženi mirovinski sustavi, države nastoje ublažiti njihov utjecaj reformama. Zbog financijske neravnoteže mirovinskog sustava javlja se potreba za dobrovoljnom mirovinskom štednjom, bilo...
Uloga dronova i autonomnih vozila u uspostavi održivog prijevoza
Uloga dronova i autonomnih vozila u uspostavi održivog prijevoza
Anita Perković
Dronovi i autonomna vozila ključne su komponente u evoluciji održivog prijevoza, koje mijenjaju način percipiranja i funkcioniranja ljudi unutar urbanih i ruralnih sredina. Njihova integracija obećava značajan napredak u učinkovitosti, smanjenju utjecaja na okoliš i ukupnoj održivosti prijevoza. Očekuje se kako će dronovi igrati ključnu ulogu u dostavama, smanjujući potrebu za tradicionalnim dostavnim vozilima. U bliskoj budućnosti moći će optimizirati rute i brzo dostavljati...
Uloga društava za osiguranje na tržištu zdravstvene zaštite
Uloga društava za osiguranje na tržištu zdravstvene zaštite
Mateja Juranić
Zdravstvena zaštita jedan je od ključnih čimbenika života svakog pojedinca. U svijetu postoje različiti načini organiziranja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Ovaj rad usmjeren je na analizu hrvatskog sustava zdravstvenog osiguranja, problema tog sustava, no temelj ovog rada jest analiza uloge društava za osiguranje na području zdravstvene zaštite Republike Hrvatske. U svrhu pisanja rada provedeno je anketno istraživanje kojem je cilj ukazati na stupanj informiranosti...

Pages