Pages

Uloga društava za osiguranje na tržištu zdravstvenih usluga u razdoblju COVID-19 krize
Uloga društava za osiguranje na tržištu zdravstvenih usluga u razdoblju COVID-19 krize
Matea Cviljak
U ovom radu je analizirana uloga društava za osiguranje na tržištu zdravstvenih usluga u razdoblju COVID-19 krize. Zdravstveno osiguranje je nakon mirovinskog osiguranja najvažniji sustav socijalne sigurnosti. To je osiguranje koje pokriva dio troškova nastalih uslijed potrebe za zdravstvenom zaštitom i zdravstvenom skrbi osiguranika i jedno je od temeljnih prava svakog građana. U Republici Hrvatskoj postoji obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, te se obvezno temelji na...
Uloga društava za osiguranje u mirovinskom sustavu Republike Hrvatske i Republike Austrije
Uloga društava za osiguranje u mirovinskom sustavu Republike Hrvatske i Republike Austrije
Ivona Kucljak
Ova tema nastoji pobliže objasniti značajke sustava mirovinskog osiguranja. Analizirati će se mirovinski sustav Republike Hrvatske i Republike Austrije. Predmet istraživanja rada je prikazati ulogu društava za osiguranje u mirovinskim sustavima Republike Hrvatske i Austrije. Društvo za osiguranje je pravna osoba koja obavlja poslove osiguranja. Sudionik je tržišta osiguranja i kao takav ima važnu ulogu u mirovinskom sustavu. Jedna od temeljnih uloga je održati stabilnost...
Uloga društava za osiguranje u upravljanju cyber rizicima
Uloga društava za osiguranje u upravljanju cyber rizicima
Daria Čurković
Napredak tehnologije i digitalizacije u današnje vrijeme brzorastući je. Svi poslovni subjekti koji žele biti u korak s vremenom, biti konkurentni na tržištu, poboljšavati svoje usluge, širiti poslovanje i napredovati, moraju se koristiti visokom razinom tehnologije i digitalizacije. Zbog toga, postaju izloženi negativnim posljedicama koje dolaze s korištenjem tehnologije. Najveća prepreka i problem su kibernetički rizici koji dolaze u paketu s digitalizacijom. Što se više...
Uloga društvene odgovornosti poduzeća u odabiru poslodavca kod generacija X i Z
Uloga društvene odgovornosti poduzeća u odabiru poslodavca kod generacija X i Z
Mario Miljanić
Društveno odgovorno poslovanje, u daljnjem tekstu DOP, sve je aktualnija tema u poslovnom svijetu zbog niza prednosti koje donosi poslodavcima i zaposlenicima. Širenjem poslova na globalnu razinu dolazi do veće konkurencije te svako poduzeće pokušava poduzeti što više mjera kako bi bilo što konkurentnije, a to čini upravo preko društveno odgovornog poslovanja i preko zapošljavanja što kvalitetnije radne snage. Način na koji poduzeće objedinjuje svoje mjere društveno odgovornog...
Uloga društvene odgovornosti u poslovnoj uspješnosti drvne industrije
Uloga društvene odgovornosti u poslovnoj uspješnosti drvne industrije
Karla Klečar
Društveno odgovorno poslovanje ima svoju kraticu koja je DOP. O DOP-u se najčešće govori kada neko poduzeće integrira brigu za okoliš i društvo u sustav donošenja odluka i time djeluje iznad strogo zakonom propisanih obaveza. Uključivanjem DOP-a u poslovanje, dobri poslovni rezultati prestaju biti jedino mjerilo za vrednovanje uspješnosti poduzeća. Kada neko poduzeće ujednačeno vodi računa o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju, a DOP predstavlja poslovni model...
Uloga društvenih medija u izgradnji imidža neprofitnih organizacija
Uloga društvenih medija u izgradnji imidža neprofitnih organizacija
Iva Kovačić
Neprofitne organizacije nosioci su društvenih promjena. Od davnina bile su neizostavan dio svakog društva, no jednako tako bile su i teme žestokih kritika. S obzirom na svoj nizak budžet i kompetencije nisu se mogle uspoređivati s bogatim profitnim ili vladinim organizacijama u komuniciranju s javnošću ili čak planiranju izgradnje imidža. Revolucijom medija i komunikacije, općenito, dosadašnji problemi neprofitnih organizacija bi trebali biti gotovi. Ovaj diplomski rad istražuje...
Uloga društvenih medija u komunikaciji marke sportske organizacije
Uloga društvenih medija u komunikaciji marke sportske organizacije
Valentina Kramarić
Društveni mediji postali su neizostavan alat u komunikaciji marke u današnjici. Putem njih moguće je brže i jednostavnije doseći ciljnu skupinu, ali i širu javnost općenito, te s njima ostvariti dugoročne odnose. Kako bi sportske organizacije to ostvarile, moraju komunicirati kvalitetan, jedinstven i prepoznatljiv sadržaj putem svojih društvenih kanala. Da bi se ispitala uloga društvenih medija u komunikaciji marke sportske organizacije, provedeno je kvantitativno istraživanje...
Uloga društvenih medija u prikupljanju sredstava neprofitnih organizacija
Uloga društvenih medija u prikupljanju sredstava neprofitnih organizacija
Lorena Perhat
Neprofitne organizacije postoje kako bi ostvarivale opće dobro, a ostvarivanje profita im nije primarni cilj. Iako ne teže ka profitu, bez sredstava ne mogu ostvarivati rast i ispunjavati svoje ciljeve. Možemo reći da njihov poslovni uspjeh uvelike ovisi o spremnosti ljudi da doniraju svoje vrijeme ili novac. Prikupljanje sredstava je iz tog razloga neophodno za neprofitne organizacije, pa je vrlo važno da one u tome budu uspješne. U tome veliku ulogu igra korištenje društvenih...
Uloga društvenih medija u promociji turističkih destinacija
Uloga društvenih medija u promociji turističkih destinacija
Katarina Markić
Sve veće širenje uloge društvenih medija odrazilo se i na funkcioniranje turističkog tržišta. Korištenjem društvenih medija i dijeljenjem sadržaja turista stvoren je širok virtualni prostor pun korisnih informacija za buduće turiste. Velik broj informacija o različitim turističkim destinacijama vrlo je dostupan i besplatan, što prije 20 godina nije bio slučaj. Sve veći broj turista odluku o odabiru destinacije donosi informiranjem putem društvenih medija. Informacije koje...
Uloga društvenih mreža kao instrumenta političke komunikacije kod starijih adolescenata u Republici Hrvatskoj
Uloga društvenih mreža kao instrumenta političke komunikacije kod starijih adolescenata u Republici Hrvatskoj
Ena Maričević
Uloga društvenih mreža u politici sve je veća. One danas čine jedan od neizostavnih instrumenata političkog marketinga. Unutar političke komunikacije, najčešće korišteni alat za svakodnevnu, a posebice predizbornu komunikaciju političara, su društvene mreže. Mlađi segment populacije sve se više okreće društvenim mrežama u svrhu informiranja te prikupljanja informacija o aktualnim svjetskim događanjima. U radu su definirani temeljni pojmovi poput društvenih mreža,...
Uloga društvenih mreža na tržište rada i zapošljavanje
Uloga društvenih mreža na tržište rada i zapošljavanje
Iva Stipetić
Društvene mreže predstavljaju najpopularnije globalne komunikacijske fenomene jer su ljudi društvena bića i jer ih društveno komuniciranje zanima i privlači. Facebook i Twitter se još uvijek smatraju najpopularnijim društvenim mrežama koje imaju najveći broj korisnika. Nakon ovih društvenih mreža nalazi se LinkedIn te Pinterest. Društveni mediji mogu biti koristan alat za tvrtke, donoseći prednosti kao što su interakcija s publikom i povećanje prometa na web stranici....
Uloga društvenih mreža prilikom odlučivanja potrošača pripadnika generacije Z o odabiru turističke destinacije
Uloga društvenih mreža prilikom odlučivanja potrošača pripadnika generacije Z o odabiru turističke destinacije
Karla Janković
Društvene mreže imaju značajan utjecaj na donošenje odluka o putovanjima i odabiru turističkih destinacija među pripadnicima generacije Z. Ova generacija, koja je odrasla u digitalnom dobu, koristi društvene mreže kao ključan izvor informacija i inspiracije za planiranje putovanja. Prisutnost fotografija, recenzija i osobnih iskustava na platformama poput Instagrama, TikTok-a i YouTubea, igraju ključnu ulogu u oblikovanju turističkih preferencija generacije Z. Generacija Z koristi...

Pages