Pages

Uloga oblikovanja korisničkog sučelja u kvaliteti korisničkog iskustva kod e-prodavaonica
Uloga oblikovanja korisničkog sučelja u kvaliteti korisničkog iskustva kod e-prodavaonica
Matej Resler
Cilj ovog diplomskog rada bio je istražiti povezanost korisničkog sučelja i korisničkog iskustva, odnosno odrediti kakva je i kolika uloga oblikovanja korisničkog sučelja u kvaliteti korisničkog iskustva kod e-prodavaonica. Kroz 3 poglavlja teorijski su obrađeni pojmovi korisničkog sučelja i korisničkog iskustva, objašnjeni su procesi oblikovanja korisničkog sučelja i korisničkog iskustva, navedene su vrste korisničkih sučelja, kao i specifičnosti korisničkih sučelja kod...
Uloga obnovljivih izvora energije u društveno odgovornom poslovanju hotela
Uloga obnovljivih izvora energije u društveno odgovornom poslovanju hotela
Domagoj Vlak
Diplomski rad "Uloga obnovljivih izvora energije u društveno odgovornom poslovanju hotela" istražuje kako implementacija obnovljivih izvora energije doprinosi društveno odgovornom poslovanju (DOP) u hotelijerstvu. Rad započinje uvodom u tematiku DOP-a, njegov razvoj, važnost i primjenu u korporativnom upravljanju, s posebnim naglaskom na sektor hotelijerstva u Hrvatskoj. Istraživanje se nadovezuje na energetsku tranziciju, definiranje i kategorizaciju obnovljivih izvora...
Uloga obrazovno-zabavnih sadržaja u oblikovanju i promociji usluga muzeja
Uloga obrazovno-zabavnih sadržaja u oblikovanju i promociji usluga muzeja
Ana Balaban
U svijetu, ali i u Hrvatskoj postoji trend spajanja obrazovanja i zabave u različitim područjima, a posebice u području kulture i umjetnosti. Posebno su to iskoristili muzeji kako bi obogatili svoju ponudu i iskustvo posjetitelja. Muzeji obrazovno-zabavne sadržaje mogu koristiti kako bi obogatili stalni postav ili prilikom predstavljanja izložbe. Muzeji putem takvih sadržaja žele zainteresirati određene skupine korisnika za kulturu i umjetnost te ih potaknuti na učenje o sadržajima...
Uloga odabranih izvora financiranja u razvoju turizma destinacija : primjer Požeško-slavonske županije
Uloga odabranih izvora financiranja u razvoju turizma destinacija : primjer Požeško-slavonske županije
Ivan Vodinelić
Pristup i odabir pojedinih izvora financiranja predstavlja jedan od ključnih zadataka pri pokretanju poduzetničkog projekta, zbog čega se ističe važnost istraživanja ovog područja. U ovom diplomskom radu, prikupljanjem sekundarnih podataka, istraženi su različiti formalni i neformalni izvori financiranja i njihova obilježja, kao i ograničenja u svrhu pružanja smjernica poduzetnicima u turizmu za odabir isplativih izvora za njihove projekte. Osim toga, u radu se analiziraju...
Uloga odabranih obilježja marke u izgradnji lojalnosti potrošača privatnim markama dekorativne kozmetike
Uloga odabranih obilježja marke u izgradnji lojalnosti potrošača privatnim markama dekorativne kozmetike
Kristina Palić
Predmet ovog rada su obilježja koja imaju ulogu u izgradnji lojalnosti privatnim markama dekorativne kozmetike. Lojalnost potrošača privatnim markama dekorativne kozmetike tema je koja u Hrvatskoj nije dovoljno istražena. Na izgradnju dugoročnog odnosa mogu utjecati mnoga obilježja: ime marke, kvaliteta proizvoda, cijena proizvoda, izgled marke, promocija marke i rizik marke. Stoga je cilj istraživanja istražiti i utvrditi kakvu ulogu imaju odabrana obilježja na lojalnost...
Uloga odnosa s javnošću u promociji sportskih i kulturnih događanja
Uloga odnosa s javnošću u promociji sportskih i kulturnih događanja
Leonarda Vupora
Važnost odnosa s javnošću, kao relativno mlade profesija, porasla je u posljednjem desetljeću jer su razne organizacije uvidjele prednosti efikasno provedenih PR aktivnosti. Odnosi s javnošću predstavljaju komunikacijski koncept koji može postići dugoročno postavljene ciljeve vezane uz kreiranje pozitivnog imidža te odnosa razumijevanja s ciljnim skupinama, ukoliko su PR aktivnosti dobro planirane i efikasno provedene. Događanja su postala jedan od glavnih turističkih motivatora...
Uloga održivog razvoja turizma u poslovanju turoperatora
Uloga održivog razvoja turizma u poslovanju turoperatora
Ivona Kale
Održivim razvojem turizma smatra se turizam koji vodi računa o svojim sadašnjim ali i budućim ekonomskim, društvenim i okolišnim utjecajima pomirujući potrebe posjetitelja, industrije, okoliša i lokalne zajednice. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti u kakvom su odnosu održivi razvoj turizma i poslovanje turoperatora te će na primjeru najvećeg svjetskog turoperatora TUI-a biti prikazano kako implementacija načela održivog razvoja turizma u turoperatorsko poslovanje može...
Uloga online recenzija u kupnji kozmetičkih i modnih proizvoda putem interneta
Uloga online recenzija u kupnji kozmetičkih i modnih proizvoda putem interneta
Ružica Duvnjak
Internet je potrošačima omogućio dijeljenje recenzija i osobnih mišljenja o određenom proizvodu i usluzi, odnosno omogućena im je elektronička komunikacija od usta do usta. Rastom komunikacije putem društvenim medija, foruma i blogova, povećao se i interes za elektroničkom komunikacijom od usta do usta. U današnje vrijeme svatko može podijeliti svoje mišljenje o određenom proizvodu i usluzi te na taj način utjecati na odluke drugih potrošača putem elektroničke komunikacije...
Uloga online recenzija u procesu donošenja odluke o kupnji proizvoda u modnim aplikacijama
Uloga online recenzija u procesu donošenja odluke o kupnji proizvoda u modnim aplikacijama
Petra Marković
Razvojem interneta korisnicima je omogućeno kreiranje sadržaja i njihovo dijeljenje. Samim time omogućeno je iznošenje osobnog mišljenja o određenim proizvodima i uslugama koje korisnici interneta međusobno dijele putem društvenih medija odnosno društvenih mreža, foruma, blogova, na način elektroničke komunikacije od usta do usta. U današnje vrijeme svakom korisniku interneta je omogućeno izražavanje vlastitog mišljenja te na taj način mogu utjecati na donošenje odluka...
Uloga operativne nabave u poslovanju obrta na primjeru "MIL usluge pakiranja"
Uloga operativne nabave u poslovanju obrta na primjeru "MIL usluge pakiranja"
Ivan Azinović
Ovaj završni rad temelji se na definiranju uloge operativne nabave na primjeru poslovanja obrta MIL usluge pakiranja. Prati se razvoj obrta kroz godine te utjecaj nabave, pogotovo operativne nabave, na cjelokupne poslovne procese u obrtu. Prikazuje se operativna nabava kao jedna od ključnih aktivnosti u poslovnom procesu. Metode korištene u radu su metode deskripcije, analize te kompilacije. Korištenje sekundarnih podataka kao što su stručne knjige, znanstveni članci, publikacije i...
Uloga operativnog kontrolinga u procesu poslovnog planiranja na primjeru Atlantic grupe d.d.
Uloga operativnog kontrolinga u procesu poslovnog planiranja na primjeru Atlantic grupe d.d.
Mateja Margetić
Kontroling je funkcija i podsustav menadžmenta kojim se doprinosi efikasnosti i efektivnosti u radu menadžmenta, čime se povećava sposobnost prilagođavanja poduzeća unutarnjim i vanjskim promjenama, povećava njegova vitalnost i pozicija na tržištu.103 Proces je to koji nastaje kao rezultat usklađenih zajedničkih napora menadžmenta i kontrolera u svrhu ostvarenja zacrtanog cilja gospodarskog subjekta.104 Kontroling je znanje i umijeće, filozofija upravljanja na bazi...
Uloga organizacijske kulture u poticanju inovacije
Uloga organizacijske kulture u poticanju inovacije
Frane Kinkela
Inovacije predstavljaju bitan segment razvoja poduzeća i praćenja trendova u gospodarstvu, te na takav način osiguravaju poduzeću konkurentan položaj na tržištu. O tome kako će poduzeća biti okrenuta inovacijama u smislu poticanja njihova razvoja ili pak o brzini njihova prihvaćanja, uvelike može ovisiti o organizacijskoj kulturi poduzeća. Organizacijska kultura je opći obrazac ponašanja, zajedničkih uvjerenja i vrijednosti članova neke organizacije. Za prikaz organizacijske...

Pages