Pages

VAŽNOST POTICANJA ETIČKIH VRIJEDNOSTI U POSLOVANJU
VAŽNOST POTICANJA ETIČKIH VRIJEDNOSTI U POSLOVANJU
Tomislav Ivko
U odnosu na prošlost, današnje gospodarstvo uvelike se promijenilo i poduzećima nije lako biti u korak sa konkurencijom i pritom voditi društveno odgovorno poslovanje. Moralnost se sve manje cijeni, ljudske vrline su skrivene a to dovodi to negativnih posljedica poput korupcije, nepravde i sl. Veoma je važno da gospodarstvo i poslovanje budu usklađeni s etičkim načelima, a da bi se to postiglo, poduzeća određuju etički kodeks koji osigurava pravedne odnose ozmeđu poslovnih...
VAŽNOST PRODAJE PUTEM INTERNETA ZA MALA PODUZEĆA U TRGOVINI
VAŽNOST PRODAJE PUTEM INTERNETA ZA MALA PODUZEĆA U TRGOVINI
Iva Prišlin
Danas u svijetu prodaja putem Interneta kao oblik prodaje izuzetno je važna za poslovanje svih poduzeća u trgovini, te gotovo svako poduzeće u današnje vrijeme koristi Internet kao kanal prodaje. Činjenica je da ako poduzetnik želi ostvariti postavljene ciljeve u prodaji i voditi uspješno poduzeće potrebno je prodaju prošiti na Internet. Kada poduzeće odluči uvesti prodaju putem Interneta mora biti svjesno prednosti i nedostataka s kojima se susreće. Prednost prodaje putem...
VAŽNOST STRATEŠKOG MENADŽMENTA IZ PERSPEKTIVE MALIH PODUZEĆA
VAŽNOST STRATEŠKOG MENADŽMENTA IZ PERSPEKTIVE MALIH PODUZEĆA
Katarina Risek
Malo gospodarstvo najznačajniji je dio gospodarstva svake države. Zbog njegove snage i važnosti potrebno je provoditi mjere i programe s ciljem poticanja razvoja malih poduzeća kao glavnih indikatora novih radnih mjesta. Kako bi opstalo na tržištu i oduprjelo se dinamičnoj i turbulentnoj okolini malo poduzeće mora pažljivo odabrati strategiju i način ulaska i zadržavanja na tržištu. Uspješna strategija bi se trebala bazirati na konkurentskim prednostima poduzeća. Za otkrivanje...
VAŽNOST SUSTAVNE IZGRADNJE MARKE POSLODAVCA ZA PRIVLAČENJE AKADEMSKI NAJUSPJEŠNIJIH STUDENATA
VAŽNOST SUSTAVNE IZGRADNJE MARKE POSLODAVCA ZA PRIVLAČENJE AKADEMSKI NAJUSPJEŠNIJIH STUDENATA
Antonija Domšić
Tema ovog diplomskog rada važnost je sustavne izgradnje marke poslodavaca u privlačenju akademski najuspješnijih studenata. U ratu za talente pobjeđuje onaj poslodavac koji se potrudi razumjeti kako funkcioniraju pripadnici ciljne skupine i uspješno im prilagodi elemente vlastite poslodavčeve ponude vrijednosti. Poslodavci raznim aktivnostima nastoje utjecati na vlastitu privlačnost prema percepcijama potencijalnih, ali i trenutnih zaposlenika. Stvaranjem unikatne ponude vrijednosti...
VAŽNOST TREĆEG MIROVINSKOG STUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ
VAŽNOST TREĆEG MIROVINSKOG STUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ana Klanac
U današnje vrijeme, sve se veći naglasak stavlja na štednju u starosti. Jedan od takvih instrumenata štednje je štednja u dobrovoljnom mirovinskom osiguranju. Ulaganje u treći mirovinski stup donosi povrat uloženih novčanih sredstava u godinama umirovljenja. Kao jedan od razloga zašto bi pojedinci trebali štedjeti za starost na ovakav način je i dodatan prinos koji osiguranici ostvaruju putem državnih poticaja.
VAŽNOST UNUTARNJE PLOVIDBE U PUTNIČKOM I TERETNOM PRIJEVOZU U EUROPI
VAŽNOST UNUTARNJE PLOVIDBE U PUTNIČKOM I TERETNOM PRIJEVOZU U EUROPI
Robert Tonković
Prijevoz unutarnjom plovidbom u povijesti imao je veliki značaj za ljude jer je omogućavao prijevoz velikih količina inputa koji su bili neophodni radi konstantnih proširenja gradova i njihovih potreba za građevinskim materijalom, ali i sve većim količinama hrane i raznih materijala koji su bili dostupni samo u nekoliko gradova, pa su se morali prevoziti plovilima unutarnjim vodama do odredišta. Također su se pojavljivale potrebe radi trgovine jer primjerice Baltičke zemlje u 14....
VAŽNOST UNUTARNJEG IZGLEDA PRODAVAONICE ODJEĆE PRILIKOM DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI
VAŽNOST UNUTARNJEG IZGLEDA PRODAVAONICE ODJEĆE PRILIKOM DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI
Luka Rojnica
Potrošači sve više pažnje obraćaju na prodavaonicu u kojoj obavljaju svoju kupnju. Više nisu bitni samo proizvodi koji se u njoj nude, već i sam izgled prodavaonice u kojoj se kupnja odvija. Potrošači žele da se osjećaju ugodno dok obavljaju kupnju odjeće, jer ona za većine nije samo osnovna životna potreba nego izražavanje osobnosti, strast i slično. Zbog toga sve više potrošača provodi sve više vremena u prodavaonicama, a ukoliko im one nisu dovoljno privlačne ondje...
VAŽNOST ZEMLJE PODRIJETLA U PERCEPCIJI KVALITETE SOFTVERA KOD POSLOVNIH KORISNIKA
VAŽNOST ZEMLJE PODRIJETLA U PERCEPCIJI KVALITETE SOFTVERA KOD POSLOVNIH KORISNIKA
Anđelina Šiljeg
Diplomski rad se bavi važnosti zemlje podrijetla kao determinante softvera. Zemlja podrijetla je već prepoznata kao determinanta koja utječe na kupovne odluke potrošača te je generalni stav marketinških stručnjaka da proizvodi iz razvijenih zemalja bolje prolaze kod potrošača. Rad donosi teorijski pregled efekta zemlje podrijetla te industrije softvera. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti koliko je ispitanicima važna zemlja podrijetla pri kupovnoj odluci, u kojoj mjeri je...
VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE
VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE
Antoni Šitum
U ovom radu analizirane su determinante neusklađenosti realnih tečajeva članica Ekonomske i monetarne unije (EMU). U uvodnom dijelu objašnjen je značaj realnog deviznog tečaja u ekonomskim integracijama te su identificirane varijable koje imaju značajan utjecaj na kretanje neusklađenosti realnih tečajeva članica EMU, a pretpostavljeni teorijski mehanizmi između odabranih varijabli su opisani i analizirani. U analitičkom dijelu specificirani su i procijenjeni adekvatni vektorski...
VERTIKALNA INTEGRACIJA
VERTIKALNA INTEGRACIJA
Elizabeta Mrvčić
Budući da se nalazimo u svijetu koji karakterizira kako sve veća potražnja tako i sve veća konkurencija poduzeća su primorana pribjeći raznim strategijama kako bi se diferencirala od konkurenata te bila što uspješnija. S tim na „umu“ neka poduzeća odlučuju se za strategiju vertikalnog integriranja bilo prema naprijed ili prema nazad. Poduzeća se najčešće odlučuju za ovu strategiju kada žele biti sigurna da će imati nesmetan pristup svim fazama industrijskog lanca...
VIRTUALNA STVARNOST I MALOPRODAJA NAMJEŠTAJA
VIRTUALNA STVARNOST I MALOPRODAJA NAMJEŠTAJA
Ino Matošević
U posljednjih desetak godina tehnološki napredak unapređuje realnost kojom je čovjek okružen. Najbolji dokaz za to jest činjenica da se sve više upotrebljava virtualna stvarnost, a s njom i proširena stvarnost i to u različite svrhe, od znanstveno-edukativnih primjena do industrije zabave, pa sve do industrije namještaja. U ovome se završnome radu bavi primjenom virtualne stvarnosti na primjeru maloprodaje poznatog svjetskog proizvođača i prodavača namještaja. Riječ...

Pages