Pages

Uloga državne revizije u aktivnostima vezanim uz djelovanje na klimatske promjene na primjeru odabranih zemalja Europske unije
Uloga državne revizije u aktivnostima vezanim uz djelovanje na klimatske promjene na primjeru odabranih zemalja Europske unije
Iva Družić
Posljednjih nekoliko godina klimatske promjene su postale ozbiljna prijetnja za budućnost prirode, populacije i ekonomije. Osim što svakodnevno uočavamo izrazite vremenske promjene i ekstreme, okruženi smo i medijskim natpisima te reportažama kako je ovo najhladnije ljeto u povijesti. Znanstvenici pokušavaju naglasiti važnost klimatskih promjena i direktnih posljedica na svakodnevni život kao što su visoke temperature, požari, poplave i oluje. Različite znanstvene grane, od...
Uloga državne revizije u otkrivanju prijevara i korupcije
Uloga državne revizije u otkrivanju prijevara i korupcije
Mia Štajcer
Državna je revizija zadužena za kontrolu i nadzor javnog sektora i državnih institucija, ali, osim toga, ima još mnogo važnih uloga u društvu. Jedna je od tih i utjecaj na otkrivanje prijevara i korupcije te mogućnosti njihove prevencije ili borbe protiv njihovog nastanka. Pri tome se misli ne samo na otkrivanje sumnjivih radnji, već i na ukazivanje na rizik od nastanka takvih radnji. Od velikog je, stoga, značaja neovisnost i objektivnost državne revizije, ali i javna objava svih...
Uloga eko hotela u razvoju turizma splitsko dalmatinske županije
Uloga eko hotela u razvoju turizma splitsko dalmatinske županije
Ana Pinterić
Turizam, kao jedna od najvećih svjetskih industrija danas sve više teži prema održivom razvoju, održivoj ekonomiji i održivoj poslovnoj izvrsnosti. Povećana odgovornost prema okolišu postaje jednom od središnjih tema u poslovnom svijetu, pogotovo u turističkoj industriji. Europska politika sve više potiče turistički sektor za provođenje mjera okolišno odgovornog poslovanja, zbog čega vodeća svjetska hotelska poduzeća u posljednje vrijeme prakticiraju stalnu brigu o...
Uloga eko oznaka u očuvanju održivog razvoja turizma destinacija
Uloga eko oznaka u očuvanju održivog razvoja turizma destinacija
Marko Bratić
Turizam kao jedna od bitnijih gospodarskih aktivnosti mnogih zemalja uvelike ovisi o svojoj okolini i svako narušavanje ravnoteže može bitno naštetiti njegovom funkcioniranju. Održivi razvoj ima sve bitniju funkciju u održavanju te ravnoteže kako bi svi sudionici u turizmu dugoročno mogli uživati u njegovim blagodatima. Jedan od načina očuvanja održivog razvoja u turizmu su i eko oznake čija je zastupljenost i važnost sve veća i bivaju sve više i više prepoznate od strane...
Uloga ekonomije dijeljenja u promjeni transportnog ponašanja potrošača
Uloga ekonomije dijeljenja u promjeni transportnog ponašanja potrošača
Anđela Babić
Ekonomija dijeljenja je vrlo inovativan poslovni model čija je usmjerenost postavljena prema ostvarenju mogućnosti zajedničke potrošnje za određeno dobro na temelju digitalnih platformi. Naglašava se kako su suvremene tehnologije te koje su omogućile kreaciju novih poslovnih modela. Ekonomija dijeljenja stoga se postavlja u usku vezu s konceptom kolaborativne potrošnje, tj. potrošnjom kojom je omogućeno korištenje roba te usluga putem dijeljenja. U segmentu transporta koriste se...
Uloga eksternih izvora informacija u oblikovanju stavova roditelja o cijepljenju djece
Uloga eksternih izvora informacija u oblikovanju stavova roditelja o cijepljenju djece
Ana Tomljenović
U današnje vrijeme tema obaveznog cijepljenja djece postala je jako aktualna. Konstantno raste zabrinutost roditelja o potrebi i sigurnosti cjepiva. Sukladno tome, moguće je primjetiti trend pada procijepljenosti djece u brojnim zemljama diljem svijeta, pa tako i u Republici Hrvatskoj. To dovodi do pojava zaraznih bolesti koje su davno suzbijene, te predstavlja značajnu prijetnju javnom zdravstvu. Kako bi se bolje razumio ovaj potencijalni problem, potrebno je kontinuirano istraživati...
Uloga električnih kamiona u uspostavi održivog prijevoza
Uloga električnih kamiona u uspostavi održivog prijevoza
Nikolina Filipović
Cestovni prijevoz robe je najzastupljeniji oblik prijevoza robe unutar gradova, između gradova te međunarodno, zbog toga zauzima veliki udio u emisiji štetnih plinova koji zagađuju okoliš te u stvaranju buke. Potražnja za prijevozom robe je stalno u porastu zbog sve bolje povezanosti na globalnoj razini i porasta trgovine među zemljama, a problem održivosti se sve više ističe i pojavljuje u svim aspektima života pa tako i u cestovnom prijevozu. Održivost uključuje utjecaj na...
Uloga elektroničke komunikacije od usta do usta u odabiru turističkog smještaja kod pripadnika generacije Y
Uloga elektroničke komunikacije od usta do usta u odabiru turističkog smještaja kod pripadnika generacije Y
Krunoslav Pekez
Razvoj interneta i pojava društvenih mreža neminovno imaju veliki utjecaj na potrošače pri traženju informacija i donošenju odluku o kupnji. Ponuda turističkog smještaja sve je veća i potrošači su sve informiraniji. Međusobno su povezani putem interneta u razmjenjivanju informacija i iskustva što im pomaže u odabiru turističkog smještaja. Takva komunikacija putem interneta definira se kao elektronička komunikacija od usta do usta. U tome prednjači generacija Y koja je sve...
Uloga elektroničke usmene predaje u procesu donošenja odluke o kupnji mobilnih uređaja putem interneta
Uloga elektroničke usmene predaje u procesu donošenja odluke o kupnji mobilnih uređaja putem interneta
Sara Ludaš
Predmet rada je uloga elektroničke usmene predaje u procesu donošenja odluke o kupnji mobilnih uređaja putem interneta. Internet i globalna digitalizacija su omogućili potrošačima mnoštvo opcija putem kojih mogu dijeliti svoja mišljenja i recenzije o određenom proizvodu ili uslugama. Izuzev uobičajene usmene predaje na koju su bili naviknuti, sada im je omogućena i elektronička usmena predaja. Popularizacija društvenih mreža, foruma i blogova, povećava i interes za...
Uloga elemenata fizičkog okruženja prodajnog mjesta u namjeri kupnje
Uloga elemenata fizičkog okruženja prodajnog mjesta u namjeri kupnje
Laura Budanović
Na današnjem promjenjivom tržištu sve je teže zadovoljiti potrebe potrošača i potaknuti ih na kupnju. Potrošači su sve zahtjevniji i traže više od samog proizvoda. Uzimajući u obzir potrebe kupaca, prodajna mjesta trebaju pružiti ugodno iskustvo kupovine koje će kupce potaknuti na ponovni posjet. Dodatni elementi koje prodajno mjesto pruža vrlo su cijenjeni, a ugodna atmosfera ima ključnu ulogu u uspješnosti prodajnog mjesta. Fizičko okruženje prodajnog mjesta, putem...
Uloga emocionalne inteligencije u uspješnom vođenju malih poduzeća
Uloga emocionalne inteligencije u uspješnom vođenju malih poduzeća
Martina Sutlar
Nekad se na emocije gledalo kao na nešto što onemogućuje racionalno razmišljanje i otežava kvalitetan rad. No, mnoga su istraživanja pokazala da emocije mogu pospješiti razmišljanje, omogućiti donošenje ispravnih odluka i usmjeriti pojedince na odgovarajuće ponašanje. Pojam emocionalne inteligencije se u zadnje vrijeme sve više veže uz pojam vodstva. Smatra se da je za uspješno vođenje poduzeća potrebna emocionalna inteligencija, zbog sve intenzivnijih promjena u poslovanju....
Uloga emocionalne inteligencije za transformacijsko vodstvo u sportu
Uloga emocionalne inteligencije za transformacijsko vodstvo u sportu
Marina Čerina
Zadnjih nekoliko godina interes i želja za istraživanjem emocionalne inteligencije i njezine važnosti porasla je. Sve više ljudi shvaća važnost i utjecaj emocionalne inteligencije na život i sve sfere života, te se zbog toga sve više pažnje pridaje takvim istraživanjima. Vodstvo je više emotivan nego kognitivan proces što se može vidjeti kroz motiviranje zaposlenika jer je ono više na razini emocionalnog angažmana nego nekih logičkih i kognitivnih procesa u osobi. Neki...

Pages