Pages

Vrednovanje društva Atlantic Grupa d.d. metodom diskontiranih novčanih tokova poduzeću
Vrednovanje društva Atlantic Grupa d.d. metodom diskontiranih novčanih tokova poduzeću
Katarina Belić
Analitičari svakodnevno koriste različite metode i pristupe procjeni vrijednosti poduzeća. Metoda koja se primjenjuje u ovom radu predstavlja fundamentalnu mjeru vrijednosti poduzeća, metoda diskontiranih novčanih tokova poduzeću. Na primjeru vertikalno integriranog poduzeća Atlantic Grupa d.d. proveden je čitavi proces vrednovanja, od poslovne analize i analize financijskih izvještaja do prognoze poslovanja poduzeća i izračuna njegove vrijednosti. Metoda je odabrana iz razloga...
Vrednovanje gospodarskih sektora putem financijskih pokazatelja i burzovnih indeksa
Vrednovanje gospodarskih sektora putem financijskih pokazatelja i burzovnih indeksa
Ivan Domšić
Analiza stanja u pojedinim sektorima gospodarstva važna je zbog kvalitetne informiranosti o stanju cjelokupnog gospodarstva. Potpuno i ispravno promatranje gospodarstva moguće je jedino ako se sasvim razumiju stanja i kretanja u najvažnijim gospodarskim sektorima kao komponentama ekonomije koja je predmet interesa. Ovim se radom nastoji dobiti dublji uvid u kretanja u najvažnijim sektorima gospodarstva Republike Hrvatske kako bi se razumjele i prepoznale grane gospodarstva koje...
Vrednovanje karakteristika hrvatskog financijskog sustava
Vrednovanje karakteristika hrvatskog financijskog sustava
Matija Hazler
U ovom radu govori se o karakteristikama hrvatskog financijskog sustava s aspekta njegove bankocentričnosti, odnosno dominantnoj poziciji banaka kao financijskih institucija. Od samog formiranja hrvatskog financijskog sustava devedesetih godina, kao i kod mnogih drugih tranzicijskih zemalja, banke su postale temelj funkcioniranja cjelokupnog sustava pa je stoga održivost njihovog poslovanja važan zadatak regulatornih institucija. Izrazita bankocentričnost hrvatskog financijskog sustava,...
Vrednovanje kreditnih zahtjeva u sektoru građanstva
Vrednovanje kreditnih zahtjeva u sektoru građanstva
Petra Grežina
Sa prvom pojavom viška vrijednosti, dakle prije više stoljeća, ljudi počinju posuđivati proizvode kako bi zadovoljili svoje trenutne potrebe. Ovaj akt se temeljio na međusobnom povjerenju između onoga tko je posuđivao proizvod, vjerovnika, i onoga tko je primao taj proizvod, dužnika. Vjerovnik, pri tome, ustupa određenu stvar dužniku, a ovaj mu treba vratiti istovrsnu stvar ili drugu stvar iste vrijednosti. Pojavom novca, stvara se novčani kredit. Budući da je novac specifična...
Vrednovanje poduzeća metodom diskontiranih novčanih tokova poduzeću na primjeru poduzeća Podravka d.d.
Vrednovanje poduzeća metodom diskontiranih novčanih tokova poduzeću na primjeru poduzeća Podravka d.d.
Luka Burić
Prilikom procjene vrijednosti poduzeća, analitičaru stoji na raspolaganju više različitih metoda vrednovanja poduzeća ovisno o veličini ili životnoj fazi poduzeća ili svrsi same analize. Proces vrednovanja poduzeća prikazan je na primjeru poduzeća Podravka d.d. koja posluje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Podravka je jedno od vodećih prehrambenih poduzeća u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi te je zbog veličine i životne faze poduzeća, za vrednovanje...
Vrednovanje poduzeća primjenom multiplikatora vrijednosti
Vrednovanje poduzeća primjenom multiplikatora vrijednosti
Lucija Rupnik
U fokusu ovog diplomskog rada jest shvatiti zašto se uopće nekom poduzeću procjenjuje vrijednost, na koji se način poduzeće može procjenjivati i koji se problemi mogu pojaviti u samom procesu. Zatim istražiti multiplikatore vrijednosti koji se koriste za vrednovanje. Na posljetku, cilj jest temeljitom analizom poslovanja odabranog poduzeća procijeniti vrijednost poduzeća korištenjem metode usporedivih poduzeća. U radu se procjenjuje poduzeće Bank of America. Uključuje analizu...
Vrednovanje poduzeća u informacijsko-telekomunikacijskoj industriji
Vrednovanje poduzeća u informacijsko-telekomunikacijskoj industriji
Nataša Matošević
Predmet istraživanja ovog specijalističkog poslijediplomskog rada je primjena različitih pristupa vrednovanju poduzeća u Informacijsko telekomunikacijskoj industriji. Tradicionalno se na vrijednost poduzeća gledalo isključivo kao na vrijednost imovine koju poduzeće posjeduje, međutim u današnje vrijeme nužno potrebno je procijeniti i očekivane buduće novčane tokove koje će poduzeću donijeti imovina koju posjeduje. Generalno se metode vrednovanja poduzeća grupiraju u tri...
Vrednovanje poslovne banke metodom slobodnog novčanog toka za vlasnike na primjeru Slatinske banke d.d.
Vrednovanje poslovne banke metodom slobodnog novčanog toka za vlasnike na primjeru Slatinske banke d.d.
Robert Gradišek
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je utvrđivanje intrinzične vrijednosti Slatinske banke d.d. Shodno tome, rad daje odgovor na pitanje je li dionica Slatinske banke kojom se trenutno trguje na Zagrebačkoj burzi fer vrednovana, podcijenjena ili precijenjena (te je li kao takva zanimljiva potencijalnim kupcima/investitorima zainteresiranim za stjecanje većinskog udjela). U radu je prikazano nekoliko različitih metoda vrednovanja financijskih institucija te njihove...
Vrednovanje uspješnosti održivog razvoja turizma na primjeru Malog Lošinja
Vrednovanje uspješnosti održivog razvoja turizma na primjeru Malog Lošinja
Lucija Vukšić
Ujedinjeni narodi su 1987. godine predstavili pojam održivog razvoja kao razvoja u čijem je središtu napredak sadašnje generacije, ali i briga o potrebama budućih generacija. Od tada je koncept naišao na široku primjenu u svim sferama društva, pa tako niti turizam nije iznimka. S obzirom da turizam kontinuiranim rastom posljednjih desetljeća stvara velik pritisak na okoliš o čijoj kvaliteti uvelike ovisi, održivi razvoj turizma javio se kao odgovor na nastale negativne učinke....
Vremenski nizovi kao instrument za otkrivanje prijevarnoga financijskog izvještavanja
Vremenski nizovi kao instrument za otkrivanje prijevarnoga financijskog izvještavanja
Tin Štrok
Ekonomski rast i ostvarivanje profita glavni su ciljevi svakog tržišno orijentiranog poduzeća. Sve interesne skupine povezane s poduzećem žele ostvariti svoje interese, a menadžment se često koristi prijevarnim radnjama kako bi se ispunili planirani ciljevi i zadovoljili interesi svih subjekata u okruženju poduzeća. Manipulacije prilikom evidentiranja poslovnih događaja iskrivljuju realnu sliku stanja u poduzeću. Važnu ulogu u osiguravanju realnosti i objektivnosti informacija...
Vrste integracija i njihov značaj u distributivnoj trgovini
Vrste integracija i njihov značaj u distributivnoj trgovini
Marko Matijaščić
Integracijski procesi jedan su od temeljnih procesa i trendova kojima je karakteriziran razvoj tržišta distributivne trgovine. Bilo da se radilo o preuzimanjima ili spajanjima, ključni su mehanizam rasta i razvoja poduzeća na zasićenim tržištima te su prilika poduzećima za osiguravanje sigurne pozicije među etabliranim konkurentima. Integracijski procesi se kao segment trendova globalizacije kontinuirano odvijaju u svim poslovnim sektorima te tako i u distributivnoj trgovini. Cilj...
Vrste percipiranog rizika kod korištenja usluga mobilnog plaćanja
Vrste percipiranog rizika kod korištenja usluga mobilnog plaćanja
Jasmin Vakufac
Razvoj tehnologije je poduzećima omogućio drugačiji pristup poslovanju, dok je potrošačima omogućeno novo iskustvo kupovine i plaćanja proizvoda. Današnji trend poslovanja zahtijeva brze i efikasne reakcije poduzeća na sve zahtjevnije potrebe potrošača, što je u konačnici dovelo do pojave novih oblika plaćanja proizvoda i usluga u digitalnom okruženju. Posljednjih godina prisutan je porast korištenja mobilnih telefona u različite svrhe poput pretraživanja informacija,...

Pages