Pages

Važnost modernizacije željezničkog prijevoza u Republici Hrvatskoj
Važnost modernizacije željezničkog prijevoza u Republici Hrvatskoj
Dolores Pilko
U ovom radu objašnjeni su problemi željezničkog prijevoza u Republici Hrvatskoj te mogućnosti poboljšanja same mreže ulaganjem u kolodvore, vozni park i mreže pruga velikih učinkovitosti. Željeznički prijevoz je složena cjelina koja se u moderno doba može podudarati sa ostalim načinima prijevoza. Prednost željeznica je da najmanje onečišćuju okoliš, koriste najmanje pogonske energije, za prijevoz se koriste dva izvora energije: električna energija i dizelsko gorivo kao...
Važnost motiviranja volontera u cilju ispunjavanja misije neprofitnih organizacija
Važnost motiviranja volontera u cilju ispunjavanja misije neprofitnih organizacija
Šime Batur
Aktualnost teme neprofitnog sektora kao najčešćeg oblika udruživanja ljudi sa zajedničkim ciljem zadovoljenja potreba šire društvene zajednice te motivacije zaposlenika i volontera unutar spomenutog sektora, ogleda se kroz brojna objavljena istraživanja i studije, ali i kroz današnju situaciju u onim organizacijama koje zanemaruju potrebe vlastitih članova. Općenito se može reći kako je organizacija uspješna koliko su i njeni zaposlenici i volonteri motivirani za obavljanje...
Važnost nabave u svim fazama životnog ciklusa provođenja projekta
Važnost nabave u svim fazama životnog ciklusa provođenja projekta
Sara Ebaji
Projekti kao i projektni menadžment smatraju se vrlo važnim dijelom suvremenog poslovanja. Upravo o izvedbi projekta ovisi uspjeh poduzeća ukoliko projekti čine velik dio njegova poslovanja. Jedna od funkcija koja se proteže kroz sve faze projekta jest funkcija nabave. Bez ove funkcije projekt ne bi mogao ni započeti. Činjenica je da efikasnost poslovanja mnogih poduzeća uvelike ovisi o funkcionalnosti i pravovremenosti nabave te da ona više nije samo operativna funkcija, već i...
Važnost neuspjeha za budući uspjeh menadžera
Važnost neuspjeha za budući uspjeh menadžera
Tomislava Čajkovac
Naslov diplomskog rada „Važnost neuspjeha za budući uspjeh menadžera― daje nam naslutiti filozofije o kojima se u radu piše. Unatrag par godina provodila su se mnoga istraživanja koja dovode do promjene definiranja uspjeha i neuspjeha. Novi redefinirani pojmovi sve su više prihvaćeni u svijetu, no provedenim istraživanjem u radu htjelo se istražiti koliko se novi koncepti zapravo žive, točnije primjenjuju. Ono što se istraživanjima otkrilo su činjenice da su veliki svjetski...
Važnost neverbalne komunikacije u poslovnom pregovaranju u poduzetništvu
Važnost neverbalne komunikacije u poslovnom pregovaranju u poduzetništvu
Iva Pištelek
U ovom radu fokus je na neverbalnoj komunikaciji kao dijelu poslovnog pregovaranja jer je pregovaranje jedan od temeljnih segmenata poslovanja, a neverbalna komunikacija jedan je od temeljnih dijelova komunikacijskog procesa pa je jasno da pregovaranje i neverbalna komunikacija ne idu jedno bez drugoga. Kroz diplomski rad prikazani su pojmovi poslovnog pregovaranja i neverbalne komunikacije, ali i tumačenje poveznice tih dvaju pojmova, odnosno njihov međusobni odnos. Kroz provedeno...
Važnost održivog razvoja lanca opskrbe u Republici Hrvatskoj
Važnost održivog razvoja lanca opskrbe u Republici Hrvatskoj
Domagoj Margarin
Ljudsko zdravlje, održivi razvoj, zaštita okoliša, etično i neetično poslovanja i slične teme postale su aktualna svakodnevnica u suvremenom gospodarstvu više nego ikad prije. Stoga su mnogi poslovni subjekti počeli upravljati lancem opskrbe primjenjujući „zelene“ principe, kao odgovor na potražnju za ekološki održivim proizvodima i uslugama, koji nastaju u ekološki održivim uvjetima te odgovaraju propisima o okolišu. Suradnja proizvođača, dobavljača i kupaca s ciljem...
Važnost organizacijske kulture za zadovoljstvo poslom u hotelijerstvu
Važnost organizacijske kulture za zadovoljstvo poslom u hotelijerstvu
Kristina Stažnik
Organizacijska kultura, kao jedan od najsloženijih koncepata organizacijske teorije, među najvažnijim je čimbenicima uspješnosti organizacija u suvremenom poslovanju. Budući da je cilj svake organizacije dugotrajno i stabilno poslovanje uz održavanje prednosti među mnogobrojnim konkurentima, od iznimne je važnosti poznavanje, razvijanje i održavanje vlastite i jedinstvene organizacijske kulture. Hotelijerstvo se u Republici Hrvatskoj može smatrati jednom od najvažnijih...
Važnost osiguranja tereta prilikom cestovnog prijevoza
Važnost osiguranja tereta prilikom cestovnog prijevoza
Jelena Sovilj
U cestovnom prijevozu roba od mjesta otpreme do krajnje destinacije prolazi kroz različite procese, izložena je raznim rizicima od prirodnih sila, tehničkih nedostataka ili mana pa do ljudskih grešaka. Iz tih razloga neophodno je osiguranje kao element ekonomske zaštite osiguranika od štetnih utjecaja i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kad nastane osigurani slučaj. Značaj osiguranja robe u transportu postoji zbog postojanja raznih propisa o isključenju i ograničenju...
Važnost poslovne etike za ovlaštene inženjere u graditeljstvu i prostornom uređenju u Republici Hrvatskoj
Važnost poslovne etike za ovlaštene inženjere u graditeljstvu i prostornom uređenju u Republici Hrvatskoj
Branko Kmetič
Etika ima različita izvorišta, od religije i filozofije pa do ekonomije i prava, a u novije vrijeme ista se razmatra i kao biološko-psihološko-sociološki fenomen. Neki elementi moralnosti su univerzalni, usprkos razlikama među religijama pa i tamo gdje je utjecaj religije slabiji. Poslovna etika, kao podskup etike, vrlo je važna za suvremeno društvo. Pri njenom proučavanju, edukaciji i provedbi, važno je ispravno razumijevati odnos poslovne etike i prava te izbjeći zamke etičkog...
Važnost povezanosti menadžmenta i kontrolinga u poduzeću
Važnost povezanosti menadžmenta i kontrolinga u poduzeću
Petar Pokrovac
Menadžment i kontroling su dvije zasebne funkcije poduzeća za koje se uvjetno rečeno, a posebno u današnje moderno doba može navesti da funkcioniraju kao jedna. Razvoj kontrolinga je počeo davno, ali u zadnjih nekoliko godina ta je funkcija sve više prisutna u velikom broju poduzeća. Razlozi uvođenja ove funkcije su razni. Na početku je ova funkcija bila usko vezana za računovodstvo i financije, ali danas ima potpuno drugačiju ulogu nego što je to bilo u prošlosti. Mnogi...
Važnost povjerenja korisnika usluga u ekonomiji dijeljenja na primjeru digitalne platforme Blablacar
Važnost povjerenja korisnika usluga u ekonomiji dijeljenja na primjeru digitalne platforme Blablacar
Adriana Karačić
Aktualnost teme ekonomije dijeljenja kao nove vrste poslovnog modela u kojem su aktivnosti generirane posredovanjem digitalnih platformi, postavlja nam pitanje na koji način pojedinac može pouzdano pristupiti korištenju takvog mehanizma. Ovaj rad pruža pregled ekonomije dijeljenja i njenog tržišta te se fok usira na povjerenje kao najbitnijeg faktora u procesu odlučivanja o sudjelovanju u suradničkim aktivnostima. Provedenim ...
Važnost pozitivne psihologije za menadžment promjena
Važnost pozitivne psihologije za menadžment promjena
Antonija Lacković
Promjene u društvu normalna su pojava i događaju se otkada postoji ljudska rasa. U odnosu na povijest danas se pojavljuju brže i češće, ostavljajući ljudima odluku prilagodbe i prihvaćanja. Slika stanovništva svijeta mijenja se iz desetljeća u desetljeće, a mijenjaju se i navike, preferencije i stil života. Kako bi se uspješno uvodile promjene u život, ali i poticali drugi u okolini bitno je razumjeti značenje promjene i menadžmenta promjena kao discipline koja se bavi...

Pages