Pages

Uloga i važnost narativnog izvještavanja poduzeća za unutarnje i vanjske dionike poduzeća
Uloga i važnost narativnog izvještavanja poduzeća za unutarnje i vanjske dionike poduzeća
Ana Šarić
U praksi se pozornost posvećuje ponajprije financijskom izvještavanju kroz godišnje financijske izvještaje, dok većina poduzetnika zanemaruje značaj narativnog izvještavanja kroz bilješke uz financijske izvještaje te same nefinancijske izvještaje poduzeća. Potrebno je istaknuti kako je ovakvo izvještavanje sve učestalije ključ pristupa dionicima poduzeća, s posebnim naglaskom na one dionike koji ne raspolažu s dovoljnom razinom znanja da bi iščitali podatke dostupne u...
Uloga i važnost turoperatora generalista za turističko tržište Republike Hrvatske
Uloga i važnost turoperatora generalista za turističko tržište Republike Hrvatske
Iva Viduka
U radu se obrađuje utjecaj turoperatora generalista na turističkom tržištu Republike Hrvatske na primjeru turoperatora generalista TUI-a. U prvom dijelu rada definiraju se turoperatori, navode kriteriji, podjele i vrste turoperatora. Detaljno su opisane funkcija promocije i prodaje turoperatora. Drugi dio rada obrađuje turoperator TUI, odnosno karakteristike njegovog poslovanja i karakteristike njegovih paket-aranžmana na turističkom tržištu i turističkom tržištu RH. Na primjeru...
Uloga i važnost turoperatora specijalista u razvoju etičkog turizma
Uloga i važnost turoperatora specijalista u razvoju etičkog turizma
Laura Hren
Predmet ovog rada je poslovanje turoperatora specijalista, etički turizam i koncepti održivog razvoja turizma i društveno odgovornog poslovanja. Kroz rad se provlače četiri bitna pojma: turoperator specijalist, etički turizam, održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje. Danas je turizam vrlo raširena pojava u svijetu i gotovo da nema mjesta koje turisti nisu istražili. Turizam je postao masovna pojava, zbog toga turoperatori, kao posrednici između turističke destinacije i...
Uloga i važnost zdravstvenog turizma za grad Ivanić Grad
Uloga i važnost zdravstvenog turizma za grad Ivanić Grad
Marija Dujnić Hundrić
Hrvatska posjeduje mnogobrojne prirodne ljekovite činitelje koji sačinjavaju temelj bogate tradicije u zdravstvenom turizmu naše države. Oni predstavljaju veliki kapital kao i potencijal za daljnji razvoj zdravstvenog turizma u svim njegovim oblicima – medicinskom, lječilišnom i wellness turizmu. Kroz ovaj rad se dobiva uvid u pojmovno određenje i karakteristike zdravstvenog turizma u Hrvatskoj, te se kroz analizu njegove ponude i potražnje dobiva cjelokupna slika stanja u...
Uloga i važnost zelenih projekata u gospodarstvu RH
Uloga i važnost zelenih projekata u gospodarstvu RH
Marija Palić
Rast industrije doveo je do novih tehnoloških otkrića, ali i do povećanog zagađenja okoliša. Sukladno načelima koja proizlaze iz održivog razvoja, podizanje svijesti o važnosti brige za okoliš je neophodno kako bi se sačuvali prirodni izvori te biljna i životinjska staništa. Postoji niz projekata kojima se potiče “zeleno” u svim segmentima gospodarstva. Hrvatska je kao članica EU također implementirala brojne strategije te postavila ciljeve koji iz istih proizlaze....
Uloga i vrste organizacija za upravljanje turističkom destinacijom
Uloga i vrste organizacija za upravljanje turističkom destinacijom
Josipa Brozović
Turistička destinacija je prostor koji se neprekidno razvija i prolazi kroz faze životnog ciklusa, ona ima svoje elemente i potrebnu turističku ponudu kojom privlači turiste. Kako je ona fleksibilan i dinamičan prostor, njome se treba upravljati kako bi se stvorilo prikladno okružje za razvoj turizma. Konkurencija na turističkom tržištu je jaka i okolina zahtjeva da se turistička destinacija stalno prilagođava promjenama. U turističkoj destinaciji se nalazi veliki broj dionika...
Uloga i značaj analitičkih postupaka u procesu revizije na primjeru poduzeća iz djelatnosti upravljanja nekretninama
Uloga i značaj analitičkih postupaka u procesu revizije na primjeru poduzeća iz djelatnosti upravljanja nekretninama
Tea Vrdoljak
Tema ovog diplomskog rada je analizirati ulogu i značaj analitičkih postupaka u procesu revizije na primjeru poduzeća iz djelatnosti upravljanja nekretninama. Proučavanjem odnosa financijskih i nefinancijskih podataka, odnosno primjenom analitičkih postupaka, izvode se određeni zaključci i donose odluke o daljnjim aktivnostima. Kroz cjelokupni proces revizije oni pomažu revizorima u donošenju adekvatnih procjena i prosudbi, smanjenju opsega dokaznih testova te donošenju kvalitetnog...
Uloga i značaj ekonomija bogatih resursima
Uloga i značaj ekonomija bogatih resursima
Karla Ljubičić
U ovom diplomskom radu promatraju se zemlje bogate resursima, kao i povezanost bogatstva resursa s gospodarskim razvojem zemalja. Osim materijalnih resursa i ljudskog kapitala, postoje dakle i prirodna bogatstva koja se mogu iskoristiti na razne načine. Pojedine zemlje koriste svoja prirodna bogatstva te usmjeravaju njihovo iskorištavanje za gospodarski napredak. Međutim, postoje i zemlje kojima bogatstvo resursa nije pomoglo u ostvarenju boljih ekonomskih rezultata jer bogatstvo resursa...
Uloga i značaj informacijske tehnologije u hotelskom poslovanju
Uloga i značaj informacijske tehnologije u hotelskom poslovanju
Jelena Bušić
Informacijska tehnologija nedvojbeno je bio jedan od najvažnijih pokretača gospodarskog i društvenog rasta posljednjih 50 godina, što omogućuje promjene u gotovo svakom aspektu društva. Brzi razvoj informacijske tehnologije odredio je informacijsku revoluciju. Danas je ona u fazi zrelosti i osnova pri uporabi informacijskih tehnologija u poslovanju. Težište se sve više pomiče s tehnologije na informacije i na sadržaje koje informacijske tehnologije mogu stvoriti. Raste sadržaj i...
Uloga i značaj koncepta CRM-a za poslovanje hotelske grupacije Valamar
Uloga i značaj koncepta CRM-a za poslovanje hotelske grupacije Valamar
Valentina Marković
Svrha provedene analize i istraživanja je usmjerena prema tome da se kroz proučavanje da tržišta hotelskog turizma mogu utvrditi razlozi i metode aktivne primjene koncepta CRM-a koji izravno pomažu u razvoju poslovnih procesa i radnih aktivnosti poduzeća kako bi razvili svoje cjelokupno poslovanje i ostvarili bolju tržišnu poziciju u hotelskom turizmu. Na taj način se povećava konkurentska prednost poduzeća i razvija dodana vrijednost usluge za svakog gosta koji koristi ...
Uloga i značaj menadžmenta u virtualnoj ekonomiji
Uloga i značaj menadžmenta u virtualnoj ekonomiji
Viktorija Ivandić
Nakon što je poslovni svijet doživio korjenite promjene izravno povezane s pojavom suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije pojavila se nova, virtualna ekonomija. Tradicionalna poduzeća morala su naći nove načine prilagodbe u suvremenim uvjetima poslovanja pa se tako i tradicionalni menadžment morao prilagoditi razvijanjem suvremenih pristupa koji se temelje na razvoju specifičnog modela upravljanja virtualnim poduzećem. Menadžment virtualne ekonomije dobiva mnogo...
Uloga i značaj multimodalnog transporta u prijevozu robe
Uloga i značaj multimodalnog transporta u prijevozu robe
Josipa Ferenčak
Promet je kamen temeljac procesa europskih integracija i čvrsto je povezan sa stvaranjem i dovršetkom unutarnjeg tržišta kojim se promiče zapošljavanje i gospodarski rast. Danas se u pogledu prijevoza robe konačni cilj suzio na to da roba treba doći od pošiljatelja primatelju što brže, sigurnije i učinkovitije čime se osigurava kontinuitet transportnog lanca. Multimodalnost, kao viša razina integracije prijevoza tereta, upravo je rezultat tih zahtjeva o neprekinutom i...

Pages