Pages

Utjecaj kulturološke adaptacije na uspjeh ekspatrijata
Utjecaj kulturološke adaptacije na uspjeh ekspatrijata
Sabina Kocijan
Ovaj rad baziran je na vezi kulturološke adaptacije i radne uspješnosti ekspatrijata, a glavni je cilj objasniti ova dva pojma i njihovu vezu za uspješno međunarodno poslovanje. Budući da se većina poduzeća odlučuje za poslovanje izvan lokalnih granica, tema ekspatrijatizma dobiva sve veću pažnju i u literaturi i u praksi kako bi se razvio sustav koji olakšava poduzećima pripremu zaposlenika za djelovanje na međunarodnom tržištu. Jedna od pretpostavki radne uspješnosti...
Utjecaj kvalitete na inovativnost poduzeća
Utjecaj kvalitete na inovativnost poduzeća
Marina Cvitković
U suvremenim uvjetima poslovanja, radi jačanja konkurencije na tržištu, poduzeća moraju pronalaziti nove načine opstanka i ostvarenja konkurentske prednosti. Kvaliteta daje značajan doprinos postizanju uspješnog poslovanja, ali i inovativnost uz nju. U radu su najprije obrađeni pojam kvalitete i inovativnosti zasebno, a zatim međusobna povezanost kvalitete i inovativnosti, odnosno utjecaj alata sustava upravljanja kvalitetom, TQM-a, ISO standarda i Šest sigma sustava, na...
Utjecaj kvalitete na konkurentsku poziciju poduzeća
Utjecaj kvalitete na konkurentsku poziciju poduzeća
Ljuba Ćurković
U suvremenim uvjetima poslovanja i snažnoj konkurenciji, kvaliteta je od strateškog značaja za poduzeće i njegovo pozicioniranje na tržištu. U radu se istražuje povezanost sustavnog pristupa kvaliteti i konkurentske prednosti. U konkurentnom okruženju kvaliteta može imati presudnu ulogu u zadržavanju postojećih kupaca, ali postoje mogućnosti pridobivanja novih. Prikazani su neki od izvora konkurentskih prednosti, te mogućnosti održavanja takve prednosti i troškovi vezani za...
Utjecaj leasinga na prodaju teretnih vozila na primjeru Volvo Group Croatia d.o.o.
Utjecaj leasinga na prodaju teretnih vozila na primjeru Volvo Group Croatia d.o.o.
Ana Frklić
Leasing predstavlja sve rašireniji oblik financiranja u Republici Hrvatskoj, ali i u svijetu. Upoznatost s leasingom i mogućnostima financiranja putem istog jača te se leasing sve više koristi kao alternativa financiranju putem kredita. Posao leasinga je pravni posao u kojem leasing društvo kupnjom objekta leasinga od dobavljača stekne pravo vlasništva na objektu leasinga, a zatim primatelju leasinga odobrava korištenje tog objekta, dok primatelj leasinga za isto plaća obročne...
Utjecaj liberalizacije na tržište željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj
Utjecaj liberalizacije na tržište željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj
Ana Vlašec
Željeznica je nekada bila omiljeno sredstvo za prijevoz mnogim građanima, no danas baš nije na dobrom glasu. Unatoč brojnim prednostima koje željeznički promet ima u odnosu na zračni, cestovni i ostale vrste prijevoza, ako gledamo ekološku održivost, sigurnost, ekonomičnost i udobnost, sve te prednosti padaju u drugi plan ako se brzina putovanja i kvaliteta željezničkog prometa smanjuju. Ovaj rad opisuje kako je liberalizacija utjecala na tržište željezničkog prometa u...
Utjecaj liberalizacije tržišta osiguranja od autoodgovornosti na financijski rezultat hrvatskih društava za osiguranje
Utjecaj liberalizacije tržišta osiguranja od autoodgovornosti na financijski rezultat hrvatskih društava za osiguranje
Igor Jurković
Liberalizacija tržišta obveznih osiguranja od automobilske odgovornosti implicira poslovanje osiguratelja na tržišnim osnovama uz uvažavanje individualnog pristupa riziku te slobodnog određivanja uvjeta i tarifa. Unatoč zakonodavnom okviru i mogućnostima, stvarna liberalizacija tržišta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti započela je tek nakon 1. srpnja 2013. godine kada je Republika Hrvatska postala punopravna članica EU. Posljedice koje je stvarna liberalizacije...
Utjecaj liberalizacije tržišta plina u Republici Hrvatskoj na cijene prirodnog plina
Utjecaj liberalizacije tržišta plina u Republici Hrvatskoj na cijene prirodnog plina
Tea Krog
Liberalizacija predstavlja pojam uvođenja konkurencije u nekonkuretna i regulirana tržišta. Proces se često naziva i deregulacijom tržišta. Liberalizacija tržišta plina u Republici Hrvatskoj usmjerena je na uklanjanje monopola i formiranje cijena plina prema tržišnim uvjetima. Promjene u globalnom gospodarstvu rezultat su otvaranja energetskih tržišta, a svodi se na energetsku djelatnost koja se može odvijati u skladu tržišnih načela. Te djelatnosti uključuju proizvodnju...
Utjecaj ljudskih resursa na ključne procese elektroničke trgovine
Utjecaj ljudskih resursa na ključne procese elektroničke trgovine
Katarina Vranjić
Svrha diplomskog rada pod naslovom „Utjecaj ljudskog faktora na ključne procese elektroničke trgovine“ je približavanje i aktualizacija ljudskog faktora u elektroničkoj trgovini. Teorijski dio rada sastoji se od tri dijela. Prvi dio se odnosi na pojmovno određenje elektroničke trgovine, drugi dio na ključne procese elektroničke trgovine i treći na ljudske resurse u elektroničkoj trgovini. U empirijskom dijelu rada provedeno je anketno istraživanje koje je obuhvatilo...
Utjecaj ljudskog kapitala na jaz u mirovinama između muškaraca i žena u Europi
Utjecaj ljudskog kapitala na jaz u mirovinama između muškaraca i žena u Europi
Tibor Kovač
Ovaj diplomski rad analizira utjecaj ljudskog kapitala na razlike u mirovinama između muškaraca i žena pomoću Blinder-Oaxaca dekompozicije koja je u radu detaljno opisana. Analiza se provodi za odabrane europske zemlje koje su podijeljene u klastere, a koriste se podaci prikupljeni u sklopu studije SHARE. Rezultati dekompozicije pokazuju da u većini slučajeva ljudski kapital nije značajan u objašnjavanju razlika u mirovinama, a kada jest, njegov utjecaj je malen. Isto tako, rezultati...
Utjecaj makro i mikro okruženja na razvoj turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji
Utjecaj makro i mikro okruženja na razvoj turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji
Matea Pavković
Potrebno je, prije svega, brinuti i očuvati prostor Sisačko-moslavačke županije koji u sebi skriva prirodne, kulturne i povijesne znamenitosti. Bogatstvo kulturne baštine svjedoči da su tu živjele brojne civilizacije. Još su stari Rimljani odlučili nastaniti se ovdje i uživati u blagodatima ljekovitih voda što izviru na ovome području. Nažalost, iako je Topusko prepoznato još tada do danas nije dovoljno iskorišten njegov potencijal temeljen na bogatstvu termalnih voda,...
Utjecaj makroekonomskih rizika na osobne financije i ponašanje ulagatelja u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom
Utjecaj makroekonomskih rizika na osobne financije i ponašanje ulagatelja u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom
Lorena Rađenović
O financijskoj budućnosti najčešće se počne razmišljati prekasno, kada nastupe značajniji financijski izdaci ili u godinama koje prethode odlasku u mirovinu. Ali, kako bi se izgradila stabilna budućnost, o osobnim financijama treba razmišljati na vrijeme. Uspješno upravljanje osobnim financijama, od kućnog budžeta do štednje i ciljanog ulaganja, zahtijeva posjedovanje odgovarajućeg znanja i primjenu dobrih financijskih navika. Pri tome postoji kriva pretpostavka kako samo osobe...
Utjecaj makroekonomskih varijabli na spot devizno tržište
Utjecaj makroekonomskih varijabli na spot devizno tržište
Zoran Tomić
Dostupnost i mogućnost praktičnog sudjelovanja na tržištu nameće spot devizno tržište kao izvrstan alat za obrazovanje budućih ekonomista. Praktično sudjelovanje je moguće kroz demo i stvarni račun, a tako potencijalni sudionik uz prvotnu pripremu može krenuti u kompleksan i dinamičan svijet spot deviznog tržišta. Praktično iskustvo koje se ogleda kroz praćenje makroekonomskih podataka, monetarne politike, međunarodnih financija i vijesti daje stvarno tržišno iskustvo,...

Pages