Pages

Utjecaj malih i srednjih poduzeća na Hrvatsko gospodarstvo
Utjecaj malih i srednjih poduzeća na Hrvatsko gospodarstvo
Kristina Tuček
Cilj rada bio je opisati poslovanje malih i srednjih poduzeća, te njihovu ulogu u gospodarstvu Republike Hrvatske. Mala poduzeća imaju značajniju ulogu od srednjih poduzeća i u proteklim godinama svjedoči se njihovoj kontinuiranoj ekspanziji. Sve se više osnivaju mala poduzeća, a samim time ovaj sektor zapošljava sve više djelatnika. U tom smislu, mala poduzeća imaju direktan utjecaj na problematiku nezaposlenosti i pokušavaju spriječiti negativne trendove u području...
Utjecaj malog i srednjeg poduzetništva na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Utjecaj malog i srednjeg poduzetništva na povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Mia Stošić
Malo i srednje poduzetništvo predstavlja generator gospodarskog razvoja u svim nacionalnim ekonomijama svijeta. Time poduzetništvo pridonosi rastu konkurentnosti svake pojedine države. Konkurentnost nacionalnog gospodarstva je sposobnost da se u uvjetima slobodnog tržišta proizvedu dobra i usluge koje će odgovarati međunarodnim zahtijevima te istodobno povećati stvarni dohodak građana. Hrvatska kao članica EU ima priliku koristiti poticajna sredstva za razvoj malog i srednjeg...
Utjecaj marketinga hrane i pića na razvoj pretilosti kod djece
Utjecaj marketinga hrane i pića na razvoj pretilosti kod djece
Helena Prpić
U radu je prikazan utjecaj različitih marketinških strategija, u promociji i prodaji hrane i pića, na razvoj pretilosti kod djece. Naglasak rada je na utjecaju marketinških tehnika promocije i prodaje proizvoda sa visokim udjelom masti, soli i/ili šećera. Na konkretnim primjerima različitih država, opisano je kako i u kojoj mjeri su djeca izložena marketingu nezdrave hrane utjecajem tradicionalnih marketing strategija te putem digitalnih kanala i platformi. Na primjeru Velike...
Utjecaj marketinga na društvenim mrežama na razvoj malog poduzetništva
Utjecaj marketinga na društvenim mrežama na razvoj malog poduzetništva
Karla Krajcarek
Ovim radom istražuje se kako društvene mreže utječu na marketing i na razvoj malog poduzetništva. U literaturi se naglašava da su društveni mediji moćno sredstvo za vlasnike-menadžere malih i srednjih poduzeća za izgradnju svojih mreža. U RH malo gospodarstvo najperspektivniji je dio gospodarstva te su mala i srednja poduzeća potencijalni izvori stvaralačke energije koja može pridonijeti dinamici hrvatskog gospodarstva. Ovaj diplomski rad ima za svrhu opisati kako mala...
Utjecaj marketinške komunikacije putem društvenih mreža na potrošačev stav i namjeru kupnje proizvoda brze mode
Utjecaj marketinške komunikacije putem društvenih mreža na potrošačev stav i namjeru kupnje proizvoda brze mode
Katarina Bosiljevac
Razvoj društvenih mreža imao je veliki utjecaj na marketinšku komunikaciju poduzeća prema potrošačima. Društvene mreže stekle su veliku popularnost među poduzećima i trgovcima, te su integrirane kao alat marketinške komunikacije poduzeća zbog svojih posebnih karakteristika i prednosti. U ovom virtualnom okruženju društvenih mreža, poduzeća mogu stvoriti bliske odnose sa svojim potrošačima, što može dovesti do veće uključenosti potrošača u njihove robne marke....
Utjecaj marketinških programa lojalnosti na zadržavanje kupaca
Utjecaj marketinških programa lojalnosti na zadržavanje kupaca
Ana Bošnjak
Lojalnost kupaca je postala uobičajena tema mnogih stručnjaka, ali i predmet mnogih istraţivanja. Svi maloprodavači ţele lojalne kupce koji neće prijeći konkurenciji čim ponude popuste i akcije, zato i ulaţu velike napore da bi takve kupce zadrţali. Kreirajući programe lojalnosti, kao marketinški alat pridobivanja i zadrţavanja lojalnih kupaca, maloprodavači nastoje komunicirati sa svojim kupcima, pratiti njihove kupovne navike, potaknuti ih da troše više, kupuju češće, a...
Utjecaj masovne urbanizacije na onečišćenje
Utjecaj masovne urbanizacije na onečišćenje
Doris Stojanić
Kroz povijest ljudska aktivnost nije značajno utjecala na okoliš do razvoja industrije. Suvremeno društvo postaje isključivo urbano društvo. Zagađenje je uvođenje onečišćenja u okoliš koje uzrokuje štetu ljudima i drugim živim organizmima, ili koje pak u obliku kemijskih tvari ili energije, poput buke, topline ili svjetlosti, oštećuju okoliš. Broj stanovništva u svijetu sve je veći, a veliki gradovi postaju mega gradovi pri čemu se stvara problem onečišćenja...
Utjecaj masovnog turizma na održivost ugroženih turističkih destinacija
Utjecaj masovnog turizma na održivost ugroženih turističkih destinacija
Karla Frketić
Cilj ovog rada je ukazati na drugu, manje pozitivnu stranu turizma, na masovni ili prekomjerni turizam. To je tema koja se jako počela osvještavati proteklih nekoliko godina i o kojoj se sve više počelo pričati, ali se još uvijek ne poduzima dovoljno kako na lokalnim tako i na državnim razinama. Masovni turizam nije izazov samo siromašnim državama odnosno državama u razvoju kojima je turizam glavni pokretač ekonomije i prihoda već je to izazov globalnih razmjera. Osim općenitih...
Utjecaj masovnog turizma na razvoj Venecije kao destinacije
Utjecaj masovnog turizma na razvoj Venecije kao destinacije
Valentina Tomašić
U ovom diplomskom radu analizira se razvoj masovnog turizma te njegov utjecaj na razvoj turističke destinacije, konkretno na primjeru Venecije. Turizam se smatra pokretačem lokalnog razvoja, ali njegov prekomjeran rast i razvoj može negativno utjecati i vršiti pritisak na kvalitetu života lokalne zajednice, degradirati kvalitetu okoliša i baštine odnosno mijenjati ekonomske, društvene i ekološke aspekte. Cilj ovog rada je analizirati strategije održivog razvoja kako bi se ...
Utjecaj medija na mlade u donošenju odluke o kupnji odjeće i obuće
Utjecaj medija na mlade u donošenju odluke o kupnji odjeće i obuće
Matea Balaško
U današnjem svijetu, masovni mediji postali su dio svakodnevnice. Oni čine izvore informacija iz čitavoga svijeta. No, medji su odavno prestali predstavljati samo alat za prenošenje i prosljeđivanje informacija; oni su počeli oblikovati mišljenja i stavove ljudi. Danas djeca i mladi počinju koristiti medije sve ranije te se postavlja pitanje koje značenje ti mediji imaju u njihovom životu. Ovaj rad istražuje navike mladih u adolescentskoj dobi, kada su na pragu ulaska u svijet...
Utjecaj metaversea na društvo i poslovanje u Republici Hrvatskoj
Utjecaj metaversea na društvo i poslovanje u Republici Hrvatskoj
Lorena Kuprešak
Razvojem Interneta 1990-ih godina, tehnologija se neprestano razvija i utječe na svakodnevni život ljudi. U današnje vrijeme najviše je stavljen naglasak na koncept metaversea kao nove tehnologije koja prikazuje 3D digitalni prostor koji predstavlja spoj stvarnog svijeta i virtualne i proširene stvarnosti. Koncept metaversea temelji se na blockchain tehnologiji čiji je glavni cilj osigurati transparentnost, sigurnost i decentralizaciju virtualnog prostora u kojem korisnici mogu...
Utjecaj metode obračuna amortizacije na financijski rezultat poslovanja poduzeća
Utjecaj metode obračuna amortizacije na financijski rezultat poslovanja poduzeća
Marttinela Stanec
Dugotrajna imovina koju poduzeće nabavlja s ciljem redovnog poslovanja ne troši se u jednom poslovnom ciklusu kao primjerice sirovine i materijali, stoga podliježe obračunu amortizacije kako bi se vrijednost dugotrajne imovine ravnomjerno i postupno pripisala proizvodima i uslugama koje su produkt korištenja dugotrajne imovine. Potrebno je diferenciranje dugotrajne imovine u odnosu na sitni inventar, budući da se sitnim inventarom smatra imovina koja može imati vijek...

Pages