Pages

Utjecaj terorizma na sigurnost javnog prijevoza u Europi
Utjecaj terorizma na sigurnost javnog prijevoza u Europi
Lucijan Horak
Predmet ovog diplomskog rada je analiza terorističkih aktivnosti i javnog prijevoza, a cilj rada je prikazati utjecaj terorističkih aktivnosti na sigurnost u javnom prijevozu. Terorizam je metoda za postizanje određenih političkih ciljeva, a temelji se na nasilju, kriminalnim aktivnostima i ugrožavanju širih društvenih skupina, pri čemu se širi strah. Terorizam je postao svakodnevni izazov na svjetskoj razini, a rizik terorizma, kao vrsta političkog rizika, sve je više integriran...
Utjecaj transfera tehnologije na mogućnost ostvarivanja dodatnog prihoda
Utjecaj transfera tehnologije na mogućnost ostvarivanja dodatnog prihoda
Brigita Povoljnjak
Moderna tehnologija kombiniranjem znanja i procesa povezuje se s dobivanjem određenog rezultata, rješavanjem problema ili proizvodnjom proizvoda i usluga. Poduzeća koja žele konkurirati na tržištu moraju na vrijeme doći do novih znanja i tehnologija, što predstavlja temeljne smjernice za daljnji rast i razvoj. Postoje brojni razlozi za provođenje transfera tehnologije, a temeljni je mogućnost pristupa novoj tehnologiji u koju nije nužno dodatno ulagati. Ovakvim pristupom postiže...
Utjecaj trgovine na okoliš i održivi razvoj u rastućim ekonomijama
Utjecaj trgovine na okoliš i održivi razvoj u rastućim ekonomijama
Tamara Begović
Da bi održivi razvoj funkcionirao, mora biti prihvatljivo za društvo i okoliš, mora biti izvedivo za gospodarstvo i okoliš i mora biti po zakonu za gospodarstvo i društvo. Održivi razvoj promiče ravnotežu između ekonomskog rasta, društvene odgovornosti i ekološke osviještenosti. To podrazumijeva život u skladu sa ograničenjima nad prirodnim resursima s ciljem da se zadovolje potrebe sadašnjih i budućih generacija. Temeljeno je na ideji da su ekonomija, okoliš i društvo...
Utjecaj troškova kvalitete na uspješnost poslovanja
Utjecaj troškova kvalitete na uspješnost poslovanja
Željka Juričak
Glavni cilj ovog diplomskog rada je utvrditi kako troškovi kvalitete utječu na poslovanje promatranog poduzeća. Također, ostali ciljevi ovoga rada su analizirati pojam i način praćenja troškova kvalitete u poduzeću te analizirati sustav izvještavanja o troškovima kvalitete. Najvažnije primijenjene metodologije korištene tijekom pisanja ovog rada su metoda analize te induktivna i deduktivna metoda. Provedenom analizom troškova kvalitete utvrđeno je kako praćenje i upravljanje...
Utjecaj turističkih agencija na razvoj turističke destinacije
Utjecaj turističkih agencija na razvoj turističke destinacije
Ivana Lukanović
Turističke agencije predstavljaju poslovne subjekte koji imaju veliki značaj u sveobuhvatnom lancu stvaranja vrijednosti u turizmu, kako za pružatelje turističke ponude tako i za krajnje korisnike (posjetitelje). Turističke agencije su posrednici kojima je jedna od temeljnih uloga povezivanje ponude i potražnje na turističkom tržištu. Razvojem globalizacije i digitalizacije u suvremenom društvu, turističke agencije su kao posrednici dodatno dobile na važnosti, s obzirom da mogu...
Utjecaj turizma na gospodarstvo grada Vodica
Utjecaj turizma na gospodarstvo grada Vodica
Franko Olujić
Grad Vodice svojim geografskim položajem i klimom je oduvijek imao uvjete za razvoj turizma. U ovom radu se kroz prirodne i društvene resurse, atrakcije, pomorsku i prometnu infrastrukturu obrađuje njegov razvoj u zadnjih 60-70 godina. Najveći dio rada je o gospodarskom razvoju kojem je doprinio turizam
Utjecaj turizma na kretanje cijena nekretnina i stvaranje "nekretninskog balona" - primjer Republike Hrvatske
Utjecaj turizma na kretanje cijena nekretnina i stvaranje "nekretninskog balona" - primjer Republike Hrvatske
Marko Turkalj
Pristupačnost stanovanja jedna je od temeljnih socijalnih čimbenika koja značajno utječe na kvalitetu života stanovnika jedne zemlje. Mogućnost kupnje stambenih jedinica po pristupačnim cijenama podrazumijeva čitav niz ekonomskih koristi poput veće potrošnje u lokalnim zajednicama, manjeg broja iseljavanja stanovništva i većeg broja radnih mjesta te naposljetku zdravije ekonomije zemlje. U Republici Hrvatskoj prisutan je trend niske pristupačnosti stanovanja s obzirom na...
Utjecaj ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost na troškove za energiju kuća za odmor turista u Republici Hrvatskoj
Utjecaj ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost na troškove za energiju kuća za odmor turista u Republici Hrvatskoj
Marin Bazina
Održivi razvoj, obnovljivi izvori energije i energetski učinkovita gradnja zadnjih godina su postali sve prisutnija tema posebice zbog globalnog zatopljenja, sve veće cijene energenata, energetske krize, financijske krize, rata u Ukrajini, promjene političkih i gospodarskih kretanja u Europi i u svijetu. Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost zbog svega navedenog važna su tema i iznajmljivača kuća za odmor turista i u Hrvatskoj jer iznajmljivači danas sve češće...
Utjecaj ulaganja u obnovljive izvore energije i povećanje energetske učinkovitosti na troškove i poslovanje poduzeća
Utjecaj ulaganja u obnovljive izvore energije i povećanje energetske učinkovitosti na troškove i poslovanje poduzeća
Domagoj Vujnović
Ulaganje u obnovljive izvore energije i povećanje energetske učinkovitosti od iznimnog je značaja u borbi protiv klimatskih promjena i postizanja energetske neovisnosti. Europska unija predvodnik je u donošenju ciljeva za prelazak na niskougljično gospodarstvo, te proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Na razini Europske unije donesene su mnoge direktive vezane uz obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost koje je usvojila i Republika Hrvatska u vlastito zakonodavstvo....
Utjecaj ulaganja u obrazovanje na gospodarski rast
Utjecaj ulaganja u obrazovanje na gospodarski rast
Silvija Pavičić
Obrazovanje je prepoznato kao jedan od najvažnijih segmenata djelovanja države za gospodarski rast i razvoj. Vlade diljem svijeta trude se na što adekvatniji način ulagati u obrazovni sustav kako bi bio što kvalitetniji i uspješniji. Obrazovanje je u Republici Hrvatskoj decentralizirano i financira se na svim razinama javne uprave. Mnogi znanstvenici proveli su istraživanja o ulaganju u obrazovanje, kvaliteti obrazovnog sustava i ljudskog kapitala te pokušali utvrditi kako ono...
Utjecaj ulaska Hrvatske u Europsku uniju na vanjskotrgovinsku razmjenu
Utjecaj ulaska Hrvatske u Europsku uniju na vanjskotrgovinsku razmjenu
Ante Koloper
Dana 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je 28. punopravna ĉlanica Europske unije. Kao ĉlanica CEFTA-e Hrvatska je imala brojne privilegije na tržištima zemalja ĉlanica te ekonomske integracije, a pristupanje Europskoj uniji znaĉilo je izlazak iz CEFTA-e što je rezultiralo povećanjem carinskog opterećenja prema tom vrlo važnom izvoznom tržištu za Hrvatsku, te prihvaćanje zajedniĉke vanjske carine Europske unije prema trećim zemljama. Za pojedine proizvode...
Utjecaj ulaska RH u EU na hrvatski carinski i vanjskotrgovinski sustav
Utjecaj ulaska RH u EU na hrvatski carinski i vanjskotrgovinski sustav
Mateja Medvedovski
Cilj ovog rada bio je prikazati utjecaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju na bitnu odrednicu nacionalnog gospodarstva – vanjskotrgovinski sustav, a s njim u vezi i carinski sustav. Cilj svake tranzicijske europske zemlje i zemlje u razvoju, tako i Hrvatske, je ući u neku od europskih ili svjetskih ekonomskih integracija. Kako bi se pripremila za članstvo u EU i dokazala regionalnu suradnju, Hrvatska je postala potpisnica CEFTA sporazuma koji zemljama srednje i jugoistočne...

Pages