Pages

Utjecaj svjetske trgovinske organizacije kao ekonomske integracije na globalizaciju
Utjecaj svjetske trgovinske organizacije kao ekonomske integracije na globalizaciju
Maja Škrapec
U ovom diplomskom radu proučava se Svjetska Trgovinska Organizacija kao ekonomska integracija koja otvaranjem trgovine ima velik utjecaj na proces globalizacije u svijetu. Kroz definiciju globalizacije i istraživanjem načela i pravila Svjetske Trgovinske Organizacije zaključeno je da se otvaranjem trgovine omogućava povezivanje svijeta, smanjuje cijena robe i usluge i čini ih pristupačnim krajnjem kupcu s rezultatom poboljšanja životnog standarda diljem svijeta. Svjetska Trgovinska...
Utjecaj tehnologije na kulturne i kreativne industrije
Utjecaj tehnologije na kulturne i kreativne industrije
Gorana Juriša
U razvoju i širenju kulturnih i kreativnih industrija veliki utjecaj ima tehnologija koja otvara vrata brojne mogućnosti, ali ostavlja i posljedice. Tehnologija je temeljna u cijelom poslovanju, od proizvodnje do prodaje preko distribucije, transporta, promocije i nabave, odnosno u svim segmentima i bez nje organizacija ne može poslovati. Postoje razne vrste tehnologija i svaka ima svoj utjecaj i važnost. Uz tehnologiju, organizacije mogu postići cijeli novi spektar prednosti i imati...
Utjecaj tehnologije na razvoj inovacija u turizmu
Utjecaj tehnologije na razvoj inovacija u turizmu
Anita Rončević
Znanje i inovacije postaju ključni izvor odrţive konkurentske prednosti i središnji su fokus ekonomske politike. Razvoj tehnologije i inovacija predstavljaju ključne uvjete za dugoročnu produktivnosti i rast prihoda. Tehnologija pojačava globalizaciju pruţajući učinkovite alate za razvoj, rad, promociju i globalnu distribuciju. Kao tipične karakteristike novih medija izdvajaju se: multimedijalnost, virtualnost, komunikacija, globalnost, internacionalizacija, distribucija, ...
Utjecaj tehnologije na razvoj poduzetništva
Utjecaj tehnologije na razvoj poduzetništva
Marko Pezer
Odnos tehnologije, poduzetništva i znanosti oduvijek intrigira. Cilj ovog rada je prikazati povijesni razvoj tehnologije i njen utjecaj na razvoj poduzetništva s naglaskom na promjene koje su svijetu i ljudima takav razvoj i međuodnos donijeli. Poduzetništvo je odavno prepoznato kao generator novih radnih mjesta, konkurentnosti i rasta gospodarstva, a međusobni odnos tehnologije i poduzetništva je dinamičan pri čemu tehnologija utječe na razvoj poduzetništva i poduzetničkih ideja,...
Utjecaj tehnoloških inovacija i modela ponašanja potrošača na strategiju marketinga
Utjecaj tehnoloških inovacija i modela ponašanja potrošača na strategiju marketinga
Goran Marinov
Rad nastoji prikazati utjecaj koji imaju tehnološke inovacije i modeli ponašanja potrošača na definiranje marketinške strategije hrvatskih poduzeća na početku 21. stoljeća. Tehnološke inovacije su omogućile kompanijama da slične aktivnosti koje su do sada obavljale na području marketinga obavljaju uz manji trošak te da lakše prate praksu najboljih svjetskih kompanija i usvajaju ih u vlastitom poslovanju. U radu je sažet pregled najznačajnijih inovacija poput mobilnih...
Utjecaj tehnološkog napretka na globalnu trgovinu i gospodarske odnose
Utjecaj tehnološkog napretka na globalnu trgovinu i gospodarske odnose
Josip Bendra
Na globalnu trgovinu i gospodarsku razmjenu duboko i široko utječe tehnološki razvoj. Vlade diljem svijeta aktivno mijenjaju svoje strategije i politike kako bi ojačale svoje pozicije na globalnom tržištu kao rezultat prepoznavanja značaja tehnološkog napretka. Vlade koriste niz taktika za promicanje tehnološkog napretka, uključujući sponzoriranje istraživanja i razvoja, pomoć startupovi, izgradnju tehnoloških parkova i inkubatora te trošenje novca na obuku i razvoj karijere....
Utjecaj tekstilne industrije na ekologiju i društvo Kine
Utjecaj tekstilne industrije na ekologiju i društvo Kine
Nikola Jukić
Tekstilna industrija, nakon naftne, je drugi najveći zagađivač okoliša na svijetu. Utjecajem globalizacije i slobodnog tržišta nastalo je konzumerističko društvo u kojem su potrošači pod utjecajem agresivnih marketinških kampanja stalno pod pritiskom da moraju biti u „trendu“. Tekstilna industrija i s njom usko povezana proizvodnja odjeće premješta se u zemlje u razvoju, najviše u Kinu. Proizvodnja tekstila i odjeće je visoko radno intenzivna i zbog jeftine radne snage...
Utjecaj tekstilne industrije na okoliš u Europi
Utjecaj tekstilne industrije na okoliš u Europi
Josipa Krajina
Jedan od elemenata koji utječe na onečišćenje okoline jest nepravilno gospodarenje otpadom, a jedna od vrsta otpada kojoj se ne pridaje prevelika pozornost jest tekstil. No, upravo je tekstilna industrija drugi najveći onečišćivač okoliša. Njen sve brži rast, objavljivanje novih kolekcija svakih nekoliko tjedana, prodaja sve nekvalitetnije odjeće predstavlja veliku opasnost za našu okolinu, kao i za ljude koji sudjeluju u radu te industrije. U ovom se radu istražuje i...
Utjecaj terorizma na globalna turistička kretanja
Utjecaj terorizma na globalna turistička kretanja
Saša Milaković
Predmet rada je utjecaj terorističkih djelovanja na turizam i turistička kretanja u cjelosti kao i na turizam određene destinacije, te njihov oporavak nakon terorističkih napada. U bliskoj prošlosti zabilježen je znatan broj terorističkih napada na mnoge prostore od turističkog značaja, te se ovaj rad, među ostalim, bavi i doživljajem sigurnosti i povjerenja od strane turističkih potrošača prema određenoj destinaciji, kao i putovanju općenito, nakon takvih događaja. Nakon...
Utjecaj terorizma na sigurnost javnog prijevoza u Europi
Utjecaj terorizma na sigurnost javnog prijevoza u Europi
Lucijan Horak
Predmet ovog diplomskog rada je analiza terorističkih aktivnosti i javnog prijevoza, a cilj rada je prikazati utjecaj terorističkih aktivnosti na sigurnost u javnom prijevozu. Terorizam je metoda za postizanje određenih političkih ciljeva, a temelji se na nasilju, kriminalnim aktivnostima i ugrožavanju širih društvenih skupina, pri čemu se širi strah. Terorizam je postao svakodnevni izazov na svjetskoj razini, a rizik terorizma, kao vrsta političkog rizika, sve je više integriran...
Utjecaj transfera tehnologije na mogućnost ostvarivanja dodatnog prihoda
Utjecaj transfera tehnologije na mogućnost ostvarivanja dodatnog prihoda
Brigita Povoljnjak
Moderna tehnologija kombiniranjem znanja i procesa povezuje se s dobivanjem određenog rezultata, rješavanjem problema ili proizvodnjom proizvoda i usluga. Poduzeća koja žele konkurirati na tržištu moraju na vrijeme doći do novih znanja i tehnologija, što predstavlja temeljne smjernice za daljnji rast i razvoj. Postoje brojni razlozi za provođenje transfera tehnologije, a temeljni je mogućnost pristupa novoj tehnologiji u koju nije nužno dodatno ulagati. Ovakvim pristupom postiže...
Utjecaj trgovine na okoliš i održivi razvoj u rastućim ekonomijama
Utjecaj trgovine na okoliš i održivi razvoj u rastućim ekonomijama
Tamara Begović
Da bi održivi razvoj funkcionirao, mora biti prihvatljivo za društvo i okoliš, mora biti izvedivo za gospodarstvo i okoliš i mora biti po zakonu za gospodarstvo i društvo. Održivi razvoj promiče ravnotežu između ekonomskog rasta, društvene odgovornosti i ekološke osviještenosti. To podrazumijeva život u skladu sa ograničenjima nad prirodnim resursima s ciljem da se zadovolje potrebe sadašnjih i budućih generacija. Temeljeno je na ideji da su ekonomija, okoliš i društvo...

Pages