Pages

Zelena radna mjesta na tržištu rada Europske unije
Zelena radna mjesta na tržištu rada Europske unije
Iva Jureta
Diplomski rad govori o nastanku zelenih poslova na tržištu rada Europske unije te pobliže objašnjava politike koje se provode u cilju ostvarivanja tranzicije u zeleno gospodarstvo. Započinje analizom tržišta rada u EU u razdoblju velike gospodarske financijske krize koja se pojavila 2008. godine te se rezultati uspoređuju sa kretanjem zaposlenosti neposredno prije pojave krize koju je prouzrokovao COVID-19. U radu se prikazuje utjecaj klimatskih promjena na tržište rada i...
Zelena strategija i održivost u maloprodaji mode
Zelena strategija i održivost u maloprodaji mode
Mia Maria Ciglar
Posljednjih godina sve je veći naglasak na uvođenju politike održivosti u maloprodaji općenito pa tako i u maloprodaji modi. Koncept i politika održivosti aktualna je tema u gospodarstvu svih zemalja Europske unije i pogađa sve aspekte svakodnevnog života. Problem je što se trenutni način proizvodnje sve više transformira u cirkularnu zelenu ekonomiju i rješenje zahtijeva uvođenje promjena. Proizvodnja mode jedna je od najvećih onečišćivača. Kako bi maloprodavači ispunili...
Zelena tranzicija u cestovnom prometu
Zelena tranzicija u cestovnom prometu
Josip Božinović
Cilj ovog rada je analizirati i dokazati važnost cestovnog prometa i njegove infrastrukture u gospodarskom razvoju i razvoju društva općenito. Promatrano razdoblje proteže se od od samih začetaka cestovnog prometa pa sve do danas, kada je cestovni promet u kontekstu utjecaja na okoliš dobio negativan predznak. Više nego ikada pokušavaju se pronaći načini za minimaliziranje tog utjecaja s ciljem postizanja održivog razvoja. Rad istražuje mogućnosti i alate kojim bi se postiglo...
Zelene obveznice
Zelene obveznice
Markus Medić
Zelene obveznice su ključan financijski instrument za financiranje ekološki održivih projekata. Izdavanje zelenih obveznica određeno je načelima zelenih obveznica. Objava načela zelenih obveznica dovela je do povećanja povjerenja investitora u zelene obveznice, što je potaknulo povećanje potražnje za zelenim obveznicama. Zelenom sekuritizacijom tržište se prilagodilo povećanoj potražnji za zelenim obveznicama, što je pridonijelo razvoju europskog i globalnog tržišta zelenih...
Zeleni marketing i ekomanipulacija
Zeleni marketing i ekomanipulacija
Filipa Đerek
Zeleni marketing je definiran kao marketing proizvoda i usluga koji su sigurni za okoliš. Njihova sigurnost za okoliš se temelji na njihovom dizajnu koji smanjuje negativne utjecaje na okoliš i istodobno poboljšava kvalitetu. Drugim riječima, zeleni marketing obuhvaća procese planiranja te implementaciju marketing miksa koji se temelji na ciljevima poput ostvarenja bolje potrošnje, poboljšanja karakteristika proizvoda, kvalitetnije proizvodnje proizvoda, promocije, distribucije i...
Zeleno centralno bankarstvo
Zeleno centralno bankarstvo
Karlo Bogadi
Monetarna politika se u današnje vrijeme suočava s velikim brojem problema poput niskih ili ponegdje prevelikih stopa inflacije, niskim kamatnim stopama koje ne uspijevaju potaknuti dodatno investiranje i potrošnju,... Lista izazova je vrlo dugačka te se njoj u zadnje vrijeme pridružilo i pitanje koliko monetarna politika može uspješno odgovoriti na posljedice klimatskih promjena, te rizike koje nosi, kako na financijski sektor tako i na cjelokupno gospodarstvo. Cilj ovog rada je...
Zeleno financiranje i održivi projekti
Zeleno financiranje i održivi projekti
Lara Ostović
Zeleno financiranje ulaganjem promiče pozitivne aktivnosti na temelju ekoloških čimbenika te za cilj ima smanjiti rizike za okoliš i društvo u kojem uvelike djeluje. Proces koji je satkan od niza zajmova i ulaganja koju su ključni za poticanje razvoja zelenih projekata te i smanjenja utjecaja redovnih projekata na klimu. Odnosi se i na povećanje razine financijskih tokova, kako u privatnom, neprofitnom, tako i u javnom sektoru kao i u održivom razvoju. Također, održivi razvoj...
Zeleno planiranje proračuna
Zeleno planiranje proračuna
Sabrina Utz
Pitanje očuvanja okoliša je već dugi niz godina glavna tema. Pojedine države u posljednje vrijeme sve veću važnost posvećuju ostvarivanju okolišnih i klimatskih ciljeva te su u skladu s tim počele primjenjivati zeleno planiranje proračuna u korištenju proračunskog procesa. S obzirom da klimatske promjene i onečišćenje okoliša imaju loš utjecaj na naš planet, te se navedeni problemi drastično povećavaju, pojedine su države postavile nacionalne ciljeve za zaštitu okoliša...
Zeleno poduzetništvo
Zeleno poduzetništvo
Elizabeta Tarnai
S obzirom na to da zagađenje okoliša šteti ne samo ljudima već i svim ostalim živim organizmima na Zemlji, a uz to je dugotrajni, a često i nepovratni štetni utjecaj na dobrobit okoliša, razvile su se razni načini s kojima se pokušava smanjiti zagađenost djelomično i u potpunosti. Jedan od tih načina je i Zeleno poduzetništvo. U ovom radu na početku će se opisati što je to točno poduzetništvo, a zatim i koje su to vrste poduzetništva. Jedno od njih je zeleno...
Zeleno umrežavanje
Zeleno umrežavanje
Petra Vrban
Zeleno umrežavanje, kao jedan od održivih pristupa energetski učinkovitim informacijsko-komunikacijskim sustavima, strategija je usmjerena na smanjenje utjecaja mrežnih operacija na okoliš. Ono naglašava usvajanje obnovljivih izvora energije, korištenje energetski učinkovitog mrežnog hardvera te implementaciju pametnih algoritama za optimizaciju korištenja resursa. Kombinacijom ovih praksi, zelenim umrežavanjem se nastoji minimizirati potrošnja energije i smanjiti emisije ugljika...
Zemlja podrijetla kao odrednica percepcije kvalitete proizvoda
Zemlja podrijetla kao odrednica percepcije kvalitete proizvoda
Mateja Malogorski
Zemlja podrijetla proizvoda kao i percepcija kvalitete proizvoda koju potrošači imaju o određenoj zemlji utječe na donošenje same odluke o kupovini. U uvjetima globalizacije, zemlja podrijetla često postaje determinanta koja se temelji na imidžu zemlje i imidžu proizvoda u svijesti potrošača. Iako je kvaliteta proizvoda vrlo subjektivna i pod utjecajem potrošača, ona isto tako ovisi o ekonomskoj razvijenosti zemlje podrijetla i same zemlje potrošača. Ovisno o razini kupovnog...
Zemlja proizvodnje kao odrednica percepcije luksuznosti marke
Zemlja proizvodnje kao odrednica percepcije luksuznosti marke
Ana Budiša
Zemlja proizvodnje marki kao i percepcija luksuznosti koju potrošači imaju o određenoj zemlji utječu na donošenje odluke o kupovini marki te o stvaranju lojalnosti prema markama. U uvjetima današnje globalizacije zemlja u kojoj se određena marka proizvodi postaje determinanta koja uvelike utječe na svijest potrošača i na stvaranje imidža proizvoda. Ovisno o razini luksuza pojedinih marki, potrošači sve više traže informacije o proizvodima poznatih marki, cijenama, baš kao i...

Pages