Pages

Važnost optimizacije web stranica za uspješnost poslovanja
Važnost optimizacije web stranica za uspješnost poslovanja
Martina Murgić
Digitalna tehnologija je trenutno jedna od rastućih inovacija koja mijenja svijet. Danas će rijetko naići osoba koja nije čula za internet ili za najpoznatiji pretraživač kao što je Google. Postoji 1,5 milijardi web stranica u svijetu koje nude razne informacije, a isto tako i kupnju proizvoda i usluga. Optimizacijom web stranica svako poduzeće postiže bolje rezultate vidljivosti svoje stranice na internetu. Neke od osnova optimizacije web stranice su istraživanje ključnih...
Važnost organizacijske kulture za zadovoljstvo poslom u hotelijerstvu
Važnost organizacijske kulture za zadovoljstvo poslom u hotelijerstvu
Kristina Stažnik
Organizacijska kultura, kao jedan od najsloženijih koncepata organizacijske teorije, među najvažnijim je čimbenicima uspješnosti organizacija u suvremenom poslovanju. Budući da je cilj svake organizacije dugotrajno i stabilno poslovanje uz održavanje prednosti među mnogobrojnim konkurentima, od iznimne je važnosti poznavanje, razvijanje i održavanje vlastite i jedinstvene organizacijske kulture. Hotelijerstvo se u Republici Hrvatskoj može smatrati jednom od najvažnijih...
Važnost osiguranja robe u pomorskom transportu
Važnost osiguranja robe u pomorskom transportu
Stela Bedić
Roba je jedan od ključnih sektora prijevoza, a ista ima svoje specifičnosti koje utječu i na sam prijevoz robe te aktivnosti koje se odvijaju prije, tijekom i nakon prijevoza. Kako bi roba došla od svoje polazišne do krajnje točke u očekivanom stanju, ona, kao i popratne funkcije, trebaju zadovoljiti zakonski propisane uvjete. Pomorski transport u tome nije izuzetak. Odvija se po strogo propisanim pravilima kojima svi dionici trebaju udovoljiti. Važno područje koje može olakšati...
Važnost osiguranja tereta prilikom cestovnog prijevoza
Važnost osiguranja tereta prilikom cestovnog prijevoza
Jelena Sovilj
U cestovnom prijevozu roba od mjesta otpreme do krajnje destinacije prolazi kroz različite procese, izložena je raznim rizicima od prirodnih sila, tehničkih nedostataka ili mana pa do ljudskih grešaka. Iz tih razloga neophodno je osiguranje kao element ekonomske zaštite osiguranika od štetnih utjecaja i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kad nastane osigurani slučaj. Značaj osiguranja robe u transportu postoji zbog postojanja raznih propisa o isključenju i ograničenju...
Važnost pandemije COVID-19 za organizacijsku elastičnost u mliječnoj industriji
Važnost pandemije COVID-19 za organizacijsku elastičnost u mliječnoj industriji
Petar Šušnjara
Organizacijska elastičnost poduzeća je sposobnost prilagodbe na novonastalu situaciju bila ona dobrog ili lošeg karaktera. Unapređenje organizacijske elastičnosti jedan je od glavnih ciljeva modernih poduzeća. Razlog tome je jako nepredvidivo i turbulentno tržišno okruženje. Često povezan pojam organizacijskoj elastičnosti je pojam upravljanja poslovnog kontinuiteta koji se odnosi na osiguravanje plana i uvjeta za nastavak poslovanja u kriznim situacijama. Među najčešćim...
Važnost pomorskog prometa u gospodarskom razvoju Republike Hrvatske
Važnost pomorskog prometa u gospodarskom razvoju Republike Hrvatske
Veronika Ravlić
Hrvatska ima izlaz na Jadransko more, što omogućava pomorski promet i pristup međunarodnim tržištima. Republika Hrvatska ima nekoliko važnih luka poput Rijeke, Splita i Ploča koje su ključne za prihvat i otpremu tereta. Investicije u razvoj i modernizaciju ovih luka podržavaju gospodarski rast. Luka Rijeka, najveća hrvatska luka, igra ključnu ulogu u uvozu i izvozu robe, što podržava gospodarski rast. Hrvatska obala Jadranskog mora privlači milijune turista svake godine....
Važnost poslovne etike u procesu kriznog upravljanja
Važnost poslovne etike u procesu kriznog upravljanja
Nikola Majerović
Suvremeno poslovanje danas zahtijeva implementaciju poslovne etike u sva poduzeća i organizacije. Poduzeća uvijek moraju paziti na etičnost svojih odluka, naročito ako se žele probiti na međunarodnom tržištu. Implementacija poslovne etike znatno igra ulogu u povećanju ugleda poduzeća među kupcima i investitorima, što je vrlo bitno s obzirom na rastuću konkurenciju. Etički kodeks predstavlja vrijednosti standarde koje organizacija primjenjuje usvojim aktivnostima. Cilj ovog rada...
Važnost poslovne etike za ovlaštene inženjere u graditeljstvu i prostornom uređenju u Republici Hrvatskoj
Važnost poslovne etike za ovlaštene inženjere u graditeljstvu i prostornom uređenju u Republici Hrvatskoj
Branko Kmetič
Etika ima različita izvorišta, od religije i filozofije pa do ekonomije i prava, a u novije vrijeme ista se razmatra i kao biološko-psihološko-sociološki fenomen. Neki elementi moralnosti su univerzalni, usprkos razlikama među religijama pa i tamo gdje je utjecaj religije slabiji. Poslovna etika, kao podskup etike, vrlo je važna za suvremeno društvo. Pri njenom proučavanju, edukaciji i provedbi, važno je ispravno razumijevati odnos poslovne etike i prava te izbjeći zamke etičkog...
Važnost povezanosti menadžmenta i kontrolinga u poduzeću
Važnost povezanosti menadžmenta i kontrolinga u poduzeću
Petar Pokrovac
Menadžment i kontroling su dvije zasebne funkcije poduzeća za koje se uvjetno rečeno, a posebno u današnje moderno doba može navesti da funkcioniraju kao jedna. Razvoj kontrolinga je počeo davno, ali u zadnjih nekoliko godina ta je funkcija sve više prisutna u velikom broju poduzeća. Razlozi uvođenja ove funkcije su razni. Na početku je ova funkcija bila usko vezana za računovodstvo i financije, ali danas ima potpuno drugačiju ulogu nego što je to bilo u prošlosti. Mnogi...
Važnost povjerenja korisnika usluga u ekonomiji dijeljenja na primjeru digitalne platforme Blablacar
Važnost povjerenja korisnika usluga u ekonomiji dijeljenja na primjeru digitalne platforme Blablacar
Adriana Karačić
Aktualnost teme ekonomije dijeljenja kao nove vrste poslovnog modela u kojem su aktivnosti generirane posredovanjem digitalnih platformi, postavlja nam pitanje na koji način pojedinac može pouzdano pristupiti korištenju takvog mehanizma. Ovaj rad pruža pregled ekonomije dijeljenja i njenog tržišta te se fok usira na povjerenje kao najbitnijeg faktora u procesu odlučivanja o sudjelovanju u suradničkim aktivnostima. Provedenim ...
Važnost pozitivne psihologije za menadžment promjena
Važnost pozitivne psihologije za menadžment promjena
Antonija Lacković
Promjene u društvu normalna su pojava i događaju se otkada postoji ljudska rasa. U odnosu na povijest danas se pojavljuju brže i češće, ostavljajući ljudima odluku prilagodbe i prihvaćanja. Slika stanovništva svijeta mijenja se iz desetljeća u desetljeće, a mijenjaju se i navike, preferencije i stil života. Kako bi se uspješno uvodile promjene u život, ali i poticali drugi u okolini bitno je razumjeti značenje promjene i menadžmenta promjena kao discipline koja se bavi...
Važnost primjene koncepta održivog razvoja turizma u gradu Dubrovniku
Važnost primjene koncepta održivog razvoja turizma u gradu Dubrovniku
Ivan Vodenac
Dubrovnik – „biser Jadrana“ – jedan je od predvodnika hrvatskog turizma. Zbog svoje iznimne ljepote, povoljne klime i kulturne baštine stekao je planetarnu popularnost. Međutim, ta popularnost posljednjih godina, Dubrovnik je suočila s problemom masovnog turizma što posljedično, zbog prometne i infrastrukturne ograničenosti, dovodi do prekomjernog iskorištavanja dostupnih turističkih resursa. Rast i razvoj bitne su ekonomske stavke svake destinacije. Međutim, pri razvoju...

Pages