Pages

Važnost primjene kontrolinga za poslovni uspjeh u hotelskom poduzeću
Važnost primjene kontrolinga za poslovni uspjeh u hotelskom poduzeću
Anita Vlašić
Današnjica u kojoj živimo promjenjivog je karaktera; dinamična, kompleksna, turbulentna, neizvjesna, te nikako statična. Menadžeri, vlasnici poduzeća nastoje biti u korak s promjenama i prilagoditi se trendovima koji svakim danom izviru iz nepoznatih kutova. Usporedno s vanjskim promjenama mijenja se i poduzeće, ali postizanje sklada u takvoj okolini nameće vječno pitanje menadžerima kako i dalje ostati uspješan i konkurentan. Doduše, promjene su postale i nužne, jer svako...
Važnost primjene portfolio analiza za oblikovanje poslovne strategije
Važnost primjene portfolio analiza za oblikovanje poslovne strategije
Sven Ratković
U radu se daje uvid u razvoj industrije mobilnih uređaja, opisuju se najznačajnije portfolio matrice uključujući njihovu strukturu i karakteristike, svojstva položaja strategijskih poslovnih jedinica u portfoliju i odgovarajuće strategije. Temelji za oblikovanje strategije, konkretno jednostavni i diferencirani oblici poslovnog portfolija smatraju se izrazito važnim instrumentima za potrebe poslovnog dijagnosticiranja i prognoziranja te poslovnom upravljanju i planiranju. Također se...
Važnost primjene sustava praćenja vozila
Važnost primjene sustava praćenja vozila
Igor Geček
Upravljanje voznim parkom cestovnih motornih vozila zahtijeva suvremena tehnološka rješenja i infrastrukturu radi što boljeg upravljanja u smislu bržeg i efikasnijeg zaprimanja informacija i na temelju njih donošenja odluka u smislu poboljšanja i ušteda u poslovanju općenito. Cilj rada je prikazati povijesni razvoj tehnologije praćenja vozila u svijetu, analizirati upravljanje voznim parkom u suvremeno doba i to na temelju uvođenja sustava za satelitsko praćenje vozila kao i...
Važnost projektnog menadžmenta za uspješnost rada studentskih organizacija s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
Važnost projektnog menadžmenta za uspješnost rada studentskih organizacija s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
Tonka Gulić
Studentske udruge pružaju mogućnost mladima za stjecanje praktičnih znanja i iskustava te bolje razumijevanje teoretskih znanja stečenih tijekom akademskog obrazovanja. Različite studentske udruge pokrivaju različita područja interesa te mladi mogu za sebe izabrati udrugu koja je u skladu s njihovim interesima te željama za budućnost. Mnogi studenti žele se iskušati u organizaciji različitih projekata te se prilika za priključenjem studentskim udrugama nudi kao odlična...
Važnost promocije kod maloprodavača u supermarketima
Važnost promocije kod maloprodavača u supermarketima
Matija Antonić
Promotivne aktivnosti koje maloprodavači koriste da bi povećali obujam prodaje svojih proizvoda na način da privuku nove potrošače ili da uz pomoć raznih promocijskih tehnika i marketinških materijala od svojih stalnih potrošača učine lojalne potrošače, pogotovo u današnjem tehnološki naprednom svijetu, su izrazito važne ukoliko se želi opstati na tržištu. Za prodavače je olakšano prikazivanje proizvoda različitim skupinama potrošača pogotovo putem interneta čiji se...
Važnost provođenja organizacijskih promjena prilikom spajanja i preuzimanja poduzeća
Važnost provođenja organizacijskih promjena prilikom spajanja i preuzimanja poduzeća
Milana Milovanović
Globalizacija iz godine u godinu nameće sve modernije i novije trendove u poslovanju te stvara poslovnu okolinu koja je sve turbulentnija i zahtjevnija za pratiti. Da bi organizacije i dalje bile konkurentne i uspješne na tržištu iznimno je važno da sudjeluju u integracijskim procesima koji bi im omogućili proširenje proizvodnih kapaciteta ili pak snižavanje troškova poslovanja. Novonastali uvjeti kojima su uzrok integracijski procesi stvaraju pritisak na organizaciju da provode...
Važnost razvijenih menadžerskih vještina za uspjeh u malom poduzetništvu
Važnost razvijenih menadžerskih vještina za uspjeh u malom poduzetništvu
Anđela Nujić
U cilju povećanja efikasnosti osnovanog malog poduzeća, poduzetnici uglavnom objedinjuju više različitih funkcija pa se često nalaze i u ulozi menadžera, koja razvojem poduzeća postaje sve važnija. Vlasnici malih poduzeća sve više postaju svjesni važnosti menadžerskih vještina jer su upravo one temelj kvalitetnog upravljanja zaposlenicima te razvoja dobrih međuljudskih odnosa unutar ali i izvan poduzeća. U teorijskom dijelu rada su razrađeni pojmovi poduzetnika...
Važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije
Važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije
René Buljat
Tema ovog završnog rada je Važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije. Cilj rada je istaknuti sve važnosti platnog prometa te također njegove osnovne karakteristike koje su danas aktualne. No temeljni cilj rada je prikazati važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije, te analizirati kako je pandemija utjecala na navike plaćanja u RH. Poznato je da je COVID-19 pandemija uvelike utjecala na svakodnevne navike ljudi. Jedna od važnijih promjena je...
Važnost selekcije i treninga za uspješnost ekspatrijata
Važnost selekcije i treninga za uspješnost ekspatrijata
Sandro Borčić
Cilj ovog diplomskog rada je objasniti pojam međunarodnih zaposlenika koji odlaze na inozemni zadatak tj. ekspatrijata, opisati proces kroz koji oni prolaze kako bi bili izabrani za sam zadatak, od kriterija do metoda i tehnika selekcije. Nakon opisa postupka izbora ekspatrijata opisan je postupak obrazovanja i treninga koji je potrebno pružati ekspatrijatu za dobar boravak u inozemstvu. Govori se i o uspjehu povezanom uz selekciju kao i o uspjehu povezanom uz trening za globalni zadatak....
Važnost sklonosti intrinzičnim i ekstrinzičnim čimbenicima motivacije pri odabiru prvog poslodavca
Važnost sklonosti intrinzičnim i ekstrinzičnim čimbenicima motivacije pri odabiru prvog poslodavca
Lucija Rušec
Jedna od najvažnijih zadaća odjela za ljudske potencijale jest privući prave ljude u organizaciju koji će svojim zalaganjem i vještinama pridonijeti ispunjavanju organizacijskih ciljeva. U današnje vrijeme nemaju samo organizacije veliki pool kandidata, već i kandidati prilikom odabira poslodavca imaju veliki pool organizacija koje ih na razne načine nastoje privući u svoj tim. Na privlačenje novih zaposlenika, pozitivno utječu i različite motivacijske tehnike koje mogu...
Važnost strateške nabave u naftnoj industriji
Važnost strateške nabave u naftnoj industriji
Antonija Kos
Ovim radom prikazana je strateška nabava kao čimbenik konkurentske prednosti poduzeća koje ju provodi. U radu se pojmovno definira nabava, njen povijesni razvoj, ciljevi, strategije, organizacija nabave i politike nabave. U radu se također predstavlja matrica portfelja nabave prema Peteru Kraljiču i opisuje poslovni proces nabave. Nadalje, radom se predstavlja teorijski okvir strateške nabave kao dio konkurentske prednosti poduzeća, zajedno sa strateškom ulogom nabave u poslovanju...
Važnost stvaranja osobnog brenda u poduzetništvu
Važnost stvaranja osobnog brenda u poduzetništvu
Kristina Ćuk
Danas, sve konkurentnije poslovno tržište zahtjeva od poduzetnika da se usmjere prema nosobnom brendiranju kako bi se istaknuli između jako velikog broja konkurenata. Izuzetno je važno da poduzetnici svoj proizvod prilagode svojim kupcima/potrošačima, što mogu postići kvalitetnim komuniciranjem svojeg proizvoda. Ukoliko je komunikacija učinkovita prilikom izgradnje proizvoda, stvoriti će se dodatna sigurnost i osjećaj privrženosti (lojalnosti) kod potrošača. Osobno brendiranje...

Pages