Pages

Vertikalna integracija multinacionalnih poduzeća u globalne lance vrijednosti
Vertikalna integracija multinacionalnih poduzeća u globalne lance vrijednosti
Barbara Tatjana Petrović
U globaliziranoj ekonomiji u kojoj se reprodukcija kapitala sve više zbiva na svjetskom planu, postoje brojni subjekti (fondovi, zaklade, pojedinci) koji investiraju izvan granica matične države. No, najvažniji su nositelji inozemnih izravnih ulaganja multinacionalne kompanije. Širenje tržišta je uvjet opstanka i rasta multinacionalnih kompanija. No, za mnoge zemlje, posebno za zemlje s niskim prihodima, sposobnost da se učinkovito uključe u globalne lance vrijednosti predstavlja...
Video kao snažan marketinški alat za privlačenje turista u turističku destinaciju
Video kao snažan marketinški alat za privlačenje turista u turističku destinaciju
Tena Kiš
Jedan od glavnih ciljeva marketinga u turizmu je stvoriti ravnotežu između potreba turista i turističke destinacije. Uzimajući u obzir činjenicu da se u turizmu govori o proizvodu koji je na tržištu moguće ponuditi isključivo u pisanom i slikanom obliku i sredstvu, način na koji se zadovoljavaju potrebe turista su točne informacije o proizvodu, odnosno turističkoj usluzi i njenom korištenju. Zato se danas, promocija u turizmu ističe kao vrlo bitan marketinški kanal,...
Virtualna stvarnost i maloprodaja
Virtualna stvarnost i maloprodaja
Doroteja Valjak
Maloprodajna poduzeća se prilikom obavljanja vlastitih radnih aktivnosti i poslovnih procesa susreću s velikim brojem poteškoća i negativnih posljedica koje mogu ugroziti stabilno poslovanje. U takvim poslovnim situacijama menadžment maloprodajnog poduzeća mora prepoznati koje su mu prijetnje koje mogu negativno utjecati na poslovanje, ali i s druge strane mora pronaći prilike koje će mu omogućiti da uspješno iskoristi maksimalni potencijal tržišta na kojem se natječe....
Virtualna stvarnost u maloprodaji kozmetičkih proizvoda
Virtualna stvarnost u maloprodaji kozmetičkih proizvoda
Ema Jokić
Posljednjih godina, uslijed globalizacije došlo je do mnogih inovacija u tehnologiji kao i jačanja onih već postojećih. Došlo je do jačanja uloge virtualne stvarnosti. Korisnici i potrošači većinom su se prilagodili inovativnom dobu te u skladu s time postali zahtjevniji u svojim željama. Na poduzećima je stoga bilo da udovolje zahtjevima potrošača te ostanu konkurentni na tržištu. VR tehnologija povezana je sa igranjem, ali se također koristi za podršku maloprodaji...
Virtualna stvarnost u maloprodaji namještaja
Virtualna stvarnost u maloprodaji namještaja
Mirta Banić
Navedeni rad sadrži pojašnjenje teorije i primjer poduzeća koje koristi alate virtualne i proširene stvarnosti u maloprodaji namještaja. Ova tehnologija zastupljena je diljem svijeta, ali i u poduzećima koja su zastupljena na teritoriju Republike Hrvatske. Njihovo razvijanje obećava velike rezultate, a u radu su prikazane trenutne primjene te rezultati ispitanika koji su koristili navedene tehnologije.
Virtualna stvarnost u maloprodaji sunčanih i dioptrijskih okvira
Virtualna stvarnost u maloprodaji sunčanih i dioptrijskih okvira
Ana Damjanović
Virtualna stvarnost je pojam koji se može pronaći još u četrdesetim godinama dvadesetog stoljeća, a smatra se dostignućem novih tehnologija s naglaskom na razvoj računalne tehnologije. Jedno je od najrazvijenijih tržišnih trendova današnjice koji pripada u kategoriju tehnoloških unaprjeđenja, a ujedno je i tema rada koja će biti opisana kao element poslovanja kod maloprodajnih poduzeća. Predmet ovog završnog rada je virtualna stvarnost korištena u maloprodaji naočalnih...
Virtualna stvarnost u poslovanju
Virtualna stvarnost u poslovanju
Ivan Starčević
Prema primjerima korištenja virtualne stvarnosti koje sam u radu pokazao vidljivo je da se virtualna stvarnost već zadnjih desetak godina virtualna stvarnost počinje intenzivno primjenjivati u raznim područjima. Razlog sve intenzivnijoj i široj primjeni virtualne stvarnosti je pad cijene sustava za virtualnu stvarnost s nekoliko tisuća na nekoliko stotina dolara u spomenutih zadnjih deset godina što je omogućilo da i pojedinci mogu priuštiti sustave za virtualnu stvarnost u osobnoj...
Virtualno bankarstvo
Virtualno bankarstvo
Damira Pavić
U ovom radu želi se ukazati na vjerojatnost novih tehnologija u bankarskom poslovanju koje svakodnevno mijenjaju načine poslovanja, načine komunikacije i načine razmišljanja. Razvoj informacijske i telekomunikacijske tehnologije izravno je utjecao na promjenu dotadašnjeg tradicionalnog poslovanja, pa tako i onog bankarskog. U tom kontekstu dolazi do pojave virtualnog poslovanja, a u okviru toga i virtualnog bankarstva. S obzirom na trenutno stanje, daje se zaključiti kako je...
Virtualno računovodstvo
Virtualno računovodstvo
Ivan Jurenec
Cilj ovoga rada je objasniti utjecaj informacijskih tehnologija i interneta na računovodstvo, te utvrditi koje su prednosti i nedostaci takvog koncepta, u kojoj mjeri je koncept prihvaćen i što se od njega može očekivati u budućnosti. U izradi ovoga rada primijenjena je metodologija sekundarnog istraživanja odnosno istraživanja korištenjem odgovarajuće literature i znanstvenih članaka koji se odnose na virtualno poslovanje i računovodstvo. Na temelju primjera stvarnog djelovanja...
Visina i struktura javnog duga Bosne i Hercegovine
Visina i struktura javnog duga Bosne i Hercegovine
Ana Bošnjak
Glavni cilj rada je prikazati visinu i strukturu javnog duga Bosne i Hercegovine i entiteta te izvore financiranja proračunskih deficita. Najveći problem javnog duga BiH je njegova namjena tj. to da se veliki dio troši na „krpanje“ proračunskih deficita te za plaće djelatnika u javnom sektoru koji je preglomazan i neefikasan. Da se novac troši na bolji način, bila bi bolja sposobnost države servisiranja duga u budućnosti uz istovremeno postizanje i drugih makroekonomskih ciljeva...
Višeagentski sustavi u simulaciji tržišta električne energije
Višeagentski sustavi u simulaciji tržišta električne energije
Eugen Popijač
Kroz posljednjih dvadesetak godina tržišta električne energije diljem svijeta prolaze kroz procese deregulacije i liberalizacije. Ukidaju se monopoli nacionalnih elektroprivrednih poduzeća, mijenjaju se strukture dosadašnjih elektroenergetskih sustava te se povećava broj tržišnih sudionika. U takvim uvjetima dolazi do potrebe za upotrebom strateških alata kako bi se osigurala profitabilnost na tržištu. Suvremene metode analize i simulacije tržišta električne energije...

Pages