Pages

Vrednujući kriteriji i vrste utjecaja referentnih grupa prilikom odabira opreme za bebe
Vrednujući kriteriji i vrste utjecaja referentnih grupa prilikom odabira opreme za bebe
Maja Bunčec
Danas na tržištu postoji velik broj proizvoda za bebe i svaki roditelj za svoje dijete želi samo najbolje. Tržište dječje opreme u Republici Hrvatskoj je u stalnom rastu i postoji velik broj specijaliziranih prodavaonica koje nude sve bogatiji asortiman dječje opreme. U procesu donošenja odluke o kupnji roditelji traže informacije putem referentnih grupa u koje su uključeni i odabiru proizvode temeljem vlastitih vrednujućih kriterija. Cilj ovog rada bio je istražiti koji su to...
Vremenski nizovi kao instrument za otkrivanje prijevarnoga financijskog izvještavanja
Vremenski nizovi kao instrument za otkrivanje prijevarnoga financijskog izvještavanja
Tin Štrok
Ekonomski rast i ostvarivanje profita glavni su ciljevi svakog tržišno orijentiranog poduzeća. Sve interesne skupine povezane s poduzećem žele ostvariti svoje interese, a menadžment se često koristi prijevarnim radnjama kako bi se ispunili planirani ciljevi i zadovoljili interesi svih subjekata u okruženju poduzeća. Manipulacije prilikom evidentiranja poslovnih događaja iskrivljuju realnu sliku stanja u poduzeću. Važnu ulogu u osiguravanju realnosti i objektivnosti informacija...
Vrhovne revizijske institucije kao dionici borbe protiv korupcije
Vrhovne revizijske institucije kao dionici borbe protiv korupcije
Maja Šoufek
Vrhovne revizijske institucije su neovisne javne organizacije koje provode državnu reviziju i osiguravaju da se javni resursi koriste u skladu s propisima. Iako njihova primarna zadaća nije borba protiv korupcije, igraju ključnu ulogu u smanjenju korupcije u zemlji i povećanju transparentnosti. Cilj ovog rada je prikazati vrhovne revizijske institucije kao ključne aktere u borbi protiv korupcije koji se prilagođavaju novim trendovima i izazovima. Vrhovne revizijske institucije...
Vrste financijskih struktura i utjecaj na gospodarski rast
Vrste financijskih struktura i utjecaj na gospodarski rast
Valentina Tomas
Financijski sustav nositelj je rasta gospodarstva i razvoja svake zemlje. Financijski sustav ne može se kvalitetno proučavati, ako se ne promatra kao dio većeg sustava, odnosno gospodarstva kao cjeline. Bankovno orijentirani financijski sustav je sustav u kojem su banke najznačajniji izvor financiranja ekonomskih aktivnosti te obavljaju funkciju transfera i alokacije sredstava. S druge strane, u tržišno orijentiranom financijskom sustavu banke nisu najvažniji izvor financiranja, a...
Vrste i načini korištenja kriptovaluta
Vrste i načini korištenja kriptovaluta
David Marenić
Ovaj završni rad sastoji se od šest osnovnih dijelova. Prvo poglavlje pruža sažeti opis predmeta završnog rada u okvirima uvoda. Drugo poglavlje iznosi teorijski aspekt kriptovaluta, njihovu povijest, vrste, te daje detaljnije informacije o trenutno najpopularnijim kriptovalutama.. Treće poglavlje objašnjava razliku između kritovaluta i blockchaina te daje uvid u sam proces transakcije kriptovaluta. Također, objašnjava mogućnosti ulaganja u kriptovalute kroz digitalne platforme....
Vrste integracija i njihov značaj u distributivnoj trgovini
Vrste integracija i njihov značaj u distributivnoj trgovini
Marko Matijaščić
Integracijski procesi jedan su od temeljnih procesa i trendova kojima je karakteriziran razvoj tržišta distributivne trgovine. Bilo da se radilo o preuzimanjima ili spajanjima, ključni su mehanizam rasta i razvoja poduzeća na zasićenim tržištima te su prilika poduzećima za osiguravanje sigurne pozicije među etabliranim konkurentima. Integracijski procesi se kao segment trendova globalizacije kontinuirano odvijaju u svim poslovnim sektorima te tako i u distributivnoj trgovini. Cilj...
Vrste percipiranog rizika kod korištenja usluga mobilnog plaćanja
Vrste percipiranog rizika kod korištenja usluga mobilnog plaćanja
Jasmin Vakufac
Razvoj tehnologije je poduzećima omogućio drugačiji pristup poslovanju, dok je potrošačima omogućeno novo iskustvo kupovine i plaćanja proizvoda. Današnji trend poslovanja zahtijeva brze i efikasne reakcije poduzeća na sve zahtjevnije potrebe potrošača, što je u konačnici dovelo do pojave novih oblika plaćanja proizvoda i usluga u digitalnom okruženju. Posljednjih godina prisutan je porast korištenja mobilnih telefona u različite svrhe poput pretraživanja informacija,...
Vrste prodavaonica i maloprodajne lokacije u Sesvetama
Vrste prodavaonica i maloprodajne lokacije u Sesvetama
Ivan Puljiz
Trgovina na malo dio je distributivne trgovine koja ima najveći udio u hrvatskom BDP-u nakon prerađivačke industrije te kao takva ima veliku ulogu u gospodarstvu Republike Hrvatske. Maloprodajom završava razmjenska faza gospodarskog procesa iz koje roba prelazi u fazu potrošnje, a životni standard stanovništva je pod neposrednim utjecajem djelovanja maloprodavača. Posljednjih godina u hrvatskoj maloprodaji primjetan je rast prodaje i potrošnje praćen velikim investicijama,...
WAL-MART I NETRŽIŠNA STRATEGIJA
WAL-MART I NETRŽIŠNA STRATEGIJA
Željka Miloš
Strategija je most koji povezuje unutarnju okolinu s vanjskim okruženjem, iskorištavajući sredstva za prilagodbu kako bi se ostvarila korist sukladno promjenama u vanjskom okruženju. To je proces donošenja odluka na dnevnoj razini koje su u skladu s dugoročnim planom. Strategija je kontinuirani proces procjene, preispitivanja i analize, koja stalno usmjerava poduzeće. Menadžeri se moraju konstantno prilagođavati novim prilikama te ih što bolje iskoristiti. Oni se također moraju...
WEB  2.0
WEB 2.0
Nina Puhač
Na samom početku rada pokušaj je definiranja pojma Web 2.0. u tom dijelu nas neprestano prati Berner-Lee-ov stav u kojem dovodi u pitanje stvarno značenje tog termina. Isto tako spominje se termin koji je skovan u O'Reilly Media. On se odnosi na ono što se smatra drugom generacijom weba. Za razliku od Web 1.0 u kojem se komunikacija odvijala samo u jednom smjeru, u ovoj komunikaciji svi mogu sudjelovati. Sadržaj weba danas ne kreiraju samo stručnjaci, intelektualci nego i obični...
WEB 2.0 TEHNOLOGIJA NA PRIMJERU DIGITALNE MARKETINŠKE AGENCIJE DEGORDIAN
WEB 2.0 TEHNOLOGIJA NA PRIMJERU DIGITALNE MARKETINŠKE AGENCIJE DEGORDIAN
Petra Škugor
Web 2.0 poslovanje postalo je sve raširenije. Ipak veliki broj ljudi još uvijek nije upoznat uopće ili u potpunosti s Web 2.0 poslovanjem, primjenom Web 2.0 alata u marketinškom poslovanju, oglašavanju, prednostima koje ono donosi. Web 2.0 uključuje korisnike u kreiranje informacija, čini ih dostupnima svima. U radu se iznose trendovi i načini kako pomoću Web 2.0 alata marketinška agencija širi svoje poslovanje, te kako nudi korisnicima kvalitetnu uslugu na raznim...
WEB APLIKACIJA GOOGLE OBRASCI
WEB APLIKACIJA GOOGLE OBRASCI
Dora Rogan
Mišljenja sam da je Google napravio uistinu divljenja vrijedan posao ovom aplikacijom. Uspio je pokriti sve vrste korisnika koje bi se mogle služiti ovom aplikacijom za svu silu različitih namjena, od poslovnih – provođenja anketa među zaposlenima, istraživanja tržišta, mjerenje zadovoljstva svojih klijenata, dogovora sastanaka; akademskih – pomoć školarcima i studentima u izradi seminarskih, maturalnih i diplomskih radova te projekata; svakodnevna upotreba za organizaciju...

Pages