Pages

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA SUSTAVA JAVNIH BICIKALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA SUSTAVA JAVNIH BICIKALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marta Fabijančić
Biciklistički prijevoz, iako postoji već dugi niz godina, tek nedavno dobiva na važnosti uslijed porasta broja stanovnika u većini gradova te potrebe za održivijim oblikom prijevoza, ali i izbjegavanjem problema oko pronalaska parkirališnog mjesta. Na porast korisnika bicikla, posljednjih godina, utjecalo je i promoviranje prednosti fizičke tjelovježbe koja se ostvaruje upotrebom bicikla te razvoja svijesti o održivim transportnim sredstvima i smanjenju negativnog utjecaja na...
ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA ONLINE MALOPRODAJOM NAKLADNIČKOG PODUZEĆA
ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA ONLINE MALOPRODAJOM NAKLADNIČKOG PODUZEĆA
Karla Kozina
Predmet je istraživanja ovog diplomskog rada zadovoljstvo potrošača online maloprodajom, prikazano na primjeru nakladničkog poduzeća Naša djeca d.o.o. iz Zagreba. Online maloprodaja vrsta je e-trgovine, gdje kupci preko interneta kupuju usluge i proizvode izravno od proizvođača. Sve više poduzeća prenosi svoje poslovanje, djelomično ili u cijelosti, na online maloprodajni oblik jer su prepoznali prednosti takvoga načina poslovanja i prodaje. Zadovoljstvo kupnje očituje se u...
ZADOVOLJSTVO STUDENATA ONLINE NASTAVOM TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19
ZADOVOLJSTVO STUDENATA ONLINE NASTAVOM TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19
Irena Tadić
Početkom 2020. godine studenti i Sveučilišta su zbog okolnosti izazvanih pandemijom bolesti Covid-19 bili prisiljeni prijeći na online oblik nastave koji se nametnuo kao najbolja opcija kontinuiranog i učinkovitog održavanja nastave. Na uspješnost online nastave utječu brojni osobni i institucijski čimbenici. Ovo istraživanje bavi se pitanjem zadovoljstva studenata online nastavom tijekom pandemije Covid-19 kao jedne od centralnih komponenti procesa identifikacije čimbenika...
ZAJEDNIČKA TRGOVINSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I POLOŽAJ REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI
ZAJEDNIČKA TRGOVINSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I POLOŽAJ REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI
Karlo Golob
U vrijeme u kojem sile globalizacije oblikuju tržišta povezivanjem podijeljenih nacionalnih tržišta u jedno globalno, trgovinska politika pojedine zemlje ima ulogu jedne od ključnih gospodarskih poluga. Dobrim upravljanjem trgovinskom politikom nacionalna vlada može osigurati prosperitet nacionalnog gospodarstva i obrnuto. U kontekstu trgovinske politike Europska unija ima svoje specifičnosti jer se trgovinska politika ne provodi na razini zemlje članice pojedinačnog. Dogovorom ...
ZASTUPLJENOST OSIGURANJA OD POTRESA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZASTUPLJENOST OSIGURANJA OD POTRESA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mario Nola
Osiguranje ima značajnu ulogu u svakom suvremenom društvu, u kojem ima za cilj pružiti zaštitu osiguraniku u slučaju nastupa osiguranog slučaja. Međutim, njegov značaj se razlikuje u pojedinim zemljama, što pokazuju razlike u ključnim parametrima osiguranja koji uključuju premiju osiguranja, zastupljenost i investicijski portfelj. Od različitih vrsta osiguranja značajan dio čine imovinska osiguranja, koja pružaju zaštitu pri uništenju ili oštećenju predmeta od ...
ZAŠTITA DJECE KAO POTROŠAČA
ZAŠTITA DJECE KAO POTROŠAČA
Sebastijan Dučkić
Djeca od najranije dobi nepobitno sudjeluju na tržištu kao potrošači, imaju određenu kupovnu moć, koja svoj izvor ima u džeparcu i darovima. Osim vlastite potrošnje djeca znatno utječu i na potrošnju svojih roditelja. Zbog toga su marketinškim stručnjacima sve zanimljivija skupina potrošača. Zbog postupnog razvoja, kognitivne sposobnosti djece manje su u odnosu na one odrasle osobe te su zbog toga djeca posebno osjetljiva skupina potrošača. Razvoj tehnologije doveo je i do...
ZAŠTITA I SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
ZAŠTITA I SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
Marija Lovrić
Predmet rada je sigurnost i zaštita podataka analizirana na primjeru poduzeća „XY“. Informacijska tehnologija neizostavan je dio našeg svakodnevnog života. Vrijeme u kojem živimo zahtijeva od nas fleksibilnost, kontinuirano obrazovanje te samim time i brzo prilagođavanje novim tehnologijama. U današnje vrijeme biti računalno nepismen znači nemogućnost sudjelovanja u aktivnostima modernog života što uvelike otežava i mogućnost pronalaska posla kao i ispunjavanja raznih...
ZAŠTO U HRVATSKOJ OPADA NATALITET
ZAŠTO U HRVATSKOJ OPADA NATALITET
Tin Bregović
Ovim radom obuhvaćeno je stanovništvo Hrvatske od samih početaka bilježenja njegova kretanja do današnjih dana. Zanimljivo je da se već i u 19.-om stoljeću moglo pretpostaviti gdje će više od sto godina biti problematična depopulacijska područja Republike Hrvatske. Najugroženije depopulacijsko područje je naravno Gorska Hrvatska koja bilježi smanjenje stanovništva za čak 75%. No, u čemu leži problem? Problem je nažalost, gotovo, pa nerješiv, odnosno, mala je realnost da...
ZDRAVSTVENE POTREBE I PROBLEMI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI - EKONOMSKE IMPLIKACIJE
ZDRAVSTVENE POTREBE I PROBLEMI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI - EKONOMSKE IMPLIKACIJE
Ivor Njegač
Glavna odrednica gospodarskog napretka i blagostanja je upravo stanovništvo. Stanovništvo je nositelj gospodarskog razvoja jer ono predstavlja proizvodnu snagu. Posljednjih godina u svijetu se događa prelazak s visokih stopa nataliteta i mortaliteta na niske stope nataliteta i mortaliteta što predstavlja zabrinjavajući problem svakoj zemlji, a ujedno i velik globalni problem. Demografsko starenje predstavlja izazov za svaku zemlju jer ono donosi brojne sociogospodarske...
ZELENA INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - STANJE I POTENCIJAL
ZELENA INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - STANJE I POTENCIJAL
Petra Miketić
Industrija predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika rasta svake zemlje koja teži gospodarskom razvoju i napretku. Naime, industrijski rast može dovesti do brojnih pozitivnih posljedica za cjelokupno gospodarstvo te samim time utjecati i na ostale ekonomske razvojne ciljeve društva. Gospodarski rast i povećanje proizvodnje povezani su s većim korištenjem ograničenih prirodnih resursa, što može dovesti do zagađenja okoliša. U posljednje vrijeme sve se više važnosti pridaje...
ZELENA RADNA MJESTA I TRŽIŠTE RADA
ZELENA RADNA MJESTA I TRŽIŠTE RADA
Robert Kovačić
Održivi gospodarski razvoj temelji se na stvaranju ekološki prihvatljivih radnih mjesta koja nastaju usred potrebe za stvaranjem zelenih proizvoda i usluga, te utječu na ponašanje gospodarskih subjekata, proizvođača i potrošača. Svrha ovog rada je naglasiti važnost zelenog gospodarstva koje stvara prilike za nova radna mjesta te utvrditi razliku između zelenih radnih mjesta i tradicionalnih radnih mjesta. Sami koncept „zelenih poslova“ temelji se na ekološki održivom...
ZELENA RADNA MJESTA U HRVATSKOJ
ZELENA RADNA MJESTA U HRVATSKOJ
Nikolina Jurakić
Zeleni poslovi su poslovi koji doprinose očuvanju ili obnovi kvalitete okoliša, odnosno koji primarno pomažu u zaštiti ekosustava i biološke raznolikosti, smanjenju potrošnje energije, materijala i vode; nastoje umanjiti ili u potpunosti izbjeći stvaranje svih oblika otpada i onečišćenja. Zelena radna mjesta u Hrvatskoj su od velikog značaja jer uz očuvanje okoliša pruža se prilika stvaranja novih radnih mjesta. Iz tog razloga u radu su prikazani potencijali zelenih radnih...

Pages