Pages

ANALIZA SIMBOLA ORGANIZACIJSKE KULTURE
ANALIZA SIMBOLA ORGANIZACIJSKE KULTURE
Hrvoje Ljubas
Iz svega navedenog, može se zaključiti da multinacionalna kompanija Google ima bogatu i jedinstvenu korporacijsku kulturu. Tijekom dosadašnjeg poslovanja, kompanija je izrasla u sinonim za uspješnu organizacijsku kulturu kakvo bi svako poduzeće željelo ostvariti. O njezinoj uspješnosti najbolje očituje podatak da u godini dana, kompanija zaprimi više od milijun aplikacija za posao. Oni su uspjeli učiniti što mnoge kompanije nisu, a to je - učiniti zaposlenika sretnim u njegovom...
ANALIZA STABILNOSTI BANKOVNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA STABILNOSTI BANKOVNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Ana Bogdan
Nakon provedenog istraživanja domaćeg bankovnog sustava i analize svih važnijih pokazatelja, može se donijeti zaključak da je sustav iznimno stabilan, spreman na sve negativne scenarije i objektivno nema straha od ponavljanja sustavnih bankovnih kriza iz prošlosti. Cjelokupni bankovni sustav iznimno je dobro kapitaliziran, što se posebice odnosi na najveće banke koje imaju i najveće stope kapitala. Većina aktive bankarskog sektora je trenutačno u bankama sa stranim vlasnicima,...
ANALIZA STANJA BIOEKONOMIJE U EUROPSKOJ UNIJI
ANALIZA STANJA BIOEKONOMIJE U EUROPSKOJ UNIJI
Ivan Valentin
Bioekonomija je danas sveprisutan koncept. Javlja se ne samo kao ideja nove politike Europske unije, već podrazumijeva tehnološke i društvene promjene. Prema Europskoj komisiji bioekonomija obuhvaća, između ostalog, sljedeće sektore: šumarstvo, poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu. Bioekonomija u užem smislu (eng. bioeconomy ili bio based economy) se u strategiji bioekonomije Europske unije definira kao „inovativno gospodarstvo“ s niskom razinom emisija, kako bi se osigurala...
ANALIZA STANJA I MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA SMJEŠTAJNE PONUDE U DALMATINSKOJ ZAGORI
ANALIZA STANJA I MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA SMJEŠTAJNE PONUDE U DALMATINSKOJ ZAGORI
Marjeta Pušić
Dalmatinska zagora područje je koje je oduvijek bilo bogato kulturnim i prirodnom znamenitostima. Unatoč tomu, to je ujedno i područje koje je nekad bilo izuetno nepovoljno i nezahvalno za život ljudi. Uzročno posljedično tomu, s vremenom je usljedila depopulacija, odnosno znatan broj stanovnika promatranog područja je iselio u veće gradove, čime je u Dalmatinskoj zagori ostalo uglavnom starije stanovništvo. To predstavlja izuzetno veliku prepreku razvoju turizma područja, ali ...
ANALIZA STAVOVA STUDENATA O EKONOMIJI DIJELJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA STAVOVA STUDENATA O EKONOMIJI DIJELJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ivana Gašparić
Unatoč nekim negativnim konotacijama koje su obrađene u ovom radu, poduzeća iz područja ekonomije dijeljenja i dalje rastu velikom brzinom uzrokujući disrupciju na tržištima diljem svijeta. Konkurencija pokušava na razne načine adresirati problem novih igrača koji im velikom brzinom oduzimaju tržni udio koji su godinama uživale. Kako bi odgovorile na novo stanje na tržištu, neka poduzeća pokušavaju sama razvijati slične proizvode ili usluge, neka akviziraju konkurente, dok...
ANALIZA STAVOVA STUDENATA O WEB SERVISIMA ZA OBRADU SLIKA I VIDEA
ANALIZA STAVOVA STUDENATA O WEB SERVISIMA ZA OBRADU SLIKA I VIDEA
Ivana Talić
Tema ovog seminarskog rada je Imgflip.com-web servis za obradu slika i videa. U njemu su nabrojane, objašnjene i kroz primjere prikazane sve funkcionalnosti web servisa. Uvodni dio opisuje predmet i cilj rada, a to je razrada web društvene stranice za stvaranje i dijeljenje slika i videa. Glavne mogućnosti su izrada su meme-a i GIF-ova. Nabrojani su izvori i metode prikupljanja podataka. Zadnji dio uvodnog djela sastoji se od opisanog sadržaja i strukture rada. U drugom dijelu opisan je...
ANALIZA STRATEGIJE POSLOVNOG MODELA POMOĆU TEHNIKE "7S"
ANALIZA STRATEGIJE POSLOVNOG MODELA POMOĆU TEHNIKE "7S"
Ante Čizmić
McKinseyev „7s“ model je odličan instrument za uspoređivanje sadašnjeg stanja i željenog stanja poduzeća. Model prikazuje kako je sve u poduzeću povezano i kako se promjene mogu postići. Različiti elementi su međusobno isprepleteni i zadatak vođe je da iskoristi svoje znanje i iskustvo kako bi donio učinkovite organizacijske promjene. Njegov zadatak je da razumije osnovne i najutjecajnije čimbenike koji utječu na organizaciju i utvrditi kako najbolje uskladiti organizaciju s...
ANALIZA STRATEŠKIH OPCIJA ZA PREKID RADA PODUZEĆA U HRVATSKOJ
ANALIZA STRATEŠKIH OPCIJA ZA PREKID RADA PODUZEĆA U HRVATSKOJ
Marko Sučić
Posljednjih nekoliko godina financijska kriza je zahvatila mnoga poduzeća, koja su se suočila sa poslovnim teškoćama, pa tako i sa predstečajnom i stečajnom nagodbom, likvidacijom, itd. Na žalost, to je postalo dio naše svakodnevnice, s obzirom da se svakim danom zatvara sve veći broj poduzeća. Poslovni uspjeh vrlo brzo može postati poslovni pad i za sebe ostaviti samo nekoć poznato i cijenjeno ime poduzeća i mnoštvo dugova, koje nisu uspjeli prevladati. Svi mediji stalno...
ANALIZA STRATEŠKOG RESTRUKTURIRANJA IZ PERSPEKTIVE POJEDINIH SKUPINA DIONIKA
ANALIZA STRATEŠKOG RESTRUKTURIRANJA IZ PERSPEKTIVE POJEDINIH SKUPINA DIONIKA
Ivan Paladina
U ovom radu se analizira proces restrukturiranja poduzeća na primjeru koncerna Agrokor. Cilj rada je definirati oblike restrukturiranja koji su provedeni u koncernu Agrokor, analizirati njihov uspjeh te dati preporuke za nastavak procesa restrukturiranja, s posebnim naglaskom na strateško restrukturiranje. Temeljem primarnog (anketni upitnik) i sekundarnog (analiza financijskih izvještaja) istraživanja rad pruža odgovore na nekoliko ključnih istraživačkih pitanja. Prvo, koji su...
ANALIZA STRATEŠKOG SAVEZA COCA - COLE I McDONALD'SA
ANALIZA STRATEŠKOG SAVEZA COCA - COLE I McDONALD'SA
Maša Filipović-Grčić
Da bi savez mogli nazvati uspješnim, mora postojati prednost kombiniranja resursa dvaju ili više poduzeća koja ulaze u savez. Pri tome svako poduzeće mora posjedovati određene resurse koje njegovi partneri ne mogu samostalno razviti odnosno samostalan bi razvoj tih kompetencija bio ili skup ili bi predugo trajao. Kontrola zajedničkih poslova ključna je da bi se ostvarili ciljevi saveza. Neslaganje partnera po nekim pitanjima može dovesti do nedostatka kontrole nad poslovanjem, kako...
ANALIZA STUDENTSKIH KREDITA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA STUDENTSKIH KREDITA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Lisak
1. UVOD 2. POJMOVNO ODREĐENJE, ELEMENTI I VRSTE KREDITA 3. STUDENTSKI KREDITI 4. ANALIZA STUDENTSKIH KREDITA U REPUBLICI HRVATSKOJ 5. ZAKLJUČAK
ANALIZA SUSTAVA EMISIJE NOVCA KROZ POVIJEST
ANALIZA SUSTAVA EMISIJE NOVCA KROZ POVIJEST
Mia Jurić
Iz ovog povijesnog pregleda vidljivo je da je novac tijekom povijesti često mjenjao svoje oblike i značaj. Razvoj novca od najprimitivnijeg robnog novca, preko metalnog kovanog novca i naposlijetku apstraktnog digitalnog novca pratio je rast i razvitak ljudi i gospodarstava diljem svijeta. Značajniji razvoj novca započeo je razvojem trgovine i željom ljudi da ne budu ovisni samo o razmjeni dobara u istom trenutku već da svoje proizvode mogu prodati kada za njih nađu kupce, a svoju...

Pages