Pages

ANALIZA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U RH
ANALIZA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U RH
Lovro Brcković
U radu je razrađeno ustrojstvo i osnovne komponente sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj. Nadalje, definirane su specifičnosti sustava socijalne skrbi, a posebice sustav financiranja. Tijekom analize pokazatelja u ovom radu stječe se dojam da je potrebno reformirati hrvatski mirovinski, zdravstveni i socijalni sustav, a pogotovo njihovo financiranje na način na koji bi se ti sustavi približili tržištu i tržišnoj utakmici, a odvojili od državnog proračuna. Nalazi analize...
ANALIZA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
ANALIZA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
Barbara Barbarić
Stvaranje poticajnog okruženja za ulaganje u ljudski kapital sve se češće pojavljuje kao jedan od važnih elemenata politika na tržištu rada razvijenih zemalja. Teškoće povezane s empirijskom primjenom teorije ljudskog kapitala odnose se na mjerenje povrata ulaganja u ljudski kapital, koje je moguće mjeriti sa stajališta pojedinca i sa stajališta društva. Glavne obrazovne institucije u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj su sveučilišta (sa svojim sastavnicama –...
ANALIZA TRENDOVA NA TURISTIČKI RECEPTIVNOM TRŽIŠTU GRADA ZAGREBA
ANALIZA TRENDOVA NA TURISTIČKI RECEPTIVNOM TRŽIŠTU GRADA ZAGREBA
Mateja Vrbošić
Turizam u Hrvatskoj već dugi niz godina pokazuje kontinuiran rast u broju dolazaka i noćenja turista, osobito inozemnih. Kako bi bila ukorak sa suvremenim trendovima, Hrvatska se nastoji prilagoditi sve većoj i zahtjevnijoj inozemnoj potražnji, uslijed čega je važno konstantno analizirati trendove i njima prilagođavati postavljene ciljeve razvoja. Važnu ulogu u razvoju turizma Hrvatske i općenito njezine ponude čini glavni grad Zagreb koji već dugi niz godina bilježi sve veće...
ANALIZA TRŽIŠTA MRAČNOG TURIZMA U HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA LOGOR JASENOVAC
ANALIZA TRŽIŠTA MRAČNOG TURIZMA U HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA LOGOR JASENOVAC
Jelena Mikić
Tema ovog završnog rada sadržana je u njegovu naslovu: Analiza tržišta mračnog turizma u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Logor Jasenovac. Rad je podijeljen na pet glavnih dijelova. U prvom dijelu cilj je upoznati se sa povijesnim razvojem turizma i njegovim nastankom, zatim definirati pojam turizma i objasniti sve motive koji su vezani za druge dijelove. U drugoj cjelini su definirani specifični oblici turizma kao temelj za pojam mračni turizam. Objašnjena je povezanost suvremenog i...
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE FRANCUSKE S POSEBNIM OSVRTOM NA SPECIFIČNE OBLIKE TURIZMA
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE FRANCUSKE S POSEBNIM OSVRTOM NA SPECIFIČNE OBLIKE TURIZMA
Vedrana Moćnik
Specifični oblici turizma čine sastavni dio turističke ponude Fransuke. Ono što je izuzetno pozitivno i iz čega bi mnoge svjetske zemlje mogle izvući pouku jest uska suradnja pojedinih turističkih sektora i državnih tijela. Na taj način se vrlo brzo uočavaju mogući problemi te se može brzo reagirati kao što je već bio slučaj. Također postoji dobro razvijena i jasna strategija razvoja pojedine vrste turizma što čini svaku investiciju kvalitetnom. Razvoj turističke ponude sa...
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE STOCKHOLMA
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE STOCKHOLMA
Jelena Pavelić
Turistička ponuda Stockholma je vrlo raznolika. Obuhvaća široki spektar turističkih resursa. Iako snaga švedskog turizma nije na razini svjetskog prosjeka, ipak turizam ima značajan utjecaj na gospodarstvo Švedske. Broj dolazaka stranih turista u Švedsku smanjuje se od 2012. godine i 2014. godine ostvareno je smao 10.750.000 dolazaka. Te iste godine u Švedskoj je ostvarena turistička potrošnja u iznosu od 23.695 milijuna američkih dolara. Najrazvijenija turistička destinacija...
ANALIZA USPJEŠNOSTI ISPUNJAVANJA MAASTRICHTSKIH KRITERIJA - PRIMJER HRVATSKE
ANALIZA USPJEŠNOSTI ISPUNJAVANJA MAASTRICHTSKIH KRITERIJA - PRIMJER HRVATSKE
Ivan Pivac
Hrvatska bi trebala kao i svaka druga članica EU koja nije članica monetarne unije voditi razumnu ekonomsku politiku sa jasnim ciljevima i vizijom za budućnost kako bi se udovoljilo postavljenim zahtjevima i postigla dugoročna stabilnost gospodarstva. Zasigurno se podrazumijeva provođenje strukturnih reformi kroz cijeli sustav kojima nismo bili svjedoci od osnutka države, što se može vidjeti i kroz provedenu analizu u samom radu. Makroekonomski pokazatelji su rezultat i ogledalo...
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA BANAKA
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA BANAKA
Mirela Babaić
Banka je kreditna institucija koja ima ulogu financijskog posredovanja. Glavni cilj banke jest prikupljanje depozita od onih s viškom sredstava te plasman, odnosno alokacija istih na subjekte s nedostatkom novčanih sredstava. Prilikom obavljanja spomenutih poslova banka zarađuje na razlici između aktivne i pasivne kamatne stope. Gledano iz ekonomske perspektive, uloga bankarstva je jako bitna, a stanje gospodarstva se jasno odražava u poslovanju banaka. Banke nikada nisu bile brže,...
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA IZ NAFTNE INDUSTRIJE PRIJE I NAKON ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA IZ NAFTNE INDUSTRIJE PRIJE I NAKON ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
Petra Pavlović
Financijski izvještaji su završni proizvod računovodstva, svrha im je prikazati informacije o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanom toku poduzeća za godišnje poslovanje. Uloga analize financijskih izvještaja je omogućavanje razumijevanja financijskih izvještaja, odnosno razumijevanje poslovanja za korisnika. Poslovni rezultat godine poduzeća ubraja se u najznačajnije kategorije kojima se mjeri uspješnost poslovanja. Najvažniji razlog postojanja poduzeća je...
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Antonija Macan
Analiza financijskih izvještaja pregledava financijske informacije pronađene u financijskim izvještajima kako bi se donijele utemeljene odluke o poslovanju. Podaci dobiveni ovom analizom mogu koristiti donošenju odluka za unutarnje i vanjske dionike i mogu tvrtki dati vrijedne informacije o ukupnom učinku i određenim područjima za poboljšanje. Glavna funkcija financijske analize je utvrđivanje snage i slabosti poslovnog poduzeća pregrupiranjem i analizom podataka sadržanih u...
ANALIZA USPJEŠNOSTI PREUZIMANJA PODUZEĆA IZ HOTELSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA USPJEŠNOSTI PREUZIMANJA PODUZEĆA IZ HOTELSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE
Petra Župan
Procesi spajanja i preuzimanja su zastupljeni u većini sektora, pa tako i u hotelijerstvu. Predmet istraživanja ovog rada je analiza uspješnosti preuzimanja HUP Zagreb d.d. od strane Adris Grupe d.d. koja je lider u hotelskoj industriji u Republici Hrvatskoj. Na temelju godišnjih financijskih izvještaja provodi se horizontalna i vertikalna analiza te analiza pojedinačnih financijskih pokazatelja kako bi se iznio zaključak o uspješnosti transakcije. U ovom se radu također analiziraju...
ANALIZA USPJEŠNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE U UGOVARANJU I APSORPCIJI SREDSTAVA KOHEZIJSKOG FONDA
ANALIZA USPJEŠNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE U UGOVARANJU I APSORPCIJI SREDSTAVA KOHEZIJSKOG FONDA
Natali Zrilić
Specijalistički rad „Analiza uspješnosti Republike Hrvatske u ugovaranju i apsorpciji sredstava Kohezijskog fonda“ podijeljen je u pet cjelina. Nakon uvoda, drugi dio obrađuje pojam i funkcioniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova. U tom dijelu daje se povijesni pregled značajan za funkcioniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova te strateški i financijski okvir korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova. U trećem dijelu obrađuje se...

Pages