(1 - 11 of 11)
Poveznica na dokument Usklađenost financijskih izvještaja u djelatnosti trgovine sa zahtjevima objave standarda
Poveznica na dokument ULOGA DIREKTIVA U HARMONIZACIJI FINANCIJSKOGA IZVJEŠTAVANJA ZEMALJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE
Poveznica na dokument Analiza aktualnih promjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Poveznica na dokument Računovodstveni efekti naknadnog vrednovanja financijskih instrumenata na primjeru odabrane poslovne banke
Poveznica na dokument Računovodstveno evidentiranje financijske imovine i analiza investicijskog portfelja obveznih mirovinskih fondova
Poveznica na dokument Utjecaj primjene novog modela računovodstva najmova na financijske izvještaje
Poveznica na dokument Računovodstveni i porezni tretman dugotrajne nematerijalne imovine
Poveznica na dokument Financijsko izvještavanje multinacionalnih kompanija